Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Програма проведення дослідно-експериментальної роботи «Педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів у евристичному навчанні гуманітарних дисциплін»
Рейтинг
10
Вибір редакції

Представлено дослідницько-експериментальну програму на заявлену тему, мета якої - розробити, випробувати ефективність і практично впровадити модель педагогічного забезпечення самореалізації основних пізнавально-творчих якостей учнів у процесі застосування евристичної технології навчання

Програма проведення дослідно-експериментальної роботи «Педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів у евристичному навчанні гуманітарних дисциплін»

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3.3 з 5 на основі 3 оцінок.

Об’єкт дослідження – пізнавально-творча діяльність учнів 1-11 класів комунальної установи Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №25, м. Суми Сумської області.

Предмет дослідження – педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів у процесі евристичного навчання.

Мета дослідження – розробити, випробувати ефективність і практично впровадити модель педагогічного забезпечення самореалізації основних пізнавально-творчих якостей учнів у процесі застосування евристичної технології навчання.

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження:

1. На підставі аналізу психолого-педагогічних та науково-методичних джерел розкрити сутність і зміст творчої самореалізації учнів в умовах гуманістичної освіти; з’ясувати й узагальнити історико-теоретичні засади евристичного навчання та його дидактичні можливості в самореалізації творчого потенціалу учнів.

2. Розробити концептуальні основи, зміст і структуру моделі педагогічного забезпечення самореалізації основних пізнавально-творчих якостей школярів на просторі евристичного навчання.

3. Здійснити діагностичну перевірку ефективності зазначеної моделі з використанням необхідних критеріальних показників:

 • а) готовності педагогів до забезпечення самореалізації основних пізнавально-творчої самореалізації учнів;
 • б) оцінки рівнів самореалізації основних пізнавально-творчих якостей учнів.

4. За результатами виконання окремих етапів експерименту підготувати:

 • методичні рекомендації до евристичного вивчення окремих предметів і тем; статті до науково-методичних видань;
 • навчальні посібники на паперовій та електронній основі;
 • контрольні завдання для діагностики рівнів самореалізації пізнавально-творчих якостей та вмінь школярів.

Етапи дослідження

І. Підготовчо-організаційний етап (квітень-травень 2011 р.):

1. Підготовка і презентація заявки та програми дослідно-експериментальної роботи (педагогічного експерименту) "Педагогічне забезпечення самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін";

2. Нормативно-правове забезпечення:

а) прийняття відповідних рішень вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, педагогічної ради КУ Сумська спеціалізована школа I-III ступенів №25, батьківської конференції;

б) проведення лекційних і семінарських занять:

 • з основ педагогічного управління та організації дослідно-експериментальної роботи;
 • з теорії і практики творчої самореалізації особистості, як провідної мети національної освіти;
 • з проблем теорії і практики евристичного навчання та діагностики його результатів;

в) підготовка навчально-методичної бази для експериментальної роботи в початковій, основній і старшій школі.

ІІ. Діагностично-оцінювальний етап (вересень 2011 р.):

 • відпрацювати на науково-методичній раді основні критерії і показники пізнавально-творчої самореалізації; (лютий 2012 р.)
 • провести апробацію цих критеріїв і показників на основі діагностичного підходу на науково-практичному семінарі всіх учасників експериментальної роботи (учителів, психологів, викладачів університетів, з якими співпрацює школа);
 • провести пілотне випробування розробленого діагностичного інструментарію в окремих класах початкової, основної і старшої школи;
 • на основі цієї роботи скласти цілісний діагностичний комплекс з варіантами для початкової, основної, старшої школи;
 • здійснити на основі розробленого діагностичного інструментарію суцільну діагностику рівнів пізнавально-творчих якостей учнів в усіх експериментальних класах (січень-лютий 2012 р.);
 • підвести підсумки діагностики й оцінки рівнів розвитку пізнавально-творчих якостей школярів експериментальних класів та підготувати необхідний комплекс діагностичних матеріалів для розгляду науково-методичної ради педагогічного експерименту (лютий-березень 2012 р.).

ІІІ. Формувальний етап (березень 2012-2016 рр.):

 • реалізація мотиваційного і процесуального компонентів експериментальної роботи з упровадженням технології евристичного навчання для успішної самореалізації пізнавально-творчих якостей учнів експериментальних класів;
 • внесення коректив і доповнень до змістової і структурної частини експерименту;
 • проведення рубіжних зрізів динаміки рівнів пізнавально-творчої самореалізації школярів (у І та ІІ семестрах навчального року);
 • на засіданнях науково-методичної ради провести змістове і конструктивне обговорення звітів учителів-експериментаторів з метою уточнення навчально-методичних засобів;
 • звертання постійної уваги на евристичне використання живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва, літературних і музичних творів, художніх та науково-популярних фільмів, представлених в Інтернет-ресурсах, пов’язаних з навчальними темами;
 • забезпечити свідоме освоєння і застосування учнями критеріїв і показників освітніх продуктів, які вони створюють у відповідності з програмними вимогами;
 • постійно практикувати проведення серії відкритих уроків, присвячених розв’язанню однієї з досліджуваних проблем (евристичне вивчення теоретичного матеріалу, його поглиблення у процесі самостійного вивчення учнями, організація самостійно-дослідницької роботи, самостійне створення евристично-освітнього продукту та його оцінка, освоєння механізмів творчої діяльності).

IV. Підсумковий етап (2016-2017 рр.):

 • проведення комплексного дослідження ефективності діяльності структурно-змістової моделі загальноосвітнього навчального закладу як експериментального;
 • кількісний і якісний аналізи, діагностика, оцінювання результатів експерименту на основі розроблених критеріїв і показників та впровадження методів і методик технології евристичного навчання;
 • підготовка наукового звіту про результати експериментальної роботи.

V. Корегуючий етап (2017 р.)

У разі необхідності внести корективи до прогнозованих результатів науково-дослідної та експериментальної роботи.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота виконується у комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми Сумської області. На різних етапах дослідження до експерименту було залучено всього 550 учнів, 20 учителів та 8 викладачів педагогічного університету (професор, доценти, кандидати педагогічних наук).

Дослідження проводиться упродовж 2011-2017 рр.

Означена експериментальна база забезпечена достатньою кількістю навчальних кабінетів і лабораторій, необхідним обсягом навчальної і навчально-методичної літератури, основною базою комп’ютерної техніки. Безумовно, наявний склад цієї навчально-матеріальної бази має і буде щорічно поновлюватись у відповідності з вимогами часу, змінами в програмах, модернізації комп’ютерного парку.

Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи - професор, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Лазарєв Микола Остапович. Працює завідувачем кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Тел. 099-22-42-687.

Керівник-організатор - директор школи Голуб Лідія Василівна.

Наукові консультанти: начальник відділу педагогічних інновацій Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Пушкарьова Тамара Олексіївна, доктор педнаук, професор Сбруєва Аліна Анатоліївна, доктор педнаук Статівка Валентина Іванівна, кандидат педнаук, доцент Бикова Марія Миколаївна, кандидат педнаук, доцент, заслужений артист України Будянський Василь Іванович, кандидат філологічних наук, доцент Дудченко Михайло Миколайович, кандидат педнаук Уварова Антоніна Миколаївна.

Відповідальні виконавці: заступник директора з науково-методичної роботи Синяговська Ніна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Крівшенко Ліна Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Павліченко Вікторія Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Лисянська Лариса Анатоліївна, учитель початкових класів вищої категорії, старший учитель Кравченко Алла Володимирівна, учитель початкових класів вищої категорії, старший учитель Токарєва Зоя Василівна, учитель початкових класів вищої категорії, старший учитель Онук Ольга Володимирівна, учитель початкових класів вищої категорії, старший учитель Тертишна Світлана Олексіївна, учитель англійської мови вищої категорії, учитель-методист Герман Світлана Олексіївна, учитель української мови і літератури вищої категорії, старший учитель Немченко Світлана Олексіївна, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Власенко Ольга Сергіївна, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Мальонкіна Ірина Олексіївна, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Коваленко Оксана Петрівна, учитель української мови та літератури вищої категорії, старший учитель Гаврилко Валентина Петрівна, учитель світової літератури вищої категорії, старший учитель Матвієнко Світлана Петрівна, учитель світової літератури вищої категорії, старший учитель Шевченко Анжеліка Олександрівна, учитель світової літератури вищої категорії, старший учитель Бояровська Світлана Іванівна, учитель англійської мови вищої категорії, старший учитель Діденко Світлана Петрівна, учитель англійської мови вищої категорії, старший учитель Дяченко Юлія Вікторівна, учитель англійської мови вищої категорії, старший учитель Панченко Ольга Олексіївна, учитель англійської мови вищої категорії, старший учитель Ходенко Зоя Борисівна.

Автори:

 • Лазарєв Микола Остапович, завідуючий кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій
 • Голуб Лідія Василівна, директор
 • Синяговська Ніна Миколаївна, заступник директора з НВР

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
25.04.2014

Популярні новини
Закон надає можливість введення додаткових занять з учнями За словами міністра освіти, закон дає право на «репетиторство» в українських школах
Рада ухвалила новий закон про середню освіту Ухвалення закону обумовлено потребою в нормативному забезпеченні реформування шкільної освіти
МОН оновило рекомендації з ведення класного журналу НУШ Документ містить вимоги до заповнення журналу класними керівниками та вчителями
МОН демонополізує ринок підвищення кваліфікації вчителів Учителі отримають можливість підвищувати кваліфікацію у приватних установах
Загрузка...

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!