Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Система роботи з корекції, розвитку та збереження здоров’я вихованців спеціального навчально-виховного комплексу
Рейтинг
1
Вибір редакції

У статті з досвіду роботи розглянуто систему роботи з корекції, розвитку та збереження здоров’я вихованців спеціального навчально-виховного комплексу

Система роботи з корекції, розвитку та збереження здоров’я вихованців спеціального навчально-виховного комплексу

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 1 з 5 на основі 1 оцінок.

Майбутнє країни будують її громадяни. І тільки фізично й духовно здорова людина може вирішити поставлені перед нею завдання. З кожним роком здорових людей стає менше. У сучасному світі зросла кількість дітей із порушеннями фізичного та розумового розвитку. Спільними проблемами цих дітей є соціальна дезадаптованість. Первинні порушення у дітей з порушенням інтелекту призводять до вторинних відхилень у розвитку. Зокрема, розумова відсталість спричиняє певні відхилення у руховій сфері [1].

Дітям із порушенням інтелекту необхідні спеціальні умови виховання і навчання, спрямовані на коригування недоліків, просування у загальному розвитку і соціалізації. Ефективна організація навчальної, виховної, корекційної та реабілітаційної діяльності можлива у спеціальному закладі.

Комунальний заклад "Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів № 2" Харківської обласної ради - це заклад для дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Діти, які мають порушення розумового та фізичного розвитку, у навчальному закладі утримуються, навчаються, виховуються та

отримують комплекс послуг реабілітації. Педагогічним колективом розроблено власну концепцію, програму розвитку та модель - "Школа корекції, розвитку та здоров'я".

Якщо вчасно і якісно не коригувати порушення розвитку дітей, то вони спостерігатимуться упродовж усього життя. Із погляду на це, актуальність пошуку шляхів і методів діагностики, корекції та збереження здоров’я дітей не викликає сумніву.

Основного життєвого досвіду набувають діти саме в дошкільному та шкільному віці. Це визначило доцільність пошуку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей із порушенням інтелекту у поєднанні із використанням здоров’язбережувальних технологій і обумовило вибір теми "Система роботи з корекції, розвитку та збереження здоров’я вихованців спеціального навчально-виховного комплексу".

Досвід роботи педколективу з вищезазначеної теми був представлений на ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров`ю", Х Міжнародній науково-практичній конференції "Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку". Робота з досвіду вчителів початкових класів "Використання прийомів ізотерапії як засобу корекції психоемоційної сфери розумово відсталих учнів" нагороджена Дипломом ІІІ ступеня обласної виставки – презентації педагогічних ідей та технологій.

Мета статті: розкрити систему роботи навчального закладу щодо корекції, розвитку та збереження здоров’я вихованців спеціального навчально-виховного комплексу.

Забезпечення корекційно-відновлювальної роботи з дітьми здійснюється для максимально можливого розвитку дитини з порушенням інтелекту шляхом запровадження здоров’язбережувальних технологій.

Корекційно-реабілітаційна і профілактична робота з дітьми проводиться у процесі всієї навчально-виховної роботи спеціального навчального закладу.

Важливе місце має застосування методів психолого-медико-педагогічної діагностики у навчанні й вихованні дітей, що дає можливість проаналізувати особливості розвитку дитини, визначити її потенційні можливості, задатки та інтереси, що використовуються як опорні ланки у розробці та здійсненні корекційно-розвивальних впливів.

Корекційно-розвивальна робота у навчальному закладі здійснюється за наступними напрямками:

 • корекція і розвиток пізнавальної сфери на корекційно-розвиткових заняттях;
 • корекція і розвиток емоційно-вольової сфери (прийоми ізотерапії, лялькотерапії, казкотерапії, музикотерапії, ігротерапії, зоотерапії, арт-терапії);
 • корекція і розвиток фізичної сфери (уроки лікувальної фізичної культури, ритміки);
 • корекція і розвиток соціальної поведінки (уроки соціально-побутового орієнтування, курс за вибором "Основи споживчих знань", факультативи "Рівний-рівному", "Захисти себе від ВІЛ".

Для покращення мовленнєвого розвитку дітей, виправлення порушень звуковимови та корекції розумових здібностей дітей дошкільного підрозділу та учнів 1-7-х класів за результатами обстеження вчителем розвитку мовлення (логопедом) проводяться корекційно-розвиткові заняття з розвитку мовлення (індивідуальні та групові).

Для дітей 1-4-х класів із порушенням рухової сфери проводяться групові заняття з лікувальної фізкультури.

Учителі початкових класів запровадили прийоми ізотерапії для психокорекційної роботи з дітьми, які мають проблеми емоційного характеру в поведінці та спілкуванні. Заняття проводяться 1 раз на тиждень з групою дітей не більше 4-ох осіб. До складу групи входять учні, які мають підвищену тривожність, агресивність, замкненість, сором’язливість, знижену самооцінку.

Особлива увага приділяється створенню в навчальному закладі спеціального охоронного режиму дня школяра, який дозволяє зберегти бадьорість, більшу працездатність та інтерес до навчання (раціональна зміна відпочинку і праці, оптимальний руховий режим, раціональне харчування, перебування на свіжому повітрі, вільний час для занять за власним бажанням, особиста гігієна, нормальний сон). Для вихованців дошкільного підрозділу, учнів 1-2-х класів організовано денний сон.

Формування культури здоров’я – це виховання в учнів особистісних якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.

У підготовці вихованців до самостійного життя й праці провідне місце займає трудове виховання. Педагоги з перших років навчання дітей у школі активно залучають їх до різних взаємопов’язаних видів практичної діяльності, суспільно корисної праці, самообслуговування. Зокрема, у молодших класах трудове виховання і навчання здійснюються на уроках ручної праці та в процесі самообслуговування.

У 5-10-х класах трудове навчання здійснюється за напрямками: слюсарна, столярна, швейна справи, квітникарство, обслуговуюча праця. На уроках трудового навчання долаються дефекти фізичного розвитку і порушення моторики учнів. Корекційно-виховна робота сприяє зміцненню здоров'я, загартуванню організму, розвитку моторики.

Трудове навчання і виховання сприяє розвитку морального, психічного та фізичного складових здоров’я дітей з порушенням інтелекту.

Для формування культури здоров'я учнів важливе місце відводиться заняттям з фізичної культури. Фізичне виховання та фізичний розвиток дітей із порушенням інтелекту спрямовані на вирішення специфічних завдань: корекцію, компенсацію та попередження відхилень у фізичному розвитку в поєднанні із зміцненням здоров'я дитини шляхом запровадження здоров’язберігаючих, здоров’язміцнюючих, здоров’яформуючих технологій під час навчально-виховного процесу. Зміцнення здоров’я і загартування дитячого організму, забезпечення фізичного розвитку, навчання руховим умінням і навичкам здійснюється одночасно із вирішенням корекційно-навчальних завдань, шляхом подолання та поліпшення розумової працездатності та послаблення недоліків у фізичному розвитку [1; 2].

Формування культури здоров’я учнів (вихованців) здійснюється у процесі викладання предметів: "Основи здоров’я", природознавства, трудового навчання, фізичної культури, соціально-побутового орієнтування.

Учителі-предметники працюють, виходячи з таких принципів:

 • упровадження здоров’язбережувальних технологій;
 • урахування індивідуальних можливостей учня;
 • моніторинг стану здоров’я учнів;
 • вибір оптимальних педагогічних технологій, навчальних програм;
 • створення комфортного психологічного середовища для учнів і вчителів;
 • організація системи заходів щодо збереження здоров’я дітей;
 • формування ціннісних орієнтацій на збереження здоров’я.

Для збереження високої працездатності протягом уроку вчителі проводять фізкультхвилинки.

Враховуючи, що музика може знімати втому і заряджати людину енергією, позитивно впливати на кровообіг та дихання, на перервах проводяться фізкультхвилинки під музику.

У початкових класах для формування правильної постави використовуються мішечки із сіллю або піску, які діти періодично кладуть на голову. Для стабільного психічного стану учнів використовується терапія кольорами інтер’єру. У навчальних кімнатах і коридорах закладу переважають жовті та зелені кольори.

Велике значення у загальному розвитку дошкільнят та учнів початкової школи має ігрова діяльність. Педпрацівники працюють із дітьми за принципом: "Граючи – оздоровлювати, граючи – виховувати, граючи – розвивати, граючи – навчати".

У навчальному закладі проводяться заняття за програмою ЮНЄЙДС "Сприяння просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо

формування здорового способу життя". Під час цих занять діти здобувають уміння і навички здорового способу життя, вчаться відмовлятись від негативної поведінки.

Для проведення ранньої корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають вади розумового розвитку та затримку психічного розвитку в навчальному закладі працює дошкільний підрозділ. Із дошкільнятами працюють професійні вчитель-дефектолог, логопед, вихователі, які поєднують корекційну роботу з оздоровчими методиками проведення занять.

Педагоги використовують різноманітні здоров’язбережувальні технології, що сприяють психофізичному розвитку та зміцненню здоров’я [3; 4].

Вихователі запровадили гімнастику пробудження та "пластик-шоу" у роботі з вихованцями дошкільного підрозділу та учнями початкової школи.

Пробудження дітей після сну вимагає від педагога особливого підходу. Під час підйому вихователі включають неголосну, мелодійну музику, дають дітям можливість прокинутися, зробити ряд фізіологічних рухів (потягнутися в ліжку, згорнутися калачиком і випрямитися тощо). Дуже близьким за своєю природою до гімнастики пробудження є горизонтальний пластичний балет "Пластик-шоу", який поєднує в собі риси аеробіки, гімнастики пробудження, музичного заняття тощо. Ця форма роботи дуже видовищна, яскрава, цікава для дітей. Навантаження на м’язи під час виконання пластик-шоу досить суттєве.

Використання педагогами пальчикової гімнастики сприяє розвитку гнучкості пальців, кисті долоні дітей, а також розслабленню і відпочинку напружених м'язів рук. Тренування пальців рук впливає на дозрівання мовленнєвої функції у дітей. Пальчикові вправи допомагають не лише готувати руку дитини до письма, а й розвивають зорову та слухову увагу, координацію рухів.

Застосування точкового масажу підвищує захисні властивості оболонок носоглотки, гортані, трахеї, бронхів та інших органів дітей.

Дихальна гімнастика містить вправи на дихання, ігри із звуконаслідуванням явищ природи, голосів тварин, транспорту тощо, які сприяють зміцненню м'язів живота, грудної клітки, покращенню перистальтики шлунка, кровообігу, серцево-судинної діяльності.

Пісочна терапія сприяє розвитку моторики пальців рук і мовних процесів вихованців.

Спільно з учителем-дефектологом та музичним керівником проводиться рухова казкотерапія. Казкотерапія – це корекція середовищем, особливою казковою атмосферою. Діти швидко входять у пропонований образ і старанніше виконують рухи, проявляють волю. При цьому вони отримують ще й велику емоційну насолоду.

Використання фітболгімнастики допомагає зміцнювати м'язи спини й черевного пресу дітей, формувати навички правильної постави, сприяє удосконаленню функцій рівноваги та рухового контролю, зміцненню та розслабленню м'язів. Для профілактики плоскостопості, зміцнення м'язів стопи, проводиться коригуюче ходіння, ходіння босоніж різними поверхнями, захвати пальцями стопи дрібних предметів тощо.

У навчальному закладі працюють спортивні секції: футболу, загальної фізичної підготовки; гурток "Пішохідний туризм", проводяться оздоровчі заняття з йоги "Гармонія душі і тіла". Упродовж навчального року проводяться тижні фізкультури та спорту, у ході яких відбуваються заходи: Олімпійський урок, конкурси малюнків на тему "Спорт і здоров’я", "День бігуна", "День футболу", "Веселі естафети"; дні здоров’я, спортивні змагання з тенісу, легкої атлетики, спортивні свята "Дівчата, весна!", "Богатирські ігри", "Козацькі ігри", спортивні забави на снігу тощо.

У навчальному закладі працюють гуртки: вокальний, народознавства "Джерело", "Культура рідного краю", "Художня вишивка", сучасного танцю; клуби: "Світлофор", "За здоровий спосіб життя", "Юний правознавець".

96% вихованців навчального закладу відвідують гуртки, клуби та спортивні секції.

З метою самореалізації дитини, розвитку її здібностей, життєвих навичок і ціннісних орієнтацій, залучення  до активної участі в житті учнівського колективу у навчальному закладі створено дитячу організацію "Країна мрій", до складу якої входять дитячі організації   "Краплинка" (1-4 класи) і "Джерело" (5-10 класи).

Працюють сектори дисципліни і порядку, нагляду за санітарним станом навчального закладу. Результати висвітлюються у "Дзеркалі чистоти". Організовуються акції: "Чистий клас", "Зелений клас та школа", трудові десанти "Чисте довкілля". Сектор "Здоров'я, фізкультури і спорту" організовує проведення спортивних змагань, туристичних зльотів, днів здоров'я. Сектор "Дозвілля" сприяє організації позакласних виховних заходів, свят, екскурсій. До Дня захисту дітей щорічно організовується виставка дитячих робіт декоративно-прикладного мистецтва "Чарівний світ дитячої творчості".

У навчальному закладі здійснюється робота щодо подальшого продовження навчання та працевлаштування випускників. Налагоджена спільна робота з професійно-технічними навчальними закладами, міським центром зайнятості. Проведена корекційно-реабілітаційна та профорієнтаційна робота протягом навчання учнів у навчальному закладі дає можливість продовжити навчання у професійно-технічних навчальних закладах за обраною робітничою професією.

Педагоги залучають батьків до корекційно-виховної та соціально-адаптаційної роботи з дітьми, проводять психолого - педагогічну та правову освіту батьків, допомагають батькам в оволодінні системою знань, умінь, необхідних для реалізації дітьми особистих потенційних можливостей та забезпечення соціальної адаптації їх у суспільство. У навчальному закладі працює батьківський лекторій "Здорова дитина". Батьки вихованців залучаються до проведення загальношкільних свят та екскурсій, спортивних змагань, туристичних зльотів, днів відкритих дверей.

Соціально-психологічний супровід щодо корекції, розвитку та збереження здоров'я вихованців здійснюється за напрямками: діагностика, корекційно-відновлювальна та розвивальна, просвітницька та організаційно-методична, профілактична та консультативна, рефлексійна та реабілітаційна діяльність.

Одним із важливих компонентів збереження психофізичного здоров’я школярів є відстеження психоемоційного стану дитини, результати якого вчитель враховує у своїй роботі.

На початку навчального року всі діти проходять обстеження у поліклініках за місцем проживання. За результатами обстеження здійснюється моніторинг стану здоров'я вихованців.

Створено умови для відпочинку дітей на свіжому повітрі: квітники, альпійська гірка з казковими героями, фонтан, фруктовий сад. Класні кімнати обладнані зручними меблями. Для психологічного та емоційного комфорту у кабінеті практичного психолога створено живий куточок. Чудові кімнатні рослини милують око дітлахів яскравими фарбами квітів та свіжою зеленню. На першому поверсі розташована галерея декоративно-прикладного мистецтва "Дивосвіт дитячих рук", на другому та третьому поверхах - малюнки історичних куточків м. Харкова, що сприяють вихованню естетичного смаку школярів.

Результативність участі учнів у конкурсах різного рівня.

Учні навчального закладу є переможцями різноманітних конкурсів:

 • V Всеукраїнського конкурсу "Молодь тестує якість" (2013 рік);
 • V, VІ Всеукраїнської виставки-фестивалю "Обдаровані діти України" (2011 рік, 2012 рік, 2013 рік);
 • Всеукраїнського конкурсу "Діти за чисту енергію" у номінації "Глядацькі симпатії" (2012 рік);
 • Всеукраїнського конкурсу "Україною крізь час" у номінації "Минуле нашого краю" (2012 рік);
 • обласного етапу ІІ Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків "Національний банк майбутнього" (2013 рік);
 • обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості "Дитячі історії про найголовніше" (2013 рік);
 • Міжнародного конкурсу для дітей та молоді з обмеженими можливостями здоров`я, яку проводила Фундація "Розправ крила" у рамках проекту "Мистецтво інтегрує" (2011 рік);
 • обласної виставки-конкурсу "Великодня писанка" (2012 рік, 2013рік).

Висновки

Система роботи навчального закладу з корекції, розвитку та збереження здоров'я вихованців дала можливість:

 • забезпечити умови для проведення якісної корекційно-реабілітаційної та профілактичної роботи з учнями (вихованцями);
 • запровадити в практику роботи навчального закладу здоров'язбережувальні технології;
 • створити систему науково-методичної роботи, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації педагогів;
 • створити оптимальні санітарно-гігієнічні умови для навчання і виховання дітей, раціонального режиму харчування, навчання і трудового виховання;
 • підвищити загальний фізичний розвиток вихованців;
 • знизити захворюваність на ГРЗ;
 • підвищити рівень засвоєння вихованцями знань основ культури здоров'я;
 • забезпечити результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах дитячої творчості;
 • забезпечити формування випускника, соціально підготовленого до майбутньої трудової діяльності.

Список використаних джерел

1. Андрос М. Є. Психічне здоров'я особистості: психологічне консультування керівників шкіл // Освіта і управління. – Том 2. – 1998. – Число 2. – С. 64

2. Асташова О. М. Підвищення ефективності розвитку фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах / О. М. Асташова, А. С. Лимонченко, М. С. Сафонова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 17 (204), ч. ІІ. – С. 79-84.

3. Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку: навчальний посібник / Г. І. Григоренко, Н. Ф. Денисенко, Ю. О. Коваленко, Н. В. Маковецька. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – 116 с.

4. Терехова М. Учимся быть здоровыми / М. Терехова // Пралиска. Минск, - 2008. - № 8. С. 32-33

Автори:

 • Мельнікова Лариса Олександрівна, директор
 • Коваленко Ганна Іванівна, заступник директора

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
06.03.2014

Популярні новини
Поділ початкових класів на групи: роз'яснення МОН Поділ здійснюється незалежно від того, як розподілений час між окремими й інтегрованими предметами
МОН офіційно продовжило строки вибору підручників Міносвіти продовжило строки проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу
Школи можуть обирати підручники до 23 травня Підручники, які отримають понад 40 тисяч заявок будуть надруковані за кошти бюджету
Учителів просять обрати підручники для 1 класу Ознайомлення з підручниками триває до 17 травня на сайті електронної бібліотеки ІМЗО

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!