Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Особистісно зорієнтований підхід у процесі викладання іноземної мови
Рейтинг
12

У статті на заявлену тему авторка пише, що особистісно зорієнтований підхід поєднує навчання та виховання в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту розвитку дитини, підготовку її до життєтворчості. Це співнавчання, взаємонавчання, колективне, групове, навчання у співпраці тощо

Особистісно зорієнтований підхід у процесі викладання іноземної мови

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 3 оцінок.

Іноземна мова як навчальний предмет посідає важливе місце в системі суспільної освіти в нашій країні. У сучасному суспільстві, якому притаманний активний розвиток міждержавних зв'язків у галузі культури, науки, техніки, виробництва, володіння іноземною мовою стає ознакою освіченої людини і обов'язковим компонентом підготовки висококваліфікованого фахівця. Володіння іноземною мовою відкриває доступ до культурних і наукових цінностей інших народів, сприяє встановленню ділових і культурних зв'язків з іншими країнами, полегшує відносини між народами.

У середній загальноосвітній школі закладається основа практичного опанування іноземною мовою, на якій базується подальше застосування учнями мови у ВНЗ, на спеціальних курсах або самостійно в обсязі, необхідному їм для роботи за фахом або для поповнення знань в особистих інтересах. [ 1 ].

"Не знати іноземної мови, принаймні не зручно. Учні ніколи не будуть мати успіх на ринку праці, якщо вони не володіють одною-двома іноземними мовами", - наголошує заступник Міністра освіти і науки Борис Жебровський. Він зазначає, що роль іноземної мови в забезпеченні якісної освіти дуже велика.

Всім відомо, що ефективність навчання значною мірою залежить від зацікавленості студентів, мотивації, яка стимулює їхню активну діяльність.

Тенденцію незацікавленості у вивченні іноземної мови студентів в умовах ВНЗ, яка останнім часом набула розмаху, на мою думку, можна пояснити кількома причинами.

Перша - різний рівень підготовки студентів з іноземної мови на попередніх етапах навчання, що ускладнює процес оволодіння ІМ в умовах однієї групи, враховуючи вікові особливості та напрямок підготовки студентів.

Друга - студенти не мають чіткої зацікавленості до предмету, тому що вони не розуміють, для чого їм це потрібно і де це можна використовувати у подальшому житті і професії.

Як же пробудити їх пізнавальну активність? Це питання завжди залишається актуальним для викладача. Відповідь проста. Людина, яка бачить перед собою чітко визначену мету, можливість реального застосування своїх знань, умінь, здібностей і гідної їх винагороди, не може бути незацікавленою отримати ці знання, розвивати свої здібності.

Ми повинні пам’ятати, що кожен студент має навчальну потребу в особистісному підході, що зобов'язує викладача організовувати навчальний процес, саме звертаючи увагу на особистісні якості студентів.

Отже, саме тут слід зазначити, що у викладанні іноземної мови необхідно особливу увагу приділяти особистісно - орієнтованому навчанню. Питання, що присвячені проблемі особистісно - орієнтованого підходу в навчанні досліджували (І. Д. Бех, О. В. Киричук, Ю. К. Бабанський, Л. М. Деркач, В. В. Суриков, І. С. Якиманська та ін.).

Особистісно - орієнтоване навчання – це навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Суб’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти (І. Якиманська). Особистісно - орієнтований підхід поєднує навчання й виховання в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту розвитку дитини, підготовку її до життєтворчості. Це співнавчання, взаємонавчання, (колективне, групове, навчання у співпраці).

Головними завданнями особистісно - орієнтованого навчання є:

  • розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожного учня;
  • розвиток його індивідуальних пізнавальних здібностей;
  • допомога йому в самопізнанні, самоактуалізації, самореалізації, самовизначенні;
  • формування культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати власне життя.

Важливе місце в особистісно - орієнтованому навчанні посідають інтерактивні технології. У світовій методичній скарбниці вчителів іноземних мов є великий арсенал прийомів інтерактивного навчання ("Робота в парах", "Мозковий штурм", "Інтерв’ю", "Круглий стіл", "Аналіз ситуації", а також імітаційні ігри, дискусії, дебати, та інші). Використання інтерактивних технологій дає змогу реалізувати особистісно - орієнтований підхід у навчанні. Систематичне впровадження інноваційних форм і методів роботи дасть змогу вчителю успішно розв’язати порушені проблеми [4, с. 16].

Метою застосування інтерактивних методів у процесі вивчення іноземної мови є створення таких умов навчання, в яких усі студенти взаємодіють між собою. На заняттях створюється можливість обговорення різноманітних проблем, аргументування власного погляду, тобто відбувається така взаємодія, яка орієнтує особистість на розвиток її творчих і розумових здібностей та комунікативних навичок. [3, c. 432]. Адже комунікативній складовій слід приділяти більше уваги в процесі навчання, як зазначає Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева, проаналізувавши результати ЗНО 2013 року.

Отже, підсумовуючи вище сказане, слід визначити основні задачі викладача з урахуванням особистісно - орієнтованого підходу викладання іноземної мови:

  • Доцільно використовувати різноманітні форми і методи організації роботи учнів, що дозволяють розкрити зміст їх суб’єктивного досвіду із запропонованої теми, продумувати чергування видів робіт, типів завдань, заохочувати учнів до висловлювання оригінальних ідей і гіпотез, прагнути до створення ситуації успіху для кожного студента.
  • Викладачу слід підбирати вправи та комунікативні ситуації з урахуванням напрямку підготовки студента, використовувати автентичний матеріал для надання більш фундаментальних знань з іноземної мови студентам, використовуючи найбільш уживану лексику у межах визначеної тематики і сфери спілкування.
  • Організовувати навчальний процес так, щоб була співпраця "сильних" і "слабких" студентів, щоб прослідковувалась тенденція їх розвитку до покращення.
  • Впроваджувати використання сучасних інформаційних технологій, ресурсів мережі Internet, що є невід’ємною частиною освіти сьогодення
  • Давати студенту право вибору, підбираючи завдання різної складності.

У розподілі різних мовних видів діяльності пріоритет слід відводити реальній розмовній практиці, щоб постійно створювати життєві ситуації набуття конкретного особистісного досвіду.

Для забезпечення позитивного емоційного ефекту в засвоєнні іноземної мови необхідно ширше задіювати улюблені пісні, книги, кінофільми учасників групи. Важливо передбачити таку побудову занять, щоб кожен учень міг працювати зі своєю улюбленою книгою або розповіддю прямо в аудиторії. Саме таким чином пробуджується і підтримується особистісний інтерес. [6].

Слід приділяти увагу груповим формам роботи. Як правило, працюючи в групі, у студентів виникає покращення комунікативних навичок, проявляється як командний дух, так і характеристики лідера окремих індивідуумів. Таким чином, створюються умови для індивідуального самовираження всередині групи, вміння працювати в команді, розвивається дух суперництва, який сприяє мотивації студентів до розширення знань для покращення комунікації та словесного закріплення своїх позицій.

Отже, з огляду на вище зазначене, можна зробити висновок, що ефективність навчання іноземних мов залежатиме від бажання і здатності викладачів конструювати свою власну технологію навчання.

Література

1. Інтернет - журнал "Лицей" [1].

2. Якиманская И. С. Технология личностно - ориентированного обучения в современной школе / И. С. Якиманская. — М.: Сентябрь, 2000. — 176 с.

3. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене

і перероблене - К., 2007. - 656 с;

4. Варзацька Л. Інтерактивні технології в системі особистісно - зорієнтованої освіти / Варзацька Л., Кратасюк Л. // Дивослово. – 2006. – № 4. – С. 15-25.

5. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. - К.: "Академвидав", 2005. - 560 с;

6. Плигин А. Концепция и личностно-ориентированная технология обучения иностранным языкам. // [электр. ресурс] URL http://www. multikulti. ru/Strategy/info/Strategy_info_243. html

Автор: Кірюшина Катерина Костянтинівна
Посада: викладач англійської мови.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
13.02.2014

Популярні новини
Поділ початкових класів на групи: роз'яснення МОН Поділ здійснюється незалежно від того, як розподілений час між окремими й інтегрованими предметами
МОН офіційно продовжило строки вибору підручників Міносвіти продовжило строки проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу
Школи можуть обирати підручники до 23 травня Підручники, які отримають понад 40 тисяч заявок будуть надруковані за кошти бюджету
Учителів просять обрати підручники для 1 класу Ознайомлення з підручниками триває до 17 травня на сайті електронної бібліотеки ІМЗО

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!