Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Особистісно зорієнтований підхід у процесі викладання іноземної мови
Рейтинг
12

У статті на заявлену тему авторка пише, що особистісно зорієнтований підхід поєднує навчання та виховання в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту розвитку дитини, підготовку її до життєтворчості. Це співнавчання, взаємонавчання, колективне, групове, навчання у співпраці тощо

Особистісно зорієнтований підхід у процесі викладання іноземної мови

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4 з 5 на основі 3 оцінок.

Іноземна мова як навчальний предмет посідає важливе місце в системі суспільної освіти в нашій країні. У сучасному суспільстві, якому притаманний активний розвиток міждержавних зв'язків у галузі культури, науки, техніки, виробництва, володіння іноземною мовою стає ознакою освіченої людини і обов'язковим компонентом підготовки висококваліфікованого фахівця. Володіння іноземною мовою відкриває доступ до культурних і наукових цінностей інших народів, сприяє встановленню ділових і культурних зв'язків з іншими країнами, полегшує відносини між народами.

У середній загальноосвітній школі закладається основа практичного опанування іноземною мовою, на якій базується подальше застосування учнями мови у ВНЗ, на спеціальних курсах або самостійно в обсязі, необхідному їм для роботи за фахом або для поповнення знань в особистих інтересах. [ 1 ].

"Не знати іноземної мови, принаймні не зручно. Учні ніколи не будуть мати успіх на ринку праці, якщо вони не володіють одною-двома іноземними мовами", - наголошує заступник Міністра освіти і науки Борис Жебровський. Він зазначає, що роль іноземної мови в забезпеченні якісної освіти дуже велика.

Всім відомо, що ефективність навчання значною мірою залежить від зацікавленості студентів, мотивації, яка стимулює їхню активну діяльність.

Тенденцію незацікавленості у вивченні іноземної мови студентів в умовах ВНЗ, яка останнім часом набула розмаху, на мою думку, можна пояснити кількома причинами.

Перша - різний рівень підготовки студентів з іноземної мови на попередніх етапах навчання, що ускладнює процес оволодіння ІМ в умовах однієї групи, враховуючи вікові особливості та напрямок підготовки студентів.

Друга - студенти не мають чіткої зацікавленості до предмету, тому що вони не розуміють, для чого їм це потрібно і де це можна використовувати у подальшому житті і професії.

Як же пробудити їх пізнавальну активність? Це питання завжди залишається актуальним для викладача. Відповідь проста. Людина, яка бачить перед собою чітко визначену мету, можливість реального застосування своїх знань, умінь, здібностей і гідної їх винагороди, не може бути незацікавленою отримати ці знання, розвивати свої здібності.

Ми повинні пам’ятати, що кожен студент має навчальну потребу в особистісному підході, що зобов'язує викладача організовувати навчальний процес, саме звертаючи увагу на особистісні якості студентів.

Отже, саме тут слід зазначити, що у викладанні іноземної мови необхідно особливу увагу приділяти особистісно - орієнтованому навчанню. Питання, що присвячені проблемі особистісно - орієнтованого підходу в навчанні досліджували (І. Д. Бех, О. В. Киричук, Ю. К. Бабанський, Л. М. Деркач, В. В. Суриков, І. С. Якиманська та ін.).

Особистісно - орієнтоване навчання – це навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Суб’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти (І. Якиманська). Особистісно - орієнтований підхід поєднує навчання й виховання в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту розвитку дитини, підготовку її до життєтворчості. Це співнавчання, взаємонавчання, (колективне, групове, навчання у співпраці).

Головними завданнями особистісно - орієнтованого навчання є:

  • розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожного учня;
  • розвиток його індивідуальних пізнавальних здібностей;
  • допомога йому в самопізнанні, самоактуалізації, самореалізації, самовизначенні;
  • формування культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно будувати власне життя.

Важливе місце в особистісно - орієнтованому навчанні посідають інтерактивні технології. У світовій методичній скарбниці вчителів іноземних мов є великий арсенал прийомів інтерактивного навчання ("Робота в парах", "Мозковий штурм", "Інтерв’ю", "Круглий стіл", "Аналіз ситуації", а також імітаційні ігри, дискусії, дебати, та інші). Використання інтерактивних технологій дає змогу реалізувати особистісно - орієнтований підхід у навчанні. Систематичне впровадження інноваційних форм і методів роботи дасть змогу вчителю успішно розв’язати порушені проблеми [4, с. 16].

Метою застосування інтерактивних методів у процесі вивчення іноземної мови є створення таких умов навчання, в яких усі студенти взаємодіють між собою. На заняттях створюється можливість обговорення різноманітних проблем, аргументування власного погляду, тобто відбувається така взаємодія, яка орієнтує особистість на розвиток її творчих і розумових здібностей та комунікативних навичок. [3, c. 432]. Адже комунікативній складовій слід приділяти більше уваги в процесі навчання, як зазначає Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева, проаналізувавши результати ЗНО 2013 року.

Отже, підсумовуючи вище сказане, слід визначити основні задачі викладача з урахуванням особистісно - орієнтованого підходу викладання іноземної мови:

  • Доцільно використовувати різноманітні форми і методи організації роботи учнів, що дозволяють розкрити зміст їх суб’єктивного досвіду із запропонованої теми, продумувати чергування видів робіт, типів завдань, заохочувати учнів до висловлювання оригінальних ідей і гіпотез, прагнути до створення ситуації успіху для кожного студента.
  • Викладачу слід підбирати вправи та комунікативні ситуації з урахуванням напрямку підготовки студента, використовувати автентичний матеріал для надання більш фундаментальних знань з іноземної мови студентам, використовуючи найбільш уживану лексику у межах визначеної тематики і сфери спілкування.
  • Організовувати навчальний процес так, щоб була співпраця "сильних" і "слабких" студентів, щоб прослідковувалась тенденція їх розвитку до покращення.
  • Впроваджувати використання сучасних інформаційних технологій, ресурсів мережі Internet, що є невід’ємною частиною освіти сьогодення
  • Давати студенту право вибору, підбираючи завдання різної складності.

У розподілі різних мовних видів діяльності пріоритет слід відводити реальній розмовній практиці, щоб постійно створювати життєві ситуації набуття конкретного особистісного досвіду.

Для забезпечення позитивного емоційного ефекту в засвоєнні іноземної мови необхідно ширше задіювати улюблені пісні, книги, кінофільми учасників групи. Важливо передбачити таку побудову занять, щоб кожен учень міг працювати зі своєю улюбленою книгою або розповіддю прямо в аудиторії. Саме таким чином пробуджується і підтримується особистісний інтерес. [6].

Слід приділяти увагу груповим формам роботи. Як правило, працюючи в групі, у студентів виникає покращення комунікативних навичок, проявляється як командний дух, так і характеристики лідера окремих індивідуумів. Таким чином, створюються умови для індивідуального самовираження всередині групи, вміння працювати в команді, розвивається дух суперництва, який сприяє мотивації студентів до розширення знань для покращення комунікації та словесного закріплення своїх позицій.

Отже, з огляду на вище зазначене, можна зробити висновок, що ефективність навчання іноземних мов залежатиме від бажання і здатності викладачів конструювати свою власну технологію навчання.

Література

1. Інтернет - журнал "Лицей" [1].

2. Якиманская И. С. Технология личностно - ориентированного обучения в современной школе / И. С. Якиманская. — М.: Сентябрь, 2000. — 176 с.

3. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 5-е видання, доповнене

і перероблене - К., 2007. - 656 с;

4. Варзацька Л. Інтерактивні технології в системі особистісно - зорієнтованої освіти / Варзацька Л., Кратасюк Л. // Дивослово. – 2006. – № 4. – С. 15-25.

5. Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене. - К.: "Академвидав", 2005. - 560 с;

6. Плигин А. Концепция и личностно-ориентированная технология обучения иностранным языкам. // [электр. ресурс] URL http://www. multikulti. ru/Strategy/info/Strategy_info_243. html

Автор: Кірюшина Катерина Костянтинівна
Посада: викладач англійської мови.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
13.02.2014

Популярні новини
Уряд затвердив план впровадження шкільної реформи Документ визначає заходи до 2020 року, що необхідні для старту Нової української школи
Учні коледжів і училищ складатимуть ДПА у формі ЗНО Учні, які отримують повну загальну середню освіту, складатимуть ДПА у формі ЗНО
Школи мають надати дані про випускні класи Навчальні заклади мають внести дані про випускні класи старшої школи до бази даних УЦОЯО
МОН: не всі учителі миттєво сприймуть зміни При впровадженні реформи МОН планує зосередитись на підтримці агентів змін

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!