Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Організація краєзнавчої роботи та моральне виховання учнів як шлях формування їх соціокультурних компетентностей

Подано збірку диктантів і переказів із російської мови, що об’єднана морально-етичною та суспільною тематикою. Тексти переказів (детальних, стислих і творчих) написані на основі краєзнавчого матеріалу, ураховують вікові особливості дітей

Організація краєзнавчої роботи та моральне виховання учнів як шлях формування їх соціокультурних компетентностей

Оцініть публікацію
 

Особистісно орієнтована педагогіка передбачає, що вчитель сьогодні повинен не тільки давати знання, а й формувати відповідні компетентності.

Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві та соціальні ролі, випускник школи має оволодіти певними якостями, вміннями:

 • бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праць;
 • критично мислити;
 • використовувати знання як інструмент для розв'язання життєвих проблем;
 • генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;
 • володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді;
 • вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
 • цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;
 • уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;
 • бережливо ставитись до свого здоров'я та здоров'я інших як до найвищої цінності;
 • бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.

Отже, статус людини в суспільстві залежить від неї самої. Швидкоплин-ність соціального прогресу, динамічних змін викликає необхідність постійної роботи над собою, розвиток життєвої компетентності, посилення відповідальності молодої людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою й потребами життя. Ідея компетентнісно спрямованої освіти органічно пов'язана з тими педагогічними прецендентами, де утверджуються такі суспільно значущі цінності як свобода вибору, життєвий досвід, проектна діяльність учнів.

Українські педагоги визначили структуру навчальних компетентностей.

Ключові компетентності:

 • уміння вчитися;
 • соціальна компетентність;
 • загальнокультурна;
 • зберігаюча здоров'я;
 • компетентність з інформаційних і комунікативних технологій;
 • громадянська.

Рада Європи визначила як стержневі для ХХІ століття такі компетентності:

 • політичні і соціальні: здатність брати на себе відповідальність, брати участь у спільному ухваленні рішень, регулювати конфлікти не насильницьким шляхом;
 • компетенції стосовно життя в багатокультурному суспільстві. Освіта має озброїти молодь полікультурними компетентностями усвідомлення відмінностей, повага, толерантність, культура миру, здатність жити з людьми інших культур, мов, релігій;
 • найрізноманітніші комунікативні компетентності володіння усною і писемною мовою;
 • здатність учитися протягом усього життя як основа неперервної підготовки в професійному плані, а також в особистому і громадському житті.

Для того, щоб випускник став людиною соціальною, він має уже сьогодні брати безпосередньо участь у житті суспільства, а насамперед – школи.

Для цього в школі ми разом з учнями створили історико-краєзнавчий музей "Пам'ять", завданнями якого є:

 • допомога людям похилого віку, ветеранам Великої Вітчизняної війни;
 • збір матеріалів про них, спогадів про війну;
 • організація зустрічей з ними, з людьми, які воювали за свободу своєї Батьківщини від німецько-фашистських загарбників, переніс всі жахи концтаборів, допомагав фронту своєю працею в тилу, хто бачив війну дитячими очима;
 • організація свят до Дня Перемоги, Дня захисника Вітчизни, визволення Маріуполя, Донбасу, України від німецько-фашистських загарбників;
 • збір матеріалів про природу свого краю, звичаї та побут народів, які проживають в місті Маріуполі, про заснування свого міста, селища, про людей, які будували селище Мирний, рідну школу.

Метою створення шкільного музею було зберегти пам'ять про мешканців рідного селища, своїх рідних, які воювали, захищали свою Батьківщину, про тих, хто своєю працею допомагав справі Перемоги, а також про відомих людей, які жили тут, навчалися в нашій школі, внесли значний внесок в розвиток свого міста, своєї країни. Вважаю, що діти повинні бути патріотами своєї землі, свого міста, школи, своєї "маленької" батьківщини.

Саме тому всі заходи (свята, екскурсії в шкільному музеї, які проводять самі діти, зустрічі з гостями) спрямовані на посилення виховання підростаючого покоління. Протягом 7 років існування шкільного музею учні школи приймали участь у багатьох обласних акціях: "Пам'ятники розповідають", "Ми пам'ятаємо їхні імена"," Сторінками історії", "У війни не жіноче обличчя" та інших. Два покоління дітей пройшло через організацію краєзнавчої роботи в шкільному музеї, і, зустрічаючись після закінчення школи, вони з теплотою згадують роки навчання в школі, пишаються тим, що зробили свій внесок в цю справу, і вірять в те, що інші покоління учнів будуть продовжувати роботу в музеї і збережуть ті матеріали, які вони накопичили.

Значущим етапом в організації краєзнавчої роботи в шкільному музеї і всієї школи взагалі є створення та відкриття на території школи у вересні 2010 року пам'ятного знаку, присвяченого до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. До цієї урочистої події готувалися всі: і діти, і дорослі; проводилися зустрічі з ветеранами, виховні години по класах, екскурсії в шкільному музеї.

Для дітей, учнів школи, ця подія має велике значення: вони ще більше зрозуміли значення своєї роботи по збереженню пам'яті для нащадків, ще з більшою повагою почали ставитися до людей похилого віку.

Для того щоб стати патріотом своєї Батьківщини, треба спочатку навчитися любити, берегти, пишатися своєю "маленькою" батьківщиною. Саме цього намагаюся досягти під час проведення уроків російської мови та літератури, в організації позакласної роботи з предмету.

Матеріали краєзнавчої роботи, зібрані з дітьми матеріали використовую на уроках російської мови, розвитку зв'язного мовлення (наприклад, спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни під час написання переказів, творів морально-етичної чи суспільної тематики, тексти диктантів чи переказів з використанням матеріалів про природу рідного краю, побут його народів.

Дана підбірка диктантів та переказів об'єднана морально-етичною та суспільною тематикою.

Тексти переказів (детальних, стислих та творчих) написані на основі краєзнавчого матеріалу, враховують вікові особливості дітей.

До переказів включено тексти розповідного характеру (з означеним сюжетом, описом конкретних подій та людей, які є або були мешканцями Маріуполя і діляться своїми спогадами про Велику Вітчизняну війну).

Переказ – робота творча. З одного боку, пропонується не дослівне, а самостійне, вільне відтворення прочитаного вчителем тексту, з іншого – переказ дає учню чітку сюжетну та лексико – фразеологічну канву, яка дозволяє скомпонувати зв'язне і цілісне оповідання про події. Перекази мають ціллю навчити дітей стисло викладати зміст прочитаного чи прослуханого тексту, узагальнювати матеріал, виділяти з нього основне для передачі головної думки оповідання. Важливим також є складання плану до тексту переказу. Творчі перекази вимагають від учнів елементів творчості. Додаткові завдання повинні відповідати змісту оповідання, мати оцінювальний характер, підтверджувати головну думку оповідання.

Підбірка текстів може бути використана для проведення контрольних та перевірочних робіт протягом навчального року в 7-11 класах, а також як дидактичний матеріал для проведення уроків з російської мови, розвитку зв’язного мовлення учнів

Диктант для 7 класса. Тема "Причастие"

Народ… Слово изрядно замусоленное, затертое, столько раз употребляемое всуе, а все-таки могучее. Слово это нельзя слишком часто говорить- его надо думать. Каждый человек соединен с другими невидимой ниточкой, выдернутой из хоругви на поле Куликовом, освященном Сергием Радонежским, или из паруса первого петровского ботика, или из флага над рейхстагом. Разъединенные по своим избам, баракам, коммунальным кухням, кооперативным квартирам с глазками, встроенными в двери, люди иногда забывают, что они - народ и что есть историческая ниточка, связывающая их из раздробленности, оторванности, отчужденности в единое целое. Народу надо напомнить, что он – народ. Напоминает война, но цена за такое напоминание слишком велика. Литература напоминает. Именно писатели добились того, чего не смогла добиться медицина: они победили фатальность исчезновения. Их герои, жившие давным-давно, навсегда в составе народа, и смерть ничего не может с ними поделать. (116 сл.)

Диктант для 7 класса. Тема "Служебные части речи"

Молодежь трудно живет. У современной молодежи нет или почти нет романтического идеала. А дежурное бодрячество многих молодежных деятелей вызывает у нее аллергию. Обнаружив неправду, не понимая ее истоки, молодежь теряется. В ее среде возникают процессы и явления, которые многих шокируют и в которых я лично никак не могу винить молодежь. То есть я хочу спросить: а не оставили ли мы молодых ребят наедине с их собственными проблемами?

Молодому человеку, как и вообще человеку, нужна правда. Без правды никакого развития быть попросту не может. Застой… Пессимизм… Безыдейщина…То, что еще недавно и происходило. Молодежь более проницательна и чутка, чем мы думаем. Ей можно доверять. Если говорить правду на равных и всерьез. (108 сл.)

Диктант для 8 класса. Тема: "Сложное предложение"

Мы привыкли к хлебу: его виду, вкусу, запаху. Он стал нашей ежедневной пищей. Мы не задумываемся о том, как его выращивали, пекли, сколько труда и души вложено в него. Мы забываем о тех, кто пережил голод в 30-е и 40-е годы и был рад каждой крошке хлеба. Мы сейчас редко вспоминаем время, когда "125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам" (О. Бергольц) становились экзаменом на человечность и достоинство. Хлеб тогда означал жизнь. И сколько тысяч, миллионов людей погибли голодной смертью. Да и сейчас многие не могут поесть хлеба вдоволь, не говоря о чем-то большем…

Поэтому удивляет то, что некоторые старшеклассники пренебрежительно относятся к хлебу. Могут даже "отфутболить" упавший кусок хлеба…

Хочется верить, что когда-нибудь они смогут оценить значимость хлеба. (120 сл.)

Улица Лавицкого

В Городском саду над обрывом стоит обелиск, под ним покоится прах двух летчиков, двух Героев Советского Союза, участников освобождения нашего города от фашистских оккупантов: Владимира Семенишина и Николая Лавицкого. Их именами названы мариупольские улицы. Отправимся на улицу Лавицкого. В свое время ее обозначили мемориальной доской из белого мрамора с бронзовым барельефом, изображающим портрет Героя. Сейчас доска обезображена: какой-то мерзавец срубил бронзовый барельеф, чтобы за копейки сдать его в приемный пункт металлолома.

Первостроителями улицы Лавицкого, как и всего поселка, были рабочие и инженеры, врачи и отставные военные. Есть на улице Лавицкого место священное и почитаемое. Здесь уместно рассказать небольшую историю.

Это случилось в самый разгар ее застройки. При рытье котлована под очередной дом в ковш экскаватора попали человеческие останки. Естественно, что землекопы приостановили работы. Приехали знающие люди, велели покопать еще вручную. Определили, что это место массового захоронения людей, расстрелянных гитлеровцами во время временной оккупации нашего города в 1941-1943годах. Братскую могилу привели в порядок, а над ней установили небольшой обелиск. Позже на этом месте была воздвигнута стела с двумя сжатыми кулаками и надписью "Жертвам фашизма". Рядом Вечный огонь…Окружающую площадку и подходы благоустроили, посадили ели, березы, другие деревья.

Как-то сам по себе сложился обычай: в день свадьбы сюда приезжают молодожены, чтобы возложить цветы к подножию памятника, почтить память всех погибших в грозные годы войны… (205 сл.)

Задание:

 • Напишите подробное изложение.
 • Порассуждайте об отношении молодежи к памятным местам нашего города.

Улица генерала Блажевича

10 сентября 1943 года московское радио передало очередную сводку Совинформбюро. Юрий Левитан читал: "Войска Южного фронта, наступающие вдоль Азовского моря, сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом Мариуполь". Среди отличившихся в этой операции был назван и полковник Блажевич.

Запомнился ли Мариуполь Блажевичу? Должен был запомниться: 221 стрелковая дивизия, которой он командовал, за героизм и мужество, проявленные ее бойцами при освобождении нашего города от фашистских захватчиков, была удостоена почетного звания Мариупольской, а он- ее командир- награжден орденом Кутузова 2 степени.

Помнят ли Блажевича в Мариуполе? Да, помнят. Одна из улиц в Ильичевском районе названа его именем, а на одном из домов укреплена в честь освободителя города мемориальная доска; в экспозиции краеведческого музея есть стенд, ему посвященный. Имена освободителей не подлежат забвению.

Ионас Блажевичус родился в местечке Чижюнай в бедной литовской семье. Родителям Ионаса в поисках работы часто приходилось переезжать из города в город. Как были рады Блажевичусы, когда старшему из детей - одиннадцатилетнему Ионасу - нашлась работа на лесопилке.

Уже в восемнадцать лет Ионас Блажевичус после короткой учебы становится командиром взвода. Когда закончилась гражданская война, собрался Иван Блажевич учиться военному искусству, но поступил приказ, и он оказался в учебном подразделении, где передавал боевой опыт молодым солдатам.

Начало Великой Отечественной войны застало майора Блажевича в академии имени Фрунзе. Там он сдавал экзамены. Но до экзаменов ли такую лихую годину? Он немедленно пишет рапорт: "Направьте на фронт".

Однако у командования были свои планы. Нужно формировать резервный воздушно-десантный корпус, и Блажевич назначается командиром 13-й бригады этого корпуса. Семь месяцев подготовки к боям- и первое боевое крещение под Сталинградом.

В 1943 году полковник Блажевич возглавил вновь сформированную 221-ю дивизию. Она вступила в бой на Миусе, отличилась при освобождении Мариуполя.

В декабре 1943 года Блажевич покидает дивизию. Он участвует в формировании воздушно-десантных частей, затем его назначают командиром 99-й дивизии, прославившейся при форсировании Свири. Было это в июне сорок четвертого года, а в ноябре Блажевичу присвоено звание генерал- майора.

За успешные сражения в Венгрии, австрийских Альпах комдив Блажевич представлен к званию Героя Советского Союза. Оставались считанные дни до конца войны, до Победы. 27 апреля 1945 года в газете "Красная звезда" опубликован Указ Президиума Верховного Совета. Среди новых Героев и генерал-майор Иван Иванович Блажевич. Но прочитать этот Указ он уже не мог…За три дня до этого-24 апреля- боевой генерал скончался от ран близ австрийского города Брендороф… (257 сл.)

Задание:

 • Напишите сжатое изложение.
 • Вспомните, какие еще улицы нашего города названы в честь героев Великой Отечественной войны.

Военное счастье

Каждому человеку знакомо ощущение счастья. Оно как будто ждет за порогом. Стоит только распахнуть дверь, чтобы счастье ворвалось вместе с ветром и запахом цветущих садов и полевых растений…

Авдеев Трофим Трофимович родился и вырос на Кубани. И хотя детство было тяжелым (четверо детей в семье, работать по хозяйству научился рано). Но трудности только формируют характер. И когда создал свою семью, родилась дочь, мечты о счастье, казалось, вот-вот сбудутся…

Но началась Великая Отечественная война, и Трофим Трофимович остался работать в тылу. Немного позднее, когда жизнь на Кубани стала невыносимой, он вместе со своей семьёй переехал в Мариуполь, где и обосновался на долгие годы. Ему удалось устроиться на работу в оборонный цех завода имени Ильича. Ремонтировал танки, машины и другую военную технику. Помогал на полях убирать пшеницу. Заведовал доставкой в город медикаментов. Война оставила неизгладимый отпечаток в его жизни, но был один случай, который запомнился на всю жизнь…

В это время город был занят немцами, все боялись выходить из дома. Трофима Трофимовича немцы заставили работать по уборке территории завода. Вечером ему разрешали уходить домой. Вот так однажды, возвращаясь домой, возле ворот соседнего дома, в больших кустах он обнаружил раненного русского солдата, который сбежал из плена и нуждался в помощи. Трофим Трофимович знал, что за укрытие советского солдата ему и его семье грозит расстрел. Но он не мог бросить раненного на улице. Трофим Трофимович взял этого солдата к себе в дом. Они с женой спрятали его в подвале и потом вместе с дочерью за ним ухаживали. Фашисты не нашли солдата. Через пол-года, когда город освободили советские войска, солдат вернулся в свою часть и продолжал воевать на фронте.

После окончания войны этот солдат вернулся в дом Авдеевых уже как муж дочери Трофима Трофимовича. И только тогда счастье стало реальностью… (242с)

Задание:

 • Напишите подробное изложение.
 • Напишите, в чем для вас заключается счастью.

Настоящий человек

Быть настоящим человеком – это талант. И далеко не каждый знает, что прожить свою жизнь достойно на земле – это тоже большое искусство, быть может, даже более сложное, чем любое другое мастерство.

В жизни случается все: и горе, и болезни, и обиды, и всякие другие невзгоды. Но настоящий человек защищен и в беде высшими, непреходящими ценностями: верностью идеалам, умением любить и верить, быть стойким в труде, в борьбе за правду.

Все эти ценности связаны неразрывно, это и есть то, что мы называем настоящим у человека: мужеством и готовностью его к жизни.

Родился Голдобин Тимофей Иванович в 1920 году в городе Мариуполе. 13 апреля 1941 года был призван в ряды Советской Армии, попал в танковую часть, на границу. 22 июня 1941 года участвовал в боях под Проскуровым. Этот день навсегда остался в его памяти…Тимофей Иванович вспоминает:

"Силы были неравные, так как наши солдаты не имели нужного оружия. Всё оружие находилось в городе. Нам дали всего по две бутылочные гранаты с горючим. С этим мы и вступили в бой с фашистами. Нам не удалось сдержать натиска врага, и мы вынуждены были отступить…С каждым днём мы всё больше теряли своих друзей. Но в окружение так и не попали. Наша часть отступала по Украине. Не доходя до города Мариуполя, в селе Белоцерковка мы завершили своё отступление…"

Голдобин Тимофей Иванович прошёл путь до Одера. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Литвы. Был трижды ранен.

Освобождал Токмак, Орехово, Севастополь. На Сапун-горе служил в разведке, за что был представлен к награде – ордену "Отечественной войны І степени". В Литве служил в десанте. Участвовал в освобождении города Шауляй, за что приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина от 8 октября 1944 года ему была объявлена благодарность за участие в прорыве обороны немецких войск в Прибалтике – северо-западнее, западнее и юго-западнее города Шауляй.

Войну Голдобин Т. И. закончил сержантом, служил в 263 стрелковой дивизии.

В годы Великой Отечественной войны погибли два брата Тимофея Ивановича (Иван Иванович – в западной Украине и Григорий Иванович – под Сталинградом). (298 сл)

Задание:

 • Напишите сжатое изложение.
 • Поразмышляйте, кого вы можете назвать настоящим человеком. Приведите примеры из вашего личного опыта.

Память о войне

Как давно это было… Иногда я вижу, как дети играют в войну; в их понимании война – лишь романтика и подвиги. У детей нет той памяти- опыта, что отличает их от взрослых. В войну поколение научилось и любить, и верить, ненавидеть и отрицать, смеяться и плакать.

Наша память- это душевный и жизненный опыт, страстная любовь к жизни, оплаченная дорогой ценой.

Вот почему. когда память наша по случайным ассоциациям возвращает нас к дням войны, мы начинаем больше ценить тишину мира, спокойный блеск солнца, прозрачность воздуха…

Родилась Прасковья Григорьевна в крестьянской семье. Рано лишилась родителей -детство провела в детдоме. Когда началась война, Прасковье Григорьевне исполнился 21 год. Она вышла замуж и жила в Мариуполе на Новотрубной улице. Когда город заняли немцы, жить стало гораздо тяжелее. Поэтому муж пошел работать. Прасковья Григорьевна тоже устроилась работать на склад спецодежды.

Немецкие порядки были очень строгими. Почти каждого проверяли, чтобы никто ничего не взял. Однажды немцы во время работы выстроили всех в шеренгу и стали обыскивать. Кто-то подбросил нитки Прасковье Григорьевне… Немцы пришли к ней домой с обыском. В квартире перевернули всё вверх дном, ничего не найдя, они всё равно арестовали Прасковью Григорьевну и отвели в полицию. Посадили под замок.

Вечером Прасковью Григорьевну и ещё 16 женщин посадили в товарный вагон и отправили в другой город на работу. Часто бомбили самолёты, проходили обыски. Работать приходилось по 14-15 часов в день. Родные Прасковьи Григорьевны, узнав, что она арестована, разыскали её, передавали кое- какие продукты, потому что немцы их не кормили. Но за хорошее поведение немцы на выходные отпускали женщин домой.

Во время одной из бомбежек был разрушен дом, где жила Прасковья Григорьевна. Её семья смогла найти уцелевший заброшенный дом, где и жили они почти до конца войны.

Когда в город пришли советские войска, муж ушел на фронт. Прасковья Григорьевна осталась одна с новорожденным ребёнком. Вскоре она пошла работать в совхоз, потом переехала в посёлок. Муж с войны не вернулся… (302сл)

Задание:

 • Напишите сжатое изложение.
 • Поразмышляйте, нужно ли сегодня вспоминать о Великой Отечественной войне. Как коснулась эта проблема вашей семьи.

Родной дом

Любовь к Родине начинается с семи
Ф. Бэкон

Дом…Где бы мы ни были, мы всегда о нем помним, он словно притягивает нас своим теплом. Дом- это не просто наше жилище с расставленной мебелью. И не только место, где можно поесть, поспать, отдохнуть от трудов праведных. Это более емкое понятие. Это начало всех начал. И поэтому не зря человека, который не сумел свить своего гнезда, звали несколько презрительно "перекати-поле" и относились к нему настороженно.

Лысенко Федора Михайловича никто бы не назвал "перекати-полем", потому что родился он в семье крестьянина в селе Юрченково Харьковской области и отношение к дому своему, к семье было бережное. И жили они большой семьей, несколько поколений: родители, дедушка с бабушкой и трое детей.

Жить было трудно, и поэтому Федор рано стал самостоятельным, начал работать. Когда ему исполнилось 20 лет, ушёл в армию. Дома остались жена и новорожденная дочь.

Воевал Фёдор Михайлович все 4 года. Прошёл всю войну и остался жив. Победу довелось встретить ему в Берлине. Это был самый радостный день в его жизни.

Но ещё одно событие войны навсегда сохранилось в его памяти – это освобождение Севастополя. Вот, что запомнилось Фёдору Михайловичу: "Это было долгое сражение. В нашу роту поступил приказ: любыми способами освободить Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. Отступать было нельзя. Так как командира роты ранило (его отправили в госпиталь), то командование временно перешло к Фёдору Михайловичу. Вместе со своими товарищами они выстояли эту битву. Врагу не удалось овладеть городом. Федор Михайлович тоже был ранен в этом сражении и попал в госпиталь. Но уже через месяц он снова был в строю и шагал дальше на пути к Победе". (249сл)

Задание:

 • Напишите подробное изложение.
 • Выскажите свою точку зрения, чем для вас является дом. Согласны ли вы со словами эпиграфа.

Автор: Кіптенко Ірина Василівна
Посада: заступник директора з НВР.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
13.02.2014

Популярні новини
Принцип "гроші ходять за дитиною" запрацює з 2019 року За словами Гриневич, у новий закон «Про освіту» закладено низку прогресивних норм
В Україні розпочалось тестування PISA До 30 травня в Україні триватиме тестування, в якому беруть участь 6 400 п'ятнадцятирічних учнів
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2017 Батьків можуть зацікавити результати навчання у школах, до яких вони віддадуть свою дитину
Навчальні програми Нової української школи Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти нової української школи (1-4 клас)

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!