Рейтинг
15
Вибір редакції

У матеріалі на заявлену тему авторка вказує, що екзаменаційна модель ЗНО з іноземних мов побудована таким чином, щоби забезпечити можливість оцінки рівня сформованості комунікативної компетентності випускників у володінні іноземною мовою

Успішне ЗНО - поєднання знань і тактики виконання!

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 5 з 5 на основі 3 оцінок.

Екзаменаційна модель ЗНО з іноземних мов побудована таким чином,щоб забезпечити можливість оцінки рівня сформованості комунікативної компетенції випускників у володінні іноземною мовою. Піддослідним в ході іспиту доводиться працювати з автентичними іншомовними текстами і показати, якого ступеню і на якому рівні вони розуміють такі тексти, показати, що вони розуміють, яким чином у таких текстах діють граматичні правила, продемонструвати розуміння нюансів слововживання.

Розділи іспиту відповідають різним видам мовної діяльності та побудовані таким чином, щоб дати можливість випускникам з різним рівнем підготовки продемонструвати свої вміння саме на відповідному рівні.

Об'єктами контролю є читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації (використання мови).

У розділі «Читання»:

 • розуміння основного змісту тексту;
 • розуміння структурно-смислових зв'язків тексту;
 • повне і точне розуміння інформації в тексті;

Урозділі «Письмо»:

 • вміння при написанні повідомлення, опису, роздуму на різні теми, пов'язані з інтересами та комунікативними потребами. Загальний обсяг письмового завдання не менше 100 слів.
 • вміння при створенні письмового висловлювання з елементами міркування з запропонованої проблеми.

У розділі «використання мови»:

 • знання мовних одиниць і навички їх вживання в комунікативно – значимому контексті:
 • розпізнавання і вживання в мові основних морфологічних форм іноземної
 • мови і різних граматичних структур;
 • знання основних способів словотворення і навички їх застосування;
 • розпізнавання і вживання в мові вивчених лексичних одиниць (з особливою увагою до лексичної сполучуваності);
 • знання правил орфографії та навички їх застосування.

Розглянемо відповідно до розділів екзаменаційної роботи основні проблеми, з якими стикаються наші учні в ході її виконання.

Основні проблеми в учнів:

 • незнання формату ЗНО та критеріїв оцінювання;
 • неуважне прочитання інструкцій у бланках;
 • неуважне прочитання інструкцій до завдань;
 • неправильна організація і розподіл часу на іспиті.

Помилки організаційного та психологічного плану:

 • неправильно заносять відповіді до бланку відповідей (заносять до бланку зайві символи або заносять інформацію в неправильні позиції бланка);
 • забувають заповнити позиції бланка;
 • по одній позиції пишуть дві відповіді;
 • пропускають клітини при заповненні бланків;
 • пишуть нерозбірливо, машина не розпізнає відповіді.

Типові помилки в завданнях розділу « Читання »:

 • невміння виділяти ключові слова в тексті;
 • невміння ігнорувати непотрібну інформацію;
 • ставлять вірно / невірно / немає інформації виходячи не зі змісту тексту, а зі свого соціального досвіду;
 • дають відповідь на тестове питання, грунтуючись на значенні окремого слова;
 • вибирають варіанти відповідей тільки тому, що ці ж слова звучать в тексті, і забувають про те, що вірна відповідь, як правило, виражена синонімами.

Типові помилки в завданнях розділу «використання мови»:

 • неувага до контексту і звідси неправильне вживання часових форм і пасивного стану;
 • незнання форм неправильних дієслів;
 • підміна дієприкметника I дієприкметником II або навпаки;
 • неправильне вживання форм дієслів;
 • утворення від опорних слів однокореневих слів не тієї частини мови, яка потрібна за контекстом;
 • заповнення пропуску опорним словом без зміни його;
 • вживання неіснуючих слів;
 • використання не того негативного префікса, який вживається з зазначеним коренем;
 • неправильне написання слів.

Типові помилки в завданнях розділу «Письмо»:

При створенні письмового висловлювання:

 • помилки в оформленні організації тексту;
 • невміння представити повну і точну відповідь на задану в інструкції інформацію;
 • не ставлять питання або ставлять не по темі.
 • підміна одного жанру письмового висловлювання іншим;
 • відхід від теми і « топіковость »;
 • відсутність розгорнутої аргументації;
 • невміння сформулювати проблему на початку висловлювання (просто повторювали формулювання завдання) і зробити висновок в кінці;
 • неправильний поділ тексту на абзаци;
 • невикористання або неправильне використання засобів логічного зв'язку;
 • лексико - граматичні та орфографічні помилки;
 • недотримання необхідного обсягу (100-140; 200-250 слів).

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ:

Для підвищення якості виконання екзаменаційної роботи у розділі «Письмо» необхідно пояснити учням, що:

 • Слід звернути увагу на вдумливе прочитання тексту тестового завдання. При ознайомленні з текстом завдання учні повинні вміти виділяти головні питання, які слід розкрити в роботі, і визначити стиль і вид завдання.
 • Необхідно виробити вміння планувати письмове висловлювання і будувати його відповідно до плану.
 • Перед початком роботи учні повинні вміти відібрати матеріал, необхідний для письмового висловлювання, яке вони збираються написати, а при написанні роботи пам'ятати, що для письмової мови характерно поділ тексту на абзаци.
 • Потрібно знайомити учнів з різними видами завдань з письма, з тим щоб сформувати уявлення про особливості кожного виду, а також тренувати учнів у написанні письмових висловлювань різного обсягу, щоб вони були готові написати роботу відповідно з обсягом, зазначеним у тестовому завданні.

Кожен вчитель ІМ повинен не тільки ознайомити учнів з усіма нормативними документами по ЗНО, з основними вимогами, але й проаналізувати з учнями всі завдання демоверсий і минулих років, правильно підібрати посібники для підготовки до ЗНО. Щоб розібратися в тонкощах ЗНО, вчителю було б непогано пройти курс з підготовки учнів до ЗНО.

Аналіз результатів виконання ЗНО минулих років з іноземних мов дозволяє зробити висновок про доцільність того, щоб вчителі продовжували приділяти більшу увагу:

 • варіюванню прийомів читання відповідно поставленої комунікативної задачі;
 • розширенню можливостей учнів в ознайомленні з текстами різних типів і жанрів, мовою сучасної преси, з матеріалами мережі Інтернет;
 • формуванню мовних компенсаторних умінь;
 • вдосконалення навичок вживання лексико -граматичного матеріалу в контексті;
 • написання письмових висловлювань з елементами міркувань з розгорнутою аргументацією;
 • розвитку універсальних способів дій і стратегіям виконання завдань

ПОРАДИ УЧНЯМ:

Дуже важливо правильно вибрати правильну тактику під час відповідей на питання ЗНО.

Спочатку нашвидку пройдіть по всьому тесту, відповідаючи тільки на те, що ви точно знаєте. Дуже швидко ви вирішите приблизно третину питань. Потім пройдіться з питань ще раз, намагаючись вирішити більш складні питання, які потребують логіки і роздумів. Цей процес забере у вас більше часу, і кількість ваших відповідей зросте. Далі зупиніться і дайте собі 1-2 хвилинну перепочити. Усвідомте, що ви за короткий час відповіли на значну кількість питань і тому обов'язково впораєтеся і з іншими.

У другій частині іспиту переходимо до питань, на які у вас немає готової відповіді. Що ж робити, якщо питання здався вам дуже важким, і ви, на перший погляд, не знаєте, як на нього відповідати? У першу чергу, не панікувати!

Перший спосіб роботи полягає у використанні інформації з суміжних галузей знань. Справа в тому, що більша частина потрібної інформації вже зберігається у вашій голові, але в розкиданому, неконцентрованому вигляді, і ваше завдання полягає в тому, щоб зібрати докупи необхідні відомості

Другий спосіб - візуалізація Намагайтеся максимально чітко згадати ту сторінку підручника, в якій ви зустрічали даний матеріал. Розслабтеся і включіть зорову уяву. Дуже часто при такому підході вдається відтворити в пам'яті сторінки підручника, і її частину, де ви раніше бачили потрібну формулу або малюнок.

Третій спосіб - підключення логіки. Зробивши припущення про вірність якогось варіанту, логічно продовжуйте це припущення і подивіться, чи не викличе воно протиріччя з основними поняттями чи фактами? Якщо в результаті виходить недоладність, значить, вихідний посил був невірний, і слід вибрати інший варіант відповіді.

Четвертий спосіб - метод виключення. Починайте викидати найнеймовірніші варіанти відповідей, і залишене питання буде правильним.

Якщо ви і після виключення неможливих варіантів все одно не можете вибрати правильну відповідь, застосуйте п'ятий спосіб - дійте навмання. Наприклад, після виключення двох малоймовірних відповідей, у вас залишилося два варіанти. У цьому випадку шанси вгадати правильно становлять 50 %, а це означає, що половина випадково вибраних відповідей виявиться правильними.

І, нарешті, останнє - ніколи не відступайте і боріться до кінця. Поки ви думаєте, згадуєте, придумуєте, намагаєтеся, у вас залишаються реальні шанси набрати потрібну кількість балів. Пам'ятайте, що кілька балів можуть вирішити вашу долю: відкрити або навпаки зачинити двері в бажаний ВНЗ. Тому до кінця використовуйте час, відведений на підготовку до відповідей, залишивши 15-20 хвилин на перегляд вибраних варіантів. Обов'язково збережіть це резерв, щоб свіжим поглядом пройтися по своїх відповідях. Нерідко буває так, що при цьому ви виявите якусь помилку чи неточність, яку встигнете вчасно виправити, вирвавши у непоступливою долі саме ті 1-2 бали, які дадуть вам можливість вчитися там, де ви хочете.

Автор: Ноздрачова Олена Геннадіївна
Посада: учитель англійської мови.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
29.11.2013

Популярні новини
25 січня скасовуються додаткові обмеження для закладів освіти Водночас в Україні буде продовжена дія вже звичних карантинних обмежень
Уряд ухвалив постанову про збільшення зарплат освітян Кабінет Міністрів затвердив нову тарифну сітку для зарплат працівників бюджетних установ
Цього року учні 9-х класів складатимуть ДПА Інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів є недостовірною
МОН розробило типову освітню програму для учнів 5–9 класів Документ окреслює підходи до розроблення школами освітніх програм на кожному циклі освіти
Загрузка...