Рейтинг
49
Вибір редакції

У статті з досвіду роботи авторка вказує, що аби урок був цікавішим і ефективнішим, вона використовує різноманітні комп’ютерні програми. За їх допомогою можна вивчати новий матеріал, перевіряти знання учнів із певних тем, що допомагає урізноманітнювати форми й методи роботи

Розвиток креативного мислення молодших школярів на уроках української мови та читання через використання інформаційно-комунікативних технологій

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4.1 з 5 на основі 12 оцінок.

«Навчати без примусу, щоб кожен учень був не просто
слухачем, а дослідником, фантазером, винахідником і просто
жив щасливим життям спілкування…»

У сучасній школі дедалі важливішого значення набуває інформатизація освіти, підготовка підростаючого покоління до життя в суспільстві, де інформація швидко змінюється й оновлюється. Вчителі повинні готувати учнів для роботи в умовах прискореного розвитку сучасного суспільства. Школярам потрібно не тільки мати необхідні вміння й навички, а й володіти новим стилем мислення, креативним підходом до справи, активністю й ініціативою. Вони повинні вміти орієнтуватися в потоці різноманітної інформації, обирати для себе головне і значиме.

Сучасний учитель має зважати на те, що інформаційно-комунікаційні технології навчання міцно увійшли в життя. Використання нових інформаційних технологій розширює межі освітнього процесу, підвищує його практичну спрямованість, сприяє підвищенню мотивації учнів в освітньому процесі, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей учнів, їхніх умінь самостійно здобувати нові знання та створює умови для їх успішної самореалізації в майбутньому.

Це вказує на те, що вчитель початкових класів повинен іти в ногу з часом і змінювати технології навчання, упроваджуючи інформаційні технології на уроках для урізноманітнення процесу навчання й зацікавлення сучасних школярів.

Аби урок був цікавішим та ефективнішим, я використовую різноманітні комп’ютерні програми. За їх допомогою можна вивчати новий матеріал, перевіряти знання учнів з певних тем. Усі ці програми допомагають урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для розвитку творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.

Комп’ютер можна використовувати на всіх етапах процесу навчання: під час пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю рівня навчальних досягнень.

Варіанти використання інформаційно-комунікативних технологій у початкових класах на різних етапах уроку подаю в таблиці.

Варіанти використання ІКТ на різних етапах уроку

Етап уроку

Варіанти використання ІКТ на різних етапах уроку

Вивчення нового матеріалу

Мультимедійна презентація

Віртуальна екскурсія

Подорож

Закріплення й застосування знань, умінь і навичок

Робота з тренажерами

Повторення й узагальнення знань і вмінь

Відеофрагменти

Перевірка і контроль результатів навчання

Кросворди, ребуси, відео загадки, проекти, мовнологічні завдання

 

Найпоширеніша форма навчання в початкових класах – фронтальна. У цьому випадку використання проектора та екрану дає можливість поєднувати на уроці роботу з програмою (або мультимедійною презентацією) та інші форми діяльності:

 • яскраво й наочно проілюструвати досліджуваний матеріал на великому екрані;
 • обговорити переглянутий матеріал з класом;
 • спільно вирішити запропоновані завдання або знайти відповіді в підручнику;
 • індивідуально виконати роботу в зошиті;
 • виконати деякі творчі завдання в групах або парах.

На уроках читання я використовую такі інформаційно-комунікативні технології:

 • перегляд відеозаписів;
 • відеокросворди;
 • аудіозаписи;
 • ілюстрації
 • документальні фільми (біографія Т.Г. Шевченко, М.Т. Рильського, Л. Українки та ін..)

На початку уроку читання у 3 класі за темою «Ознайомлення з життям і творчістю Тараса Шевченка» я запитала дітей про те , що вони знають про Тараса Шевченка. Всі діти, звісно, знали, що це великий український поет. Після цього я запропонувала дітям переглянути документальний фільм «Дітям про Тараса Шевченка», з якого учні дізналися багато нового про життя і нелегку долю Тараса не лише як поета, а й художника, історика,філософа. Після переглянутого фільму всі діти висловлювали свої думки, чому ми повинні шанувати і пам’ятати цю людину.

Тож використання відеороликів та документальних фільмів на уроках сприяє підвищенню ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеню наочності, розвитку наочно-образного та креативного мислення.

Велику перевагу у своїй роботі я надаю мультимедійним презентаціям, які створюю власноруч, адже, мультимедіа – це сучасна комп’ютерна інформаційна технологія, що дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію.

Так у 4 класі при опрацюванні вірша М.Т. Рильського «Дитинство» діти знайомилися зі словами: вілла, лоцман, томагавки, пустеля Сахара, водоспад Ніагара, степи Пампаси, бізон, пелікан, лама, пава. Такі слова діти не часто зустрічають у мові, тому доречно було не просто пояснити значення слів, а й продемонстрували їх наочно на слайдах мультимедійної презентації . Після такого пояснення кожен учень зміг самостійно скласти речення з вивченими словами, бо чітко розумів значення кожного слова. Такий вид завдань сприяє розвитку креативного мислення.

У першому класі при вивченні теми «Закріплення звукового значення букви «бе ». Читання слів. Опрацювання тексту «Білки». Скоромовка.» я пропонувала дітям утворити слова з поданих букв.

БЕРБО

МІДЬВЕД

КАЛБІ

Після того, як діти утворили слово, на екрані з’являлося зображення тваринки: бобер, ведмідь, білка. Діти не лише прочитали слова, а й змогли розповісти про цих тварин: де вони живуть, що полюбляють їсти, як зимують.

На цьому ж уроці діти вчили скоромовку:

Бурі бобри, брід перебрели. Забули бобри забрати торби.

Для кращого розуміння змісту тексту та кращого заучування скоромовки я ілюструвала на окремому слайді зображення того, про що говорилося.

Такий творчий підхід до вивчення скоромовки не залишив байдужим жодної дитини. На етапі підсумку уроку я лише демонструвала слайди із зображенням до тексту, а діти промовляли скоромовку.

На на уроках читання я вдало використовую аудіозасоби, пропоную прослухати записи зразкового читання невеликого за об’ємом літературного твору. Це навчає дітей виразному читанню, умінню відчути настрій, визначати характер героїв. Читання віршів під вдало підібрану фонограму викликає в душах маленьких слухачів бурю емоцій, бажання самостійно спробувати викликати такі ж почуття і в інших.

Усі ми знаємо, що далеко не завжди учні з інтересом ставляться до вивчення мови. Використання елементів інформаційних технологій на уроках української мови значно підвищують пізнавальний інтерес учнів. Це можуть бути і відеословнички, і мовнологічні завдання на екрані комп’ютера, і аудіоправила тощо.

У методичному кабінеті школи наявні мультимедійні підручники «Українська мова, 1-4 клас» . Вони повністю відповідають шкільному курсу предмета, значно збагачуючи його виклад сучасними технологіями навчання. За допомогою графіки та анімації існує можливість побачити те, що дуже складно чи взагалі неможливо передати словами. Сучасні технології та дружня, ігрова форма створюють комфортне середовище для навчання. Це суттєво підвищує швидкість та якість засвоєння матеріалу. Діти на такому уроці можуть працювати як індивідуально, так і в групах.

Кожен урок мультимедійного підручника розкриває конкретну тему згідно діючої навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, текст, анімації, аудіо- та відеофрагменти тощо. Для перевірки знань передбачено контрольні запитання та завдання, тести для самоконтролю та контролю. В цьому підручнику вдало підібрані різнорівневі завдання творчого характеру, де треба поміркувати, порадитися один з одним. Тому завдання можна дати як одному учневі, так і працювати в групі. В кінці виконаного завдання діти бачать результат своєї роботи («чарівний перстень» починає сяяти, якщо завдання виконано правильно, або сумно зітхати, якщо діти помилилися).

На уроці української мови у 2 класі під час вивчення теми «Уявлення про слова, які називають ознаки предметів» учні виконували вправу, де треба було вставити слова-ознаки у поданий текст. Коли діти виконали завдання, то «чарівний перстень» засяяв.

Я переконалася, що використовуючи мультимедійні підручники на уроках української мови, навчальний процес спрямований на розвиток логічного і креативного мислення, уяви, самостійності. Діти зацікавлені, залучені до творчого пошуку, активізована розумова діяльність кожного. Процес навчання стає творчим, а емоційний фон уроку – сприятливішим, що є дуже важливим для учбової діяльності.

Використовуючи мультимедійну презентацію, я проводжу уроки-подорожі, де діти самостійно або разом з казковим героєм подорожують різними «Країнами» .

Наприклад, у 2 класі при вивченні теми «Слова-назви предметів» діти подорожували разом з казковим героєм Буратіно до Країни Знань, де живуть слова-назви предметів. Учні допомагали Буратіно виконувати різні завдання творчого характеру: ставили питання до слів назв предметів хто? або що?, доповнювали речення, працювали за картками, складали речення різні за метою висловлювання, будували «асоціативний кущ». А в кінці уроку діти прийшли до казкового міста і дізналися, що править словами-назвами предметів король з іменем «Іменник».

На уроках розвитку зв’язного мовлення використовую відеоролики, з метою віртуальної екскурсії. Наприклад, при складанні тексту-опису осіннього лісу діти переглядають ролик «Осінь у лісі». Спочатку усно описують те, що вони побачили , кого зустріли, кого лише почули… Така форма роботи розширює кругозір дітей, дає можливість образно мислити, при глибокому, детальному розгляді можна навіть відчути колір і запах картини.

Восени часто бувають дощі. Тож я звернула увагу дітей на те, що дощик може бути різним. За допомогою аудіозапису діти уявляли, яким буває дощик, які його крапельки: дощик-злива, крапельки крупні, крапельки мілкі. Потім записували міні-текст на тему «Крапелька». Завдання такого характеру діти виконують залюбки.

Текстові, словникові та малюнкові тренажери допомагають на уроці значно підвищити рівень знань дитини з української граматики. Комп'ютерна гра спрямована не лише на ознайомлення і навчання, а й на перевірку правильності виконаних творчих вправ і завдань з української граматики.

Пізнавальні тренажери розширяють кругозір дитини, закріплюють знання українського алфавіту, розвивають креативне мислення, а також покращують граматичні навики дитини.

Своїм досвідом з використання ІКТ на уроках з української мови я поділилася зі своїми колегами. Розробку уроку було надруковано в освітянському журналі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід»,№ 5/2013 та розміщено на сайті Форуму педагогічних ідей «Урок».

Саме цей урок я продемонструвала у 2012-2013 навчальному році на семінарі-презентації педагогічного досвіду для керівників загальноосвітніх навчальних закладів Жовтневого району за темою: «Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі та управлінській діяльності як ефективний засіб модернізації системи освіти».

За останні два роки я спостерігаю, що мої учні із задоволенням на уроках української мови виконують різноманітні творчі завдання, підвищується якість та змістовність написаних творчих робіт (творів).

Мої учні вперше у 2012-2013 навчальному році брали участь у Всеукраїнській грі «Соняшник – 2013», де четверо учнів отримали сертифікати переможців.

Сподіваюсь, що знання та вміння, набуті учнями, та саме використання ІКТ на уроках української мови та читання призведуть моїх учнів до нових вершин та перемог.

Отже, я переконалася, що мультимедійні засоби як джерела нових знань можна використати на всіх етапах уроку. На мою думку, ІКТ сприяє :

 • розвитку наочно-образного та креативного мислення;
 • підвищенню мотивації учнів;
 • підвищенню ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеню наочності;
 • активізації пізнавальної діяльності, підвищенню якісної успішності школярів;
 • підвищенню активності і ініціативності школярів на уроці;
 • розвитку навиків самоосвіти і самоконтролю учнів;
 • підвищенню рівня комфортності навчання.

Інноваційно-комунікативні технології та інтерактивне навчання дарують учням радісні хвилини. А там, де учні бажають навчатися, прагнуть знати більше, є позитивні емоції. Тоді й можна чекати гарних результатів від наших маленьких школярів.

Сучасний урок - це твір мистецтва, де педагог уміло використовує
всі можливості для розвитку особистості учня

Автор: Костренко Світлана Петрівна
Посада: учитель початкових класів.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
27.11.2013

Популярні новини
Уряд ухвалив постанову про збільшення зарплат освітян Кабінет Міністрів затвердив нову тарифну сітку для зарплат працівників бюджетних установ
Цього року учні 9-х класів складатимуть ДПА Інформація про звільнення від проходження ДПА учнів 9-х класів є недостовірною
МОН розробило типову освітню програму для учнів 5–9 класів Документ окреслює підходи до розроблення школами освітніх програм на кожному циклі освіти
Час використання гаджетів на уроці є обмеженим Учителі мають не перевищувати визначену тривалість роботи учнів з технічними засобами
Загрузка...