Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Реалізація діяльнісного підходу до навчання мови та літератури як неодмінна умова забезпечення ефективності мовної освіти
Рейтинг
14
Вибір редакції

У матеріалі з досвіду роботи авторка вказує: методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 5-х класах одним із головних завдань ставлять навчити учнів застосовувати набуті знання для розв’язання проблем, що виникають у процесі навчання. Тому на перший план виходить діяльнісний підхід у навчанні

Реалізація діяльнісного підходу до навчання мови та літератури як неодмінна умова забезпечення ефективності мовної освіти

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3.5 з 5 на основі 4 оцінок.

Єдиний шлях, що веде до знання, -
це діяльність…
Бернард Шоу

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки визначає одним із напрямів розвитку освіти розвиток наукової та інноваційної діяльності в освіті, підвищення якості освіти на інноваційній основі. Чим це викликано?

  • Зміст і організація національної освіти недостатньо переорієнтовані на особистість дитини, на формування у дітей життєво важливих компетентностей, активної їх соціалізації.
  • Україна інтегрується у світовий та європейський освітній простір, а це вимагає оновлення, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освіти, апробації та впровадження інноваційних підсистем, модернізації організації навчально-виховного процесу, яка б відповідала вимогам ринку праці.

А сучасний ринок праці вимагає від випускника не тільки глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно, творчо застосовувати їх в умовах, які постійно змінюються; підготовка учнів до рішення широкого кола проблем, до оволодіння дослідницькою діяльністю, спрямованою на саморозвиток.

Сьогодення вимагає переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян, приведення шкільної освіти у відповідність до потреб сучасності.

Які ж проблеми виникають на шляху до вирішення нових задач?

  • Неготовність певної частини освітян до інноваційної діяльності;
  • Відсутність систем мотивації інноваційної діяльності в системі освіти;
  • Недостатнє фінансування системи освіти.

Кризовий стан суспільства відбився і на системі освіти. Протиріччя в освіті й саме життя спонукають шукати більш ефективних способів навчання. Тому сьогодні ставиться завдання перебудувати навчально-виховний процес на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення потенціалу дітей та їх найбільше розкриття з урахуванням вікових та психологічних особливостей.

Не тільки вчителі, які працюють в 2,5-х класах, увійшли в новий навчальний рік з новим Державним стандартом, усі освітяни відчули нагальну необхідність змінювати принципи й підходи до роботи.

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 5-х (читай: в усіх) класах одним з головних завдань ставлять навчити учнів застосовувати набуті знання для розв’язання проблем, що виникають у процесі навчання. Тому на перший план виходить діяльнісний підхід у навчанні з акцентом на способах діяльності, уміннях і навичках; розвиток уміння сприймати інформацію особистісно, інтерпретувати й оцінювати її залежно від власної картини світу, рівня розвитку.

Безперечно, окреслювати коло проблем легше, ніж працювати у напрямку їх усунення (теоретичного чи практичного спрямування). Тому важливо дотримуватися етапності, поступовості, уміти побачити те, що було спочатку. А в нашому випадку, навпаки, - чітко сформулювати кінцеву мету. Вона ж полягає у тому, щоб бачити учня (випускника), готового до життя в нових, досить непростих умовах.

А досягти цього можна лише навчивши його аналізувати абсолютно все, що відбувається навколо, виділяти з суцільного потоку інформації, котра, до того ж, постійно збільшується, синтезно-інтегральну суть, що визначає ядро, квінтесенцію загальнолюдських цінностей. Адже акцент нині істотно змістився від нагромадження нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки й досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики.

Сама наука сьогодні - загальнолюдський досвід розв’язання проблем, а не неприступна фортеця з фактів, понять, законів і теорій. А вивчення "основ наук" стає засобом розвитку готовності вирішувати життєві проблеми з використанням принципів наукового мислення, і застосування умінь і навичок відбувається в життєвих (або наближених до життєвих) ситуаціях.

Таким чином, основним результатом навчання стає осмислений досвід діяльності, життєвий контекст і формування життєвого досвіду, який уводиться в межі навчального процесу як його значущий елемент. У результаті нагромаджується і осмислюється досвід розв’язання життєвих завдань, оцінюється здатність застосовувати нагромаджений багаж дидактичних одиниць у різних ситуацій. І саме школа і вчитель покликані готувати молоду людину до вирішення життєвих проблем, покладаючись на свою самостійність.

Агентство "New York Times" зазначає, що у добу інформаційного суспільства знецінюється будь-яка творча робота, адже в Інтернеті можна знайти будь-що. Я все-таки спробую поділитись власними непідробними прийомами роботи з формування в учнів стійкого досвіду вирішення життєвих проблем.

Якось мені пощастило прочитати книгу "Інтелектуальне айкідо" (автори Олександр Камін, Дмитро Камін, Валерій Ільченко), і я з подивом усвідомила одну важливу річ. Та важлива річ весь час була на поверхні, проте я ніколи не ставила завданням чітко окреслити її. Дякую, що це зробили інші, а користь від того-усім, якщо навчитись застосовувати в різних ситуаціях. Отже, для рішення будь-якої проблеми, виявляється, існує не так уже й багато варіантів.

Як зазначають автори, реакція на проблему, зазвичай, така: "атака", "відхід" або "сильне рішення". Від часів первісного суспільства людина завжди усяку проблему, перш за все, намагалася вирішити силою. З розвитком суспільства й моралі людина зрозуміла, що покладатися лише на силу - ознака слабкості, проте не перестала апелювати до грубої сили натомість шукати альтернативні виходи. Яскраві приклади додають інтриги й неабияк зацікавлюють. У нашому випадку – неабияк увиразнять мою думку.

  • Тотальне винищення горобців, яких у Китаї оголосили ворогами урожаю номер один, призвело до того, що урожай знищили довгоносики, яких, за сумісництвом, поїдали ті ж горобці. Чим не яскравий приклад "лобової атаки"?
  • Небажання Сталіна чути попереджень про початок війни, знищення виноградників у 90-і - спосіб поведінки, що засвідчує відхід від проблеми, - це "позиція страуса", що ховає голову в пісок.

І чудовий приклад (3) "сильного рішення" зі світу природи: лисиця вириває з хвоста жмуток шерсті, заходить у воду, аж поки на поверхні не залишається ніс, а потім відпускає шерсть у вільне плавання. Навіщо? Таким чином вона позбавляється бліх. Битися з ними навкулачки - не має сенсу, а робити вигляд, що блохи не дошкуляють, лисиця не вміє.

Хіба не потрібен такий досвід красивого вирішення проблем у щоденному житті? Тим більше, що цими прийомами користувались казкові герої (і це може стати темою окремого учнівського проекту), біблійні персонажі, реальні й легендарні вожді й полководці, мудреці, учені, винахідники.

Для прикладу, у народні й казці "Дідова донька й бабина донька" поведінка бабиної доньки-типовий приклад "відходу від проблеми". Герої казки про двох козликів, які впали у воду, не бажаючи поступитися, - як є, "лобова атака". А от у кмітливого Івасика-Телесика й Мудрої дівчини варто повчитись, як знаходити сильні рішення.

Учні щоденно стикаються з проблемою міжособистісних стосунків (однолітки, вчителі, батьки) і залюбки навчаться розумно реагувати на конфліктні ситуації. Спочатку аналізуємо відомі з програмових творів характери, лінії поведінки, вчинки персонажів. Ось, наприклад, вивчаючи повість "Захар Беркут" у 7 класі, можна окремо зупинитись на способах поведінки й реагування окремих героїв. Ясно, що лінія поведінки, яку в хвилину небезпеки пропонувала завзята й гаряча тухольська молодь ("вийти громадою перед тіснину і боронитися від монголів до останньої краплі крові"), неконструктивна, бо дає малий результат за велику ціну. Це приклад "лобової атаки".

Порада деяких з громади "відбити їх від свого села і відвернути від шляху" - теж не вихід, бо наражає на смертельну небезпеку сусідів, а головного питання не вирішує. Це типовий "відхід від проблеми". А от пропозиція Максима, яка вже сама по собі - блискучий маневр талановитого воєначальника, - ще й чудовий приклад "сильного рішення", яке, власне, і дало змогу зберегти життя і майно тухольців, не пустити монгольську орду на сусідські села й винищити ворога до ноги.

Можна працювати й з окремим літературним персонажем, аналізуючи його поведінку й додумуючи інші варіанти. Навіть під час опрацювання біографії письменників можуть виникнути несподівані аналогії. Так, знайомлячись із життєвим і творчим шляхом Вальтера Скотта на уроці всесвітньої літератури, учні несподівано для себе знаходять приклад "сильного рішення" в біографії батька історичного роману у світовій літературі.

Прочитавши про те, що у Скотта вистачило мудрості усвідомити, що змагатися з Байроном у поезії – справа марна й безперспективна ("лобова атака"), вони відразу звернули увагу на те, що Скотт почав шукати інший шлях у літературі – новий, не сходжений ніким. І знайшов, і навіть новий тип роману одержав назву за іменем письменника – "вальтерскоттівський".

З досвіду скажу, що учні дослухаються до таких життєво-художніх паралелей, бо бачать потребу у тому, щоб бути озброєними такими навичками поведінки.

Не зупиняємось на досягнутому, бо кожний урок мов своєрідний мирний полігон, на якому маємо можливість відпрацьовувати навички, застосовувати знання для розв’язання проблем, що виникають у процесі навчання, виводячи на передній план діяльнісний підхід з акцентом на способах діяльності, уміннях.

Так, працюючи на уроках мови над темою "Прислів’я і приказки", зупиняємось на такому: "Моя хата скраю – я нічого не знаю". А результат - реальна допомога дівчинці 7 років Марійці Камінській із села Поплавник Галицького району Івано-Франківської області, якій необхідна термінова операція з пересадки кісткового мозку. І це тільки цього року, а минулого був Олексій Дістерук з Дніпропетровщини, а позаторік – дівчинка, що потребувала операції на нирках.

Я хочу, щоб мої вихованці навчились жити за принципом "чужої біди не буває", адже в наш час особливо важливо мати чуйне серце, не втратити здатності співчувати й допомагати.

Спектр інновацій сьогодні поширений. Завдання вчителя - обрати свої, відповідно до власного світосприйняття, особливостей дітей, перебудувати себе, свої підходи до роботи. "Ламати" себе дуже складно, але працювати по-старому сьогодні - злочин проти дітей. У наших руках майбутнє цих дітей. Навчимо їх вижити в нових умовах життя чи ні - умова їх подальшого успішного життя.

Нам дана сила, з якою ніщо не зрівняється, - сила розуму, сила думки, сила слова, які стають потужною енергетичною субстанцією, сильнішою за будь–яку зброю. Докладаю великих зусиль, щоб мої вихованці застосовували свій розум, уміння, навички з користю для себе й інших. Вірю, що від того їхнє життя стане кращим, світлішим, повнішим.

Автор: Забєліна Ірина Леонідівна
Посада: учитель.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
23.11.2013

Популярні новини
Уряд затвердив план впровадження шкільної реформи Документ визначає заходи до 2020 року, що необхідні для старту Нової української школи
Учні коледжів і училищ складатимуть ДПА у формі ЗНО Учні, які отримують повну загальну середню освіту, складатимуть ДПА у формі ЗНО
Школи мають надати дані про випускні класи Навчальні заклади мають внести дані про випускні класи старшої школи до бази даних УЦОЯО
МОН: не всі учителі миттєво сприймуть зміни При впровадженні реформи МОН планує зосередитись на підтримці агентів змін

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!