Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Методика застосування формульних сигнальних карток на уроках хімії
Рейтинг
10
Вибір редакції

У роботі на заявлену тему авторка пише, що одна з причин утрати інтересу до предмета - це невідповідність низки прийомів навчання для нинішніх школярів. Учня потрібно не виховувати, а створювати умови для виховання, не вчити, а створювати умови, в яких він навчається

Методика застосування формульних сигнальних карток на уроках хімії

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 5 з 5 на основі 2 оцінок.

„Хто цікавиться предметом, у того відкриті очі і розум” – цю педагогічну істину можна закласти в основу пізнання, в основу навчання, в основу активних та інтерактивних технологій навчання. Сьогодні складно не погодитися з тим, що учні, які приходять навчатися в школу не завжди проявляють інтерес до хімії.

Сьогодні академічний підхід до освіти практично у всіх викликає зростаюче почуття незадоволення. Випускник школи, навчання в якій було націлене лише на передачу знань, виявляється неготовим до навчання протягом життя. Досягнення сучасної науки та педагогічної практики, стан довкілля і реалії соціуму обумовили нові вимоги суспільства до школи, нові парадигми та стандарти освіти, в яких чітко окреслено нові ціннісно-цільові орієнтири та сучасні пріоритети.

Одна з причин втрати інтересу до предмета – це невідповідність низки прийомів навчання для нинішніх школярів. Навчально-виховний процес організований оптимально, якщо учня не виховують, а створюють умови для виховання, не вчать, а створюють умови в яких він вчиться. Маючи за мету становлення та розвиток ключових освітніх компетенцій, зі всієї різноманітності завдань, що стоять перед сучасною школою, найважливішим є подолання «мотиваційного вакууму» учнями основної та старшої школи, створення системи формування мотивації на уроках і в позаурочній роботі з хімії, формування позитивної мотивації навчання, конструювання мотиваційного процесу як основи засвоєння змісту хімічної освіти.

Одним з шляхів подолання вищеназваних труднощів та проблем, як показала практика, для мене є, на перший погляд, традиційний прийом - застосування сигнальних карток.

Отож сигнальні картки – аркуші цупкого паперу чи картону формату А5 (1/2 аркуша А4) з надрукованими на них хімічними формулами (їх зручно друкувати на ватмані формату А4 ( по 2 на кожному) та розрізати). Таким чином, це формульні сигнальні картки. Для застосування у 7-9 класах – це формули неорганічних сполук основних класів. У 9 класі до них додаються і формули неорганічних речовин.

Кількість карток – з розрахунку по 1-3 на кожного учня (більша кількість не виправдує себе через розсіювання уваги у частини учнів) залежно від теми уроку, змісту запитань, рівня навченості класу та інше. Формули у різних учнів можуть, за потреби, частково повторюватись.

Готуючись до уроку, я групую картки, передбачаючи певні тонкощі уроку, та кладу їх до конвертів, щоб зручно було роздавати. Перед уроком учні, за бажанням, мають можливість заглянути до конверта. Не виключаю і «сліпий» варіант – конверти роздаються на початку уроку узагальнення та систематизації знань з тим, щоб здійснити контроль. Та таким зловживати не слід, за частої відсутності ситуації успіху різко знизиться інтерес та припинить формуватися потреба до пошуку, пізнання.

Особливістю є наступне: картки використовуються

 • для відповіді на різноманітні запитання, які часто не можна передбачити - таким чином створюється умова для застосування знань у незнайомих ситуаціях;
 • практично на кожному уроці, починаючи з теми «Атоми. Йони. Хімічні елементи» у 7 класі;
 • як для фронтальних так і для індивідуальних, парних, групових форм роботи;
 • як для перевірки засвоєння знань, так і для постановки проблеми з подальшим формулюванням теми та мети уроку, для закріплення знань, здійснення предметно-пошукових дій, формування прогностичних та аналітичних навичок тощо.

Наведу кілька прикладів запитань, на які учні відповідають за допомогою сигнальних карток:

№ з/п

Клас

Тема

З якою метою застосовуються сигнальні картки

Запитання, на які необхідно дати відповідь за допомогою сигнальних карток

1

7

Хімічні формули

Перевірити запам’ятовування символів хім. елементів/актуалізація опорних знань

Продемонструйте картки з формулами, що містять символ елемента…

2

7

Хімічні формули

Закріплення/ перевірка засвоєння

Продемонструйте картки з формулами, які читаються так:… (наприклад «натрій-аш-ес-о-чотири»)

3

7

Хімічні формули

Закріплення/ застосування знань на практиці

Продемонструйте картки з формулами, які містять… (наприклад один атом Оксигену)

4

7

Валентність елементів

Закріплення/ застосування знань на практиці, у незнайомих ситуаціях/ контроль засвоєння

Продемонструйте картки з формулами, у яких

 • перший елемент має валентність…
 • другий елемент має валентність…

5

8

Основні класи неорганічних сполук

Закріплення/ застосування знань на практиці/ перевірка усвідомленого засвоєння

Продемонструйте картки з формулами

 • оксидів (основ, кислот, солей)

6

8

Основні класи неорганічних сполук

Закріплення/ застосування знань на практиці/ перевірка усвідомленого засвоєння

Продемонструйте картки з формулами сполук, що

 • взаємодіють з водою ( кислотними, оксидами, лугами тощо);
 • розкладаються при нагріванні;
 • нерозчинні у воді

 

7

8

Основні класи неорганічних сполук

Закріплення/ застосування знань на практиці, у незнайомих ситуаціях/ контроль усвідомленого засвоєння

Продемонструйте картки з формулами сполук, що вступають в реакції нейтралізації (заміщення, обміну)

 

8

8

Основні класи неорганічних сполук

Закріплення/ застосування знань на практиці, у незнайомих ситуаціях/ контроль усвідомленого засвоєння

Продемонструйте картки з формулами сполук, що утворюють солі при взаємодії з …

9

8

Хімічний зв’язок і будова речовини

Закріплення/ застосування знань на практиці, у незнайомих ситуаціях/ контроль усвідомленого засвоєння

Продемонструйте картки з формулами сполук з йонним (ковалентним полярним, неполярним, металічним) зв’язком

10

8

Хімічний зв’язок і будова речовини

Закріплення/ застосування знань на практиці, у незнайомих ситуаціях/ контроль усвідомленого засвоєння

Продемонструйте картки з формулами сполук з … кристалічними гратками

11

9

Електролітична дисоціація

Закріплення/ застосування знань на практиці, у незнайомих ситуаціях/ контроль усвідомленого засвоєння

Продемонструйте картки з формулами електролітів (неелектролітів)

12

9

Йонні рівняння

Застосування знань на практиці, у незнайомих ситуаціях/ контроль усвідомленого засвоєння

Продемонструйте картки з формулами сполук, взаємодію між якими можна виразити скороченим йонним рівнянням виду…

 

Таких запитань можна сформулювати десятки майже з кожної теми курсу хімії 7-11 класів.

На запитання такого типу відповідає кожен учень, обравши картку (чи дві) з тих, що є у нього на парті. Картки роздаються учням перед кожним уроком. І вже за кілька уроків у них виробляється «рефлекс цікавості»: «А що сьогодні запитають про ці речовини?» Частина учнів з тих, хто не був помічений серед зацікавлених хімією, гортають зошит, підручник, звертаються за допомогою до товаришів, хоч ще не знають змісту запитання. Крім того, що вчитель може оцінити увесь клас одночасно (можна з використанням «чеків», бонусів, рейтингових балів тощо), можна викликати трьох учнів та запропонувати їм оцінити правильність відповідей учнів кожного ряду тощо.

Пропонуємо учням закінчити схему реакції, початок якої написаний на дошці (до дошки виходять учні, на чиїх картках – формули продуктів реакції.

Наступна форма використання карток – складання генетичних рядів (на магнітній дошці) – за індивідуальної участі кожного або робота в групах.

На тій же магнітній дошці можна написати загальні назви груп солей та запропонувати учням прикріпити наявні у них картки до відповідної групи.

Пропонуємо учням написати якомога більше рівнянь реакцій між речовинами на картках (парна або групова робота).

Крім того як додаткове завдання (яке також оцінюється з використанням «чеків», бонусів, рейтингових балів) задаємо запитання щодо фізичних властивостей (галузей застосування, фізіологічної дії, впливу на навколишнє середовище тощо або просто цікавих фактів ) сполук, формули яких учень використовував на уроці.

Подібні запитання стосовно речовин, формули яких містяться на картках, можна використовувати як ключові у короткочасних (на один урок) проектах.

Ще один вид роботи з картками – пошук відповідей на запитання «Що спільного та що відмінного між формулами (сполуками) на картках, що є на партах» (індивідуальна, парна або групова форма роботи). За допомогою таких запитань є можливість перейти до формулювання теми уроку.

Висновок

З досвіду роботи можу стверджувати, що застосування описаних вище карток:

 • являє собою елемент інтеракції;
 • сприяє створенню ситуації успіху при вивченні інтелектуально обтяжливого предмета, формуванню позитивних мотивів навчальної діяльності;
 • сприяє формуванню в учнів ряду компетенцій;
 • сприяє формуванню навичок критичного мислення.

Крім того, робота з картками урізноманітнює діяльність учнів, персоналізує її, або ж, навпаки, сприяє формуванню навичок продуктивної комунікації, роботи в групі.

Автор: Мельник Оксана Миколаївна
Посада: директор, учитель хімії.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
16.11.2013

Популярні новини
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2017 Батьків можуть зацікавити результати навчання у школах, до яких вони віддадуть свою дитину
Навчальні програми Нової української школи Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти нової української школи (1-4 клас)
Гриневич розповіла, якими мають бути класи НУШ Міністр наголошує, що створення умов для навчання дітей є завданням місцевої влади
Як будуть проведені шкільні іспити у 2018 році МОН затверджені вимоги до змісту атестаційних завдань для проведення ДПА

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!