Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Застосування методу проектів на уроках інформатики
Рейтинг
67

У матеріалі на заявлену тему авторка пише, що робота за методом проектів - це відносно високий рівень складності педагогічної діяльності, а більшість загальновідомих методів навчання вимагають наявності лише традиційних компонентів навчального процесу

Застосування методу проектів на уроках інформатики

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 4.2 з 5 на основі 16 оцінок.

Е. С. Полат дає таке визначення методу проектів у сучасному розумінні: «...метод», що передбачає «певну сукупність навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють вирішити ту чи іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з обов'язковою презентацією цих результатів».

Проектний метод завжди орієнтований на самостійну роботу учнів. З допомогою нього учні не тільки отримують суму тих чи інших знань, але і навчаються здобувати ці знання, користуватися ними для розв'язання пізнавальних і практичних завдань.

Метод проектів не є принципово новим у світовій практиці. Він виник ще на початку нинішнього століття в США, Його називали також методом проблем і пов'язували з ідеями гуманістичного напряму в освіті. У сучасній педагогіці він використовується не замість систематичного предметного навчання, а поряд з ним, як компонент системи освіти.

Робота за методом проектів - це відносно високий рівень складності педагогічної діяльності. Якщо більшість загальновідомих методів навчання вимагають наявності лише традиційних компонентів навчального процесу - вчителя, учня і навчального матеріалу, який необхідно засвоїти, то вимоги до навчального проекту - абсолютно особливі:

 • Наявність соціально значущої задачі (проблеми) - дослідницької, інформаційної, практичної.
 • Планування дій по вирішенню проблеми.
 • Дослідницька робота учнів.
 • Таким чином, відмітна риса проектної діяльності - пошук інформації, яка потім буде оброблена, осмислена і представлена учасникам проектної групи.
 • Результат роботи над проектом - продукт.
 • Підготовлений продукт повинен бути представлений громадськості, і представлений досить переконливо, як найбільш прийнятне засіб вирішення проблеми. Таким чином, проект вимагає презентації.

Тобто проект - це “п'ять П”:

Проблема - Проектування (планування) - Пошук інформації - Продукт - Презентація.

Метод проектів на уроках у початковій школі

У молодших школярів доцільно формувати не тільки елементи комп'ютерної грамотності, але й початкові знання основ інформатики, здійснювати пропедевтику її фундаментальних понять і способів діяльності. Використання методу спрямовано на розвиток пізнавального інтересу учнів, формування активної, самостійної позиції.

У 2-3 класі це може бути добірка ребусів, загадок на вивчаються теми з обов'язковою презентацією у формі гри з класом.

У 4 класі види проектів розподіляються по досліджуваних ліній курсу.

Лінія «Моделювання»:

 • Моделі своєї кімнати і презентація у формі гри «Йдемо в гості»
 • Графічні моделі процесів і проведення гри «Вгадай процес»

Лінія «Алгоритмізація»:

 • Опис послідовності дій, які діти виконують щодня і презентація у вигляді гри «Роботи».
 • Типи проектів у початковій школі: інформаційні, ігрові; за тривалістю: короткострокові (2 - 4 уроки).

Метод проектів на уроках базового курсу інформатики

Цей курс орієнтований на забезпечення обов'язкового загальноосвітнього мінімуму підготовки школярів з інформатики. Він спрямований на оволодіння учнями методами і засобами інформаційної технології вирішення завдань, формування навичок свідомого і раціонального використання комп'ютерів у своїй навчальній, а потім професійної діяльності.

Однак при навчанні інформатики виникає цілий ряд проблем:

 • недостатність і нерівномірність загальної підготовки учнів;
 • низький рівень мотивації навчання (не тільки в області інформатики, але і у всіх інших дисциплінах);
 • динамічність розвитку змісту курсу інформатики.

Вчителю необхідно вибрати один або кілька методів і форм навчання, що дозволяють максимально вирішити ці проблеми. І ось тут на допомогу може прийти використання методу проектів.

Проектний метод активізує пізнавальні здібності, розкриває творчі можливості, враховує інтереси учня. Ця форма роботи забезпечує облік індивідуальних особливостей учнів, відкриває великі можливості для виникнення групової, пізнавальної діяльності.

Пропоную вашій увазі приклади проектів, які можна виконувати з учнями на уроках інформатики. Проекти представлені згідно з освітніми лініями програми базового курсу.

Тема: «Інформація та інформаційні процеси»

Проект «Новітні комп'ютерні розробки».

Вікова група: учні 5 - 7 класів

Тип проекту: інформаційний

Планований результат: створення учнем альбому з підбіркою повідомлень, ілюстрацій, нотатками з періодичної преси, аналізом представленого матеріалу і власними коментарями. Презентація проводиться при вивченні теми «Комп'ютер» у формі прес - конференції.

Цілі: закріпити навички учнів управлінням інформаційними процесами, а саме, обміном, зберіганням та обробкою інформації. Формування навички самостійного виконання завдання, а також потреби до розширення свого кругозору.

Тривалість: 2-3 місяці

Тема: «Комп'ютер»

Проект «Мій комп'ютер»

Вікова група: учні 7 - 9 класів

Тип проекту: ігровий, міні проект.

Планований результат: свідомий вибір учнями моделі комп'ютера, згідно з наявними початковим умовам, з використанням прайс-листів комп'ютерних фірм. Презентація проекту у вигляді ділової гри.

Цілі: перевірити якість знань учнів за темою «Будова ПК», показати учням практичне застосування матеріалу, вивченого ними на уроках інформатики, навчити культурі поведінки в ситуації продавець-покупець.

Тривалість: один урок.

Тема: «Управління та алгоритми»

Проект «Управляючі системи».

Вікова група: учні 9 класів

Тип проекту: творчий, міні проект.

Планований результат: створення вербальної моделі комп'ютеризованої керуючої системи зі зворотним зв'язком, індивідуальне представлення проекту.

Цілі: визначити рівень сформованості знань по пройденої темі.

Навчально-педагогічна завдання: застосувати знання, отримані на попередніх уроках для моделювання системи управління зі зворотним зв'язком. Довести необхідність зворотного зв'язку для ефективного функціонування системи управління.

Предметно-змістовна область: інформатика, риторика, література.

Тривалість: один урок.

Тема: «Інформаційні технології»

Згідно технічного оснащення кабінету інформатики в рамках базового курсу учні освоюють наступні прикладні програми: текстовий та графічний редактори, електронні таблиці і бази даних.

Наведу кілька прикладів практикуються мною проектів.

Проект «Кросворд».

Вікова група: учні 5 - 9 класів

Тип проекту: практико - орієнтований

Планований результат: Створення та оформлення тематичного кросворду в текстовому редакторі, електронних таблицях.

Тривалість: один урок + домашня підготовка

Проект «Цікаво і актуально»

Вікова група: учні 5 - 9 класів

Тип проекту: інформаційний.

Планований результат: представлення проекту у вигляді презентації, ділової гри, демонстрації відеофільму.

Цілі: визначення рівня сформованості навичок та вмінь застосування комп'ютерних технологій.

Предметно-змістовна область: інформатика і будь-освітній предмет.

Тривалість: два уроки і час для підготовки домашнього завдання.

Описані проекти дають уявлення про можливості включення елементів проектної діяльності викладання базового курсу інформатики. Аналіз рівня їх виконання дозволяє зробити наступні висновки:

 • проектна діяльність дозволяє вирішити проблему різнорівневої комп'ютерної підготовки учнів. Кожен працює в своєму темпі, освоюючи посильні навички і вміння;
 • оцінка, виставлена не за відтворення пройденого матеріалу, а за старання самостійно розширити свої знання, знайти їм практичне застосування, вміння працювати в колективі є хорошим стимулом для подальшого навчання;
 • метод проектів дає можливість організувати практичну діяльність у цікавій для учнів формі, направивши зусилля на досягнення значущого для них результату.
 • освоєння програмних засобів та обчислювальної техніки стає більш осмисленим, робота учнів усвідомленої, захоплюючою, пізнавально вмотивованою.

Застосування проектної діяльності на уроках інформатики та ІКТ на третьому ступені навчання

Прийоми організації проектної діяльності залишаються колишніми. Але, порівняно з базовим курсом для вчителя та учнів з'являються додаткові можливості використання методу проектів. А саме:

 • вивчення предметів стає більш цілеспрямованим, нерідко набуваючи елементи предпрофессіональної діяльності;
 • формується коло учнів, які передбачають пов'язати своє подальше навчання з інформатикою;

В силу своїх вікових особливостей, учні старших класів більше розташовані до дослідної та самостійної діяльності. Їм хочеться довести свою індивідуальність, незалежність і багатогранність.

Проектна діяльність стає провідною на уроках інформаційного циклу в старших класах.

Проект «Афоризми»

Рекомендується для учнів 10-х класів, в рамках вивчення теми «Файлова структура». Тривалість - два уроки.

Даний проект дозволяє закріпити навички навігації в ОС Windows, використання архіваторів і всіх критеріїв пошуку файлів по імені, типу, символу й імені, розміру, даті, міститься у файлі тексту.

Проект «Кросворд»

Рекомендується для 10-х класів. Цей проект аналогічний проекту, описаного в розділі з базового курсу, але набуває міжпредметний характер і є практико-орієнтованим. На відміну від описаного раніше проекту, дії, необхідні для створення сітки кросворду пропонується автоматизувати використовуючи можливість створення макросу

Проект «Це цікаво»

Рекомендується для учнів 10-х класів в якості узагальнення і поглиблення прийомів роботи з гіпертекстом.

Тривалість: 1-2 уроку і час для збору матеріалу.

Результат: створення Web-сторінки на вільну тему, створення сайту.

Проект «Соціологічне опитування»

При вивченні інформаційних технологій цікавим виходить проект «Соціологічне опитування», де старшокласники, склавши анкету і провівши соціологічне дослідження за обраною ними ж суспільно значущої теми, обробляють отримані матеріали в Excel.

Тип проекту: дослідницький.

Планований результат: отримання кількісних характеристик різних соціальних явищ, їх ілюстрація.

Мета: відпрацювання навичок збору інформації шляхом проведення анкетування, практичне використання наявних знань для обробки результатів за допомогою Excel, самонавчання побудови діаграм за отриманими таблиць.

Предметно-змістовна область: інформатика і будь-яка область навколишньої дійсності.

Тривалість: два уроки і час для підготовки домашнього завдання.

Використовується робота в групах. Для представлення результатів можлива демонстрація підготовленої презентації, створення Web-сторінки.

Однією з можливостей застосування ПК в предпрофессіональної діяльності учнів є рішення економічних задач з використанням електронних таблиць.

Проект «Моя корпорація»

Вікова група: учні 11 класів

Мета проекту - показати можливість практичного застосування отриманих знань, розширити уявлення про сферу застосування прикладних програм, закріпити навички та вміння використання табличних процесорів.

Проект носить практико-орієнтований характер.

Тривалість проекту - 4-6 уроків.

Проблема проекту: організація виробництва (підбір персоналу, закупівля обладнання в умовах наявності певної суми грошей) Робота підприємства повинна бути організована так, щоб через кілька місяців він виявився прибутковим.

Захист проекту проводиться у вигляді звіту, який містить основні формули розрахунку і висновок про рентабельність підприємства. В рамках цього проекту учні самостійно освоюють створення ілюстративного матеріалу до отриманих розрахунків, визначають найбільш підходящий вид графіків і діаграм.

Автор: Каламбет Юлія Олегівна
Посада: учитель математики й основ інформатики.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
02.09.2013

Популярні новини
Поділ початкових класів на групи: роз'яснення МОН Поділ здійснюється незалежно від того, як розподілений час між окремими й інтегрованими предметами
МОН офіційно продовжило строки вибору підручників Міносвіти продовжило строки проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу
Школи можуть обирати підручники до 23 травня Підручники, які отримають понад 40 тисяч заявок будуть надруковані за кошти бюджету
Учителів просять обрати підручники для 1 класу Ознайомлення з підручниками триває до 17 травня на сайті електронної бібліотеки ІМЗО

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!