Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Методичні рекомендації щодо формування в учнів умінь аналізувати образи-персонажі художніх творів української та зарубіжної літератури на прикладі вивчення поеми Івана Франка „Мойсей”
Рейтинг
3

У статті з досвіду роботи авторка наголошує, що лише в тому випадку, коли будуть з’ясовані причини звернення автора до Біблії, запозичений із неї матеріал, ступінь і мотивація авторської інтерпретації прообразу чи протосюжету, можна твердити про всебічний аналіз художнього твору

Методичні рекомендації щодо формування в учнів умінь аналізувати образи-персонажі художніх творів української та зарубіжної літератури на прикладі вивчення поеми Івана Франка „Мойсей”

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 1.5 з 5 на основі 2 оцінок.

Важливим моментом у структурі літературної освіти учнів ПТНЗ є знання та вміння, пов'язані з аналізом образів-персонажів художніх творів.

У методиці навчання літератури відомі науковці Г. Я. Бєлєнький, О. М. Бандура, В. С. Вахрушев, В. Г. Маранцман, І. А. Семенчук, Т. Ф. Курдюмова, Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, Є. Н. Ільїн, Є. А. Пасічник та інші детально розробляли це питання.

Як показує огляд наукової літератури, досліджувана проблема завжди залишається актуальною в літературознавстві та методиці навчання. Це пов'язане з конструктивними змінами в науковому світогляді, інтеграцією, гуманізацією та гуманітаризацією навчального процесу.

Введення до програм з української літератури художніх творів з біблійними образами та сюжетами вимагає нових методичних підходів до їх вивчення. Тому схема аналізу пам'яток мистецтва слова з такими складовими має враховувати їхню специфіку, а змалювання письменником зовнішності персонажа, зображення його вчинків, відтворення його думок і почуттів, показ ставлення його до інших персонажів, розкриття характеру за допомогою різних прийомів (пейзажів, описів речей, мовної характеристики тощо), ставлення автора до свого героя, типовість образу, його пізнавальне та виховне значення мають враховувати складові змісту, визначені першоджерелом.

Лише в тому випадку, коли будуть з'ясовані причини звернення автора до Біблії, запозичений з неї матеріал та ступінь і мотивація авторської інтерпретації прообразу чи протосюжету, можна твердити про повний, глибокий, всебічний аналіз художнього твору.

У процесі аналізу методичного комплексу з української літератури було виявлено, що автори програми майже не звертають уваги на зв'язок образу-персонажа з його прообразом, мало відводять місця для проекції образів і сюжетів на сучасність. Відповідно, цього матеріалу бракує в навчальних посібниках та підручниках.

Так, наприклад, у процесі вивчення поеми І. Я. Франка "Мойсей" автори чинної програми рекомендують лише поверхово ознайомити з образом пророка. Але практика доводить, що фрагментарний розгляд даного образу-персонажа, уникнення співставлення його з образом Мойсея із біблійної легенди, відсутність при аналізі визначення поняття "біблійний образ" не дає можливості всебічно схарактеризувати його та повною мірою осмислити і поцінувати величний образ народного поводиря.

Тому нами було розроблено методичні рекомендації щодо вивчення поеми І. Франка "Мойсей" у ПТНЗ.

Знайомство з поемою слід будувати так, щоб у процесі навчання з'ясовувалася алегоричність сюжету і образів-персонажів, а також було проведено паралель між подіями, описаними у творі, першоджерелом - Біблією та близькою автору сучасністю.

У роботі над поемою "Мойсей" доцільно домогтися виконання таких завдань:

  • формувати внутрішній світ учнів, звертаючи увагу на значний вплив моральних пошуків літературних персонажів;
  • враховувати індивідуальні особливості кожного учня, а також дотримуватися принципів індивідуалізації та диференціації навчання у всіх його формах і методах;
  • навчити учнів розуміти специфічні риси художніх образів, створених за біблійними мотивами;
  • розвивати творчий потенціал, здатність учнів до зіставлення образів та ідей у процесі вивчення художніх творів;
  • урізноманітнювати форми роботи у навчанні (диспути, обговорення, самостійну та творчу роботу учнів тощо);
  • втілювати на практиці міжпредметні зв'язки з історією, географією, образотворчим мистецтвом тощо.

У вступному зверненні до учнів учителеві доцільно звернути увагу на популярність поеми Івана Франка серед молоді і студентів у часи, коли вона вперше побачила світ, оскільки це були ті люди, від яких залежало майбутнє країни. Цей прийом допоможе учням відчути себе співтворцями державної історії, активними шукачами шляхів до добробуту народу.

На початку бесіди перед учнями слід чітко сформулювати мету і завдання уроку, що дозволяє мотивувати навчальну діяльність. Доцільним та ефективним є виконання таких завдань: з'ясування Божого замислу, за яким лише через сорок років Мойсей міг вивести свій народ на землю обітовану, розуміння того, які чесноти народного вождя уславив Франко в образі Мойсея, визначення ступеня актуальності художнього твору в часи розбудови незалежної України.

У ході підготовки до аналізу образів-персонажів поеми доцільно, щоб творча група учнів ознайомила всіх із біблійною легендою про Мойсея та допомогла з'ясувати відповіді на такі питання: яким виступає Мойсей у Біблії, що розповідає легенда про його походження та місію, яку повинен був виконати пророк. Коротке обговорення біблійного Мойсея дає можливість визначити основний зміст легенди та з'ясувати характерні риси народного поводиря. Він постає перед нами мудрим і наполегливим у своїх справах, ладним принести в жертву заради щастя народу все своє життя, але після зіткнення з невдячністю людей Мойсей стає більш різким і суворим. Народ ізраїльський виступає нетерплячим до невиконаних обіцянок.

Така підготовча робота допомагає учням глибоко осягнути зміст і особливості поеми 1. Франка загалом.

Аналіз образів-персонажів твору логічно починати з характеристики головної постаті - пророка Мойсея, на якого покладено відповідальність вивести народ Ізраїлю до землі обітованої. У першу чергу слід розглянути зовнішність Мойсея. Потім визначити, які риси характеру притаманні головному персонажеві твору і який спосіб життя він веде, прийоми розкриття його характеру (через пейзаж, мовну характеристику тощо), проаналізувати вчинки, думки, почуття, ставлення його до інших персонажів. Учні відзначають духовність пророка і велику силу його молитви, намагаються з'ясувати причини, через які Мойсей піддався сумнівам.

І лише після детального аналізу образу-персонажа Мойсея доцільно переходити до характеристики образу народу в Біблії та тих якостей, якими наділив його Іван Франко. Учні пояснюють, наводячи цитати із тексту, чому народ перестав вірити у слова Мойсея, порівнюють, яким виступає народ на початку і в кінці поеми, аналізуючи його представників - Авірона і Даната.

На заключному етапі роботи над образами-персонажами твору ефективно узагальнити характеристику біблійного Мойсея та образу-персонажа поеми І. Франка, розглядаючи запропоновані репродукції. У ході цієї роботи учні шляхом порівняння сюжетів та образів з'ясовують, що змінив письменник в історії образу, якими новими рисами наділив свого героя.

У процесі підведення підсумків щодо аналізу поеми необхідно з'ясувати, чи залишається вона актуальною на сучасному етапі історії України, пояснити, які риси притаманні ізраїльському народу в Біблії, якими наділив його у своїй поемі Іван Франко та які притаманні сучасним українцям.

У ході повторного звернення до епіграфу уроку учні доходять висновку, що твір відомого українського поета - це дійсно заповіт рідному народу, якому автор показав шляхи до свободи та перемоги.

Доцільно після проведеної роботи запропонувати для домашнього завдання тему твору-роздуму "Які моральні риси повинні мати сьогоднішні поводирі нації?", яка дозволить переконатися, чи пройнялися учні вивченою поемою, зрозуміли її ідейно-художній зміст, до яких висновків прийшли щодо зв'язку між різними поколіннями та значення попередньо набутого досвіду для сучасності.

Запропонована методика роботи, як засвідчив практичний досвід, сприяє формуванню вмінь виділяти портретну характеристику, з'ясовувати її роль, прийоми зображення внутрішнього стану образу-персонажа, оцінювати мотиви його поведінки, вчинки, думки для вироблення чіткого уявлення про нього. Також дозволяє визначити, наскільки учні зрозуміли прочитане, визначили ідейно-художній зміст поеми, осягнули значення образу Мойсея, причини використання автором біблійного сюжету й образу.

Це дає можливість удосконалювати вміння учнів зіставляти художній образ-персонаж із прообразом, із життям, бачити в ньому відображення певних рис конкретної епохи, людських відносин, розуміти ставлення автора до образу-персонажа, відповідних життєвих явищ, оцінювати його з позиції сучасності, висловлювати особисте ставлення до нього.

Автор: Антоненко Ірина Леонідівна
Посада: викладач української мови і літератури.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
08.05.2012

Популярні новини
В Україні розпочалось тестування PISA-2018 До 30 травня в Україні триватиме тестування, в якому беруть участь 6 400 п'ятнадцятирічних учнів
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО-2017 Батьків можуть зацікавити результати навчання у школах, до яких вони віддадуть свою дитину
Навчальні програми Нової української школи Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти нової української школи (1-4 клас)
Гриневич розповіла, якими мають бути класи НУШ Міністр наголошує, що створення умов для навчання дітей є завданням місцевої влади

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!