Osvita.ua Середня освіта Форум педагогічних ідей Методика та технологія Новітні технології у процесі навчання гри на фортепіано
Рейтинг
134

У статті авторка пише, що дитяча музична школа, школа мистецтв, як багатофункціональні навчальні заклади, мають не лише великі, специфічно-професійні та просвітницькі цілі, а і значний виховний і освітній потенціал. Вони покликані дати учням загальну музичну освіту, виховувати їх естетичний смак на найкращих зразках світового та вітчизняного мистецтва

Новітні технології у процесі навчання гри на фортепіано

Оцініть публікацію
Рейтинг статті: 3.7 з 5 на основі 36 оцінок.

Відомо, що музичне мистецтво будучи частиною загальної світової культури, одночасно виступає складовим елементом пізнання світу і специфічною формою естетичної діяльності. Воно за своєю природою багатофункціональне і по відношенню до людини є інструментом самопізнання, засобом спілкування, джерелом насолоди.

Не випадково, що в усі часи музичному вихованню суспільство приділяло особливої уваги. Існуюча сьогодні система музичної освіти склалася досить давно і базується на визнаних у світі традиціях музичної культури.

Дитяча музична школа (ДМШ), школа мистецтв (ДШМ), як багатофункціональні навчальні заклади, мають не лише великі, специфічно-професійні й просвітницькі цілі, а й значний виховний та освітній потенціал. Вони покликані дати учням загальну музичну освіту, виховувати їх естетичний смак на найкращих зразках світового та вітчизняного мистецтва. Готувати найбільш обдарованих дітей для вступу у відповідні спеціальні навчальні заклади.

Але перед цими закладами вже декілька років постає велика проблема – яким чином зацікавити дітей музикою, як зробити так, щоб вони хотіли нею займатися. Все менше і менше бажаючих вчитися музиці, не всі з тих, хто вступив до мистецьких навчальних закладів їх завершує.

Особливо це стосується районних шкіл, хоча і міські школи ця проблема не обходить. Сьогодні ми відмічаємо кризу музичної школи як соціального інституту. Частково проблема знаходиться в економічній площині, частково в соціальній, але, на нашу думку, головною причиною є концептуальна невирішеність.

Проаналізуємо причини, з яких все менше дітей ідуть у музичну школу чи школу мистецтв. Багато дітей не хочуть навчатися в ДМШ, ДШМ тому, що вважають – це нудним та нецікавим. Іншою причиною є фінансова сторона: навчання, як правило, платне. У багатьох учнів, які вчаться в ДМШ не має зацікавленості у навчанні. Виокремимо декілька причин:

 • батьки дуже хотіли, щоб їх дитина навчалась музиці і віддали до школи проти її волі;
 • у дитини бракує музичних здібностей, нічого не вдається, тому вона лишає школу;
 • нецікаво побудований навчальний процес, малоцікава інформація, яку отримує учень у процесі занять тощо.

Сьогодні залишається відкритим питання активного використання інноваційних технологій навчання, вивчення, систематизації, узагальнення й переосмислення досвіду роботи вчителів-новаторів, розробки нових педагогічних методів та новітніх педагогічних технологій.

Існує проблема й щодо розбіжностей у розумінні терміну "педагогічна технологія". Це в першу чергу пов’язано з неспецифічним для педагогіки поєднанням двох дефініцій. Тут за основу взяті відносно нові для педагогіки поняття "технологія" і новий "технологічний" підхід до аналізу і проектування педагогічних процесів.

Відомо, що технологія – це сукупність прийомів, які застосовуються в якій-небудь справі, мистецтві, майстерності. Педагогічна технологія, виступає як сукупність психолого-педагогічних установок, які визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу.

Педагогічна технологія – це продумана у всіх деталях модель сумісної педагогічної діяльності по проектуванню, організації і проведенню навчального процесу із забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителя.

У нашому розумінні педагогічна технологія є змістовним узагальненням, вбираючим у себе зміст усіх визначень.

Так, педагогічні технології можуть розглядатися як:

 • Науково-педагогічні технології (частина педагогічної науки, яка вивчає і розробляє цілі зміст і методи навчання та проектує педагогічні процеси).
 • Процесуально-описові (опис процесу, сукупність цілей, змісту і засобів для досягнення бажаних результатів навчання).
 • Процесуально-діючі (забезпечення педагогічного процесу, функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних педагогічних засобів).

Таким чином, педагогічна технологія функціонує і в якості науки, яка досліджує найбільш раціональні шляхи навчання, і в якості системи способів, принципів та методів, що застосовуються у навчанні, і в якості реального процесу навчання.

Міркуючи про сучасний урок фортепіано в школі мистецтв, можна визначити основні ідеї:

 • необхідно змінити роль учня на уроці з пасивного виконавця на активного учасника процесу навчання. У цьому випадку відносини між учнем та викладачем змінюються убік партнерських, а учень з об‘єкту педагогічного впливу перетворюється на суб‘єкт діяльності.
 • оскільки сучасні діти дуже перенавантаженні у загальноосвітній школі, то виникає проблема організації такої музично-творчої діяльності, яка б дозволяла отримувати і відповідні знання і не занадто втомлювала їх.

Запровадження інноваційних технологій в освітній процес позашкільних закладів забезпечує формування творчої особистості, підготовленої до життя, активної трудової діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства, створює належне підґрунтя для розвитку пізнавальної та творчої активності, їх творчої самореалізації. Одним із способів вирішення цього завдання може стати використання сучасних інформаційних технологій на уроках, зокрема уроках фортепіано, що робить навчання яскравим і цікавим для учня будь-якого віку, формує емоційно позитивне ставлення до предмета.

Включення сучасних комп’ютерних технологій у навчальний процес передбачає декілька умовних етапів.

На першому етапі окреслюється рішення поставленого завдання:

 • вивчення спеціальної літератури по засвоєнню технологій застосування ІКТ;
 • формування бази даних комп‘ютерних презентацій; створення творчих проектів у вигляді мультимедійних слайдових презентацій;
 • створення відео та аудіо фонотеки.

Технологія роботи на першому етапі

На даному етапі мною були вивчені та засвоєні комп‘ютерні засоби:

 • розвиваючі навчальні програми, інтерактивні ігри;
 • енциклопедії;
 • музичні редактори, електронні музичні інструменти;
 • музичні програвачі, Інтернет ресурси.

На початковому етапі роботи з комп’ютером можливе знайомство з програмами "Музичний клас", "Розвиваємо музичні здібності". Ці програми мають декілька розділів по вивченню музики. Це:

 • Цікаві вправи з теорії музики та на розвиток музичного слуху.
 • Музичні казки.
 • Хто створює музику? (цікаві історії з життя композиторів).
 • Все про музичні інструменти.
 • Поради для татусів та матусь (рекомендації по організації занять з дітьми).

Відомо, що у молодших школярів переважає наочно-образне мислення, до того вони дуже полюбляють ігрові форми. Тому я пропоную учням розвиваючі програми, в яких у доступній формі розповідається про основи музичної грамоти, написання нот, тривалостей, а також цікаві інформаційні матеріали. Необхідно підкреслити, що синтезатор або цифрове піаніно використовуються як допоміжні інструменти. Кожна гра містить певне завдання направлене на розвиток та удосконалення навичок необхідних для читання нотного тексту. Час їх використання обмежений рішенням конкретних технологічних завдань.

Навчання гри на фортепіано за допомогою комп’ютера та синтезатора в програмі "Soft Mozart to Way" є блискучою знахідкою інтерактивного навчання музиці, як мові для бажаючих від 2-х до… Працюючи з програмою Софт Моцарт учень має змогу:

 • прослухати твір;
 • зіграти твір однією рукою, слухаючи партію другої руки;
 • бачити власні помилки та мати змогу їх виправити;
 • працювати у зручному темпі;
 • швидко читати ноти вже з перших уроків.

Революційність програми виявляється в тому, що будь яка людина незалежно від здібностей може навчитися читати музичний текст та грати на фортепіано (або інших клавішних інструментах) за короткий час.

Програма Soft Mozart як інноваційний метод навчання спрямована на формування навичок читки нот й є надзвичайно ефективною, доступною та зручною, навіть для маленьких дітей. Дана програма створена у формі забавних комп‘ютерних ігор, що розвивають навички, необхідні для швидкого читання нот.

 • Gentle Piano (Легке фортепіано) займає центральне місце системи "Софт Моцарт". Гра відрізняється гнучким рівнем складності, забезпечує інтерес у будь якому віці та рівні підготовки. Особливо ця гра корисна любителям музики, автор пропонує візуальні підказки та символи.
 • Guess Key name (Вгадай клавішу) - це гра, яка навчає знаходити клавішу, відповідно назві нот, на клавіатурі фортепіано.
 • Note Alphabet (Нотна абетка) - це гра, яка допомагає запам‘ятати ноти по порядку: до–ре –мі – фа – соль – ля – сі – до. Це дає учню навик співвідносити ноти друг із другом та легко їх читати у будь якому напрямку та від будь якої ноти, як по порядку, так і через одну (через дві).
 • Note Duration (Нотні тривалості) ця гра розвиває координацію очей та рук у розрізненні нот по їх тривалості. Увага концентрується на символах запису тривалостей, а рука напряму відповідає запису тривалості.
 • Fruit Lines (Фруктові лінії) – ця гра допомагає учню запам‘ятати відповідність нот лініям нотного стану у басовому та скрипковому ключах. Гра направлена на розвиток навику читання нот у висхідному та низхідному русі.

Використання ігрових програм у навчанні допомагає учням розвити таки розумові операції, як аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація класифікаційних даних. Ці програм допомагають розвивати комунікативні вміння, наприклад, вміння запам‘ятовувати, створювати та інтерпретувати інформацію, дискутувати, давати оцінку та самооцінку, формувати задачі, яки потребують неоднозначних відповідей.

Розвиваючі програми "Чарівна флейта", "Лускунчик", "Аліса та пори року" – поєднують у собі захоплюючу та інтерактивну гру, загадки, вікторини, музичну енциклопедію та казкові пригоди.

Ігри "Дракоша у світі музики", "Дракоша серед композиторів" – для тих, хто вперто не бажає вчитися та не бажає відрізняти балалайку від скрипки.

Музичні енциклопедії. Величезну допомогу у моїй роботі надає електронна бібліотека, це такі видання як, "Музична енциклопедія у 6 томах", "Шедеври музики" (Енциклопедія Кирила і Мефодія), серія дисків "Енциклопедія театру", "Енциклопедія балету", "Енциклопедія для дітей Мистецтво" та інші. Засвоєння нових комп’ютерних програм дозволяє розширити можливості педагога та залучити дітей до практичного застосування раніше отриманих знань.

Перераховані диски я використовую в роботі з учнями під час роботи над музичним твором. Перед учнем постає завдання – розкрити зміст твору і виразно передати його слухачам. А для цього учню необхідно зрозуміти і відчути авторський задум, знайти відповідні виконавські засоби виразності. Думка усіх видатних музикантів сходиться на тому, що приступаючи до вивчення музичного твору необхідно найперше одержати про нього загальну уяву, зрозуміти і відчути домінуючий настрій.

Це досягається шляхом перегляду і програвання твору, в процесі якого визначаються контури майбутнього виконавського плану. У виконавців високої кваліфікації яскрава і повна художня уява виникає вже на початку вивчення тексту. Учню ж це зробити важче, найчастіше це відбувається після прослуховування твору у виконанні викладача або іншого виконавця. Пропоную учням для перегляду цикл передач каналу "Культура" (Партитури не горять).

Музичні програвачі. Музичні програвачі Windows Media Player, Winаmp надають можливість на уроках прослухати у запису твори класичної та сучасної музики. У моїй медіатеці є значна кількість фортепіанних творів у виконанні видатних майстрів (С. Ріхтер, Г. Нейгауз, В. Горностаєва, М. Плетньов, В. Гизекінд та інші). А також записи учбових академконцертів, де учні мають можливість почути власне виконання творів, проаналізувати їх та намітити шляхи подолання недоліків.

Мультимедійні презентації. Мультимедійні презентації – це електронні діафільми, що включають анімацію, аудіо та відео фільми. Це найбільш розповсюджений вид демонстраційних матеріалів. Завдяки презентаціям у дітей з’являється можливість візуально сприймати необхідну інформацію, представлену у цікавій та привабливій формі. Створення презентацій в програмі Power Point дозволяє зробити навчання учнів більш цікавим та наочним. Ця програма входить у програмний пакет Microsoft Office і не належить до групи спеціальних музичних програм, але може бути використана педагогом-музикантом у професійній діяльності. Використання цієї програми в навчанні полегшує сприйняття інформації, поданої на уроці.

Power Point може використовуватися у презентаціях педагогічного досвіду викладача, створення портфоліо, для різноманітних форм контролю знань.

Програма Роwer Point дозволяє поєднати аудіо та відео матеріали в єдине ціле. З цих позицій комп’ютер стає універсальним засобом навчання, а зручність його використання допомагає організувати процес навчання раціонально та ефективно. Створюючи презентації для своїх уроків, я намагаюся використовувати різні методики (аналіз і оцінка, інтерпретація і т. д.).

Для проведення шкільних свят створюються тематичні презентації "Шопен близький та далекий", "Поетичні рядки про Бетховена".

Індивідуальний урок є сам по собі інтерактивним, тому що спілкування між викладачем та учнем і власне творчий процес відбувається паралельно. Індивідуальне заняття складається з різних етапів. Наприклад, урок фортепіано це не тільки гра певної програми, а читання з листа, імпровізація, вивчення теоретичного матеріалу (музичні терміни, визначення стилю, жанру твору, створення певного настрою, аналіз характерних ознак та інше)

Наведу приклади використання інтерактивних методів на індивідуальних заняттях, а саме:

 • дерево рішень (питання, відповіді);
 • незакінчене речення;
 • займи позицію (декілька варіантів відповіді: вибрати і аргументувати);
 • зміни позицію (учень змінює позицію викладача, дає свою відповідь);
 • бесіда за змістом твору;
 • міні - міркування;
 • аналіз образів;
 • метод "Перевірка знань "експертами"" (учні старших класів присутні на заняттях в учнів молодших класів);

Також використовуються різноманітні творчі завдання, такі, як:

 • "Реалія-фантазія" – дофантазувати, доповнити образ; створити музичний образ – ілюстрацію. Учень повинен спиратися на те, що музичний образ - це втілення у музиці життя (почуття, переживання, роздуми, вчинки, події в житті людини чи людства). Цей метод формує вміння оцінити прекрасне не тільки у мистецтві, а й у дійсності; стимулює аналітичне сприйняття музики; підвищує рівень музичної культури учнів;
 • "Мікрофон" Учні класу на контрольних чи тематичних заняттях обговорюють виступи інших учнів, висловлюють свою думку та роблять порівняльний аналіз. Пропонується учням висловити власні обґрунтування: "Я так думаю", "Я заперечую", "Правильно", "Мені подобається, тому що…" тощо. Все це дає змогу виробити в учнів навички зв‘язного мовлення, вміння відстояти та аргументувати свою думку.

Чим більшою ерудицією володіє учень в питаннях даної епохи, чим глибше та різнобічніше його знання про творчість композитора, тим більше різнобічні асоціації пробуджують в ньому інтерес до вивчення твору.

Метод словесної інтерпретації музичного образу. Цей метод ефективний для розвитку образного мислення, вмінню в усній формі на основі отриманих знань, яскраво та впевнено викласти свої думки. На емоційну сферу учнів позитивно діють образні порівняння, вільні від примітивної ілюстративності, викладені в яскравій емоційній формі, яки збагатять та творчо спрямують процес роботи над музичним твором.

Метод художнього порівняння вимагає від учнів постійного творчого пошуку різнобічних знань в усіх галузях мистецтва, а від педагога вміння літературно викладати думки. Корисно використати презентації, присвячені музичним стилям: Бароко, Класицизм, Романтизм"

Отже поетапна робота над музичними творами основана на запропонованих методах сприяє ефективному розвитку учнів та допомагає успішно здійснювати самостійне вивчення музичного матеріалу.

Безсумнівно, однією з умов успішного навчання на уроках фортепіано, є застосування сучасних технічних засобів навчання (комп'ютер, відеомагнітофон, музичний центр тощо). Але враховуючи, що наші класи не повністю забезпечені технічними засобами, окрім CD програвача, ми пропонуємо записую своїм учням для домашнього перегляду відеофільми про життя видатних композиторів та CD диски фортепіанної музики у виконанні найкращих піаністів. Таким чином у кожного учня поступово створюється електронна бібліотека та медітека. Це дає позитивний результат у підвищенні зацікавленості учнів до занять та активного сприйняття музичного матеріалу.

(Презентація "Подорож у світ симфонічного оркестру", "Великі композитори".)

Другий етап вимагає тісної співпраці з викладачами інших дисциплін з метою організації проведення бінарних уроків з використанням ІКТ. Цей етап пов‘язаний із створенням учнями власних робіт або інтерпретацією композиторських творів.

Використання цифрового інструментарію, музичних редакторів, програм нотного набору та верстки допомагає ефективно засвоювати необхідні знання, уміння та навички, оптимізує навчальний процес, сприяє розвитку самостійності учнів. Навчання на основі цифрового інструментарію слід визнати надзвичайно перспективним напрямком музичної педагогіки, що дозволяє залучити до активних форм музичної творчості значну кількість учнів.

Протягом багатьох століть музиканти використовували виключно акустичні інструменти, а нотний запис був єдиним способом фіксації музики. Поява електронних звукозаписуючих пристроїв та музичних інструментів відкрила нову сторінку в музичному житті людства. Починаючи з другої половини ХХ ст., велика кількість їх широко застосовувалась не лише у професійній музиці, але стала доступною і для аматорської аудиторії. Досягнення технічного прогресу відкрили значні перспективи, як у виконавській, так і в навчальній діяльності музикантів, створили умови для модернізації музичної освіти й виховання.

Навчання музикуванню на синтезаторі пов’язане з вирішенням трьох ключових завдань: отримання базових знань з теорії музики, засвоєння художніх можливостей інструменту та засвоєння виконавської техніки.

 • теоретичний матеріал включає не лише елементи музичної грамоти, але і необхідні для музично-творчої діяльності відомості про гармонію (інтервали, лад, тональність, системи тональних функцій), фактуру, форму.
 • ознайомлення з художніми можливостями синтезатора передбачає вивчення певних операцій по набору тембрів та способів їх амплітудно-частотної кореляції;
 • задачі засвоєння виконавської техніки включають постановку руки, формування навиків позиційної гри, підкладання першого пальця, стрибків, а також набуття специфічних навичок, пов’язаних з переключенням режимів звучання під час гри на електронній клавіатурі.

Аналізуючи проведені дослідження видатних теоретиків виконавського мистецтва бачимо, що в процесі навчання одного з складних видів виконавської діяльності – читанню нот з аркуша – застосування синтезатора та специфічних магнітофонних записів дає великий ефект, недосяжний за допомогою вже відомих традиційних методів. Існує декілька факторів на користь їх включення в процес навчання гри з листа.

За допомогою електронних музичних інструментів в учнів по перше: активізується цілісний процес сприйняття та озвучування нотного тексту; по друге – формується позитивне відношення до занять та самого процесу гри з аркуша; по третє – суттєво підвищується ефективність самостійної роботи.

Електронні музичні інструменти постійно вдосконалюються. Сьогодні синтезатор стає популярним та незамінним музичним інструментом. Мета навчання на синтезаторі може бути різною, від простої – грати найулюбленіші мелодії вдома, до глобальної – бути в майбутньому аранжувальником, писати власні твори тощо.

Гра під фонограму "мінус" вимагає володіння певними навиками. Тому, як правило на диску представлена фонограма "плюс" та "мінус". Відомо, що для оволодіння музично-виконавською майстерністю, що включає оволодіння технікою та вмінням досягати якісного звучання, необхідні систематичні заняття. Цифрові інструменти дозволяють проводити багаточасові самостійні заняття в наушниках, не створюючи дискомфорту для оточуючих. Тактильні відчуття при грі на цифровому піаніно мало чим відрізняється від гри на традиційному механічному інструменті.

Отже, використання сучасних технічних засобів допоможе найбільш ефективно вирішити проблеми подолання інтерференції навичок, сформувати метроритмічний та темповий бік виконання музичного твору з листа. Такий підхід дозволить найбільш оптимальним та ефективним шляхом активізувати безперервність процесу сприйняття та озвучування нотного тексту, розвити не тільки окремі компоненти цієї складної здібності, але і налагодити їх взаємодію.

Використання комп’ютерних програм дозволить збагатити кабінети інструментального виконавства змістовними матеріалами на електронних носіях, систематизувати методичний фонд кабінетів, сформує навички роботи з систематизації знань, грамотного пошуку інформації на сучасному рівні.

В епоху інформаційних технологій немає проблем, пов‘язаних з пошуком інформації. Головне завдання - навчитися нею користуватися, відбирати, структурувати, надавати. Використання новітніх технологій в навчанні гри на інструменті – це аксіома що не вимагає доведення. Навчальний матеріал в класі фортепіано лишається майже незмінний, проте інноваційні тенденції виявляються в різних аспектах його творчого обміркування, усвідомлення та висвітлення.

Підсумовуючи зазначу, що загальні тенденції осмислення проблем фортепіанного виконавства та методів опанування цим інструментом залежать від творчого потенціалу педагога-піаніста. На завершення треба зауважити, що використання інтерактивних методів навчання накладає вето на позицію "я вчитель (тобто я вище), а ви учні (тобто ви нижче)". Поділ на касти залишився у минулому, а сьогодні нами керує взаємонавчання – викладача в учнів, учнів у викладача. Адже рівень кваліфікованості педагога залежить від рівня освіченості його учнів. Сучасна педагогіка оцінює своїх освітян виключно за такими параметрами, незважаючи на стаж і статок.

У своїй доповіді я прагнула відобразити одну галузь новітніх технологій, які можна використовувати в класі фортепіано на сучасному етапі. Це – інформаційно-комп’ютерні технології, що допоможуть викладачам підвищити ефективність навчання, мотивацію учнів при виконанні домашніх завдань, зробити уроки більш цікавими, розвиваючими, тими, що запам’ятовуються. Наслідками застосування інформаційно-комп’ютерних технологій є:

 • Позитивна мотивація на уроках музики, та під час домашньої роботи з використанням ІКТ.
 • Підвищення рівня використання наочності на уроках та застосування міжпредметних зв‘язків.
 • Підвищення ефективності навчання.
 • Можливість організації проектної, творчої діяльності учнів по створенню власних презентацій, творів тощо.
 • Якісна зміна відносин між учасниками навчального процесу.

Застосування ІКТ розширює можливості викладача в процесі навчання та використання різних форм та методів, а учням – надає можливість вияву своєї творчої фантазії на більш високому сучасному рівні.

Інтерактивність у навчанні легко пояснити такою словесною конструкцією, що буда доведеною досвідом педагогів та психологів ще в античні часи.

Те, що я чую, я забуваю;
Те, що я бачу й чую, – я трохи пам’ятаю;
Те, що я чую, бачу й обговорюю, – я починаю розуміти;
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю – я набуваю навичок;
Коли я передаю знання іншим – стаю майстром.

Список використаної літератури

 1. Бучнєв А. А. Особливості використання технічних засобів в навчанні гри на духових інструментах: Автореф. дисс. … канд. мист. М., 2002.
 2. Технічні засоби навчання в курсе фортепіано: Методичні рекомендації / Сост. Клин В. Л. Київ: ДУК ім. А. Є. Корнейчука, Кафедра ф-но, 1982.
 3. Слуцька Л. С. Удосконалення підготовки музикантів –виконавців (з досвіду роботи фортепіанного факультету МДК ім. П. І. Чайковського): Дисс. … канд. мист. М., 2000.
 4. Хазанов П. А. Оптимізація самостійних (домашніх) занять учнів-музикантів (на матеріалі роботи класу загального фортепіано): Дисс. … канд. пед. наук. М., 1996.
 5. Великий психологічний словник / Упор. Та заг. ред. Б. Мещеряков, В. Зінченко. СПб.: Прайм- ЕВРОЗНАК, 2004.
 6. Чертовський А. Н. Інноваційні підходи до початкового навчання гри на фортепіано (на матеріалі навчальної роботи з учнями підросткового та раннього юнацького віку): Дисс. канд. пед. наук. М., 2000.
 7. Верхолаз Р. А. Питання методики читання нот с листа. М.: АПН РСФСР, 1960.
 8. Цатурян К. А. Педагогічні основи засвоєння учнями нового музичного матеріалу: Дисс. канд. пед. наук. М., 1983.
 9. Нейгауз Г. Г. Роздуми, спогади, щоденники. М.: Музика, 1983.
 10. Великий тлумачний психологічний словник. В 2-х томах. Т. 1 / Сост. А. Ребер. М.: Вече, 2001.
 11. Шендерович Е. М. У концертмейстерському класі: Роздуми педагога. М.: Музыка, 1996.
 12. Горбунова И. Б. Музичний комп’ютер в дитячий музичній школі: Навчальний посібник. СПб.: РГПУ ім. А. И. Герцена, 2003.
 13. Чемберджі М. Концептуальні напрямки і динаміка розвитку Київської дитячої Академії мистецтв // Українська культура і мистецтво в сучасному державному процесі: стан, проблеми, перспективи: 3б. наук. праць. – К., 2000.
 14. Пометун О. І. та ін. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. -метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / За ред. О. І. Пометун – К.: А. С. К., 2004. – 192 с.
 15. Клокар Н. І., Чубарук О. В., Витюк О. П., Концепція діяльності наукової лабораторії інформаційних технологій навчання КОІПОПК // Організація діяльності наукових лабораторій інституту: Науково-методичний посібник / За ред. Н. І. Клокар, О. В. Чубарук. – Біла Церква, 2005 – С. 51-55.
 16. Обрізан К. М. Програмні засоби навчального призначення // Інформатизації середньої освіти програмні засоби, технології досвід, перспективи / За ред. В. М. Мадзігона, Ю. О. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – С. 156-165.
 17. Основи нових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів / Авт. кол. за ред. Ю. І. Машбиця. - К.: ІЗМН, 1997.

Автор: Разон Ірина Вікторівна
Посада: викладач фортепіано, концертмейстер, завідуюча фортепіанним відділом.

Матеріал розміщено в рамках проведення Форуму педагогічних ідей «УРОК»

Категорично заборонено використовувати цей матеріал на інших інтернет-порталах і в засобах масової інформації, а також поширювати, перекладати або копіювати будь-яким способом без письмового дозволу освітнього порталу Освіта.ua.

Освіта.ua
24.02.2012

Популярні новини
Навчальні заклади отримали перші результати ДПА УЦОЯО визначив результати ДПА з семи предметів за рівень повної загальної середньої освіти
МОН: експертиза підручників виявила факти дискримінації Більшість українських дітей не можуть знайти у підручниках віддзеркалення себе
У МОН анонсували початок роботи пришкільних таборів У відомстві очікують, що влітку пришкільні табори працюватимуть на базі 60% шкіл
В Україні з‘явиться інститут освітнього омбудсмена Планується, що омбудсмен захищатиме права учасників навчального процесу

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!