Неприпустимість скорочення штатів закладів освіти

Органи місцевого самоврядування не мають повноважень переглядати Типові штатні нормативи

Неприпустимість скорочення штатів закладів освіти

Роз’яснення Профспілки працівників освіти і науки щодо правомірності скорочення посад працівників закладів освіти органами місцевого самоврядування та органами управління освіти.

Відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Статтею 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

Відповідно до статті 10 цього закону міські ради представляють відповідні територіальні громади, здійснюють від їх імені та в їхніх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

Одним з власних повноважень виконавчих органів місцевих рад, що передбачені статтею 32 зазначеного закону, є управління закладами освіти, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів.

Відповідно до частини другої статті 64 Закону України «Про освіту» акти центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими до виконання органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади освіти. Частиною першою цієї статті центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки уповноважено здійснювати нормативно-правове забезпечення функціонування системи освіти в межах повноважень, визначених законом.

Спеціальними законами у галузі освіти надано право центральному органу виконавчої влади у сфері освіти і науки затверджувати Типові штатні нормативи Типові навчальні плани, інші нормативні акти, що спрямовані на здійснення освітнього процесу для здобуття дітьми та учнями відповідного рівня освіти відповідно до державних стандартів.

Статтею 45 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено:

1. Штатні розписи комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

2. Штатні розписи комунальних закладів спеціалізованої освіти затверджуються керівниками відповідних закладів на підставі Типових штатних нормативів закладів спеціалізованої освіти, затверджених центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах.

3. Штатні розписи приватних і корпоративних закладів загальної середньої освіти встановлюються засновником (засновниками).

Статтею 39 Закону України «Про дошкільну освіту» встановлено, що штатні розписи комунальних закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування і типу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти визначено частиною другою статті 66 Закону України «Про освіту». Передбачено, що районні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад:

 • відповідають за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
 • планують та забезпечують розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та базової середньої освіти, позашкільної освіти;
 • планують та забезпечують розвиток мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування;
 • мають право засновувати заклади освіти, реорганізовувати і ліквідовувати їх;
 • закріплюють за закладами початкової та базової середньої освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);
 • забезпечують доступність дошкільної та середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживають заходів для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;
 • забезпечують та фінансують підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних);
 • ведуть облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;
 • оприлюднюють офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих ними закладів освіти, та інші видатки у сфері освіти;
 • забезпечують рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності;
 • здійснюють інші повноваження у сфері освіти, передбачені законом.

Жодним законом України органи місцевого самоврядування не наділено повноваженнями переглядати Типові штатні нормативи, затвердження яких відповідними Законами України покладено на центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Тому Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1205, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1308/18603, Типові штатні нормативи спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05.12.2008 № 1105, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2008 за № 1250/15941, Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 №1055, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.12.2010 за № 1157/18452, Типові штатні нормативи позашкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2012 за № 1935/22247, Типові штатні нормативи професійно-технічних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1204, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2011 за № 114/18852 та інші, є обов’язковими для врахування органами місцевого самоврядування та органами управління освіти і науки.

В додатку 7 до Державного бюджету України на 2018 рік на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я передбачено додаткову дотацію з державного бюджету обласним бюджетам у обсязі 16,5 млрд. гривень, які мають розподілятися між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць областей.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 1036 Бюджетного кодексу України додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я спрямовується, зокрема на господарське утримання закладів загальної середньої освіти та оплату праці з нарахуваннями інших, ніж педагогічні, працівників цих закладів. Відповідно до частини п’ятої цієї статті розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я здійснюється між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласними державними адміністраціями, та затверджується рішенням про обласний бюджет.

За матеріалами Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Освіта.ua
16.02.2018

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Таня
Скажіть будь-ласка, у Типових штатних нормативах закладів загальної середньої освіти від 06.12.2010 № 1205 є посада керівник гуртка,секції,студії, кількість ставок залежить від кількості класів,це зрозуміло і вводиться в усіх школах. Крім того, в школах І-ІІІ ступеня на гурткову роботу військо-патріотичного та спортивного напряму передбачається додатково 0,5 посади керівника гуртка, чи можна вводити ці 0,5 ставки додаткові у гімназію (гімназія ІІ-ІІІступенів), яка була створена ще до набрання чинності нового Закону України "Про освіту" і "Про загальну середню освіту".
Ольга
Доречі, у типовому штатному можно зустріти таку фразу: ----Таким образом, если фонда оплаты труда достаточно, то в штатное расписание школы может быть введено максимальное количество должностей---- тобто виходить, що місцеві самоврядування скоротять фонд и примусять знизити кількість посад.
Ольга
Типовыми штатами предусмотрено, что должность лаборанта вводится при наличии оборудованных кабинетов физики, химии и биологии из расчета 0,5 штатной единицы на каждые пять 7 — 11 классов, но не более 3 штатных единиц. -- В школі 11 класів на 7-11 паралелях. Тобто, як я розумію: це 1,0 ставка- фізика, 1,0 ставка - хімія, 1,0 ставка -біологія. Але коли я подала запит, то телефоном сказали, що 11класів - це 1,0 ставка на все. Що таке "но не более 3 штатных единиц" і при яких умовах воно віконується пояснити не змогли. Письмову відповідь з підписом і реєстрацією надавати не стали, просто "загубили" запит. Як насправді розраховується кількість лаборантів? Шола стандартна, загальна кількіть класів 30+ Дякую.
Вилен
Для Ольга: правильно відповіли,лаборант призначається на 0,5 ставки, якщо в школі п*ять 7-11 класів, відповідно,якщо їх 11, то це 1 ставка. Бо навіть 11 класів не будуть мати сумарно 35 годин на тиждень лабораторних робіт з фізики, хімії, біології, адже, якщо рахувати по 2 години на тиждень з кожного предмета, то буде 33 години, фактично ж їх значно менше, а лабораторних робіт ще менше.
Коментувати
Интересующийся
А у нас есть подвоз к школе школьным автобусом. По закону должно быть 0,5 ст.воспитателя, который бы отвечал за детей. Нет! Экономия! Вменили в обязанности учителям( согласно приказа директора). Нормативного документа нет,а в приказе можно написать любые обязанности. Интересно, законно ли это? Кто знает?
Witalina
Для Интересующийся: НЕЗАКОННО,по великому рахунку,! 0.5 ставки вихователя шкільного автобуса повинна фінансуватися з субвенції,передбаченої за програмою "Шкільний автобус" АЛЕ у нас "вішають" на кого можна,хто позволяє, адже ,Щоб боротися,потрібне здоров’я!
Коментувати
Жанна
https://poltava.to/news/46020/ З вчителів Полтави знімають надбавку за "пристиж". Заставляють підписувати "ознайомлення". В разі відмови, погрожують звільненням, або переведенням на інші посади, зрозуміло, які відсутні..Тлумачать, як зміну трудового договору.
Валюха
Для Жанна: А за це керівництво шкіл отримає 30%. Хто працює, а кому платять престиж!!! Борімося!!!
Коментувати
Anna Krivonogova
Внесіть відповідні зміни до Постанови №6. Інакше все це балачки та піар.
Директор
Свята наївність. А може... у нашому районі (Київська область) ще років з 15 тому завфін відділом економлячи кошти залишила в 22 школах району по 1 сторожу, по 0,25 ставки лаборанта, залишила школи без двірників і сантехніків. І до сьогодні ці ставки у школи не повернули, спираючись на якийсь там лист КМУ про заборону відкриття нових посад. Сьогодні в школах по 20 - 50 компів, а ремонтувати їх нікому, вчитель інформатики на добровільних засадах, добре якщо не за власні кошти. А автор літає в рожевих хмарах.
Вчитель
Для Директор: Скорочували і скорочують. Як, за якими нормативами повинен працювати аж 1 сторож?Де ж він повинен спати : вдома чи на роботі? Якій жінці потрібен такий чоловік, коли він цілодобово на роботі?
директор і цим пишаюсь!
Для Вчитель: один раз у школі на місці сторожа " поспи", штанці потім мокренькі просуши і додому піди. досить базікати про те де тебе немає! як сам працюєш так і по собі усіх міряєш. чомусь у нашій нації є тільки негатив, немає добра і співчуття. ображати усі раді. як коментар прочитаєш -соромно за народ. ніхто не пропонує раціонально щось змінити - тільки обплювати!
Зоряна
Доброго дня, чи може колегія управління освіти своїм рішенням зняти тарифний розряд директору школи?
Коментувати