Osvita.ua Середня освіта Консультації Про сумісництво роботи вчителя й вихователя
Про сумісництво роботи вчителя й вихователя

Обсяг роботи педпрацівника за основним місцем роботи не має граничних розмірів

Про сумісництво роботи вчителя й вихователя

Із запитання спілчан щодо оплати праці вчителя: «Як оплачується праця вчителя, який має навчальне навантаження 25 годин на тиждень, з яких – 11 годин з певного предмета навчального плану та 14 годин – за індивідуальною формою навчання учня. Чи може такий вчитель працювати ще за сумісництвом на посаді вихователя в групі продовженого дня? Бухгалтерія оплачує ті 7 годин індивідуального навчання, що перевищують 1,5 ставки, з погодинного розрахунку, обумовлюючи це забороною роботи за сумісництвом документами колишнього СРСР».

Оплата праці працівників освіти, зокрема вчителів, вихователів, провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, погодженої з Міністерством фінансів України, Міністерством праці України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56 (далі Інструкція № 102).

Згідно з пунктом 63 Інструкції № 102 навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом передбачено, що обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Відповідно до пункту 68 Інструкції № 102 місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, у т. ч. педучилищ (крім вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Відповідно до пункту 73 Інструкції № 102 погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції (за тарифікацією).

Щодо оплати праці вчителя за години навчального навантаження при індивідуальній формі навчання учнів зазначаємо наступне.

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8. Пунктом 1 розділу IV «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання» Положення № 8 встановлено, що оплата праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання, у тому числі з використанням технологій дистанційної форми навчання, здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти.

Одним із таких актів є Інструкція № 102. Тобто місячна заробітна плата вчителів, які залучені до навчання учнів на умовах індивідуального навчання, визначається при тарифікації шляхом множення ставки заробітної плати (з урахуванням її підвищення на 20%) на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, передбачену на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку 18 годин на тиждень, з урахуванням додаткової оплати за перевірку зошитів та письмових робіт.

Щодо підвищення ставки заробітної плати за години індивідуального навчання, то абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструкції № 102 встановлено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам у загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання або тривалого лікування, (в тому числі при індивідуальному навчанні таких дітей) підвищуються на 20%.

Тому ставка заробітної плати вчителя при оплаті за проведення індивідуальних навчальних занять з дітьми, які за станом здоров'я не можуть відвідувати навчальний заклад, підвищується на 20%.

Пунктом 1 розділу II «Порядок зарахування на індивідуальну форму навчання» передбачено, що зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться протягом навчального року. Тому у випадках, коли виникла потреба у індивідуальному навчанні учня серед навчального року, вносяться відповідні зміни до тарифікації відповідного вчителя з визначенням йому місячного розміру заробітної плати залежно від обсягу навчального навантаження та інших видів педагогічної роботи.

За проведення вчителями індивідуального навчання учнів з предметів, де передбачено оплату за перевірку зошитів чи письмових робіт, їм має провадитися відповідна доплата за цю педагогічну роботу з урахуванням наповнюваності класів.

Відповідно до пункту 38 Інструкції № 102 в I-XI (XII) класах загальноосвітніх навчальних закладів з кількістю учнів менше 12 осіб оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 % відповідних доплат.

Додаткова оплата за перевірку письмових робіт вчителям провадиться залежно від обсягу встановленого їм навчального навантаження.

Тобто, оплата праці вчителя з погодинного розрахунку можлива лише у випадку заміни тимчасово відсутнього працівника, якщо така заміна тривала не більше двох місяців. В інших випадках – оплата праці вчителів провадиться за тарифікацією.

Щодо роботи за сумісництвом зазначається наступне.

На сьогодні питання роботи за сумісництвом регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» та спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 245 робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації у вільний від основної роботи час.

Пунктом 4 цієї постанови передбачені певні обмеження щодо категорій осіб, які не мають права на роботу за сумісництвом. Зокрема установлено, що не мають права працювати за сумісництвом керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Пунктом 2 постанови також передбачено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Пунктом 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43, установлено, що не вважається сумісництвом робота учителів середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів, у тому самому навчальному закладі понад установлену норму учбового навантаження, педагогічна робота та керівництво гуртками в тому самому навчальному закладі, дошкільному виховному, позашкільному навчально-виховному закладі.

Тож учитель, який має навчальне навантаження 25 годин на тиждень, з яких – 11 годин з певного предмета навчального плану та 14 годин – за індивідуальною формою навчання, які не вважаються сумісництвом, може працювати ще за сумісництвом на посаді вихователя в групі продовженого дня, але не більше чотирьох годин на день.

При цьому слід урахувати, що відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» та підпункту «є» пункту 64 Інструкції № 102 ставка заробітної плати вихователю групи продовженого дня встановлюється за 30 годин педагогічної роботи на тиждень. Тобто при укладенні вчителем ще додатково трудового договору на виконання роботи в обсязі 0,5 штатної одиниці посади вихователя, тижнева норма складає 15 годин, що за п’ятиденного режиму закладу становить 3 години щодня.

Тому, вчитель закладу загальної середньої освіти, який має тижневе навантаження 25 годин, має право працювати в цьому ж закладі (на умовах внутрішнього сумісництва) на посаді вихователя групи продовженого дня в обсязі 0,5 штатної одиниці.

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545-XII «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» акти законодавства Союзу РСР діють на  території України лише з питань, не врегульованих законодавством України та за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

За матеріалами Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Освіта.ua
26.01.2018

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Тетяна
Якщо моє навантаження за основним місцем роботи 27 год. Чи можу працювати за сумісництвом в іншій школі?
Валентина
Я працюю у школі на основній роботі0.5 ставки медсестри та 0.5 ставки бібліотекаря.Я маю педагогічна освіту і прошу свого керівника перевести мене на вихователя як основну 0;25ставки вона вільна ця посада, плюс залишити мої попередні роботи.Але вона аргументує що так не можна, що я буду не виробляти години , бо більшечим 8 годин мені працювати не можна.Так це чи ні підкажіть будь ласка
1111
Для Валентина: Чому саме Вам не можна працювати більше 8 годин? Ви інвалід чи це пов’язано з режимом роботи школи?
Коментувати
Світлана
Я працюю у школі вихователем на 0’25,чи можу я ще працювати медсестрою на повну ставку.
Оксана Янко
За основним місцем роботи маю тижневе навантаження 10 годин ( української мови та літератури),в іншій школі довантажена ще на 10 годин (зарубіжної літератури). Так працювала 6 років ( наказ про довантаження в іншій школі , бо за основним місцем праці годин нема). Цього року ( 2018 - 2019) у мене забирають 1 годину і переводять на сумісництво, мотивуючи це тим , що сумісник не може мати більше ніж 9 годин ще й попереджають , що канікули , карантин та з 01.06 по 31.08 , тобто влітку, оплата проводитись не буде. Чи правомірними є дії керівника відділу освіти щодо оплати моєї праці чи має він право не підписувати тарифікацію директору школи , у якій я довантажена? Чи можуть мене без моєї на те згоди перевести на сумісництво ?
Галина
Для Оксана Янко: на що вони ссилаються, говорячи про обмеження в пів ставки? Робота в іншій школі дійсно є роботою за сумісництвом (не вважається сумісництвом лише якщо робота в обох закладаж на пів ставки (тобто в одох школах на 9 годин)), але про обмеження годин за сумісництвом для педагога, я особисто не знаю. Знаю про обмеження для керівників, знаю про обмеження за часом роботи (розклад роботи в різних місцях має не співпадати та дозволяти працівнику добратись з обного місця в інше). Питайте документ.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!