Кому з педагогів підвищили оклади й оновили доплати

За окремі види педагогічної діяльності у закладах освіти встановлено підвищені оклади та доплати

Кому з педагогів підвищили оклади й оновили доплати

З 1 січня 2022 року за окремі види педагогічної діяльності у закладах освіти встановлено підвищені посадові оклади та доплати постановою Кабінету Міністрів України № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти». А декілька нормативних документів, які регулювали виплату доплат та надбавок, втратили чинність. Служба освітнього омбудсмена підготувала роз’яснення щодо нововведень постанови.

Це добре, що частина працівників закладів освіти зможуть отримувати підвищені посадові оклади та доплати. Але варто зазначити, що наразі посадовий оклад педагогічного працівника складається з невеликої, за розміром, ставки і великої кількості надбавок і доплат, які можуть становити половину й більше зарплати педагога. Тому Служба освітнього омбудсмена ініціює та підтримує ініціативи щодо нового підходу до формування розміру заробітної плати педагогічних працівників, яка підвищуватиме мотивацію педагога до професійного зростання та водночас дасть змогу залучити молодь до роботи у сфері освіти.

Підвищення посадових окладів працівникам закладів освіти

Постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2021 р. №1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти» встановлено підвищення посадових окладів за роботу в певних типах закладів та установ освіти з 1 січня 2022 року:

 • керівникам закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів понад 1000 осіб за кожні 700 учнів понад 1000 осіб – 5 %;
 • керівникам закладів дошкільної освіти з кількістю дітей понад 60 осіб за кожні наступні 60 дітей – 3 %;
 • педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом і відповідним спрямуванням, у закладах спеціалізованої освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування, інших закладах спеціалізованої освіти, визначених законодавством – 10 %;
 • керівним та педагогічним працівникам у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах, які створені до введення в дію Законів України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380), «Про повну загальну середню освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 31, ст. 226) як заклади II, II-III, III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю, з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою, до приведення установчих документів таких закладів у відповідність із зазначеними Законами – 10 %;
 • педагогічним працівникам та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у вищих професійних (професійно-технічних) училищах, центрах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти із специфічними умовами навчання – 10 %;
 • педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах освіти інтернатного типу або які мають структурний підрозділ (інтернат, пансіон тощо) – 10 %;
 • педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальних, санаторних), у закладах освіти для дітей, які потребують особливих умов виховання та тривалого лікування (або за наявності у закладах освіти таких класів, груп); у закладах освіти при установах виконання покарань, приймальниках-розподільниках для дітей, школах соціальної реабілітації та професійних училищах соціальної реабілітації, центрах медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, притулках для дітей, соціально-реабілітаційних центрах (дитячих містечках), центрах соціально-психологічної реабілітації дітей; у будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 20 %;
 • педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), інших спеціальних закладах освіти (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) (або за наявності спеціальних груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах – 25 %;
 • педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (або за наявності в них груп, класів), де навчаються діти з особливими освітніми потребами чи які потребують тривалого лікування; у протитуберкульозних установах, закладах, відділеннях для дітей, хворих на активні форми туберкульозу – 30 %;
 • педагогічним працівникам у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо), соціального захисту (центрах комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, відділеннях для дітей з інвалідністю в установах для дорослих, центрах ранньої реабілітації дітей з інвалідністю тощо) 15-20 %;
 • завідувачам навчальної (педагогічної) частини у закладах і установах охорони здоров’я (дитячих лікарнях (відділеннях), дитячих санаторіях тощо) – 15-20 %;
 • методистам організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень – 10 %;
 • методистам у закладах післядипломної освіти (підвищення кваліфікації педагогічних працівників), обласних навчально-методичних (науково-методичних, методичних) кабінетах (центрах) – 15 %;
 • керівникам, консультантам, психологам у центрах професійного розвитку педагогічних працівників – 10 %;
 • керівнику Київського палацу дітей та юнацтва – 10 %;
 • керівникам найбільших закладів позашкільної освіти, завідувачам відділів, лабораторій, кабінетів Київського палацу дітей та юнацтва – 5 %;
 • керівникам оздоровчих таборів з цілодобовим перебуванням дітей, закладів дошкільної освіти з цілодобовим перебуванням дітей або таких, в яких є групи (група) з цілодобовим перебуванням дітей – 5 %;
 • керівникам, заступникам керівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, завідувачам філій, старшим майстрам, майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють підготовку робітників для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і кольорової металургії та організацій, що проводять гірничо-капітальні роботи; старшим майстрам, майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких здійснюється навчання професіям художніх ремесел – 5 %;
 • керівникам закладів фахової передвищої освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міжшкільних ресурсних центрів, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів інших типів, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, із кількістю учнів (студентів) понад 800 осіб за кожні 600 учнів понад 800 осіб – 5 %.

Увага, розмір розраховується у відсотках від посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплати

Доплати в основному компенсують педагогічному працівникові заробітну плату за збільшення обсягу роботи, часу її виконання та напруженість роботи.

Доплати можуть встановлюватися законодавством, засновниками та / або керівником закладу освіти, який погоджує їх із профспілковим комітетом.

Доплати за окремі види педагогічної діяльності:

Класне керівництво. Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», відповідно норма щодо виплати за класне керівництво у підготовчих та I-IV класах закладів загальної середньої освіти – це доплата 20%. У V-XI (XII) класах – 25%.

Оновлені доплати за класне керівництво:

 • учителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 1-4 та підготовчих класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 20 %;
 • учителям та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у 5-11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти (у тому числі в закладах освіти при установах виконання покарань) – 25 %;
 • викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти – 20 %.

Перевірку навчальних робіт учнів. Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» і, відповідно, норма щодо перевірки навчальних робіт (зошитів, письмових робіт) про те, що у I-IV класах закладів загальної середньої освіти – доплата 15%, у V-XI (XII) класах – 10-20%, і ця доплата залежить від педагогічного навантаження вчителя.

Оновлені доплати за перевірку навчальних робіт учнів:

 • учителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у підготовчих та 1-4 класах закладів загальної середньої освіти усіх типів і найменувань. Зазначена доплата встановлюється основному вчителю незалежно від навантаження – 15 %;
 • учителям (у тому числі тим, які проводять індивідуальні та групові заняття з учнями, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою або на педагогічному патронажі) у 5-11 (12) класах закладів загальної середньої освіти, викладачам, старшим викладачам у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти у таких розмірах:

1) з мови та літератури – 20 %;

2) з математики – 15 %;

3) з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10 %.

Зазначена доплата встановлюється залежно від педагогічного навантаження вчителя чи викладача з предметів, за якими встановлена доплата за перевірку навчальних робіт 10-20%.

Керівництво. Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати  за окремі види педагогічної діяльності» і, відповідно, норма доплати за керівництво предметними (цикловими) і методичними комісіями у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладах I-II рівня акредитації про 10-15 %.

Оновлені доплати за керівництво:

 • учителям у закладах загальної середньої освіти, викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, старшим викладачам та викладачам у закладах фахової передвищої освіти за керівництво предметними, цикловими, методичними комісіями – 10-15 %;
 • у закладах фахової передвищої освіти у разі введення посади керівника (голови) циклової комісії доплата за керівництво цикловою комісією не встановлюється;
 • учителям (викладачам) у закладах загальної середньої освіти (початкових школах), мистецьких школах із кількістю здобувачів освіти до 20, у яких посада директора не вводиться, за керівництво таким закладом освіти – 25 %;
 • майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, на яких покладено організаційне, методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією, працюючих в навчально-виробничій майстерні – 15%;
 • керівнику закладу загальної середньої освіти, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за керівництво такими класами (групами) – 25 %;
 • керівникам, заступникам керівників, які відповідають за організацію навчально-виробничої роботи, та старшим майстрам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в яких створені вечірні (змінні) групи, за організацію і керівництво навчально-виробничим навчанням учнів вечірніх (змінних) груп – 15 %;
 • керівнику гуртка у закладах позашкільної освіти, який здійснює керівництво відділом (за наявності у відділі не менше 10 гуртків одного профілю та за умови відсутності штатної посади завідувача відділу) – 15 %.

За організацію інклюзивного навчання та роботу в інклюзивних класах. Втратили чинність постанова Кабінету Міністрів від 25 серпня 2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» і, відповідно, норма доплати за роботу в інклюзивних класах 20% і встановлення цієї доплати педагогічним працівникам та помічникам вихователів тільки за години роботи у цих класах (групах).

Оновлені доплати за організацію інклюзивного навчання та роботу в інклюзивних класах:

 • керівнику закладу освіти, в якому організовано навчання осіб з особливими освітніми потребами і створено три і більше інклюзивних класи (групи), та заступнику керівника з навчальної роботи такого закладу освіти, в обов’язки якого входить організація інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами – 20 %;
 • педагогічним працівникам та помічникам вихователів у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20 %.

Обслуговування комп’ютерної техніки. Залишається чинною доплата 10-15 % за обслуговування комп’ютерної техніки, яка зазначена у пункті 2 частини 3 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Оновлена доплата за обслуговування комп’ютерної техніки:

 • учителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування комп’ютерної техніки, у закладах освіти, в яких створені кабінети інформатики – 10-15 %.

Ведення діловодства, бухгалтерського обліку, вебсайту. Нова доплата вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, вебсайту – 10 %.

Позакласна робота. Залишається чинною доплата 10-40% за проведення позакласної роботи з учнями відповідно до пункту 2 частини 3 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Оновлена доплата:

 • педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти усіх типів і найменувань за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у таких розмірах – від 10-40 %:

1) 10 % – за наявності 10-19 класів (класів-комплектів);

2) 20 % – за наявності 20-29 класів;

3) 30-40 % – за наявності 30 і більше класів;

 • педагогічним працівникам у дитячих будинках і закладах загальної середньої освіти інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів (незалежно від кількості класів (груп) – 30 %.

Завідування. Залишаються чинними доплати за завідування:

 • навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15%;
 • кабінетами інформатики та майстернями – 15-20%;
 • структурними підрозділами закладів освіти – 25%;
 • бібліотекою (медіатекою) або за бібліотечну роботу чи роботу з бібліотечним фондом підручників – 5-15% (пункт 2 частини 3 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Оновлені доплати за завідування:

 • учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за завідування навчальними (навчально-методичними) кабінетами, ресурсними кімнатами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками, навчально-практичними центрами, навчально-дослідними ділянками, кімнатами зберігання зброї, стрілецькими тирами, паспортизованими музеями – 10-15 %;
 • учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти за завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15-20 %;
 • керівним або іншим педагогічним працівникам, на яких покладено обов’язки завідування структурним підрозділом у закладах освіти, за завідування структурним підрозділом (пансіон (інтернат), філія, дошкільний підрозділ, позашкільний підрозділ, реабілітаційне відділення тощо), за умови відсутності штатної посади завідувача (керівника) такого структурного підрозділу – 25 %;
 • педагогічним працівникам у закладах позашкільної освіти за завідування майстернями та паспортизованими музеями – 15-20 %;
 • педагогічним працівникам у закладах позашкільної освіти за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями – 10-15 %;
 • викладачам, старшим викладачам у закладах фахової передвищої освіти за завідування вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за однією або кількома спеціальностями за умови відсутності штатної посади завідувача відділення – 15 %;
 • педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти, в якому організоване навчання учнів у класах (групах) з вечірньою (очною) та заочною формами здобуття освіти, за завідування заочним відділенням, навчально-консультативними пунктами – 10 %;
 • педагогічним та іншим працівникам, які проводять бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти за завідування бібліотекою (медіатекою) за умови відсутності штатної посади завідувача бібліотеки (медіатеки) – 5-15 %.

Доплата за сертифікацію. Залишаються чинними доплати педагогічним працівникам, які пройшли сертифікацію у розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката (пункт 5 стаття 61 Закону України «Про освіту»).

Оновлені доплати:

 • педагогічним працівникам закладів освіти, які успішно пройшли сертифікацію, протягом строку дії сертифіката пропорційно обсягу педагогічного навантаження, що виконується на посаді, за якою пройдена сертифікація – 20 %.

Доплати за інші види педагогічної діяльності

Оновлені доплати:

 • педагогічним працівникам закладів освіти з досвідом педагогічної діяльності не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією), на яких за рішенням керівника закладу освіти покладено виконання обов’язків педагога-наставника для осіб, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника і протягом першого року роботи проходять педагогічну інтернатуру – 20 %;
 • керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, та іншим педагогічним працівникам позаміських оздоровчих таборів або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських походів, експедицій, екскурсій за систематичну роботу понад встановлену тривалість робочого часу – 15 %;
 • керівникам, заступникам керівників у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, учні (студенти) яких проживають у гуртожитках – 10 % (граничний розмір).

Залишаються чинними доплати за інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності (абзац 1, пункт 3, частина 3 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). Засновник закладу освіти та / або заклад освіти, окрім визначених законом доплат, за трудовим договором та / або посадовою інструкцією, має право встановлювати додаткові види та розміри доплат, підвищення окладів за рахунок власних надходжень (абзаци 6 пункту 3 частини 3 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Засновники приватних, корпоративних закладів освіти мають право встановлювати інші розміри та умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних працівників (абзац 7, пункту 3, частини 3 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Керівник або засновник закладу освіти не можуть скасовувати визначені законодавством доплати.

За наукові ступені та звання

Залишаються чинними доплати:

 • за почесні, вчені, спортивні звання, наукові ступені – в розмірі 15-30% посадового окладу (абзац 3, пункту 3 частини 3 статті 24 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Якщо працівник має вчене звання професора, граничний розмір доплати йому встановлюється в розмірі 33% посадового окладу, а якщо доцента, старшого наукового співробітника, старшого дослідника – у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати). Якщо працівник має науковий ступінь доктора наук – доплата йому встановлюється у граничному розмірі 25% посадового окладу (ставки заробітної плати), а якщо кандидата наук чи доктора філософії – у граничному розмірі 15% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Доплати за вчене звання або науковий ступінь встановлюються працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням чи науковим ступенем. Якщо працівник має два або більше вчених звання або два наукові ступені, доплата встановлюється за одним (вищим) вченим званням, науковим ступенем.

Те, чи відповідає вчене звання та науковий ступінь профілю діяльності працівника на посаді, яку він обіймає, визначає керівник закладу освіти, установи освіти чи наукової установи (підпункт 3, пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557).

Доплата за роботу в нічний час

Залишається чинною доплата у розмірі до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) педагогічним працівникам за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН № 557).

Доплати за додаткову роботу

Залишаються чинними доплати, що встановлюються педагогічним працівникам за:

 • суміщення професій (посад);
 • розширення зони обслуговування чи збільшення обсягу виконуваної роботи (вихователям і помічникам вихователів дитячих дошкільних закладів за перевищення планової наповнюваності груп);
 • за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН № 557).

Що потрібно знати про цей вид доплат?

Їхні розміри та перелік суміщуваних професій (посад) не обмежуються, але ці доплати не можуть бути більшими, ніж 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки).

Вони виплачуються за рахунок і в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН від 26.09.2005 № 557 та абзац 3 пункту 3 Загальних положень Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Конкретний розмір цих доплат встановлюється за фактично виконаний обсяг робіт. Доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника закладу освіти його штатним заступникам не виплачуються (пункт 52 Інструкції).

Вони не встановлюються керівникам закладів освіти, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів закладів освіти та їх заступникам (підпункт 3 пункт 4 наказу МОН № 557).

Надбавки

Керівники закладів освіти мають право в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати надбавки, а самим керівникам надбавки затверджуються органами управління.

Надбавки виконують заохочувальну функцію заробітної плати. Тобто основне призначення надбавок – стимулювати педагогічних працівників підвищувати свою професійну майстерність, працювати краще, проявляти творчий потенціал та креативність.

Отже, за що встановлюються надбавки?

Підвищена ставка посадового окладу за почесні звання

Залишаються чинними надбавки за звання «Вчитель-методист», «Викладач-методист» ставки заробітної плати і посадові оклади підвищуються на 15%,  а за звання «Старший вчитель», «Старший викладач», «Вихователь-методист», «Педагог-організатор-методист», «Старший вожатий-методист», «Практичний психолог-методист», «Керівник гуртка-методист», «Старший вихователь» на 10% (підпункт г, пункт 24 Інструкції)

За почесні звання України, «народний» – надбавка 40%, «заслужений» – надбавка 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН № 557).

Оновлені надбавки:

 • педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання «вчитель-методист», «викладач-методист», «вихователь-методист», «майстер виробничого навчання I категорії»- 15 %;
 • педагогічним працівникам, яким за результатами атестації присвоєні педагогічні звання «старший учитель», «старший викладач», «старший вихователь», «керівник гуртка – методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «старший вожатий-методист», «майстер виробничого навчання II категорії» – 10 %;
 • майстрам виробничого навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, міжшкільних ресурсних центрах, міжшкільних навчально-виробничих комбінатах, які мають звання «Майстер-кухар», «Майстер-кондитер» і перейшли на цю роботу з підприємств громадського харчування – 20 %;
 • керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи за звання «Народний майстер» – 10 %.

Надбавка за знання та використання іноземної мови

Залишаються чинними надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25% посадового окладу (ставки заробітної плати). Ця надбавка не встановлюється працівникам, для яких знання іноземної мови передбачено посадою, і це підтверджується відповідним документом (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН № 557).

Оновлені надбавки:

 • керівним та педагогічним працівникам, які володіють іноземною мовою і застосовують її в практичній роботі, у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземної мови, закладах фахової передвищої освіти – 10 %;
 • керівним та педагогічним працівникам у закладах дошкільної освіти, в яких спілкування з дітьми здійснюється іноземною мовою – 5 %.

Надбавка педагогічним працівникам ІРЦ

З 1 січня 2022 р. встановлюється надбавка не менше 25% педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до пункту 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів»).

Оновлена надбавка:

 • педагогічним працівникам, помічникам вихователів та керівним працівникам, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах), інших спеціальних закладах освіти (професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) (або за наявності спеціальних груп, класів); в інклюзивно-ресурсних центрах, логопедичних пунктах – 25 %.

Стимулюючі надбавки

Залишаються чинними вимоги, що стимулюючі надбавки встановлюються:

 • за високі творчі та виробничі досягнення педагогічного працівника, залежно від особистого внеску кожного працівника;
 • за виконання особливо важливих (термінових) робіт на строк їх виконання;
 • за складність та напруженість у роботі.

Максимальний розмір цих надбавок для одного працівника не має перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної сітки). Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ). Керівник закладу освіти може зменшити або повністю скасувати ці надбавки, якщо якість роботи педагогічного працівника погіршується, він виконує завдання несвоєчасно.

Надбавка за престижність праці

Залишається чинною надбавка за престижність праці. Вона не може бути меншою за 5% і не може перевищувати 30% посадового окладу, незалежно від підпорядкування закладів освіти. Її розмір встановлює керівник закладу в межах фонду оплати праці та на весь обсяг навчального навантаження, що виконує працівник (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів»).

Щодо зменшення надбавки за престижність до освітнього омбудсмена зверталася доволі велика кількість педагогічних працівників. Адже в освітній субвенції закладено середню (розрахункову) заробітну плату вчителя закладу загальної середньої освіти вищої категорії з відповідними нарахуваннями на плановий бюджетний період і надбавкою за престижність 25%.

Надбавка за апробацію НУШ

Залишається чинною надбавка за апробацію НУШ, яка встановлюється для керівників шкіл, їхніх заступників на посадах педагогічних працівників та вчителів шкіл, у яких апробують державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа» на період до 2029 року та шкіл, у яких навчання хоча б в одному з початкових класів здійснюватиметься за цим державним стандартом, ця надбавка встановлюється у розмірі не менше 20% (пункт 1 Постанови Кабміну від 23 березня 2011 р. N 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів»).

Надбавка в закладах освіти з навчанням мовами національних меншин

Залишається чинною надбавка, яка нараховується вчителям української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин у розмірі не менше 20% (пункт 1 Постанови).

Надбавка за вислугу років

Залишається чинною надбавка за вислугу років педагогічним працівникам. Вона виплачується щомісяця. Якщо вислуга років становить понад три роки – 10%, понад 10 років – 20%, а понад 20 років – 30% посадового окладу (частина 4 статті 61 Закону України «Про освіту»).

Надбавка за спортивні звання

Залишаються чинними надбавки за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» – виплачується надбавка у розмірі 20%, «майстер спорту міжнародного класу» – 15%, «майстер спорту» – 10% посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання нараховуються працівникам у тому випадку, якщо їхня діяльність за профілем збігається з його почесним або спортивним званням. Якщо є два або більше звань, надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Те, чи відповідає почесне або спортивне звання профілю діяльності працівника на посаді, що він обіймає, визначає керівник закладу освіти (підпункт 2 пункт 4 наказу МОН № 557).

За матеріалами Служби освітнього омбудсмена.

Освіта.ua
14.01.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
ТТ
Вже "доплатили" молодим педагогам у 2020. Ось тільки чогось грошей ніхто не отримав...
Яна
Ведення діловодства, бухгалтерського обліку, вебсайту. Нова доплата вчителям, викладачам та іншим працівникам у закладах освіти, які відповідають за ведення діловодства, бухгалтерського обліку, вебсайту – 10 %. Це стосується звичайних бухгалтерів які ведуть школу, чі це для вчителів, які ведуть бух. облік
Ірина
Нема достатньої інформації про психологів та соціальних педагогів закладів навчання
педагог
Доплати підняли, тільки трошки забули закласти до бюджетів, більше того більшість бюджетів, у тому числі і субвенція на 2022 рік закладена 70-80% від потреби, вже стикнулися з цим, тому про які підвищення Ви говорите, коли навіть минулорічного рівня немає...
ТТ
Ще одна стаття заробітку для дирекції та її холоуїв.
Тетяна
Набридли всі оці маніпуляції з оплатою педагогам. Подивимося на оплату за престижність, що це за трактовка від 5 до 30 процентів. Комусь придумалося 5 і мотивують, що не вистачає коштів, коли керівні посади, зовсім нікому не потрібні отримують солідні зарплати та премії, 13 зарплаты. В початковій школі за кабінет ніколи не платили, знову ж мотивуючи недостатнім фондом праці. Не буду говорити про складність та напруженість праці, коли є так звана купка гіперактивних з діагнозами психічних хвороб. Вчителю про це ніхто не каже. Таємниця. А потім всі недоплати впливають на призначену пенсію, в половину меншу ніж людина могла б отримати з всіми доплатами. Кожен, хто вийшов на пенсію відчув на собі. Ніхто б з пенсіонерів у школі не залишався б. Це можна розцінювати як нанесення матеріальної шкоди та порушення трудового законодавства в частині винагороди за працю. БеЗвідповідальність повна! АЛЕ ЗА ВСЕ ЦЕ ХТОСЬ РАНО ЧИ ПІЗНО ВІДПОВІСТЬ. ШКОДА, ЩО ЛЮДИ ПОСТРАЖДАЛИ ІЗ ЗА ТАКОГО БАРДАКА.
Ірина
Доброго дня. Перегляньте, будь ласка, тарифну сітку у педагогічних працівників ЗДО. Розряди музичного керівника нижчі за розряди вихователя. Музичний керівник має теж педагогічну освіту - виправте цю несправедливість.
Андрей
Для Ірина: И Вы думаете это прочитает на форуме тот, кто утверждает тарифные сетки? Вы очень наивная. Это подтверждается ещё тем, что вы не сменили профессию и продолжаете терпеть неблагодарную работу муз. руководителя. В школе две самые неблагодарные профессии: учитель музыки и учитель информатики. Я работал и тем, и другим, поверьте, знаю, ощутил на своей шкуре.
Коментувати
Оксана
А вихователі дошкільних закладів - не педагоги, не освітяни, не люди -зай вже офіційно назвуть раби -працюють за зарплату, щоб не вмерти щ голоду!!! Як нат можна?!! Вимоги до нашої праці не менші за вимоги до вчителів!!! Ми ведемо групу - це те саме класне керівництво!!- 0 грн Ми відповідаємо за групову кімнату, спальню, роздягальню-їх обладнання і т.д. -оплата і надбавка 0 !!! Навіть музуерівники і фізкультурними на ставку мають 25гол а тиждень, а у вихователів -30!! Хоч на музику і фізкультуру діти ходять з вихователем, то то сам музкерівники чи інструктор заняття не веде!!! Доки ця несправедливість триватиме?!!
Ірина
Для Оксана: У інструкторів також 30 годин на тиждень,і ще з вищою освітою починають з 7 розряду
Коментувати
Валентина
Доброго дня! Не згадано в документі про вихователів групи продовженого дня у 1 - 4 класах . Робота вихователя ГПД у 1 класі при наповнюваності 30 учніа - це нелегко і відпоаідально. Будь ласка, внесіть доповнення - 30%.•
Ка
Ну і де ж тут підвищення? Оновлено надбавки з 25%, за к/к до 25%, 10% за ст.вчителя, до 10%, за престижнісь, як і було, до підвищення, жодних змін. За вислугу років, те ж саме, як і по інших пунктах. От на хіба вся ця пурга, омана громадської думки? Цими циркулярами дітей не нагодуєш, коли базова інфляція зросла до 7,9% за рік (із 4,5% у 2020 році) і продовольчі товари за рік подорожчали на 13%.
Олег
Для Ка: написно деякі види надбавок та додано нові
Коментувати
Сергій
Потрібно б може ще й доплати зробити вчителям інформатики, які працюють з програмою Курс Школа та Курс дошкілля, формують всі звіти директорів та заступників з НВР, займаються програмою Education для замовлення документів про освіту, формують інформаційні картки закладу освіти, реєструють дітей на ЗНО, формують відомості результатів ЗНО з кабінету керівника закладів освіти, замовлення підручників та багато іншого. Оскільки за цю роботу керівники навіть не рахують і "Старшого вчителя" навіть присвоїти, хоч є і призові місця учнів. Все робиться на благо.
Трас
Для Сергій: А чому ви погоджуєтесь виконувати чужу роботу? Нема чого нарікати.
Андрей
Для Сергій: Уходите с этой неблагодарной работы. Меня в качестве учителя информатики хватили на 5 лет. Последующие 17 лет инженером по обслуживанию комп. систем гораздо лучше работы в школе.
Олег
Для Трас: бо деяким керівникам зовсім нехочеться це робити і вчитися освоювати пк та все що з цим зв’язано, повиганять неуків, бо надоїло за них все робити
Коментувати
Олег
Скажіть чи є якісь інформація про доплату за роботу в системі ІСУО??? Якщо хтось отримує то скажіть яким чином? Бо роботи там робиться багато і за дарма.
Сергій
Для Олег: цю роботу ми робимо на благо, так як вчитель інформатики. В багатьох школах системою ісуо займаються керівники закладів та заступники.
Людмила
Для Олег: слушна думка бо за дійсно це ніхто не доплачує, таке можна сказати і про курс-школа, курс-дошкілля, електронну чергу в садки. Було б справедливо всі ці ресурси віднести до категорії веб-сайту?
Олег
Я і так веду і сайт і всі вище перечислені, за сайт вже зрозуміло, а за "КУРС" непогано б щось продумали, так як сидиш ночами за комп’ютером робиш відповідну роботу яка відповідальна з обробкою персональних даних а в цей інші колеги відпочивають. Тому добре б щоб доплачували.
Коментувати
Неля
А коли згадають про педагогів дошкільних навчальних закладів? Напевно тод,і коли вони оголосять страйк і не вийдуть на роботу. Коли закриються садочки і не буде куди діти дітей. Це нормально, що вихователь отримує заробітну плату у розмірі мінімальної зарплати.
Юрій
Хотілося б знати чи оплачується робота керівника шкільного методичного об’єднання?
*************
Для Юрій: Цікаво "Оновлені доплати за керівництво: учителям у закладах загальної середньої освіти, викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, старшим викладачам та викладачам у закладах фахової передвищої освіти за керівництво предметними, цикловими, методичними комісіями – 10-15 %". А ци стосується ця доплата методичної комісії яку називають "МЕТОДИЧНЕ ОБ"ЄДНАННЯ"?
Коментувати
Багацька Наталія
Дуже прикро, що ці надбавки не стосуються практичних психологів та соціальних педагогів, педагогів-органвзаторів, які мають дууууже багато роботи!!!
Юрко
Для Багацька Наталія: А Ви упевнені? Для ліцейних та ін. стосується!
Коментувати
Ганс
Долго боролся за спортивное звание, я учитель физкультуры, и мне не хотели за мастера спорта доплачивать, ладно если я был учителем биологии или географии
Хубз аль Султан
Для Ганс: справедливости ради, англичане с сертификатами C2, информатики с сертификатами Oracle, CISCO - тоже не получают ни копейки доплаты за регалии. Должны ли получать доплату учителя защиты Украины за воинские звания? Мое личное мнение: система оплаты в таком случае должна быть не тарифно-сеточной, а походить, например, на ваш же спорт, где у каждого спортсмена в клубе есть персональный контракт с учредителем, в коем прописываются индивидуальная заработная плата, бонусы, удержания и т.д. Давать ли бонусы за мастера спорта, экспертные знания в области баз данных, степень по молекулярной биологии и прочее - решает работодатель. Но при бюджетном финансировании так быть не может, отсель коммунизм и уравниловка, увы.
Коментувати
Ольга
Чи є загальне підвищення заробітної плати керівникам гуртків позашкільних навчальних закладіа? Надбавки за зааідування кабінетом і за зразковий колектив залишаються такими, чк і були?
Оксана
А ще в моєму класі є двоє дітей із спецкласу (хоча цей клас інклюзія, але в нашій школі є тільки спецкласи). Вчителя отримуюють доплати у 20 %, а я, крім того, що в класі до 25-27 учнів кожного дня, повинна приділяти більше уваги саме цим учням. Дуже важко, приходиш додому як вижатий лимон. А оцінення твоєї праці - ніякої! Зверталася до адміністрації закладу- відвовіли, що не маю права. І ніякого діла нікому немає до вихователів групи продовженого дня. Ми навіть на підвищення оплати праці не заслуговуємо. В мене такий оклад, як і у вихователя дошкільного закладу. Сором.
Оксана
Вчителям підвищюють зарплату, а вихователями групи продовженого дня - ні. Образливо. Нас не рахують, і не вважають працівниками освіти. Оклад малий, а в нас більше ніж у вчителів годин на тиждень. У вчителя - 18 годин на тиждень, а у вихователя групи продовженого дня - 30 годин на тиждень. І, ми також, з дітками займаємося, і кожного дня треба ще придумувати, як зорганізувати, цікаво провести день (поробки різні, малювання, аплікації і т. і), ми також працівники освіти, шановні. Планування також пишемо, і не менше ніж у вчителя писанины! Дуже образливо, наче нас і не має.
Освіті крах
Для Оксана: Я Вас дуже розумію і підтримую.бо сама є вихователькою ГПД.Робота складна,діти після уроків втомлені,але їх варто "тримати",щоб було їм і цікаво і корисно.Найобразливіше те,що нас взагалі за вчителів не вважають,статус вихователя гпд-це щось середнє між техперсоналом і вчителями-предметниками,хоча в нас такі ж дипломи про освіту,як і в інших педагогів.Про зарплатню навіть соромно комусь говорити!Я ,маючи 1категорію,11 років педстажу "нарешті" досягла окладу,який дорівнює мінімальній зарплаті(о,чудо!),а завдяки мінімальним доплатам за категорію і престижність,за вислугу років я маю зарплатню "аж" на 1700 грн більше,ніж у прибиральниці в школі.Зате,кількість вимог до вихователя розписана на декількох аркушах формату А-4Оце так вдячність за нашу роботу!!!Майбутніі вчителі,10 разів подумайте,чи треба вам таке злиденне,принизливе,рабське життя?!Чи готові ви за копійчану подачку від держави(так вона вас цінує) віддавати своє здоров’я і життя на благо невідомо чого.Об нас кожен,кому заманеться,може "витерти"ноги,і ти навіть не зможеш себе ніяк захистить.
Коментувати
Іра
Класне керівництво 5-11 класи було 25 % і стало 25%.. Смішно. Гарно все розпимали, а в результаті як завжди. Тільки в нас можуть зарплату надбавити так, що в результаті вона ще менша.