Домашні завдання у школі: роз’яснення освітнього омбудсмена

Відповіді на найпоширеніші питання батьків щодо обсягу, змісту, оцінювання домашніх завдань

Домашні завдання у школі: роз’яснення освітнього омбудсмена

Домашні завдання – невіддільна частина шкільного життя. У зверненнях до освітнього омбудсмена та соціальних мережах батьки нерідко скаржаться на те, що дітей перевантажують кількістю домашніх завдань, дають домашні завдання на канікули. Ще одне питання, яке хвилює батьків – як має відбуватися оцінювання домашніх завдань. Служба освітнього омбудсмена підготувала відповіді на найпоширеніші питання батьків щодо домашніх завдань.

Об’єм домашніх завдань

Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти передбачає, що організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні, нешкідливі й здорові умови здобуття освіти (пункт 1 розділ 5 Санрегламенту). Санітарні норми визначають не лише загальне тижневе навантаження учнів під час навчальних занять, а й щоденну тривалість виконання завдань для самопідготовки у позанавчальний час.

Учням 1-2 класів не рекомендується задавати домашні завдання – пункт 6 розділу 5 Санрегламенту. Виконання домашніх завдань учнями 3-5 класів має займати не більше 1 години, у 6-9 класах – 1,5 години, у 10-11(12) класах – 2 години.

Орієнтовна кількість хвилин для виконання домашніх завдань для одного  уроку  з 1 по 11 клас

Клас

Допустима сумарна кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів

Допустима сумарна кількість годин (навчальних занять – уроків) денного навантаження учнів**

Час для виконання д/з (всього години) *

 

Орієнтовна кількість часу для виконання д/з з 1 уроку (хвилини)

1

20,0

4

-

-

2

22,0

4,4

-

-

3

23,0

4,6

1 година

13 хвилин

4

23,0

4,6

1 година

13 хвилин

5

28,0

5,6

1 година

10 хвилин

6

31,0

6,2

1, 5 години

14.5 хвилин

7

32,0

6,4

1, 5 години

14 хвилин

8

33,0

6,6

1, 5 години

13,6 хвилин

9

33,0

6,6

1, 5 години

13,6 хвилин

10

33,0

6,6

2 години

18 хвилин

11

33,0

6,6

2 години

18 хвилин

*норми, визначені Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти

** без врахування кількості уроків з фізичної культури (не менше трьох разів на тиждень для кожного класу) 

Зміст домашніх завдань

Під час складання розкладу занять у школі та навантаження домашніми завданнями потрібно враховувати певні гігієнічні правила щодо розумової активності учнів у різні дні навчального тижня. Рівень розумової діяльності учнів зростає до середини тижня і залишається низьким у понеділок і в п’ятницю, тому найбільший обсяг навантаження варто встановлювати на вівторок та середу. На ці дні до розкладу варто вносити навчальні предмети, які потребують великого розумового напруження, або ті, які не вимагають значного навантаження, але у більшій кількості, ніж в інші дні тижня. Навчальні предмети, які вимагають інтенсивної самопідготовки учнів у позанавчальний час, не повинні групуватися в один день у розкладі занять (додаток 7 Санрегламенту).

Учитель під час педагогічної діяльності має право вільно обирати форми, методи і засоби навчання, що відповідають освітній програмі. Але під час формування змісту домашніх завдань необхідно враховувати максимальний час на виконання всіх домашніх завдань і пам’ятати, що учень має виконувати завдання з кількох предметів. Враховуючи наші підрахунки, залежно від класу, час на виконання одного домашнього завдання з 1 уроку складає від 10 до 18 хвилин. Сформувати домашнє завдання, яке можливо зробити за такий короткий час, складно. У межах академічної свободи вчитель може, крім запропонованого переліку вправ та питань для самоперевірки з підручника, пропонувати й інші домашні завдання. Це можуть бути різні проєкти, квести, віртуальні подорожі за темою уроку.

Обсяг і характер домашніх завдань для учнів загалом та для учнів початкових класів визначаються відповідними листами МОН N 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та № 1/9-72 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань». Хоча ці листи є застарілими, певні, визначені в них вимоги до домашніх завдань, все ж залишаються актуальними.

Лист МОН № 1/9-651 зазначає, що основною метою домашніх завдань є закріплення, поглиблення і розширення здобутих на уроці знань, підготовка до засвоєння нового матеріалу, формування в дітей уміння самостійно працювати та розвиток їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо. 

Задаючи домашні завдання, учитель повинен враховувати вікові та індивідуальні особливості школярів, їхні пізнавальні можливості, специфіку кожного навчального предмета, складності матеріалу, характеру завдань. Домашні завдання можуть бути усні, письмові, індивідуальні (розвивають індивідуальні здібності), парні та групові (розвивають навички співпраці).

Домашні завдання можна диференціювати залежно від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей сприйняття, урізноманітнювати зміст та характер завдань.

Лист МОН № 1/9-72 акцентує на правильності дозування домашнього завдання. Учителі повинні спланувати роботу такого об’єму і змісту, щоб учні не відчували перевантаження. Для цього необхідно враховувати зайнятість учнів з інших предметів у цей день, темп і ритм роботи учнів, стан їхнього здоров’я. Не можна пропонувати завдання на невідпрацьований матеріал, який не пояснювався на уроці, оскільки в такому випадку вся складність засвоєння навчального матеріалу переноситься з уроку на домашню роботу. Недопустимим є домашнє завдання з написання рефератів.

Водночас варто розробити нові актуальні документи, які визначатимуть характеру та вимоги до домашніх завдань відповідно до оновлених Державних стандартів освіти та Санітарного регламенту.

Домашні завдання на вихідні дні та канікули

У 2020 році Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи доповнили такою вимогою: на вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі. Ця вимога стосується лише учнів початкових класів.

У листі МОН ще 2007 року «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» зазначається, що домашні завдання не рекомендується задавати на канікули, на вихідні та святкові дні. Але невідомо, чи є цей лист чинним, адже у тексті листа посилаються на дотримання вимог Державних санітарних правил ДСанПіН 5.5.2.008-01, які втратили чинність у січні 2021 року.

Тому питання домашніх завдань на вихідні та канікули для 5-11 класів є відкритим.

Готові домашні завдання – добре чи погано

На жаль, готові домашні завдання можна вільно знайти в мережі Інтернет, на ринках та у книжкових магазинах. Вільний доступ дитини до готових домашніх завдань спонукає до списування, тобто до академічної недоброчесності. Деякі батьки в робочий час просто не можуть проконтролювати, виконала дитина уроки самостійно чи списала. Деякі батьки самі заохочують дитину користуватися готовими домашніми завданнями через байдужість до навчальних результатів дитини або щоб не витрачати свій власний час на пояснення домашніх завдань, і тим самим сприяють вихованню в неї недоброчесності.

Частина батьків дозволяє користуватися ГДЗ через перевантаження дітей у школі уроками та відповідно домашніми завданнями. Питання перевантаження дітей вже давно необхідно вирішувати на державному рівні.

Є батьки, котрі вважають, що готовими домашніми завданнями можна користуватися для самоперевірки й розібратися з тим, що залишається незрозумілим. Але коли щось із домашнього завдання залишається незрозумілим – найкраще – попросити вчителя пояснити це, а не списати.

Батькам варто пам’ятати, що дитина має право помилятися, бо коли вона помиляється – вона вчиться. Тому навіть якщо дитина на чернетці виконала завдання самостійно, а в чистовик переписує ідеально виправлене з допомогою готових домашніх завдань – це також негативно впливає на її розвиток. До того ж таке переписування є подвійним навантаженням на дитину.

Коли дитина постійно списує домашні завдання, вона не закріплює отримані на уроці знання й не здобуває нові. Успішність такої дитини у школі знижується. Також списування негативно впливає на розвиток життєвих навичок та компетентностей дитини, зокрема, вміння навчатися впродовж життя, вчитися самостійно, креативно мислити, на формування допитливості, на вміння самостійно досліджувати та робити висновки, вирішувати складні завдання тощо.

Адже так дитина ошукує насамперед саму себе, а вже потім – однолітків, які виконували завдання самостійно, витрачали свій час та зусилля, учителів, котрі оцінюють чужу працю на рівні з дітьми, які працювали самостійно. Досвідчені вчителі розуміють, коли дитина використовує ГДЗ вдома, адже домашні завдання виконані ідеально, а у школі учень не показує таких результатів. Відповідно оцінки з предмета постійно знижуються.

Оцінювання домашніх завдань

Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми освіти, яку він здобуває (частина 1 статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). Оцінювання домашніх завдань належить до поточного оцінювання. Форми, зміст та спосіб оцінювання обирають педагогічні працівники закладу освіти (частина 3 статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

«Абетка для директора» наголошує, що розробка, оприлюднення критеріїв оцінювання та інформування про них усіх учасників освітнього процесу – надзвичайно важливе завдання для педагогічних працівників та закладу освіти в цілому. Це робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників освітнього процесу.

Оцінювання навчальних здобутків, зокрема, домашніх завдань сильно впливає на мотивацію учнів до навчання. І коли учні не розуміють, чому отримали нижчу оцінку, ніж очікували, їхня мотивація до навчання знижується. Водночас якщо учню не пояснити, чому він отримав високу оцінку, його це також дезорієнтує та не дозволяє зробити висновки на майбутнє. Якщо ж хтось поруч отримує відверто завищену чи занижену оцінку без її обґрунтування, це викликає відчуття несправедливості. Докладніше про проблеми оцінювання в першій щорічній доповіді освітнього омбудсмена на ст. 52.

Тому в кожному закладі освіти мають бути розроблені та оприлюднені на сайті критерії оцінювання здобувачів освіти. Здобувачі освіти та їхні представники мають бути ознайомлені з цими критеріями.

Оцінювання в початковій школі Нової української школи здійснюється відповідно до наказу МОН №813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» і передбачає нові вимоги до оцінювання, у 1-2 класі, як ми вже писали, домашні завдання давати не рекомендується. У 3-4 класі загалом існує 2 види оцінювання: формувальне (щоб відстежувати особистісний розвиток учнів) та підсумкове.

Чи потрібно батькам робити домашнє завдання з дітьми

Деякі батьки переконані: щоб дитина успішно навчалася, необхідно щодня контролювати своїх дітей та виконувати з ними домашні завдання. Інші батьки міркують навпаки: дитина має виконувати домашні завдання самостійно, без їхньої допомоги, а дехто навіть і взагалі не цікавиться навчанням дитини.

Водночас різні дослідження демонструють таку ситуацію. Згідно з дослідженням PISA-2018, яке проводилося серед підлітків, дружня підтримка батьків – періодична допомога з домашніми завданнями, обговорення успіхів і невдач, періодична участь у шкільному житті дитини тощо, сприяє підвищенню успішності дитини.

Тому надзвичайно важливо, щоб батьки підтримували своїх дітей у навчанні, але це не означає, що батьки мають виконувати за дитину домашні завдання та встановлювати надмірний контроль.

У 2018 році серед дітей-четвертокласників було проведено дослідження та опитування для того, щоб визначити стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти.

Для правильної інтерпретації результатів зауважимо, що за основу визначався базовий бал 190,8 – оцінка середнього бала з математики учнів, рідні яких розмовляють із ними про навчання, перевіряють їхні домашні роботи й допомагають виконувати їм домашні завдання кілька разів на місяць, а також завжди або майже завжди допомагають розібратися з новою темою з математики.

Результати дослідження демонструють цікаві результати, які змушують замислитися над діями батьків.

Запитання до дітей: Як часто рідні перевіряють чи ти зробив/зробила домашню роботу?

 • Діти, у яких батьки щодня або декілька разів на тиждень перевіряли домашні завдання, тобто встановлювали надмірний контроль над дітьми, мали нижчий рівень базового балу -1,3 та -1,9 бала відповідно.
 • Діти, у яких батьки ніколи або майже ніколи не перевіряли домашні завдання мають підвищення середнього балу +2,1.

Запитання до дітей: Як часто рідні допомагають тобі виконувати домашнє завдання?

 • Діти, яким рідні майже щодня або щодня допомагали виконувати домашнє завдання, мають значно нижчий середнього бал -6,9.
 • У дітей, яким рідні допомагають кілька разів на тиждень, знижується середній бал: -0,7
 • Якщо дитині не допомагають ніколи чи майже ніколи: -0,3 бала.

Запитання до дітей: Як часто рідні розмовляють із тобою про навчання?

 • Якщо рідні ніколи або майже ніколи не розмовляють з дітьми про навчання, то успішність таких дітей значно нижча: -8,1 бала.
 • Якщо рідні кожного дня або кілька разів на тиждень розмовляють з дітьми про навчання – бал цих дітей значно збільшується +9,2 (щодня) +7,2 (кілька разів на тиждень).

Тобто дітям потрібна перш за все увага, дружня підтримка та спілкування – це дає дитині психологічний комфорт і, відповідно, кращий результат у навчанні. Надмірний контроль у вигляді постійних щоденних перевірок домашнього завдання та виконання його з дитиною погіршує психологічний комфорт і успішність у навчанні, адже цим батька показують дитині недовіру до самостійності дитини, його успіхів, знань.

Радимо встановити дружні стосунки з дитиною, не бути байдужими до неї, цікавитися її справами та запропонувати їй у разі потреби просити допомогу у виконанні домашніх завдань. Але під час вашої допомоги варто пам’ятати, що домашні завдання має виконувати дитина, а не батьки.

Якщо об’єм домашніх завдань надмірний і дитина не в силі їх виконати, варто поспілкуватися з іншими батьками з цього приводу. Якщо подібна ситуації у всього або частини класу, то варто говорити про об’єм домашніх завдань з учителем (учителями). А якщо така ситуація лише у вашої дитини, то необхідно розібратися з причинами цього явища, поради психологів у наступному розділі.

Чому дитина не виконує домашнє завдання

Психологи на вебсайті Освіторія визначають п’ять причин, чому діти не хочуть виконувати домашні завдання:

 • дитина вірить у власну лінь;
 • у дитини нерівномірна працездатність;
 • у дитини конфлікти у школі;
 • у дитини прихована гіперактивність;
 • дитина відстала за програмою.

Успішність дитини та виконання домашніх завдань

Дослідження «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» показали цікаві результати.

Залежність результатів тестування учнів з математики від того, скільки часу вони витрачають на виконання домашніх завдань з цього навчального предмета показало наступні результати:

 • Учні, які не виконують домашні завдання з математики або виконують їх понад 1 годину в день, мають результати тестування значно нижче середніх.
 • А учні, які витрачали на виконання домашніх завдань із математики не більше ніж годину в день, мали результати тестування вище середнього.

Тобто четвертокласники з високим рівнем сформованості математичної компетентності витрачають не більше однієї години в день на виконання домашніх завдань з математики.

Так само і з домашніми завданнями з літературного читання: діти, які зазвичай не роблять домашні завдання з літературного читання або витрачають на це понад 30 хвилин у день, мають значно нижчі результати з тестування. Водночас діти, які витрачають менше ніж 30 хвилин у день на домашні завдання з літературного читання, мають результати вище середнього.

Чи існує відповідальність батьків за невиконання дітьми домашніх завдань

Законом України «Про охорону дитинства» визначено, що батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Батьки та особи, що їх замінюють, повинні сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу.

У статті 150 Сімейного кодексу України зазначається, що обов’язком батьків є забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.

На батьків учнів, а також керівників закладів освіти, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, це зазначено у статті 25 Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Якщо батьки або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – це тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (стаття 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Звісно, що лише невиконання домашніх завдань дитиною не тягне накладання покарань на батьків. Але якщо цей фактор поєднується з іншими факторами, які перешкоджають здобуттю дитиною загальної середньої освіти, то на батьків може бути покладено відповідальність за невиконання ними батьківських обов’язків.

За матеріалами Служби освітнього омбудсмена.

Освіта.ua
03.12.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Володимире, Вам
скільки років? От вже точно не менше 40. А тепер задумайтесь, чому саме ця цифра, і подумайте про те, що в Ваш час і сьогодні ситуацію порівнювати не можна взагалі. Хоча по суті Ви абсолютно правий. Й усе написане - повна безтолковість. Непотріб.
М@ЛЬФАР
Для Володимире, Вам: А в чём проблема, если по раздутой статистике в наших школах около 22% "отличников", около 30% - "хорошистов", почти 40% "достаточного" уровня и остальные - "неуд, но переведём"? Из пяти учеников один тянет всю программу без особых проблем. Допустим, что это родич депутата или знакомый завуча. Но в среднем классе от 25 овцебаранов, ещё четверо прямые конкуренты на "золотую" или "серебряную" медаль. Всё познаётся в правильном сравнении. Хорошо, если они согласны на разогреве и подтанцовке, а что если выберут профильный предмет и будут постоянно опускать "медалиста" до "хорошиста" даже за счёт худших оценок по непрофильным? Именно для этого ещё ввели "рейтинги учителей" и "рейтинги школ".
у нас с Вами назговора не выходило
Для М@ЛЬФАР: и раньше, не выйдет и сейчас. Нельзя говорить о детях, да и о людях тоже то, что говорите Вы. Табу. А то, что статистика радутая, так ещё президент заявил об этом на своей пресконферении, повторив слова ляшка. И да, Вы конечно прав о родичах дупутатов и чиновников. И Вы прав о рейтингах учителей и школ, которые ввели неграмотные чиновники, чтобы показать собственную важность.А то, тчо люди просто написали текст, который в себе ничего не несёт, но им что-то написать надо - это да. Грустно. Но люди отрабатывают свои платы. Заработанной платой это называть не хочу.
Коментувати
Володимир
Дітей необхідно привчати до самодисципліни. Дисципліна для дитини повинна стати звичкою. Мене батьки привчали, приблизно, до 6-7 класів робити домашнє завдання. А потім як по маслу... У 8-10 класах батьки не перевіряли у мене домашнє завдання, бо знали, що я його зроблю самостійно. Таким же алгоритмом ми з дружиною виховували і наших дітей. Вийшло нормально. Я переконаний: якщо дітям привити звичку та розуміння необхілності бути дисциплінованим, то все буде гаразд у неї у всьому.
Я
Про що мова- яке перевантаження? А нічого, що раніше вчились 6 днів - субота була робоча. Діти зараз взагалі не виконують д.з. - одиниці з класу! Вони навіть підручник не читають, приходять у школу і дивляться на той підручник, як уперше, бо вдома ніхто не відкриває! Сидять , дивляться пустими очима на уроці , чекають перерви, коли можна буде ухопити телефон.. А тоді батьки водять по репетиторах, бо думають, що репетитори якимось магічним способом перекладуть у голову дитинці свої знання. Не водіть до репетиторів- буде час на виконання домашніх завдань
М@ЛЬФАР
Даже нормальный и адекватный учитель при всём желании чисто физически не сможет за 45 минут каждому из 25+ учеников пояснить материал, потренировать и проверить. Фактически, современный учитель - массовая попрошайка и озвучка книжных заданий. Лучше уж индивидуальный заинтересованный репетитор, который постоянно сканирует проблемы, поясняет различными способами и разбирает нюансы. Не зря же в нормальных школах группы не более пяти-десяти учеников, которых объединяют в мини- и микрогруппы.
репетитор это хуже,
Для М@ЛЬФАР: нежели обучение в школе массы детей. Но почему, Вы не сумеете ответить(((.
Коментувати
Глупость несусветная.
рдители ищут репетиторов для детей в 1 классе. В первом!!! Те, кто писал эту чушь. те, кто вопит об отсутствии домашних заданий, все люди крайне неграмотные. ПРосто неграмотные люди, которым что-то надо писать, чтобы деньги полчать. А от неграмотных чего одидать. Глупостей.
Инна
В 6 классе нагрузки для детей по ДЗ такие огромные. Не каждый взрослый человек может справиться с таким количеством ДЗ, и при этом дети половину дня учатся в школе. Когда детям отдыхать?Где детство ? Что вспомнить? Загляните в тетради детей, ДЗ на 2-3 странице, и это только по одному предмету. А потом мы хотим чтобы дети не болели и были здоровыми. Откуда здоровье , если нет отдыха.Жаль детей.
Лисичка Колобоківна
Для Инна: Ще на початку 90-х у середній та старшій школі було по шість-сім уроків (не пари!), і часто були завдання навіть на наступний день вивчити відривок на сторінку, написати твір-роздум не менше 400 слів, нова лексика і переказ теми по іноземній, реферат по хімії, контурні карти, і підготуватися до самостійної по алгебрі чи геометрії. І це не рахуючи кружок плавання, малювання, аеробіки та волейболу. А ще встигали зайти до друзів і пограти в баскетбол чи футбол або сходити на каток чи дискотеку. Так що справа не в кількості, а як учень розподіляє час та пріоритети. Крім того, д/р вибирають не вчителі, а міністерство, чому нема звернень? Також лаконічна фраза "за рахунок скорочення програми" має на увазі самостійне проходження тем, що успішно ігнорують аж до екзаменів. Хоча були розумні вчителі, які завчасно ділили кількість учнів на кількість годин і принаймні три-п’ять учнів по графіку мусять працювати на оцінку, поки інші тихенько займаються своїми справами.
Петро
Лисичка Колобоківна: так, погоджуюся з Вами. Але врахуйте, пліз, ХТО народжує і чи цікавляться власними дітьми. І який свій послід приведуть навчатися ці вже діти... No comment.
М@ЛЬФАР
Для Петро: Это да, в обществе уровень понижают до скотского, так что сейчас дети "по-взрослому" напьются бермиксов, курнут травок, насмотрятся порнух и рожают детей-инвалидов или бастардов. или аборты. Главное - справки.
Коментувати
Ірина
6 клас. Д/з реально задають на 3,5-4 години. Якщо не зробили- сварять. В школі проводять діти 6.5 годин. Плюс д/з. Разом 10 робочих годин щодня. Надзвичайно турбує це питання. Зробила групу для батьків, де збираємо всю інфо і будемо пробувати робити офіційні звернення до мін.освіти. Кому цікаво -пишіть на вайбер, долучу 0679685656 Ірина
вчитель
Для Ірина: А коли було по- іншому? Встигали, бо не сиділи у гаджетах. Вам потрібні знання дитини- заберіть мобільний телефон , поки уроки не зробить.
Коментувати
Богдан
Да... говорять одне а на прктиці... видно кожен вчитель важає, що ця година для його предмету. Взагалі "освітня реформа" - "хотіли як краще а вийшло як завжди". А учорашня задача ... це треш... це маразм...
Хорішко Андріївна
Нереально.Треба зменшити кількість дітей в класі,щоб можна було працювати з кожним учнем індивідуально, і виконувати завдання на уроці.А писати норми можна й на паркані
ВАЛЄРА
Ок, не хочете д/з - відмініть користування гаджетами на уроках. Нехай робочий час відпрацьовують на уроках. Підженіть вище прохідний бал у виші (від 170, наприклад), відмініть контракт, як у Данії. Щоб не яйця гріли, а працювали як слід, тоді д/з можна відмінити. МОН, користуйтесь.
Учні не вірять
4 години для першого класу, а звідки п"ять уроків? 2 години для 11 класу на ДЗ??? Ви явно не в цьому вимірі живете!
Твой Мозг
Ахиреть. Ну ну, посмотрю я, как эти "перевантаженые" будут математику за 13 минут щёлкать. Зачем нам ДПА и ЗНО? Просто диких гениев вырастим. Родители скаржаться... М-да, сначала заболела мама...
Надія
Для Твой Мозг: Це хронічно і невиліковно...
Петро
Мозг: ???????? А уявіть ще, кого і яких приведуть ці діти навчатися...????????????️
Коментувати