Преміювання педагогів має бути демократичним, прозорим

Виплата премій у закладі освіти регулюється документами, доступ до яких має бути відкритим

Преміювання педагогів має бути демократичним, прозорим

Актуальним питанням щодо виплати додаткової заробітної плати серед педагогічних працівників є преміювання. Служба освітнього омбудсмена підготувала роз’яснення щодо найпоширеніших питань, пов’язаних з виплатою преміальних коштів у закладах освіти.

Які документи визначають виплату премій у закладах освіти

Виплата премій у закладі освіти регулюється документами, доступ до яких має бути відкритим.

Йдеться про колективний договір, у якому, відповідно до статті 13 та 97 Кодексу законів про працю України, має міститися інформація про форми й системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат.

Зазвичай частиною колективного договору є Положення про преміювання, у якому зазначаються критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій, нарахування та виплата премій тощо.

Колективний договір та положення про преміювання укладається між закладом освіти та профспілковим органом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, а у разі відсутності такого органу – представниками трудящих, які обрані й уповноважені трудовим колективом.

Надаючи роз’яснення заявникам, які зверталися до Служби освітнього омбудсмена з проблемою нарахування премій, спеціалісти Служби запитували про те, чи знайомі заявники з цими документами. На жаль, більшість заявників не була обізнана з ними. А інколи на прохання до керівництва закладу освіти надати ці документи заявники отримували відмову.

Тому у Службі освітнього омбудсмена радять педагогічним працівникам ознайомитися з Колективним договором та Положенням про преміювання закладу освіти.

Також керівникам закладів освіти рекомендується знайомити з цими документами працівників при прийнятті на роботу під підпис у відповідному наказі, це дозволить уникнути багатьох неприємностей, і періодично знайомити / нагадувати про ці документи на педагогічних радах, зборах колективу тощо. А копії документів розміщувати у вільному доступі для ознайомлення з ними (вебсайт закладу або дошка оголошень тощо).

Джерела коштів, які можна використовувати на преміювання

Зазвичай преміювання здійснюється в межах фонду заробітної плати на поточний бюджетний рік.

На початку року, зазвичай у січні поточного року, затверджується кошторис закладу освіти, у якому визначенні кошторисні призначення на заробітну плату з урахуванням надбавок та доплат. Лише ці кошти можна використати для преміювання, у разі наявності залишків. Виплатити премії за кошти, призначені для придбання товарів та послуг, неможливо.

Заробітна плата педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інших типів закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється за кошти освітньої субвенції, (стаття 103–2 Бюджетного кодексу України). А заробітна плата непедагогічного персоналу шкіл, закладів дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за кошти місцевих бюджетів.

Для виплати премій педагогам шкіл можна використовувати й залишки освітньої субвенції за попередні роки. (абзац 2 пункту 6 Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам).

Нагадуємо, що за даними Міністерства фінансів України та Державної казначейської служби України, станом на 01.07.2021 на рахунках місцевих бюджетів акумульовано 6,827 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції. Переглянути залишки освітньої субвенції в розрізі місцевих бюджетів можна за посиланням (відбудеться завантаження файлу на ваш пристрій).

Але є умова щодо використання залишків освітньої субвенції для преміювання, а саме: видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників кожної бюджетної установи, здійснюються виключно після ліквідації заборгованості із заробітної плати, строк виплати якої пройшов.

Також на виплату премій можуть використовуватися кошти спеціального фонду бюджету закладу освіти в межах фактичних надходжень та затвердженого фонду оплати праці. Цей фонд складається з плати за послуги, що надаються закладами освіти, згідно із законодавством, та інших джерел власних надходжень.

На преміювання працівників установ і закладів освіти, не можуть спрямовуватися кошти, передбачені на оплату праці вихованців, учнів, зокрема добровільно внесені, перераховані за рішенням самих учнів у фонди закладу освіти (пункт 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).

Орієнтовна процедура виплати премій педагогічним працівникам у закладі освіти

Якщо заклад освіти обслуговує бухгалтерія управління освіти

Якщо у закладі освіти відсутня своя бухгалтерія, то для виплати премій керівник закладу має здійснити наступні дії:

 • Звертається до бухгалтерії управління освіти із письмовим або усним запитом щодо наявності коштів та розміру, які можна направити на виплату премій.
 • Отримує відповідь на запит від бухгалтерії управління освіти про наявність коштів на премію та розмір суми, яку можна направити на виплату премій у відповідному закладі освіти.
 • Разом із профспілковим комітетом визначає умови та розмір преміювання. Досвідчені та прогресивні директори радять створювати комісію у закладі освіти, до складу якої обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу. Така комісія – це приклад демократії, прозорості та відкритості у закладі освіти.
 • Директор закладу освіти видає наказ про преміювання і передає його в управління освіти.
 • Знайомить працівників закладу освіти з наказом про преміювання під підпис.

Якщо заклад освіти має власну бухгалтерію

Якщо заклад освіти має фінансову автономію і власну бухгалтерію та самостійно розпоряджається коштами, то дії керівника наступні:

 • З’ясовує з бухгалтером закладу освіти фактичний обсяг коштів, які можна направити на виплату премій.
 • Разом із профспілковим комітетом визначає умови та розмір преміювання. Може створити комісію, зазначену у пункті 3 попереднього розділу. Подання на преміювання може робити заступник директора.
 • Видає наказ про преміювання.
 • Знайомить працівників закладу освіти з наказом про преміювання під підпис.

Процедура виплата премій керівникам закладів освіти

Незалежно від того, чи у закладі освіти власна бухгалтерія, чи обслуговується заклад освіти бухгалтерією управління освіти, процедура одна.

За ініціативою та клопотанням профспілкової організації та / або начальника органу управління освітою (департамент, управління, відділ освіти) ініціюється виплата премій керівникам закладів освіти або окремому директору.

Преміювання керівників закладів освіти здійснюється за рішенням органу управління освітою в межах наявних коштів на оплату праці (пункт 4 Постанови Кабміну від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Профспілкова організація разом з органом управління погоджують розміри премій керівників закладів освіти. Керівник управління освітою видає відповідний наказ, з яким ознайомлює під підпис директорів закладів освіти, які преміюються.

Самі ж працівники вищих органів управління не можуть преміюватись за кошти підпорядкованих установ і закладів, які виділяються на їх утримання (пункт 53 Інструкції).

Конфлікт інтересів при виплаті премій

Якщо у закладі освіти серед працівників є близькі особи – члени сім’ї керівника закладу освіти, а до таких відносяться чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта, це визначено у Законі України «Про запобігання корупції», то для уникнення конфлікту інтересів при визначенні умов та розміру преміювання, керівникам закладів освіти необхідно створювати комісію у закладі освіти, до складу якої обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу.

Комісія також повинна створюватися й управлінням освітою при преміюванні керівників закладів освіти, якщо очільник відділу освіти та директор закладу освіти є близькими особами.

Колегіальне рішення щодо преміювання дозволить уникнути конфлікту інтересів.

За що виплачується премія

Законодавство України визначає, що за особливі трудові заслуги педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені державними нагородами, представлені до присудження державних премій України, відзначені знаками, грамотами, іншими видами морального та матеріального заохочення (пункт 4 статті 57 закону «Про освіту»).

Кодекс законів про працю України (пункти 143 та 144) визначає, що до працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами правилах внутрішнього трудового розпорядку. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

Як було зазначено вище, кожен заклад освіти розробляє Положення про преміювання, у якому визначає порядок виплати преміювання та критерії виплати заробітної плати. Виплати здійснюються відповідно до особистого внеску працівника в загальні результати роботи.

У положенні може зазначатися, що преміювання здійснюється за підсумками роботи певного періоду (місяць, квартал, рік), до державних та професійних свят, ювілейних дат працівників тощо.

Служба освітнього омбудсмена здійснила моніторинг Положень про преміювання закладів освіти на їхніх вебсайтах, і виокремила типові орієнтовні критерії щодо преміювання:

 • якісна сумлінна праця (якість проведених уроків та занять, використання новітніх технологій в освітньому процесі, участь у суспільно-громадському житті закладу освіти, стан документації, належний рівень виконавської та трудової дисципліни, ефективної роботи з батьками, організація та участь у заходах);
 • сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів-переможців учнівських олімпіад-навчальних предметів різних рівнів та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та інших конкурсах);
 • перемога та участь у професійних конкурсах педагогів;
 • участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо.

Кожен заклад освіти шляхом проведення колективних переговорів може визначити власні критерії щодо нарахування премії й внести їх до Положення про преміювання, яке є частиною колективного договору.

Щорічна грошова винагорода та допомога на оздоровлення

Додаткові виплати для педагогічних та науково-педагогічних працівників передбачені статтею 57 Закону України «Про освіту».

Щорічна грошова винагорода виплачується педагогічним працівникам у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків.

Щороку при наданні щорічної відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам виплачується допомога на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати).

Якщо розмір грошової допомоги може бути меншим за посадовий оклад, то допомога на оздоровлення обов’язково має бути у розмірі посадового окладу.

Розмір премій

Преміювання здійснюють в межах фонду заробітної плати на поточний бюджетний рік.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються – це визначається в пункті 53 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Розміри премій визначаються з урахуванням доплат і надбавок.

Позбавлення премій

За що працівника можуть позбавити премії?

Якщо на працівника накладено стягнення за порушення трудової дисципліни, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. (стаття 151 Кодексу законів про працю України).

У разі порушення педагогічним працівником академічної доброчесності, упродовж одного року він не може отримувати будь-які види заохочення, зокрема, премії (пункт 3 частини 5 статті 43 Закону України «Про повну загальну середню освіту»). Ця вимога відсутня у положеннях про преміювання, які зазвичай розміщуються на вебсайтах закладів освіти.

У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти вимогам законодавства, зокрема ліцензійних умов, орган, який провів інституційний аудит, визначає строк усунення порушень у роботі закладу освіти, який не може перевищувати одного року. До усунення порушень у роботі закладу освіти до керівника закладу освіти не застосовуються заохочення (премії, інші заохочувальні виплати, нагороди тощо) – пункт 7 статті 46 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

У положенні про преміювання закладів освіти мають зазначатися умови, за яких працівника може бути позбавлено премії.

Моніторинг Положень про преміювання закладів освіти на їхніх вебсайтах виявив орієнтовні типові критерії щодо позбавлення преміювання:

 • прогули;
 • поява на роботі у нетверезому стані;
 • порушення режиму роботи закладу;
 • запізнення та передчасне залишення робочого місця;
 • невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;
 • недотримання виконавської дисципліни;
 • порушення термінів виконання доручень та завдань;
 • притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності;
 • несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових обов’язків;
 • порушення трудової, фінансової дисципліни;
 • відсутність результативності у виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої дисципліни;
 • недбале ставлення до майна закладу;
 • порушення вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • погіршення рівня освітнього процесу;
 • невиконання правомірних вимог керівника.

Служба освітнього омбудсмена пропонує вносити до Положень про преміювання наступні показники:

 • рішення суду, за яким певна особа визнана винною у вчиненні булінгу;
 • непоодинокі (три і більше) скарги батьків та здобувачів освіти на низьку якість роботи педагога і підтвердження низької якості роботи працівника шляхом проведення моніторингу якості освіти у закладі.

Кожен заклад освіти шляхом проведення колективних переговорів може визначити власні критерії щодо позбавлення премій і внести їх до Положення про преміювання, яке є частиною колективного договору.

Розв’язання конфліктів щодо нарахування премій

Нарахування та розмір премій – це одне з конфліктних питань у закладах освіти.

Конфлікти виникають із різних причин: з необґрунтованого розподілу грошових коштів між працівниками закладу освіти, коли керівник не враховує або враховує лише частково внесок працівника у роботу закладу, кількість відпрацьованого часу, розмір посадових окладів тощо.

Інша причина виникнення конфліктів – необізнаність про здобутки іншого працівника, невміння працівників реально оцінити свою роботу та роботу іншої людини, тощо.

Як можна запобігати виникненню конфліктів?

Перш за все, у Положенні про преміювання необхідно детально розписати конкретні показники та критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій і пов’язати їх із показниками якості роботи працівників. Також варто розписати детальні критерії позбавлення премії.

У положенні має бути обов’язково зазначено, що преміюють працівників у межах затвердженого фонду оплати праці.

Розмір та нарахування премій має обов’язково погоджуватися з профспілкою. Як зазначалося вище, ми радимо керівнику закладу освіти створювати комітет з нарахування та визначення розміру премій, до складу якого обов’язково входять керівник закладу та представник(и) профспілки, можуть входити заступники директора, представники трудового колективу.

Є різні форми роботи щодо ознайомлення педагогічних працівників із розмірами премій.

Перша – нарахування та розмір премій відомо лише працівнику і публічно не оголошується. Але все одно інформація про розмір премій стає відомою працівникам закладу і спричиняє конфлікти.

Інша – відкритий формат: це оголошення про розмір премій на нараді колективу, педагогічній раді з обґрунтуванням її нарахування та розміру усім працівникам. Деякі директори вивішують наказ про преміювання у відкритому доступі для всіх працівників. Така форма роботи є складнішою, ніж попередня форма, але демократичною і прозорою, та сприяє об’єктивності розподілу премій, зменшує корупційні ризики й дозволяє мінімізувати конфлікти в колективі.

За матеріалами Служби освітнього омбудсмена.

Освіта.ua
11.10.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Марина
Якщо педагог працює на неповну ставку, чи має він право на премію у розмірі місячного посадового окладу? Чи з розрахунку свого педагогічного навантаження?
Чорна
Як діяти, коли обласне управління забрало зекономлені кошти, які мали піти на премії? Куди поскаржитися? Вже другий рік отака обдіраловка.
Галина
Для Чорна: Нікуди. Обласне управління (якщо у вас заклад обласного підпорядкування) є головним розпорядником бюджетних коштів. Я теж представник головного розпорядника. Наразі, коштів в бюджеті немає від слова "зовсім", а на різке підвищення тарифів додаткова потреба у нас становить майже 3 млн. Як сказали в департаменті фінансів: "шукайте в себе". Тому вирішуйте, що вам важливіше: аби забрали кошти на незабезпечені статті видатків, або закрили повністю.
Коментувати
Світлана
В нашій школі за минулий рік премії одним і тим самим працівникам виплачували по 5 разів! З’ясувалось, що люди ті премії віддавали керівництву((( цього року те ж саме(( куди звертатись? Відділ освіти точно нічого не зробить(
Галина
Для Світлана: Ви нікуди звернутись не можете. Ніяких підтверджень у Вас немає. Це може зробити лише та людина, яка віддає гроші. Аби директора взяли на моменті передачі коштів. А вона цього не робить, бо такі виплати нараховують лише залежним від директора людям (і не лише у вас, і не лише в школах)
Дядько Франклін рулить
Для Світлана: Звертатися потрібно в МОН (навіть без доказів) і оприлюднювати "героїв" через соцмережі, бо наглість і безкарність шкільних адміністрацій уже зашкалює! Відділ освіти теж на цьому лапи гріє і буде прикривати директорів, яких і обирають з його благословення і для його вигоди!
Галина
Для Дядько Франклін рулить: за це можна притягти до суду за наклеп. Оскільки слово проти слова без доказів нічого не вартує.
Коментувати
ретро
Про що ви сперечаєтесь? Не в тому головна біда. Посадовий оклад вчителя коливається від 5000 до 7000 гривень, залежно від категорії, а середня зарплата по Україні становить 13997 гривень. Саме стільки матимуть з 1 січня медсестри, а лікарі від 20000 грн. Що стосується вчителів, то нинішня влада про це мовчить, ну може підкинуть кілька сотень на бідність. От в чому біда. Так що не розраховуйте ні на 4000$ ні навіть на 400$.
Дядько Франклін рулить
Для ретро: Планується!!! що з 1 грудня 2021 року зарплати бюджетників зростуть на 8,3% !!! І на більше вчителі можуть не розраховувати!
Коментувати
Оля
У нас у місті до свята дошкільного працівника всім вихователям виплатили премії,а помічникам вихователя зовсім нічого не дали. Хіба це справедливо?
Лєна
Для Оля: ... колись вона працювала вихователем (хороший грамотний вихователь), прийшло время і пішла на вислугу, але залишилась працювати в дитсадку на іншій посаді облуговуючого персоналу... і все б нічого, якби не помінялася точка зору при зміні посади...коли була вихователем не переймалась і не знала роботи облуговуючого персоналу... і байдуже отримає премію до свята обслуга чи ні... за себе більше "болить"...і тут вона стає в силу життєвих обставин тим же обслуговуючим персоналом, то аж до крику і возмущєнія доказувала, що обслуга теж має відношення до свята дошкілля... ось воно як в житті...
Лєна
Для Оля: продовження... мабуть рідко зустрінеш, щоб вихователь разом з помічником вихователя злагоджено працювали в групі дитячого садка
Коментувати
ТТ
На День учителя навіть не всім дали премію. Деякі директори-казнокради собі та "своїм" - усе, а вчителям дулю. А інші дали різну премію - залежно від наближеності до них. І це в межах одного міста!!! Яке ж велике бажання оприлюднити "героїв"...
Оля
Добрий вечір, скажіть будь ласка, якщо я не являюсь членом профспілки, чи маю право на премію ?
ТТ
Для Оля: Так, звісно. Премія виплачується не з профспілкових внесків. З профспілкових - пакунок цукерок на Новий рік.
Коментувати
Прр
Нет никаких премий! Всем давайте или никому.
Noir
Премії мають бути демократичними і прозорими- це як вакцинація має бути добровільною??? ???????????? Ключові слова « мають бути», а що є по факту!… суцільне беззаконня!
Zoro
Опорний заклад загальної середньої освіти Приазовський ліцей Приазовської селищної ради Запорізької області взагалі видав премії на день вчителя вакцинованим 1500 грн., а не вакцинованим 500 грн.. Я чогось не розумію? Де в колективному договорі прописано що премії видають за вакцинацію? І наша профспілка підтримала таке рішення! Це ніякі не приниження не вакцинованих і ні якого тиску не має. Але в голос усі кричать вакцинація добровільна. А при кожній нагоді принижують.
Учитель
Скоріше прозорим мають бути дані щодо освітньої субвенції в місті, грошей, що отримало РАЙОНО, та скільки з них пішли на зарплати педагогам, а скільки з цих грошей в РАЙОНО/місті на премії "начальникам" різних рівнів. А також дані про те, куди ще витрачається ОСВІТНЯ субвенція. Ото де цікаво буде.
ХХ
Коли цей день настана, то вся адміністрація звільниця зі школи, бо цицька грошова відпаде :))) Дирекція живе за рахунок украдених, нахабарених і відкатаних грошей.
Учитель с премией
Та шо вы такое говорите! У нас администрация выписывает себе в сентябре, декабре и мае по 25000-50000, а учителям 800-2000 максимум. И пашуьт учителя, и на конкурсах выигрывают, а сколько ни старайся, все равно больше не дадут. Потому что никто не знает, сколько денег дали на школу, и никто не скажет об этом, и не ответит администрация на этотт вопрос честно никогда. Поэтому между собой говорим, кто сколько получил, а администрация приходит и хвалится новым наборчиком, сумочкой брендовой за 1000 евро и т.д. и говорит ох была премия и нету. Да, можно и исумочку за 1000 евро, если это просто премия, которых три таких в год. А еще есть материальные помощи и куча откатов с учителей, которые после уроков копейку зарабатывают, с фотографор, с левых уборщиц и электриков , с фонда школы и продолжать можно бесконечно.
Олена
Для Учитель с премией: можна багато говорити й писати. а факти? Ви бачили, що вони собі премії виписали від 25000 до 50000 чи просто розмови в колуарах? А як же "Прозоро" (я про фонд школи)?. Не вірю, зараз скрізь працює аудит
Олекса Позняк
Для Олена: у моїй школі так само виписують по 100 000 -маю знайомого бухгалтера. Крім того огрібають величезні суми за економію зарплати - недоплачують скрізь де можуть. І при чому тут Прозорро до премій? Колись завуч платіжку загубила - народ випав в осад від тих сум що вони собі накручують. Подивіться що твориться в районах того ж Києва - одні райони платять 30% від зарплати а інші 30% від ставки і мають скаженну економію зарплат і конвертують потім у модні сумочки
Lilia
Доброго дня! Чи може хтось надати консультацію щодо нарахування премії педагогічним працівникам. Моє основне місце праці секретар ліцею, а за сумісництвом я учитель, чи належить мені премія як суміснику (учитель)?
Коментувати