Програма з розвитку логіки для учнів 1-2 класів

Завдання для учнів 1-2 класу, що спрямовані на розвиток уміння аналізувати, аргументувати та встановлювати логічні зв’язки

Програма з розвитку логіки для учнів 1-2 класів

Одними із аспектів процесу формування особистісних якостей молодших школярів є забезпечення відповідного розвитку їх логічного мислення, який виступає необхідною передумовою адаптації учнів до життя у суспільстві.

Цей процес передбачає засвоєння дітьми елементарних логічних прийомів та орієнтований насамперед на формування вміння розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати свою думку та робити прості висновки, що є необхідним підґрунтям для розвитку особистості дитини та формування ключових компетентностей та наскрізних умінь.

Сприяти розвитку логічного мислення учнів та учениць 1-2 класів допоможе програма «Розвиваємо логічне мислення», розроблена на 20 днів (4 тижні), що містить комбіновані завдання, спрямовані на розвиток уміння аналізувати, узагальнювати, зіставляти та класифікувати об’єкти, пояснювати та аргументувати, встановлювати логічні зв’язки.

Розпочати роботу із завданнями програми можна у будь-який зручний час, починаючи з першого дня першого тижня. Пам'ятайте, що дитину не потрібно перевантажувати: чергуйте виконання завдань із активним відпочинком.

1 тиждень

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Доповнюємо логічні ряди. Працюємо над розвитком уваги та спостережливості. Який малюнок наступний № 7
Розвиваємо дрібну моторику, уважність та логічне мислення. Поверни рибку
Вчимося робити логічні висновки за допомогою методу вилучення. Логічна задача
Мислимо логічно: вчимось аналізувати і класифікувати. Усе на своїх місцях: предмети побуту
День 2 Розвиваємо уважність, аналітичне та логічне мислення, виконуючи вправи на аналогію. Вчимося міркувати за аналогією
Розвиваємо уявлення про частини об’єктів як складові цілого, розгадуючи ребуси. Розгадуємо ребуси на тему «Природа»
Розвиваємо вміння об’єднувати об’єкти за спільними ознаками. Хто працює в школі: світ професій
Розвиваємо логічне мислення та навички додавання, визначаючи характерні ознаки об’єктів. Скільки тваринок заховалося?
День 3 Визначаємо спільні та відмінні ознаки об’єктів, об’єднуємо їх у групи за спільною ознакою. Подібність предметів
Мислимо логічно: аналізуємо й упорядковуємо дані. Розмаїття в діаграмах: живе/неживе, тепле/не тепле
Розвиваємо логічне мислення, відтворюючи ціле за його частинами. Намисто: розвиваємо логічне мислення
Тренуємо вміння розпізнавати прості геометричні форми. Скільки кутів
День 4 Розвиваємо логічне мислення: узагальнюємо та класифікуємо дані. Алфавітна головоломка «Розгадай назву тварини» № 4
Розвиваємо аналітичне та логічне мислення: встановлюємо причинно-наслідкові зв’язки. Цікава вода
Шукаємо необхідні числові дані, удосконалюємо логічного та математичного мислення. Шукаємо необхідні дані №4
Розвиваємо уміння аналізувати, порівнювати і зіставляти факти, робити припущення. Заповнюємо діаграму: їстівне – неїстівне
День 5 Розвиваємо логічне мислення, уміння розподіляти предмети за категоріями. Малюнки й категорії
Аналізуємо, класифікуємо та встановлюємо логічні зв’язки між об’єктами та категоріями. Учимося встановлювати логічні зв’язки № 3
Розвиваємо логічне й аналітичне мислення: порівнюємо й зіставляємо. Розпродаж у космосі
Аналізуємо, порівнюємо факти та робимо висновки. Ліс і лісосмуга

2 тиждень

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Розвиваємо аналітичне мислення, логіко-математичні здібності та увагу. Динологіка: мислимо логічно
Вчимося висувати припущення та перевіряти їх. Вибираємо предмети, що їх притягує магніт
Визначаємо послідовність дій, оцінюємо ризики порушення цієї послідовності. Визначаємо послідовність дій № 2
Розвиваємо уміння орієнтуватись в просторі та на площині. Домальовуємо й розмальовуємо повітряні кульки
День 2 Вчимося розв’язувати логічні задачі за допомогою методу вилучення. Розвиваємо логіку, розв’язуючи задачу про тварин
Розвиваємо логіко-математичні здібності, розв’язуючи головоломки. Вивчаємо нерівності, розв’язучи судоку 4х4
Вирішуємо завдання, опираючись на власний досвід та світосприйняття. Вибираємо корисні дії
Частини і ціле. Шукаємо необхідну інформацію. Малюємо амулет для індіанки
День 3 Встановлюємо взаємозв’язок між професією та обов’язками, робимо висновки. Розмірковуємо про відповідальність: ветеринар/ветеринарка
Розвиваємо логічне й аналітичне мислення. Чарівні перетворення: змінюємо слова
Аналізуємо, класифікуємо та групуємо об’єкти за характерними ознаками. Шукаємо диких тварин
Опановуємо основи схематичного зображення. Мислимо логічно. Домалюй і розв’яжи
День 4 Розвиваємо аналітичне мислення, уміння висловлювати припущення та підтверджувати чи спростовувати його фактами. Роги й хвости
Розвиваємо уважність, моторику та логічне мислення, виконуючи малюнкові вправи. Заповнюємо контури візерунками №8
Розвиваємо аналітичне мислення, логіко-математичні здібності, увагу. Канікули в бабусі
Розвиваємо логічне мислення та уважність, розв’язуючи числові судоку. Числові головоломки «Судоку» №2
День 5 Розпізнаємо геометричні фігури. Розвиваємо логіко-математичні здібності. Геометричні фігури
Вчимося робити аргументований вибір на користь здорового способу життя. Розшифровуємо назви чинників здоров’я №1
Розвиваємо вміння орієнтуватися в просторі, аналізувати, знаходити об’єкти за описом. Постійна плутанина
Визначаємо основні та другорядні ознаки, за якими предмети можна об’єднувати в групи. Майстер сортування

3 тиждень

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Розвиваємо вміння порівнювати, знаходити спільне й відмінне, обґрунтовувати власну думку. Вивчаємо частини тіла тварин
Розв’язуємо проблеми математичного змісту із застосуванням методів аналізу та синтезу. Шлях до школи
Розвиваємо спостережливість, аналізуємо, класифікуємо та об’єднуємо об’єкти за певною ознакою. Кольори навколо нас
Розвиваємо просторове й абстрактне мислення, уміння порівнювати предмети, зіставляючи їх реальні розміри на основі схематичних зображень. Розвиваймо окомір
День 2 Читаємо числа, записані різними способами, розвиваємо аналітичне мислення, логіко-математичні здібності, увагу. Шкільний день
Розвиваємо навички читання й письма, увагу та логічне мислення в процесі розкодовування інформації. Розгадуємо й пишемо зашифровані прислів’я
Розвиваємо математичне мислення та уважність. Невідомі доданки №4
Розвиваємо вміння аналізувати, співставляти та класифікувати. Маски емоцій
День 3 Розвиваємо логічне мислення та творчі здібності, розшифровуючи слова. Нові слова
Розвиваємо логічне мислення, творчі здібності, емоційну чутливість. Шукаємо таланти акторів
Розвиваємо логічне мислення і вміння порівнювати іменовані числа. Уважний детектив №1
Визначаємо характерні ознаки об’єктів для вирішення логічних завдань. Ненажери-привиди
День 4 Розвиваємо логіко-математичні здібності, просторову уяву, засобами математичних ігор. Тренуємо просторову уяву
Аналізуємо та визначаємо невідомі компоненти виразів. Кольорові рівняння №2
Збагачуємо словниковий запас, класифікуємо слова та розвиваємо дрібну моторику. Утворюємо нові слова
Розвиваємо геометричні уявлення і просторове мислення, розв’язуючи головоломки. Погляд зверху
День 5 Розв’язуємо задачі. Розвиваємо вміння аргументувати власну думку Викрадач меду
Аналізуємо, порівнюємо, об’єднуємо об’єкти у групи за характерними ознаками. Позначаємо температуру та вибираємо одяг
Вчимося робити припущення та перевіряти їх під час вирішення завдань. Прогнозуємо й вимірюємо довжину предметів
Тренуємо вміння розпізнавати та моделювати об’ємні геометричні фігури. З яких фігур можна скласти куб?

4 тиждень

День тижня Назва розділу Завдання
День 1 Розвиваємо логічне й аналітичне мислення, розв’язуючи сюжетні задачі. Вечеря Шкарпеткожера
Розвиваємо логічне мислення та навички аналізу. Удосконалюємо вміння порівнювати та співставляти дані. Тепло чи холодно?
Добираємо способи вирішення проблем, розвиваємо дрібну моторику. Малюємо фігури, не відриваючи руки
Вирішуємо завдання, опираючись на власний досвід. Допомагаємо Землі стати чистішою
День 2 Шукаємо способи вирішення проблеми, розвиваємо увагу. Приклади й подарунки
Розвиваємо логічне мислення та навички аналізу. П’ять кімнат
Спільне та відмінне в категоріях предметів. Встановлюємо відмінності. Антоніми в малюнках
Пряме та переносне значення слів та словосполучень. Розвиваємо аналітичне та синтетичне мислення, вміння порівнювати, визначати в тексті головне й другорядне. Пластилінові слова: дракон
День 3 Розвиваємо вміння аналізувати, здійснювати обчислення зручним способом. Бананове варення
Розвиваємо логічне мислення засобами мовних ігор. Розшифруй слова
Розвиваємо логіко-математичні здібності та просторове мислення. Кольорові фігури
Розвиваємо логічне мислення та навички аналізу, порівнюючи числа. Числові ваги
День 4 Удосконалюємо вміння висловлювати думку у письмовій формі. Вчимося висувати припущення. Відгадай та поясни №2
Мислимо логічно, здійснюючи математичні операції. Математичні стрілки
Розвиваємо логіку, увагу, дрібну моторику й навички малювання. Японські кросворди №1, 2: кубок і кінь
Тренуємося робити обґрунтовані висновки. Ключі й замки
День 5 Розвиваємо уважність і спостережливість, навички аналізу та синтезу. Обчислюємо вік персонажів
Описуємо побачене за допомогою простих математичних моделей, перетворюємо інформацію у схематичний рисунок. Склади й розв'яжи
Розвиваємо логічне та аналітичне мислення засобами мовних ігор. Метаграми «Слова-сходинки» (№2)
Розширюємо уявлення про навколишній світ, розвиваємо спостережливість, аналітичне і логічне мислення. Плутанина

Освіта.ua
08.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів