Osvita.ua Форум педагогічних ідей Взяти участь у форумі "УРОК" Липень-серпень 2010 Практика – липень-серпень 2010

Практика – липень-серпень 2010

На цій сторінці розміщуються матеріали з досвіду роботи учасників Форуму, які будуть опубліковані в журналі "Відкритий урок" №7-8/2010

Відповідно до Умов участі у Форумі педагогічних ідей "УРОК", усі учасники Форуму можуть отримати поштою Сертифікат автора на публікацію матеріалу в журналі "Відкритий урок: розробки, технології, досвід".

Увага! Реєстрація робіт для публікації в журналі №7-8/2010 триває до 30 червня 2010 року включно.

 

 

 

 

Роботи учасників Форуму педагогічних ідей "УРОК"
(Розділ практика –
липень-серпень 2010)

 

*****

Назва: Практична робота № 1 "Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним штативом і нагрівними приладами."

Автор: Цвик А. І., учитель хімії та біології, Хороснянська школа Пустомитівського району Львівської обл.

Анотація: План конспект уроку хімії з позначеної теми у вигляді авторської розробки вчителя. Його особливості полягають у тому, що учні в зошитах фіксують усі етапи своєї роботи та самостійно оцінюють їх у певній кількості балів.

*****

Назва: З початкової школи в основну: проблеми наступності.

Автор: Вовчук І. С., учитель початкових класів, Запорiзький НВК "Еврика".

Анотація: "Перехід учнів із початкової в середню ланку школи ‑ одна з найбільш складних проблем, а період адаптації в 5-му класі ‑ один із найважчих періодів шкільного навчання", ‑ основна думка матеріалу автора. В останні роки в педагогічній і психологічній літературі багато говориться про складності цього періоду навчання, він став сприйматись мало не як об’єктивна криза розвитку дітей 9‑10-ти років і породжує серйозні педагогічні проблеми.

*****

Назва: Робота з художнім текстом на уроках англійської, американської літератури.

Автор: Гаравська А. Д., учитель англійської мови, Одеська спеціалізована школа №17 з поглибленим вивченням англійської мови.

Анотація: У матеріалі подана методична характеристика різноманітних видів навчальної роботи учнів з художніми літературними текстами. На таких уроках англійської й американської літератури вчитель мусить залучати всіх учнів задля того, аби уроки були цікавими та змістовними. Головне, вважає автор, на кожному такому уроці необхідно призначати лідерів із метою координації обговорення.

*****

Назва: Узагальнення та систематизація знань із теми "Лексикологія. Фразеологія".

Автор: Дубова А. В., учитель української мови та літератури, Донецька школа № 89.

Анотація: Розробка уроку з української мови в 10 класі, метою якого є узагальнення та систематизація знань учнів про слово, склад лексики, групи слів за значенням, лексикографію, фразеологізми; розвиток мовленнєвої компетентності.

*****

Назва: Повторення й узагальнення вивченого про займенник.

Автор: Коваленко Т. В., учитель української мови та літератури, Донецька школа № 97 з поглибленим вивченням англійської мови.

Анотація: Розробка підсумкового уроку з української мови в 4 класі, мета якого повторити вивчене про займенники, поглибити знання учнів; формувати вміння визначати особу, число та відмінок займенників, а також збагачувати словниковий запас; виховувати інтерес до вивчення рідної мови.

*****

Назва: Шляхи формування читацьких інтересів у молодших школярів.

Автор: Ковальова В. І., учитель початкових класів. Краматорська санаторна школа-інтернат № 2 Донецької обл.

Анотація: "Від початкової школи значною мірою залежить, чи полюблять діти читання, чи можливо залишаться байдужими до літератури. Саме в молодших школярів треба сформувати читацькі інтереси", ‑ уважає авторка матеріалів і ділиться власними практичними наробками.

*****

Назва: Синергетичний підхід до викладання предметів суспільно-політичних наук.

Автор: Олійник Ю. В., викладач історії та суспільно-політичних наук, Коротичанський ліцей Харківської обл.

Анотація: Учитель уже декілька років працює над проблемою "Синергетичний підхід до викладання суспільно-політичних наук" и констатує, що на початку ХХІ століття світ не просто змінився, його змінність перетворилась на константу історичного процесу. У цьому контексті стає очевидним, що цінність отриманих знань, здобутих учнями у загальноосвітньому навчальному закладі, полягає не так у теоретичному їх засвоєнні, як у формуванні їх практичного застосування.

*****

Назва: П’єса "Хазяїн" Івана Карпенка-Карого – соціально-сатирична комедія. Характеристика образу Пузиря.

Автор: Осатюк Н. А., заступник директора з наукової роботи, учитель української мови та літератури, Хмельницька гімназія № 2.

Анотація: План-конспект уроку української літератури в 10 класі, мета якого ознайомити учнів із поняттям про соціально-сатиричну комедію, опрацювати текст п’єси, охарактеризувати образ Пузиря; удосконалювати навички характеризування літературного героя, уміння аргументовано відстоювати власну позицію; виховувати повагу до людей, уміння здійснювати життєвий вибір.

*****

Назва: За М. Коцюбинським "Іван Якович Франко". І. Я. Франко "Дивувалась зима", "Заєць та їжак".

Автор: Спірке О. А., учитель початкових класів. Донецька школа № 97 з поглибленим вивченням англійської мови.

Анотація: План-конспект уроку з українського читання в 4 класі із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Мета уроку ‑ розширити знання дітей про письменників України та їхню творчість; формувати вміння повноцінно сприймати науково-пізнавальні та художні тексти.

*****

Назва: Сонячні та місячні затемнення. (Рос. мова.)

Автор: Сторожук В. М., учитель математики та фізики, Дзержинська школа № 12 Донецької обл.

Анотація: Розробка комбінованого уроку дидактичною метою якого є формування пізнавальної, самоосвітньої, творчої компетентності учнів по відношенню до пояснення виникнення сонячних і місячних затьмарень. У додатку – багатоілюстровані слайди для медіа-презентації.

*****

Назва: Модернізм як художньо-естетична система.

Автор: Александрова Т. В., викладач української мови та літератури, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка. (співавтор Грисенко Л. П.)

Анотація: План-конспект бінарного уроку-лекції з української та зарубіжної літератури з візуалізацією та елементами евристичної бесіди. Мета уроку ‑ з’ясувати філософські засади розвитку модернізму в мистецтві та літературі; виховувати в учнів непересічні моральні цінності.

*****

Назва: Вправи на відмінювання числівників. Читання текстів з числівниками. Морфологічний розбір числівників.

Автор: Бірюкова С. О., викладач української мови та літератури, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка.

Анотація: План-конспект уроку, мета якого повторити й закріпити вивчений матеріал із теми та вчити дітей застосовувати його; стимулювати пізнавальну активність, критичність і самостійність мислення; формувати мовленнєву та життєву компетентність студентів; розкривати багатство, різноманітність і унікальність рідної мови.

*****

Назва: Антарктида – льодовий материк планети.

Автор: Бромот Т. М., учитель географії та біології, Оріхівський НВК № 2 ім. академіка В. А. Лазаряна Запорізької обл.

Анотація: План-конспект уроку засвоєння нових знань у формі уроку-конференції. Мета уроку - виявити особливості, унікальності та своєрідності Антарктиди та Південного океану; надати уявлення про відкриття, подорожі та сучасні дослідження; виховувати патріотичні, екологічні та естетичні почуття.

*****

Назва: Повторення та закріплення вивченого матеріалу.

Автор: Гладка С. В., учитель початкових класів, Прилуцька гімназія № 1 Чернігівської обл.

Анотація: План-конспект уроку закріплення навчального матеріалу з математики в 1 класі у формі подорожі. Мета уроку - удосконалювати вміння розв’язувати приклади та задачі, збагачувати математичне мовлення, формувати вміння працювати в команді.

*****

Назва: Общая характеристика лишайников как симбиотических организмов. Значение лишайников в природе и в жизни человека. (Рос. мова.)

Автор: Данильченко О. В., учитель біології, Донецька школа № 97 з поглибленим вивченням англійської мови.

Анотація: План-конспект комбінованого уроку в 7 класі з позначеної теми. Мета уроку - познайомити учнів з особливостями будови та життєдіяльності лишайників, показати їх різноманітні умови існування; формувати вміння аналізувати, співставляти, робити висновки. Для проведення уроку необхідно мультимедійний проектор і презентаційні матеріали з теми.

*****

Назва: Знання потрібні для життя, для України майбуття.

Автор: Деркач Л. В., учитель початкових класів, Решетилівська школа Полтавської обл.

Анотація: Матеріали до першого уроку для учнів 3‑4-х класів. Мета уроку - формувати в учнів інтерес до навчання, уміння здобувати знання; розвивати пізнавальні інтереси; виховувати патріотизм, бажання приносити користь для країни.

*****

Назва: Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних.

Автор: Деяк Т. Ю., учитель математики, Хустський НВК № 1 Закарпатської обл.

Анотація: План-конспект уроку застосування знань, умінь і навичок учнів. Мета уроку - систематизувати й поглибити знання учнів; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови та записів; виховувати інтерес до математики, взаємодовіру, посилювати міжпредметну інтеграцію.

*****

Назва: Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Биологическая роль нуклеиновых кислот. (Рос. мова.)

Автор: Жураковська А. В, учитель хімії, Мар’їнська школа № 2 Донецької обл.

Анотація: План-конспект комбінованого уроку, мета якого озброїти учнів системою знань, умінь і навичок, що використовуються для розв’язання задач із використанням нуклеїнових кислот; формувати в учнів наукових світогляд, а також розвивати моральні якості та установки у процесі вивчення теми. До уроку додаються слайди медіапрезентації.

*****

Назва: Київ ‑ столиця України. Культурно-історичні пам’ятки Києва.

Автор: Зайчук Т. І., учитель початкових класів, Старокостянтинівська гімназія Хмельницької обл.

Анотація: План-конспект уроку-екскурсії з курсу "Я і Україна" у 2 класі. Мета уроку - ознайомити учнів з історією виникнення Києва, культурно-історичними пам’ятками міста; формувати уявлення про столицю, як головне місто країни; розвивати інтерес до історичного минулого нашого народу. У додатку – фотоматеріали до теми уроку.

*****

Назва: Текстовий редактор Microsoft Word.

Автор: Захарченко Т. М., викладач, Смілянський технікум харчових технологій Національного університету харчових технологій.

Анотація: Підсумкові тестові завдання до позначеної теми. Представлено чотири варіанти завдань закритого типу з трьома можливими відповідями. У кожному варіанті тесту пропонується по 12 завдань.

*****

Назва: Комп’ютерна азбука. Основи комп’ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом. Палац дзеркальних відображень. Відображення предметів. Осі симетрії.

Автор: Ільєнко Н. В., учитель інформатики, Бориспільський ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського.

Анотація: План-конспект уроку в 1 класі, мета якого навчити учнів будувати дзеркальне відображення предметів; познайомити з поняттям "осі симетрії"; розвивати практичні навички роботи з клавішами-стрілками у програмі комп’ютерної підтримки "Стрілки-малювалки".

*****

Назва: Становлення духовності особистості.

Автор: Ковтун Н. О., учитель початкових класів, Одеська приватна художньо-естетичного профілю школа "Костанді".

Анотація: Автор запрошує всіх освітян взяти участь у дискусії з проблеми становлення духовності особистості учня та ставить ключове запитання: "Хіба може дитина жити, не відаючи свого призначення в цьому світі? Може саме в цьому полягає головна місія вчителя?"

*****

Назва: Визначення типів складного речення.

Автор: Крупіна Л. В., учитель української мови та літератури, Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованої молоді при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А. С. Макаренка.

Анотація: План-конспект комбінованого уроку, мета якого закріпити та систематизувати знання студентів про складні речення, учити визначати їх типи, формувати вміння розрізняти прості, складні й ускладнені речення, розвивати культуру мовлення, виховувати морально-етичні якості, професійну відповідальність.

*****

Назва: Розвиток основних фізичних якостей методом колового тренування на уроках із гімнастики та під час рухливих ігор і естафет.

Автор: Лавренов О. В., учитель фізичної культури та захисту Вітчизни, Бердичевська школа № 6 імені І. В. Житниченка Житомирської обл.

Анотація: План-конспект проведення уроку з фізичної культури з учнями 8-го класу (модуль "Гімнастика"), метою якого є розвиток основних фізичних якостей методом колового тренування та під час рухливих ігор і естафет. У додатку ‑ схема оцінювання учнів на уроці.

*****

Назва: Вживання прийменникових конструкцій у професійному мовленні.

Автор: Ладягіна В. П., викладач української мови та літератури, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка Полтавської обл.

Анотація: План-конспект уроку у формі практичного заняття, мета якого шляхом виконання усних і письмових вправ виробляти вміння та навички використання прийменникових конструкцій в усному та писемному діловому мовленні.

*****

Назва: Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії шляхом запровадження проектної технології навчання.

Автор: Левадна В. О., заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель хімії, Вознесенська школа Мелітопольської району Запорізької обл.

Анотація: Матеріали з досвіду роботи з позначеної теми, де актуалізується тема досвіду, визначається ідея та теоретичне підґрунтя, описується технологія роботи над досвідом. У 15-ти додатках ‑ візуалізація досвіту у вигляді таблиць, схем тощо.

*****

Назва: Усе моє, все зветься Україна.

Автор: Лісовець О. В., учитель початкових класів, Прилуцька гімназія № 1 Чернігівської обл.

Анотація: Проект з читання для 3 класу, де інтегруються такі предмети: "Українська мова", "Читання", "Я і Україна", "Інформатика", "Географія", "Історія України". Дає змогу відповісти на ключове запитання: "Чи можу я називатись українцем?"

*****

Назва: Послідовники Робінзона.

Автор: Лоза Г. М., заступник директора з НВР, учитель російської мови та літератури, зарубіжної літератури, Рубіжанська ЗОШ № 4 Луганської обл.

Анотація: Мультимедійна презентація до вивчення роману Даніеля Дефо "Робінзон Крузо" з ключовим запитанням для учнів: "Чи були в Робінзона послідовники в літературі та в реальному житті?".

*****

Назва: Загальна характеристика нервової системи. Будова нервової системи.

Автор: Луць І. І., учитель біології, Бубнівська школа Володимир-Волинського району Волинської обл.

Анотація: План-коспект мультимедійного уроку для 9 класу має на меті сприяти розумінню знань про будову й функції нервової системи, механізм взаємозв'язку спинного та головного мозку, підпорядкування їх функцій. У додатках ‑ кольорові ілюстрації та презентація.

*****

Назва: Письмо буквосполучення "дз" і слів із ним.

Автор: Муляревич В. В., учитель початкових класів, Уманський НВК № 1 Черкаської обл.

Анотація: План-конспект уроку навчання грамоти в 1 класі, мета якого ознайомити з написанням буквосполучення "дз", його звуковим значенням, навчити писати слова з буквосполученням "дз".

*****

Назва: Абсолютні світові бестселери у дитячому читанні (М. Твен, Р. Кіплінг, А. Ліндгрен).

Автор: Новодворчук О. В., викладач української мови та літератури, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка Полтавської обл.

Анотація: План-конспект заняття, мета якого вчити колективному дослідженню життя та творчості відомих дитячих письменників світової літератури (М. Твена, А. Ліндгрен, Р. Кіплінга); формувати у студентів уявлення про видатних письменників світової літератури.

*****

Назва: Призначення та функції програми оболонки MS DOS Norton Commander. Запуск програми. Отримання допомоги. Вказівки для роботи з файлами та каталогами.

Автор: Олійник Г. Я., викладач-методист із предмету "Основи інформатики", Надвірнянський коледж Національного транспортного університету Івано-Франківської обл.

Анотація: План-конспект комбінованого нетрадиційного заняття, завдання якого - добитись від студентів знань щодо призначення та функціональних можливостей комп’ютерної програми та практичних умінь роботи з файлами.

*****

Назва: Водиця – усьому цариця.

Автор: Паламарчук Л. О., учитель географії та основ економіки, Врадіївська районна гімназія Миколаївської обл.

Анотація: План-конспект підсумкового уроку-гри з теми "Гідросфера", мета якого узагальнити та систематизувати знання учнів про гідросферу Землі; продовжити формування навичок роботи з картою, атласом, додатковими матеріалами.

*****

Назва: Різноманітність живих організмів. Значення рослин у природі та житті людей. Види рослин. Євген Шморгун "Зелені сусіди".

Автор: Перепічка І. В., учитель початкових класів, Старокостянтинівська гімназія Хмельницької обл.

Анотація: План-конспект інтегрованого уроку природознавства та читання у 3 класі. Мета уроку - продовження формування поняття живої та неживої природи, формування уявлень про царства живої природи, значення рослин, різноманітність рослин на Землі; розширення уявлення учнів про навколишній світ на основі творів художньої літератури.

*****

Назва: Говоримо "по-модньому".

Автор: Пересунько Т. М., учитель, Балабинська гімназія "Престиж" Запорізької обл.

Анотація: План-конспект уроку-дослідження, мета якого виявити особливості української жаргонної лексики; дослідити її місце та роль у сучасному суспільстві; допомогти учням уникнути "суржика"; виробляти навички правильного використання мовних засобів у різних ситуаціях. У додатку – медіапрезентація.

*****

Назва: Впровадження методу проектів у навчально-виховний процес початкової ланки, як розвиток життєвих компетенцій учнів.

Автор: Петрів О. Ф., учитель початкових класів, НВК "Балтська школа № 2 – гімназія" Одеської обл.

Анотація: Представлена робота допоможе вчителям початкової ланки правильно організувати розумову та практичну діяльність учнів, сприятиме формуванню вмінь і навичок застосування набутих знань під час створення різноманітних проектів.

*****

Назва: Основи накладання шин із підручного матеріалу.

Автор: Рябуха А. П., учитель економіки, правознавства, основ медико-санітарної підготовки, Глухівська спеціалізована школа-інтернат ім. М. І. Жужоми Сумської обл.

Анотація: План-конспект уроку застосування знань, умінь і навичок (практична робота) з медико-санітарної підготовки в 11 класі у табличній формі. Основними задачами уроку визначаються: доповнити уявлення про травми новими поняттями; допомогти усвідомити значення знань ПМД. У додатках – змістовні дидактичні та ілюстративні матеріали для роботи учнів у групах.

*****

Назва: Кіноповість "Україна в огні" О.Довженка. Доля народу крізь призму суб’єктивної інтерпретації.

Автор: Савченко Т. О., викладач української мови та літератури, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка Полтавської обл.

Анотація: План-конспект уроку мета якого розглянути умови написання кіноповісті використовуючи елементи інтерактивного та проблемного навчання; культивувати пам’ять про героїчні та трагічні сторінки історії України; виховувати повагу до людей воєнного покоління.

*****

Назва: Композиція музичного твору.

Автор: Сидоренко І. В., учитель музичного мистецтва, Миколаївська школа № 56.

Анотація: План-конспект узагальнюючого уроку з позначеної теми у ІІ семестрі 7 класу. Урок проводиться у формі аукціону, де товаром є знання учнів, які пропонуються у вигляді лотів. Ведучим на такому уроці краще бути вчителю, а учні утворюють акціонерні товариства, де обирається президент.

*****

Назва: От рассказа к новелле. (Рос. мова.)

Автор: Скоблякова Т. А., учитель російської мови та літератури, Макіївська школа № 47 Донецької обл.

Анотація: План-конспект уроку із зарубіжної літератури розроблено з метою підготовки учнів до тематичної контрольної роботи за позначеною темою. Мета ‑ повторити та закріпити знання творчої спадщини А. Чехова, О. Генрі, А. Конан Дойла з використанням інтерактивних методів навчання.

*****

Назва: Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у Періодичній системі та будовою атома.

Автор: Скоропадська С. О., викладач хімії та валеології, Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури та спорту.

Анотація: План-конспект уроку систематизації та узагальнення знань, мета якого закріпити знання учнів про будову атома, продовжувати розвивати вміння визначати властивості елемента за його положенням в Періодичній системі.

*****

Назва: Краса людини ‑ це багатство.

Автор: Стецович М. В., учитель української мови та літератури, Хустський НВК № 1 Закарпатської обл.

Анотація: План-конспект уроку з розвитку зв’язного мовлення "Підготовка до написання твору-опису за картиною", що інтегрує предмети "Українська мова" й "Інформатика". Мета ‑ повторити стилі та типи мовлення; зосередити увагу учнів на характерних рисах зовнішності та внутрішніх якостях людини.

*****

Назва: Народ і його буття на сторінках поеми "Мойсей" І. Франка.

Автор: Терещенко О. В., викладач української мови та літератури, Кременчуцьке педагогічне училище ім. А. С. Макаренка Полтавської обл.

Анотація: План-конспект уроку-філософського дослідження. Мета уроку - висвітлити філософські мотиви поеми; розкрити зміст і духовне багатство твору, монументальність образу Мойсея ‑ народного проводиря та пророка; з’ясувати автобіографічні моменти в поемі.

*****

Назва: Характеристика дійових осіб п’єси Івана Карповича Карпенка-Карого "Сто тисяч".

Автор: Товстоп’ят О. В., учитель української мови та літератури, Черкаський колегіум "Берегиня".

Анотація: План-конспект уроку з української літератури в 9 класі, мета якого навчити учнів аналізувати драматичні твори; розвивати навички роботи з текстом; виховувати в учнів почуття ненависті до будь-якого шахрайства.

*****

Назва: Продукти харчування. У супермаркеті.

Автор: Торчинович О. А., учитель французької мови, Донецька гімназія № 92.

Анотація: Розробка уроку для 8‑9 класу середнього рівня підготовки з французької мови. Тема: „Nourriture. Produits alimentaires. Au supermarché”. Мета – навчити будувати діалоги з позначеної теми; поповнити словниковий запас; навчити розуміти суттєві елементи мови; стимулювати учнів до усних висловлювань.

*****

Назва: Основні команди роботи з робочою книгою та її аркушами.

Автор: Федій О. Г., викладач інформатики та комп’ютерної техніки, Полтавський комерційний технікум.

Анотація: Методичні матеріали відкритого практичного заняття з інформатики та комп’ютерної техніки з позначеної теми. Матеріали містять інструктивно-методичну карту уроку, робочий зошит, оціночну карту діяльності студентів, інструктивно-методичну схему організації самостійної роботи студента.

*****

Назва: Удосконалення знань про складне речення і його типи.

Автор: Цюрко Т. Г., учитель української мови та літератури, Житомирський ліцей №25 ім. М. О. Щорса.

Анотація: Авторський план-конспект уроку за комунікативною темою "Щастя людини" з використанням інформаційних технологій. Мета ‑ систематизувати й узагальнити знання учнів про складне речення; активізувати словесну творчість учнів засобами інтеграції різних видів діяльності. У додатках – методичні матеріали до уроку.

*****

Назва: Мій дім – моя фортеця?

Автор: Ігнатенко О. С., учитель хімії та біології, Новомосковська школа №15 Дніпропетровської обл.

Анотація: План-конспект уроку засвоєння нової інформації (за формою екобуду) з хімії в 11 класі (тема "Хімія та екологія"). Мета ‑ формування поняття про екологію житла, основні чинники його екологічного забруднення; виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та свідомого розуміння зв’язку між екологією природи та здоров’ям людини.

*****

Назва: Екскурсія до аптеки. (Рос. мова.)

Автор: Ілюшина В. О., учитель хімії, Дружківська школа-інтернат № 1 Донецької обл.

Анотація: Мета уроку-екскурсії для учнів 7‑8-х клсів ‑ закріпити та поглибити знання учнів про ліки, з’ясувати як вони зберігаються на складі та в домашніх умовах; зібрати матеріал для використання на уроках із цієї теми; розвивати основні групи компетентностей учнів (комунікативні, самоосвітні).

*****

Назва: Картки на соціокультурній основі.

Автор: Левченко Т. І., учитель української мови та літератури, Свеська спеціалізована школа № 2 "Ліцей" Ямпільського району Сумської обл.

Анотація: Авторка презентує дидактичний матеріал – картки на соціокультурній основі курсу "Я і українська мова" з теми "Однорідні члени речення" (8 клас). Усі картки в наборі до позначеної теми складаються з 6-ти завдань різного рівня складності. Укладено відповідно до вимог чинної програми з української мови для шкіл з українською мовою навчання.

*****

Назва: Плавання тіл. Водний транспорт.

Автор: Мондра Т. П., учитель інформатики та фізики, Бальковецька школа Волочиського району Хмельницької обл.

Анотація: Ілюстрований план-конспект уроку з фізики (за типом – вивчення нового матеріалу) ставить за мету з’ясувати умови плавання тіл; роль водного транспорту в нашому житті, а також розвинути логічне мислення учнів та виховати зацікавленість предметом. Матеріал уроку розгортається на історичному екскурсі з досвіду людства.

*****

Назва: Прикметник.

Автор: Стельмащук Т. П., учитель початкових класів, Нововолинська школа № 7 Волинської обл.

Анотація: Урок узагальнення та систематизації знань учнів в 4 класі. Розроблений у нестандартній формі за правилами гри "Інтуїція" та інших інтелектуальних ігор з використанням інтерактивних вправ, що дозволяють урізноманітнити прийоми роботи учнів на уроці, спонукає їх до більш поглибленого вивчення мови.

*****

Назва: Глобальні зміни клімату.

Автор: Янюк О. М., учитель біології, Нововолинська школа № 7 Волинської обл.

Анотація: План-конспект уроку з біології в 11 класі, проведений у формі ділової гри з використанням проблемних, науково-пошукових методів навчання, організацією самостійної дослідницької діяльності учнів з актуальних питань охорони навколишнього середовища, збереження енергії.

*****

Назва: У мені живе любов до свободи. (За повістю О. Кобилянської "Людина".)

Автор: Батрак О. А., учитель української мови та літератури, Апостолівський районний ліцей-інтернат Дніпропетровської обл.

Анотація: Розробка уроку-роздуму з української літератури в 10 класі. Мета ‑ розкрити головні образи повісті; дати уяву про феміністичний рух і погляди на роль жінки в тогочасному суспільстві; формувати соціальні компетентності роботи у групах; виховувати почуття гуманізму та інші морально-етичні установки.

*****

Назва: Казки народів Європи.

Автор: Борисюк І. В., учитель початкових класів, Дзержинська школа № 12 Донецької обл.

Анотація: Розробка уроку читання у 2 класі. Мета ‑ узагальнити знання учнів із теми "Казки народів Європи"; розвивати вміння читати за особами, вибірково; привчити працювати у групах, парах; розвивати зв’язне мовлення, мислення, увагу, кмітливість, пам’ять; виховувати інтерес до читання казок.

*****

Назва: Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках хімії засобами інтерактивних технологій.

Автор: Боровицька І. Д., учитель хімії, Луцька школа № 23 Волинської обл.

Анотація: Авторка презентує власний педагогічний досвід роботи з позначеної теми. На її думку, інтерактивні методи сприяють опануванню учнями всіх рівнів пізнання, розвивають критичне мислення, уміння розмірковувати, розв’язувати проблемні ситуації тощо.

*****

Назва: Додавання та віднімання натуральних чисел.

Автор: Буренкова О. М., учитель математики, Нововолинська спеціальна загальноосвітня школа № 9 Волинської обл.

Анотація: Конспект уроку-казки з математики для учнів 5 класу. Мета ‑ скорегувати, узагальнити та закріпити навички розв’язування задач за допомогою рівнянь; розвивати навички усної лічби, пам’ять, абстрактно-логічне мислення. У додатку – ілюстрована кольорова книжка шкільного видавничого дому.

*****

Назва: Портфолио учителя как способ изучения его деятельности. (Рос. мова.)

Автор: Волосевич І. О., учитель англійської мови, Тельмановський НВК Донецької обл.

Анотація: Робота керівника шкільної кафедри вчителів іноземної мови з позначеної теми. Зміст проекту: актуальність; мета та задачі; етапи його реалізації; опис очікуваних результатів і список опрацьованої літератури.

*****

Назва: Відображення українського козацтва в казці І. Нечуя-Левицького "Запорожці".

Автор: Гончаренко Н. С., учитель української мови та літератури, Смілянська школа № 16 Черкаської обл.

Анотація: План-конспект бінарного уроку (історія України й українська література) мета якого ‑ продовжити роботу над вивченням культури, способу життя запорожців; розвивати аналітичні здібності учнів, навички порівняння творів літератури; виховувати почуття гордості за славну історію України.

*****

Назва: Будинок. Квартира. Welcome to the Winter House.

Автор: Дубовик Ю. П., учитель англійської мови, Солонянська школа №1 Дніпропетровської обл.

Анотація: Розробка уроку англійської мови в 4 класі з позначеної теми. Мета ‑ активізувати вивчений лексичний матеріал; практикувати учнів у вживанні ЛО в усному та писемному мовленні; учити презентувати власну творчу роботу; виховувати культуру діалогічного мовлення, почуття товариськості.

*****

Назва: Дітям про Шопена.

Автор: Землянко Л. А., учитель музики, Макіївська школа № 47 Донецької обл.

Анотація: Розробка уроку-монографії для 6 класу з семестрової теми "Музика як мова почуттів". Передбачає застосування нових методів і прийомів навчальної діяльності учнів для розвитку їх творчих здібностей та позитивного налаштування до процесу емоційного сприйняття нової інформації.

*****

Назва: Добірка текстів до предмету "Англійська мова за професійним спрямуванням".

Автор: Зінченко Т. П., викладач, Смілянський технікум харчових технологій національного університету харчових технологій Черкаської обл.

Анотація: Дидактичні матеріали для роботи зі студентами спеціальності "Організація виробництва". Має на меті створити мовне середовище, стимулювати в читанні тематичних текстів і засвоєнні необхідної лексики. Метою кожного студента повинно стати бажання висловлювати свою думку з даної теми.

*****

Назва: Кримські гори.

Автор: Колодяжна Л. А., учитель початкових класів, Охтирська школа № 3 Сумської обл.

Анотація: Розробка комбінованого уроку з природознавства в 4 класі з позначеної теми. Мета ‑ ознайомити учнів із характерними особливостями Кримських гір; розвивати спостережливість, уяву, пам’ять, мислення.

*****

Назва: Розробки уроків у 8 класі.

Автор: Костікова О. М., учитель української мови та літератури, Мирнівська школа №1 Симферопольского району

Анотація: Сценарні плани-конспекти системи уроків з української мови (медіа-уроки, уроки з використанням комп’ютерних технологій). Вони об’єднані однією загальною навчальною темою, різноманітні за типом і структурою, оснащені кольоровими ілюстраціями.

*****

Назва: Вуглеводні. Метан. Молекулярна, електронна та структурна формули метану, поширення у природі, фізичні властивості.

Автор: Ленська Н. А., учитель хімії, Київська гімназія № 179.

Анотація: План-конспект комбінованого уроку з хімії. Мета ‑ сформувати поняття про вуглеводні; ознайомити учнів із різними представленнями формул; оприлюднити нове поняття "гібридизація електронних орбіталей" на прикладі електронів у атомі Карбону; поглибити знання про поширення органічних сполук у природі; сформувати навички складання кулестержневих моделей молекул.

*****

Назва: Правописание числительных – орфография на уроках математики. (Рос. мова.)

Автори:

  • Любимченко О. В., учитель математики;
  • Алексєєва С. Є., учитель російської мови та літератури, Торезька гімназія суспільно-гуманітарного профілю Донецької обл.

Анотація: План-конспект ілюстрованого інтегрованого уроку (математика та російська мова) з позначеної теми. Мета – закріплення та систематизація навчальних компетентностей учнів, що сприяє розвитку стійкого інтересу до двох наук.

*****

Назва: Рідний край на території України. Сумщина.

Автор: Мароко О. П., учитель початкових класів, заступник директора школи з виховної роботи, Свеська спеціалізована школа № 1 Ямпільської району Сумської обл.

Анотація: Розробка уроку з природознавства з позначеної теми для 4 класу. Мета ‑ сформувати знання про розташування на карті України місцевості, де проживають учні; сформувати вміння визначати сторони горизонту за місцевими ознаками; розвивати спостережливість; виховувати любов до рідного краю.

*****

Назва: Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

Автор: Пересунько Т. М., учитель, Балабинська гімназія "Престиж" Запорізької обл.

Анотація: Опис власного практичного досвіду роботи, де апробовано спосіб інтеграції деяких сучасних технологій навчання в розвитку творчої особистості учня на уроках української словесності. Описано за певним планом: актуальність, мета, теоретична база досвіду тощо.

*****

Назва: Англійські свята та традиції.

Автор: Пуценко С. С., заступник директора з навчальної роботи, учитель англійської мови, школа-інтернат "Високопільська гімназія" Херсонської обл.

Анотація: Конспект уроку з англійської мови у 8 класі з позначеної теми. Мета ‑ створити умови для розвитку навичок читання й усного мовлення; розвивати мовну здогадку; виховувати інтерес та повагу до традицій англомовних країн.

*****

Назва: Флора і фауна України.

Автор: Таран В. О., викладач основ природознавства з практикумом, Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка Сумської обл.

Анотація: Конспект лекції для студентів педагогічного училища спеціальності "Дошкільна освіта", що розрахована на 4 год. Лекція подається за таким планом: загальна характеристика флори України; загальна характеристика фауни України; рослини лісу; комплексна організація охорони природи.

*****

Назва: Seasons and weather in our town.

Автор: Алова А. М., учитель іноземної мови, Червонозаводська школа № 2 Лохвицького району Полтавської обл.

Анотація: Робота щодо створення проекту з позначеної теми (англійська мова, 5 клас) представлена конспектами уроків. Корисна для підготовки позакласних заходів з іноземної мови. У додатку – медіапрезентація з кольоровими ілюстраціями.

*****

Назва: Використання сучасних комп’ютерних технологій, мультимедійного обладнання та ресурсів Інтернету на уроках англійської мови та позаурочних заходах. (Рос. мова.)

Автор: Жигло І. В., учитель англійської мови, Донецький багатопрофільний ліцей № 37.

Анотація: Матеріали власного практичного досвіду роботи з позначеної теми, основну тезу якого можна визначити в такий спосіб – для сучасного школяра, якому жити в інформаційному суспільстві майбутнього, комп’ютер є невід’ємною частиною його життя, а тому використання ІКТ в навчальному процесі ‑ актуальна проблема сучасної шкільної освіти.

*****

Назва: Порівняння за іншими ознаками, за складом частин, наявних у малюнку, за розташуванням.

Автор: Мажара В. І., учитель початкових класів, Прилуцька гімназія № 1 Чернігівської обл.

Анотація: Урок-майстерня з математики для 1 класу за системою розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Мета уроку ‑ розвивати мислення, пам’ять, увагу, уміння спостерігати й аналізувати; виховувати в дітей дбайливе ставлення до квітів.

*****

Назва: Табличний процесор Excel. Створення, відкриття, збереження файлів книг. Введення й редагування діапазонів.

Автор: Олійник Г. Я., викладач-методист із предмету основи інформатики, Надвірнянський коледж національно транспортного університету Івано-Франківської обл.

Анотація: Конспект практичного заняття з позначеної теми за планом: ознайомитися з теоретичними відомостями електронної таблиці MS Excel; описати елементи вікна таблиці MS Excel; заповнити таблицю виконання дій із робочою книжкою, робочим аркушем; виконання завдань.

*****

Назва: Де і як можуть працювати неповнолітні.

Автор: Прокопів Д. В., Чернівецька гімназія № 5

Анотація: План-конспект уроку з правознавства (практичний курс, 9 клас). Мета ‑ охарактеризувати трудові права, робочий час і час відпочинку неповнолітніх; виховувати інтерес учнів до правознавства, до практичного застосування своїх прав у галузі трудових відносин.

*****

Назва: Додавання і віднімання звичайних дробів.

Автор: Пурденко Т. С., учитель математики, Бориспільський ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського Київської обл.

Анотація: План-конспект уроку математики в 6 класі у вигляді ілюстрованої кольорової медіапрезентації. Його особливості можна визначити словами Б. Паскаля: "Предмет математики такий серйозний, що корисно не нехтувати нагодою робити його трохи цікавим".

*****

Назва: Агрегатний стан речовини. (Рос. мова.)

Автор: Сторожук В. М., учитель математики та фізики, Дзержинська школа № 12 Донецької обл.

Анотація: Розробка уроку засвоєння знань і вмінь, дидактична мета якого – формувати вміння розкривати зв’язок мікроскопічної будови речовини з його макроскопічним станом і порівнювати фізичні властивості. У додатку – слайди медіапрезентації.

*****

Назва: Правопис префіксів роз -, без-.

Автор: Федулова Л. В., учитель початкових класів, Прилуцька гімназія № 1 Чернігівської обл.

Анотація: План-конспект уроку з української мови у 3 класі, що ставить метою ознайомити учнів із літературною вимовою та написанням префіксів роз -, без –; розвивати вміння розрізняти префікси та прийменники, правильно їх писати; виховувати любов до рідної землі.

*****

Назва: Комп’ютерна підтримка контролю знань із математики у 5 класі.

Автор: Хараб Є. С., учитель інформатики та математики, Луганський НВК "Школа-ліцей № 24".

Анотація: Автор описує методики комп’ютерної підтримки вхідного, поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів для ряду навчальних дисциплін за допомогою програми-конструктора тестів: Test-W, ADTester, MyTest та ін. У додатках – набори тестових завдань і майстер установки конструктора тестів ADTester2.88.4.

*****

Назва: Sport.

Автор: Целікова Л. О., учитель англійської мови, Молодогвардійська школа Луганської обл.

Анотація: План-конспект уроку англійської мови у 7 класі з теми "Спорт", що ставить за мету активізувати уживання учнями ЛО з позначеної теми; тренувати учнів у аудіюванні; конструювати діалогічну мову, а також виховувати в учнів почуття необхідності займатися фізичною культурою та спортом.

*****

Назва: Лесостепь и степь. (Рос. мова.)

Автор: Шевчук І. Л., учитель початкових класів, Красноперекопська школа № 4 АРК.

Анотація: Конспект уроку природознавства у 4 класі з позначеної теми. Урок представлено у незвичній віршованій формі. Мета такого уроку – формувати поняття про природні зони; уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; виховувати дбайливе ставлення до природи.

*****

Назва: "Мудрим ніхто не народився, а навчився. Леся Українка, "Біда навчить"

Автор: Адамович О. В., учитель початкових класів,: Запорізький НВК "Еврика".

Анотація: конспект уроку читання в 4 класі, мета якого ‑ викликати в дітей інтерес до творчості української письменниці, розвивати вміння орієнтуватись у тексті, розвивати логічне мислення, виховувати інтерес до народної мудрості.

*****

Назва: Хімічний і математичний способи розв’язання задач на змішування розчинів (рос. мова)

Автори:

  • Беляєва Л. С., учитель математики, Торезька гімназія суспільно-гуманітарного профілю Донецької обл.;
  • Голованова І. П., учитель хімії, Торезька гімназія суспільно-гуманітарного профілю Донецької обл.

Анотація: розробка інтегрованого уроку вивчення нового матеріалу з алгебри та хімії для 9 класу з використанням комп’ютера, мультимедійного проектора, роздавального матеріалу та хімічних розчинів. Мета уроку – сформувати навички рішення задач за допомогою хімічних і математичних алгоритмів. У додатку – мультимедійна презентація.

*****

Назва: Leseverstehen für Klasse 6

Автор: Беркович О. Г., учитель німецької мови, Макіївська міська гімназія Донецької обл.

Анотація: текст підсумкової контрольної роботи з читання для 6 класу, якій передує таке посилання автора: "Кожному вчителю набридає з року в рік проводити одні й ті ж контрольні роботи. З’являється бажання зробити чи знайти щось нове, модне… Саме завдяки цьому бажанню й виникла запропонована робота".

*****

Назва: Перший раз у перший клас

Автор: Боброва Н. М., учитель початкових класів, Дружківська школа № Донецької обл.

Анотація: сценарій уроку-мандрівки на повітряній кулі, мета якого ‑ викликати позитивні емоції від зустрічі з учителем, школою, однокласниками; розвивати інтерес до навчання; виховувати любов до рідного краю, повагу до школи, бажання добре вчитись.

*****

Назва: "Современный урок с позиции интерактивного обучения”

Автор: Бондарева Л. О., учитель математики, Луганський НВК середня школа-ліцей № 24.

Анотація: автор розглядає проблему сучасного уроку з позицій інтерактивного навчання на прикладі уроку закріплення навчальних досягнень учнів з алгебри в 9 класі (тема "Арифметична прогресія"). Такий урок розвиває вміння пропонувати та захищати власні ідеї.

*****

Назва: "Пропорції"

Автор: Буренкова О. М., учитель математики, Нововолинська спеціальна школа № 9 Волинської обл.

Анотація: конспект уроку математики для учнів 6 класів на позначену тему з використанням задач-жартів. Мета ‑ закріпити та скорегувати знання учнів про пропорції; працювати над виробленням умінь і навичок розв’язування стандартних задач; розвивати уяву, абстрактно-логічне мислення; виховувати працьовитість, почуття гумору, інтерес до вивчення математики.

*****

Назва: "Закріплення множення багатоцифрових чисел"

Автор: Глазько Л. Д., учитель початкових класів, Сумська спеціалізована школа № 10.

Анотація: план-конспект уроку математики в 4 класі, мета якого ‑ збагатити знання учнів про планети Сонячної системи; повторити множення багатоцифрових чисел; розвивати пізнавальний інтерес, логічне мислення; виховувати старанність і працьовитість.

*****

Назва: "Види позакласної роботи за творчістю Т. Г. Шевченка"

Автор: Голінченко Л. П., заступник директора школи з виховної роботи, учитель української мови та літератури, Червонозаводська школа № 2 Лохвицького району Полтавської обл.

Анотація: добірка матеріалів для позакласної роботи за творчістю Тараса Шевченка, куди ввійшли такі сценарії для учнів: ранок "Кобзарем його ми звемо…", інсценізація уривку з вистави "Розрита могила", вечір "Жінки у драмі кохання Шевченка", вікторина за творчістю та життєвим шляхом митця.

*****

Назва: "Украина в годы правления Ивана Выговского" (рос. мова)

Автор: Гуськова О. М., учитель історії.

Анотація: план-конспект уроку, мета якого ‑ опрацювати особливості державницької діяльності І. Виговського, з’ясувати причинно-наслідкові позиції україно-московської війни; розвивати вміння давати власну оцінку діяльності видатних постатей в історії; висловлювати та відстоювати свою точку зору. У додатку – матеріали медійної презентації в Power Point.

*****

Назва: "Украина в годы правления Ивана Мазепы" (рос. мова)

Автор: Гуськова О. М., учитель історії.

Анотація: план-конспект уроку історії на тему "Україна в роки правління Івана Мазепи". Його дидактичною метою є визначення умов Кломацьких статей та обставин їх прийняття, а також учити учнів охарактеризувати історичну особистість. У додатку – матеріали недійної презентації.

*****

Назва: "З веселкою весело проходить тиждень"

Автор: Деркач Л. В., учитель початкових класів, Решетилівська школа Полтавської обл.

Анотація: збірка із практичного досвіду роботи автора ‑ ігрового матеріалу для формування в першокласників умінь знати та розрізняти кольори й орієнтуватись у часі. Учитель пропонує таке планування та організацію різних видів навчальної урочної та позаурочної діяльності учнів, де кожний день тижня відповідає певному кольору веселки.

*****

Назва: "Играя учимся. Наша космическая соседка Луна" (рос. мова)

Автор: Золотухіна Н.П., учитель фізики й астрономії Луганський НВК школа-ліцей № 24.

Анотація: автор пропонує вікторину з позначеної теми та малюнки до деяких запитань. У вікторині містяться 46 запитань, що дає вчителю можливість у залежності від ситуації вибрати певне коло запитань.

*****

Назва: "Мистецтво"

Автор: Кабаченко Н. В., учитель англійської мови, Вільногірська школа № 2 Дніпропетровської обл.

Анотація: автор представляє дидактичний ілюстрований матеріал у вигляді недійної презентації формату Power Point для проведення уроків англійської мови та художньої культури. 49 кольорових слайдів у цікавій формі розкривають учням певні напрями та стилі мистецтва.

*****

Назва: "Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури"

Автор: Костікова О. М., методист, учитель української мови та літератури, ЦДЮТ, Мирнівська школа № 1 Сімферопольського району АРК.

Анотація: автор розкриває сутність мультимедійних уроків, описує їх основні переваги. На прикладі уроку позакласного читання на тему "Звичаї, обряди та традиції українців" ілюструються можливості організації медіауроку. У додатку – кольорові слайди недійної презентації до уроку.

*****

Назва: "ЗФП з елементами футболу"

Автор: Лавренов О. В., учитель фізичної культури та захисту вітчизни, Бердичівська школа № 6 імені І. В. Житниченка Житомирської обл.

Анотація: план-конспект проведення уроку повторення та вдосконалення рухових навичок фізичної культури з учнями 9 класу (модуль "Футбол"). Конспект розроблено у формі таблиці, де планується зміст основного навчального матеріалу та методичні вказівки про його опрацювання.

*****

Назва: "Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія лугів з кислотними оксидами, кислотами, солями"

Автор: Левадна В. О., заступник директора з НВР, учитель хімії, Вознесенська школа Мелітопольської району Запорізької обл.

Анотація: план-конспект вивчення нового матеріалу у формі уроку-дослідження з хімії. Його мета ‑ ознайомити учнів із фізичними властивостями основ; розвивати навички складання рівнянь хімічних реакцій; виховувати толерантне ставлення учнів у процесі групової роботи. У додатках до матеріалу – слайди кольорової медіапрезентації до теми уроку у форматі Power Point.

*****

Назва: "Искусство быть волшебником" (рос. мова)

Автор: Мельнікова О. С., учитель російської мови та літератури, Луганський НВК школа-ліцей № 24.

Анотація: план-конспект уроку-дискусії за новелою О’Генрі "Дари волхвів". На уроці використовуються фотоматеріали з біографії письменника, репродукції картин італійських і російських митців на різдвяну тематику, малюнки учнів до новели. Мета уроку – з’ясувати, що таке справжні людські почуття.

*****

Назва: "Малі тіла Сонячної системи"

Автори:

  • Олексієвич Н. Л.; учитель фізики, Чернівецька гімназія № 5;
  • Коблянська Ф. Г., учитель астрономії, Чернівецька школа № 1.

Анотація: матеріали до уроку з астрономії на позначену тему для учнів 11‑12 класів, куди увійшли відомості про астероїди, комети, метеорити, класифікаційна таблиця до теми, матеріали для допитливих, тестові завдання закритої форми та презентація до уроку у форматі Power Point, окремі папка з фотографіями малих тіл.

*****

Назва: "Виборчі системи"

Автор: Олійник Ю., В., викладач історії та суспільно-політичних наук, магістр управління, Коротичанський ліцей Харківської обл.

Анотація: план-конспект і методичні матеріали про проведення уроку на позначену тему у формі ділової гри. До набору матеріалів входять: запрошення на вибори президента класу, протокол дільничної комісії, бюлетень для голосування та відомості про історію виборів.

*****

Назва: "Міжпредметні зв’язки в курсі фізики як шлях до посилення єдності навчання та виховання учнів"

Автор: Охременко Н. О., учитель фізики й астрономії, заступник директора школи з НМР, Свеська спеціалізована школа № 1 Ямпільського району Сумської обл.

Анотація: автор розглядає проблему встановлення міжпредметних зв’язків викладання курсу фізики загальноосвітньої школи та низки інших предметів, ув’язуючи це із проблемою вихання учнів. Цінність роботі придає добірка методичних матеріалів на позначену тему.

*****

Назва: "Спрощений розрахунок середнього балу класу за 12-бальною системою оцінювання"

Автор: Португальський О. В., учитель географії, Миколаївська школа № 56.

Анотація: автор дає власне бачення розрахунку середнього балу класу (або іншої великої групи учнів, студентів, курсантів тощо), що суттєво економить час учителів у звітний період.

*****

Назва: "Використання інформаційних технологій на уроках математики"

Автор: Пурденко Т. С., учитель математики, Бориспільський ліцей "Дизайн-освіта" імені Павла Чубинського Київської обл.

Анотація: автор розмірковує про можливості та переваги використання інформаційних технологій навчання в курсі математики загальноосвітньої школи. Окрема увага приділяється застосуванню табличного процесора MS Excel, програми для створення презентацій Microsoft Power Point, пакета динамічної геометрії DG, контрольно-діагностичної системи Test-W.

*****

Назва: "Формування творчих компетентностей на уроках літератури" (рос. мова)

Автор: Скоблякова Т. А., учитель російської мови та літератури, Макіївська школа № 47 Донецька обл.

Анотація: автор розкриває значення терміна "компетентність", висвітлюючи шляхи її формування, розкриває суть діагностичних методик і безпосередній розвиток здібностей учнів як мету викладання. Пропонуються зразки різнорівневих завдань до уроків 5‑9 класів.

*****

Назва: "Інтерактивні методи навчання на уроках освітньої галузі "Людина і світ"

Автор: Строкань Н. О., учитель початкових класів, Вознесенська школа Мелітопольського району Запорізької обл.

Анотація: матеріали з досвіду роботи на позначену тему, де автор ділиться думками про суть учительської праці, робить спробу збагнути проблеми сучасної школи, освіти та співвідносить це із практикою власної діяльності. У додатках – таблиці, схеми та діаграми, що унаочнять теоретичне підґрунтя роботи.

*****

Назва: "Минутка гимнастики ума как один из приемов активизаии внимания учащихся на уроках математики и информатики в 5‑9-х классах" (рос. мова)

Автор: Хараб Є. С., учитель математики й інформатики, Луганських НВК школа-ліцей № 24.

Анотація: "Урок в основній школі, ‑ запевняє автор, ‑ потребує зміни методів роботи". Задля вирішення цієї проблеми пропонується вводити на уроках так звані „Хвилинки гімнастики розуму”, що потребують використання логічних, лінгвістичних запитань і різноманітних завдань дидактичного змісту. У додатку – медійна презентація.

*****

Назва: "Продуктивне навчання як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів"

Автор: Шевчук І. Л., учитель початкових класів, Красноперекопська школа № 4 АРК.

Анотація: робота на позначену тему структурується за таким планом: вступ, нетрадиційний урок ‑ засіб залучення учнів у продуктивну співпрацю, метод проектів як засіб створення ситуації успіху в навчанні, заключна частина та список літературних джерел.

*****

Назва: "Эстетическое воспитание на уроках физики" (рос. мова)

Автор: Шилєнкова Л. В., учитель фізики, Луганський НВК школа-ліцей № 24.

Анотація: "Якщо на уроці не можна використати проблемну ситуацію чи поставити ефектний досвід, то треба задіяти мистецтво", ‑ уважає авторка роботи. В якості прикладу розглянуто урок фізики в 9 класі на тему "Будова атома".

*****

Назва: „Література рідного краю. Творчість С. Черкасенка”

Автор: Шмарговська Л. В., учитель української мови та літератури, Доманівський районний НВК "Доманівська школа № 1" Миколаївської обл.

Анотація: план-конспект уроку на тему "Людина починається з добра (за твором С. Черкасенка "Маленький горбань")". Дидактична мета ‑ працюючи з текстом твору, учні мають зрозуміти психологію головного героя та інших персонажів, визначити ідею твору – ідею гуманізму та всепрощення.

*****

Назва: Технології рольової гри.

Автор: Валєєв Р. Г., заступник начальника кафедри конституційного та міжнародного права, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка.

Анотація: Методична розробка універсальної технології рольової гри для використання на семінарських заняттях. Рольові завдання запропонованого дидактичного прийому гри-імітації адаптовані до ТРІЗ-педагогіки, а сюжетом є молодіжна гра "Мафія".

*****

Назва: Закріплення звука [дж].

Автор: Генсюровська Л. Б., заступник директора з НВР в початкових класах, Тернопільська школа № 27.

Анотація: Конспект уроку з навчання грамоти за позначеною темою, де використовуються словниково-логічні вправи на підставі тексту "Бджілка й Конвалія". Мета уроку – розвивати власні спостереження для здобуття нової навчальної інформації.

*****

Назва: Прийменник як службова частина мови.

Автор: Лук’янова Н. В., учитель української мови та літератури, Червонозаводська школа № 2 Лохвицького району Полтавської обл.

Анотація: План-конспект уроку з української мови в 7 класі із застосуванням мультимедійних технологій. Мета уроку ‑ забезпечити поглиблення знань учнів про прийменник, формувати уміння самостійно будувати висловлювання, збагачувати словниковий запас.

*****

Назва: Хліб – усьому голова.

Автор: Муляревич В. В., учитель початкових класів, Уманський НВК № 1 Черкаської обл.

Анотація: План-конспект уроку із читання в 2 класі з позначеної теми. Мета уроку ‑ знайомити дітей із тим, що хліб – цінний продукт харчування та святиня народу; виховувати бережливе ставлення до хлібу.

*****

Назва: Вимова й написання префіксів з- (зі-), с-.

Автор: Опанасюк З. Д., учитель української мови та літератури, Новоград-Волинська школа Житомирської обл.

Анотація: План-конспект уроку-проекту з української мови в 5 класі. Мета уроку ‑ поглибити знання учнів про частини слова; збагачувати словниковий запас; виховувати увагу, старанність, любов до рідної мови. У додатку – медіапрезентація.

*****

Назва: Скандинавія.

Автор: Переходова О. І., учитель історії та правознавства, Димитровська Українська гімназія Донецької обл.

Анотація: План-конспект комбінованого уроку з всесвітньої історії в 7 класі. Для його проведення необхідне таке обладнання: SMART-дошка, дискети з текстами, карти та малюнки. Мета уроку ‑ ознайомити учнів із подіями, які увійшли в історію Європи як "Епоха норманів", дати уявлення про вікінгів, їх роль у житті європейських народів. У додатку – медіапрезентація.

*****

Назва: Письменники Київщини.

Автор: Соляр Н. В., учитель початкових класів, Білоцерківська багатопрофільна школа № 11 Київської обл.

Анотація: Плани-конспекти уроків позакласного читання з позначеної теми. Авторка пропонує розробки тем таких уроків: "Веселі гуморески Володимира Дідівського"; "Держава моя"; "У боротьбі за рідний край. Анатолій Гай "Жайворони над полем"; "Українська жінка. Її громадська й суспільна роль". Мета останньої розробки ‑ познайомити дітей із постаттю славетної дочки України – Марусею Богуславкою.

*****

Назва: Шарль Бодлер – пізній романтик і предтеча символізму.

Автор: Хмура С. Ю., учитель зарубіжної літератури, Хустський НВК Закарпатської обл.

Анотація: План-конспект уроку засвоєння нових знань із позначеної теми. Мета уроку ‑ познайомити учнів із неординарною особистістю поета й оцінкою творчості Бодлера його сучасниками-поетами; залучити учнів до самостійної роботи з літературною критикою.

*****

Назва: Що таке економіка?

Автор: Шкребтій Л. В., учитель початкових класів, Старокостянтинівська гімназія Хмельницької обл.

Анотація: Розробка уроку з позначеної теми курсу "Основи економічних знань" у 4 класі. До проведення уроку потрібно мати таке обладнання: множничок, книжку "Економічна мозаїка", картки із завданнями, тексти прислів’я та задачі. Урок ставить за мету виховання економного витрачання природних ресурсів.

*****

Назва: Різноманітність рослин. Що дають рослини людям.

Автор: Юріна О. А., учитель початкових класів, Шепетівський НВК № 2 Хмельницької обл.

Анотація: План-конспект уроку-спостереження з курсу "Я і Україна" у 2 класі. Мета уроку ‑ сформувати в учнів уявлення про різноманітність рослинного світу; навчити розподіляти рослини на групи; розкрити цінності рослин для людини; виховувати дбайливе ставлення до рослин.

*****

Назва: Уроки етики.

Автор: Ястреба Н. М., учитель російської мови, зарубіжної літератури й етики, Червонозаводська школа № 2 Лохвицького району Полтавської обл.

Анотація: Збірка містить розробки двох уроків етики в 5 та 6 класах, відповідно до чинної навчальної програми та з опорою на діючі підручники. Темами обрані такі: "У чому виявляється милосердя" та "З чого починається дружба".

*****

Назва: Фізкультхвилинки на уроці англійської мови.

Автор: Артюх І. В., учитель англійської мови, Харцизька школа № 3 Донецької обл.

Анотація: Авторка стверджує, що зняти втому та підвищити працездатність учнів допоможуть засоби релаксації ‑ багаторазові фізкультхвилинки, на які можна відводити 3‑5 хвилин уроку. Наведено вимоги до організації та проведення фізкультхвилинок, рекомендації для вчителя та зразки вправ для рук, очей, а також різноманітне аутогенне тренування та психологічна підтримка.

*****

Назва: Стилістичні засоби морфології.

Автор: Батрак О. А., учитель української мови та літератури, Апостолівський районний ліцей-інтернат Дніпропетровської обл.

Анотація: План-конспект уроку узагальнення та систематизації матеріалу на основі дослідження з української мови в 10 класі. Урок ставить за мету узагальнити та систематизувати навчальні компетентності учнів щодо формування понять про функції мовних засобів і вміння користуватись ними в мовній практиці; виховувати мовленнєву культуру, повагу до рідної мови.

*****

Назва: Відкриваємо скарбничку мудрості.

Автор: Бендас Н. М., викладач фізики та інформатики, Зіньківський професійний аграрний ліцей Полтавської обл.

Анотація: Автор-упорядник пропонує збірку афоризмів, висловів, фраз стосовно фізики. "Використання афоризмів на уроках фізики – це один із засобів підвищення мотивації навчальної діяльності", ‑ вважає вчитель. До збірки увійшли такі розділи: "Наука, переконання"; "Розум, знання, навчання"; "Застосування фізичних явищ" тощо.

*****

Назва: Квітучий сад.

Автор: Бісун Л. М., вихователь дошкільних груп, Хустський НВК № 1 Закарпатської обл.

Анотація: План-конспект заняття з малювання для старших дошкільнят із позначеної теми. Мета ‑ навчити дітей малювати дерево в техніці видування; заохочувати використовувати набуті навички малювання патичком, зібганим папером, пензликом тощо.

*****

Назва: Об’єми многогранників і тіл обертання.

Автор: Вербик І. Г., викладач математики, Алчевський ПМЛ Луганської обл.

Анотація: План-конспект підсумкового уроку повторення з геометрії з використанням електронних засобів навчання. Мета ‑ повторити теоретичний матеріал із теми, узагальнити, систематизувати та поглибити знання учнів про об’єми тіл при розв’язуванні задач.

*****

Назва: Особливості оцінювання контрольних робіт у початковій школі.

Автор: Галайда Б. І., учитель початкових класів, Калуська школа № 6 Івано-Франківської обл.

Анотація: Збірка оцінювальних завдань, що відповідають чинним навчальним програмам із математики для початкової школи. Вони розроблені на підставі різнорівневого підходу та розраховані на різні рівні складності: вищого (7‑8 завдань); достатнього (5‑6); середнього (3‑4) та початкового (1‑2). Запропонована система оцінювання дає можливість оцінити навіть найменші процеси мислення та дії учнів, що необхідні для вирішення завдань.

*****

Назва: About myself. My Biographical time-line.

Автор: Галицька М. Л., учитель англійської мови, Слов’янська гімназія, м. Київ.

Анотація: План-конспект уроку з англійської мови у 5 класі (за підручником "In Touch 1", видавництва LONGMAN). Для його проведення необхідно мати мультимедійний проектор і музичний центр. Мета ‑ систематизація лексико-граматичного матеріалу; формування комунікативних навичок усного мовлення й аудіювання; складання автобіографії; виховання поваги та гордості до видатних українців через порівняння культур.

*****

Назва: Хімія й екологія.

Автор: Голуб Г. М., учитель хімії, Куп’янська школа № 4 Харківської обл.

Анотація: План-конспект інтегрованого уроку-конференції із застосуванням інформаційних технологій у 11 класі. Мета – з’ясувати позитивний і негативний уплив діяльності людини на глобальну екосистему; удосконалювати навички роботи з різними джерелами інформації. У додатку – медіапрезентація роботи екологічного клубу "Ластівка".

*****

Назва: Поширення та колообіг Оксигену у природі.

Автор: Ігнатенко О. С., учитель хімії та біології, заступник директора з НВР, Новомосковська школа № 15 Дніпропетровської обл.

Анотація: План-конспект комбінованого уроку з хімії у 7 класі з навчальної теми "Прості речовини". Матеріали містять технологічну картку уроку та картку його структури. На такому уроці використовуються різноманітні інтерактивні й ігрові вправи: "Асоціативний кущ"; "Індивідуальна рольова робота"; "Інформбюро"; "Навчальний проект"; "Морський бій" тощо.

*****

Назва: Урок обслуговуючої праці.

Автор: Коміссарчук А. І., учитель обслуговуючої праці, Павлоградська школа № 9 Дніпропетровської обл.

Анотація: План-конспект комбінованого уроку з елементами інтерактивних технологій у 5 класі з теми "Техніка" (Практична робота 1. Вправи з керування швейною машиною. Практична робота 2. Заправляння ниток у машину та виконання строчок). Мета ‑ ознайомлення учнів із будовою швейної машини; формування навичок керування швейною машиною; свідоме виконання правил із техніки безпеки.

*****

Назва: Модель профільного вивчення окремих предметів.

Автор: Куріло Н. В., заступник директора з НВР, Новогродівська школа № 10 Донецької обл.

Анотація: Матеріал має таку структуру: загальні відомості про заклад освіти, його структура, мета, завдання та принципи діяльності, особливості школи ІІІ ступеня; теоретична база профільного навчання; організація навчально-виховного процесу; науково-методичне та програмне забезпечення профільного навчання; результати профільного навчання.

*****

Назва: Действие магнитного поля на заряженную частицу. Сила Лоренца. (Рос. мова.)

Автор: Кучма І. В., учитель фізики, Миколаївська вечірня школа № 5.

Анотація: План групової комбінованої консультації з фізики в 11 класі вечірньої школи з позначеної теми. Мета – пояснити дію магнітного поля на частки, що рухаються; увести поняття сили Лоренца; розвивати спостережливість, уміння робити висновки; виховувати колективізм, кмітливість, а також формування наукового сприйняття та навичок навчальної діяльності.

*****

Назва: Звук [х ],[х’ ]. Букви Х х.

Автор: Лісовець О. В., учитель початкових класів, Прилуцька гімназія № 1 Чернігівської обл.

Анотація: План-конспект уроку читання у 1 класі за системою розвивального навчання Д. Ельконіна – В. Давидова. Мета ‑ познайомити дітей із новою буквою та розвивати читацькі вміння; увести поняття "діалог"; познайомити з синонімами; виховувати повагу й любов до хліба.

*****

Назва: Енергосистема України. Споживання електроенергії. Енергозбереження.

Автор: Мартинюк Т. С., учитель географії, Білоцерківська школа № 18 Київської обл.

Анотація: Конспект уроку вивчення нового матеріалу з географії, з використанням мультимедійних презентацій (додаються). Мета ‑ показати утворення енергосистеми України; усвідомлення учнями власної значущості та можливості впливати на загальну енергозалежність країни.

*****

Назва: Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису.

Автор: Нюкало І. М., учитель інформатики, Новоград-Волинська школа № 9 Житомирської обл.

Анотація: План-конспект уроку засвоєння нових знань, формування умінь і навичок з інформатики в 9 класі з позначеної теми. Мета ‑ удосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word і його можливості; навчити створювати документи за певною структурою та проводити перевірку правопису.

*****

Назва: Закріплення знань, умінь і навичок з теми “Іменник”. Складові здорового способу життя.

Автор: Федорченко Т. А., учитель початкових класів, Донецька школа № 97.

Анотація: Конспект інтегрованого уроку з української мови й основ здоров’я в 4 класі. Мета ‑ поглибити та закріпити знання учнів про іменник і показати учням, що дотримання всіх складових здорового способу життя є провідна умова збереження та зміцнення здоров’я; розвивати орфографічну зіркість, усну й писемну мову учнів; виховувати старанність у виконанні основних правил збереження здоров’я.

*****

Назва: Степенева функція, її графік та властивості.

Автор: Чирко В. О., учитель математики та інформатики, Червонозаводська школа № 2 Лохвицького району Полтавської обл.

Анотація: План-конспект уроку з математики з використанням інформаційних технологій, до якого потрібні комп’ютери та педагогічний програмний засіб GRAN1. Дидактична мета уроку ‑ узагальнення та систематизація знань про степеневу функцію; закріплення навичок читання графіків.

*****

Назва: Довкілля тварин. Пристосування тварин до добування корму. Захист від ворогів.

Автор: Колодяжна Л. А., учитель початкових класів, Охтирська школа № 3 Сумської обл.

Анотація: Розробка інтерактивного уроку природознавства у 3 класі з позначеної теми. Дидактична мета уроку ‑ формувати поняття "довкілля тварин" і ознайомити учнів з ознаками, завдяки яким дикі тварини добувають корм і захищаються від ворогів. Розвивати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки та виховувати любов до тварин, бажання їх захищати від знищення.

*****

Назва: Біофізика деформацій стебел рослин.

Автор: Курбан Т. Д., учитель фізики, Донецька школа № 69.

Анотація: Тему можна використати на практичних заняттях факультативу з фізики чи при вивченні теми за чинною програмою "Сила пружності. Закон Гуку". Завдяки їй з учнями можна проводити ряд запропонованих досліджень, які допоможуть краще зрозуміти від чого залежать пружні властивості стебел рослин, зробити черговий крок до формування дослідницької компетентності.

*****

Назва: Фізкультурні паузи як психофізіологічні аспекти уроку іноземної мови.

Автор: Шевченко Т. О., учитель англійської мови, Макіївська школа № 15 Донецької обл.

Анотація: У роботі наголошується, що задля забезпечення оптимального ритму навчальної праці школярів на уроках іноземної мови доцільно враховувати низку психологічних можливостей учнів, зокрема зорового навантаження та тонкої координації рухів.

Освіта.ua
01.05.2010

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів