Викладач сільськогосподарських дисциплін закладів вищої освіти

Викладач сільськогосподарських дисциплін проводить навчальні заняття у вигляді лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять з різних галузей сільськогосподарських наук. Він розробляє освітні програми, готує підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації до занять.

Залежно від наукового ступеня викладач сільськогосподарських дисциплін займається науковими дослідженнями самостійно чи у співпраці з молодими науковцями і студентами в галузі агрономії, сільськогосподарського машинобудування, городництва, садівництва, рибного господарства, зоотехніки, виробництва продуктів харчування.

Викладач сільськогосподарських дисциплін бере участь в організації навчального та дослідницького процесу в навчальному закладі, консультує і контролює молодих дослідників, студентів та аспірантів, що проводять дослідницьку роботу в галузі сільського господарства.

Професійні обов’язки

 • планування, підготовка та вдосконалення навчальних програм у галузі агрономії, сільськогосподарського машинобудування, садівництва, рибного господарства, зоотехніки та харчових технологій;
 • розробка, перевірка та впровадження нових методів та прийомів навчання, підготовка навчальних підручників, посібників, конспектів та методичних рекомендацій;
 • читання лекцій, проведення семінарів, лабораторних, практичних занять та інших форм навчання;
 • підготовка та оцінювання знань студентів шляхом проведення колоквіумів, тестування, іспитів;
 • спільно зі студентами й аспірантами проведення досліджень, розробка нових чи вдосконалення існуючих методів обробітку ґрунту, охорони та рекультивації земель, захисту рослин;
 • проведення досліджень у галузі садівництва, розробка чи вдосконалення методів вирощування садівничих рослин;
 • проведення чи контроль за ходом наукових досліджень, експериментів та спостережень, спрямованих на ефективність управління рибним господарством;
 • спільно з аспірантами і студентами проведення наукових досліджень, що стосуються вирощування та розведення тварин, удосконалення селекційної роботи і використання досягнень науково-технічного прогресу в тваринництві;
 • проведення досліджень та консультацій у галузі сучасних методик і технологій, спрямованих на підвищення якості харчових продуктів і розширення асортиментного ряду продукції;
 • проведення самостійно чи у співпраці зі студентами досліджень, що стосуються технології харчування людини та розробки стандартів харчування для різних вікових і соціальних груп населення;
 • проведення інших досліджень, що належать до сфери сільськогосподарських наук, публікація результатів і використання їх у викладацькій діяльності;
 • надання практичної та теоретичної допомоги молодим дослідникам та студентам, які проводять дослідницьку та експериментальну діяльність в області сільського господарства;
 • контроль за збереженням та ефективним використанням навчально-матеріальної бази, обладнання і інвентарю профільного кабінету, кафедри та лабораторії;
 • проведення лабораторних робіт і практичних занять та контроль за дотриманням студентами правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
 • дотримання в професійній діяльності етичних норм поведінки в навчальному закладі, законодавства про освіту;
 • участь у вітчизняних чи закордонних конференціях та наукових конгресах в області сільськогосподарських наук;
 • участь в організації навчального та дослідницького процесу в закладі вищої освіти.

Освіта.ua
31.05.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів