Викладач землезнавства та геоморфології закладів вищої освіти

Викладач землезнавства та геоморфології проводить навчальні заняття у вигляді лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять з різних галузей землезнавства та геоморфології у закладах вищої освіти.

Він готує конспекти, підручники, методичні рекомендації для проведення занять, проводить наукові дослідження в області землезнавства та геоморфології.

Спільно зі студентами, аспірантами чи молодими дослідниками викладач землезнавства та геоморфології визначає кількісні співвідношення хімічних елементів та геометричні особливості земної кулі, готує геологічні карти, класифікує осадові структури. Він консультує та контролює наукові експерименти й дослідження, які проводяться молодшими науковцями та студентами, бере участь в організації навчальної та дослідницької діяльності у навчальному закладі.

Професійні обов’язки

 • розробка та вдосконалення освітніх програм у галузі геофізики, географії, геології та океанології;
 • розробка та впровадження нових методів та прийомів навчання, підготовка чи оновлення навчальних посібників та методичних рекомендацій;
 • проведення лекцій, семінарів, практичних та лабораторних занять із землезнавчих та геоморфологічних дисциплін;
 • проведення оцінювання знань студентів шляхом іспитів та тестування;
 • вивчення разом зі студентами форм поверхні Землі та процесів, які формують цю поверхню;
 • вивчення та визначення геологічних умов залягання корисних копалин;
 • вивчення виникнення кількісної диференціації та циркуляції хімічних елементів у природних середовищах;
 • вивчення генезису мінералів та мінеральних речовин, визначення їх фізико-хімічних властивостей та способів їх модифікації;
 • проведення навчально-дослідних робіт, спрямованих на встановлення кількості та якості підземних вод та можливостей їх експлуатації;
 • проведення експертизи гірських порід, розробка геологічних карт та описів гірських порід;
 • вивчення процесів та осадових порід, класифікація та визначення їх структур;
 • вивчення явищ та процесів, що відбуваються у всіх геосферах земної кулі, проведення інших наукових досліджень у галузі землезнавства та публікація їх результатів;
 • контроль за збереженням навчально-матеріальної бази, обладнання та інвентарю профільного кабінету, кафедри та лабораторії;
 • проведення лабораторних робіт і практичних занять та контроль за дотриманням студентами правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
 • дотримання в професійній діяльності етичних норм поведінки в навчальному закладі, законодавства про освіту та впровадження державної політики в питаннях вищої освіти;
 • розробка експертних висновків щодо виникаючих загроз для навколишнього середовища та виявлення екологічних ризиків, спричинених виробничою діяльністю;
 • дотримання в роботі активної природоохоронної життєвої позиції, формування у студентів світоглядних орієнтирів на основі нових екологічних концепцій;
 • надання практичної та теоретичної допомоги молодим дослідникам та студентам, які проводять дослідницьку та експериментальну діяльність в області землезнавства;
 • участь у вітчизняних чи закордонних конференціях та наукових конгресах в області землезнавства і геоморфології;
 • участь в організації навчального та дослідницького процесу в закладі вищої освіти.

Освіта.ua
31.05.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів