Викладач медичних дисциплін закладів вищої освіти

Викладач медичних дисциплін проводить навчальні заняття у вигляді лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять з різних галузей медичних наук у медичних закладах вищої освіти. Він розробляє освітні програми, готує підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації для проведення лекцій, семінарів, практичних занять.

Залежно від наукового ступеня, викладач займається науковими дослідженнями самостійно чи у співпраці з молодими науковцями і студентами в галузі анатомії людського організму, терапії, хірургії, акушерства, гінекології, ортопедії, травматології, педіатрії, онкології, гематології та інших медичних дисциплін.

Викладач медичних дисциплін бере участь в організації навчального та дослідницького процесу в навчальному закладі, консультує і контролює молодих дослідників, студентів та аспірантів, що проводять дослідницьку роботу в медичній галузі.

Професійні обов’язки

 • планування та підготовка програм вищої медичної освіти, підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій;
 • розробка, перевірка та впровадження нових методів та прийомів навчання, новітніх технічних і технологічних навчальних засобів;
 • читання лекцій, проведення семінарів, лабораторних, практичних занять та інших форм навчання з різних медичних галузей: терапії, хірургії, отоларингології, акушерства, гінекології, ортопедії, психіатрії, неврології, травматології, педіатрії, онкології, гематології, стоматології, патанатомії та інших медичних дисциплін;
 • постійне оцінювання знань студентів шляхом проведення колоквіумів, тестування, іспитів;
 • спільно зі студентами і аспірантами проведення досліджень та розробка нових чи вдосконалення існуючих методів лікування хвороб людського організму медикаментозним чи хірургічним шляхом;
 • проведення досліджень у галузі діагностування й обстеження пацієнта, ведення лікувального процесу, післяопераційного відновлення та реабілітації хворих;
 • проведення чи контроль за ходом наукових досліджень, експериментів та спостережень, спрямованих на ефективність сучасних лікувальних заходів;
 • спільно з аспірантами і студентами проведення наукових досліджень, що стосуються вдосконалення лабораторного, діагностичного чи лікувального обладнання й апаратури на основі досягнень науково-технічного прогресу в медицині;
 • проведення досліджень та консультацій у галузі сучасних методик і технологій, спрямованих на підвищення ефективності медикаментозного і хірургічного лікування;
 • проведення самостійно чи у співпраці зі студентами досліджень, що стосуються впливу різних лікувальних методів на людський організм в залежності від віку та професії;
 • проведення інших досліджень, що належать до медичної сфери, публікація результатів і використання їх у викладацькій діяльності;
 • надання практичної та теоретичної допомоги молодим дослідникам та студентам, які проводять дослідницьку та експериментальну діяльність в області медичних досліджень;
 • контроль за збереженням та ефективним використанням навчально-матеріальної бази, обладнання і інвентарю профільного кабінету, кафедри та лабораторії;
 • проведення лабораторних робіт, практичних занять, та контроль за дотриманням при проходження медичної практики студентами правил охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
 • дотримання в професійній діяльності етичних норм поведінки в навчальному закладі, законодавства про працю, медицину та освіту;
 • участь у вітчизняних чи закордонних конференціях та наукових конгресах в області медичних наук;
 • участь в організації навчального та дослідницького процесу в закладі вищої освіти;
 • постійне вдосконалення власних знань та умінь шляхом навчання на курсах післядипломної підготовки, участі в наукових конференціях, нарадах, симпозіумах на медичну тематику.
 • організація та проведення масових заходів з метою популяризації здорового способу життя та запобігання виникненню різноманітних захворювань.

Освіта.ua
31.05.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів