Дані щодо фактичного прийому та випуску за спеціальностями у закладах вищої освіти

Набір містить дані щодо фактичного прийому та фактичного випуску за усіма спеціальностями

Дані щодо фактичного прийому та випуску за спеціальностями у закладах вищої освіти

Дані щодо фактичного прийому містять: рік вступу, освітній рівень, на основі якого здійснено вступ, код та назву спеціальності (спеціалізації), назва області, назва закладу освіти, код в ЄДЕБО, форма власності та підпорядкування закладу освіти, джерело фінансування здобуття освіти особою (бюджет чи кошти фізичних та юридичних осіб) та форми здобуття освіти (денна, заочна, вечірня). Дані щодо фактичного випуску містять: рік закінчення закладу, код та назву спеціальності (спеціалізації), назва області, назва закладу освіти, код в ЄДЕБО, форма власності та підпорядкування закладу освіти, джерело фінансування здобуття освіти особою (бюджет чи кошти фізичних та юридичних осіб) та форму здобуття освіти (денна, вечірня, заочна).

ЗАВАНТАЖИТИ

Освіта.ua
14.01.2020