Реєстр закладів вищої освіти

Складова частина ЄДЕБО, у якій містяться відомості про заклади вищої освіти та їх відокремлені структурні підрозділи

Реєстр закладів вищої освіти

Реєстр вищих навчальних закладів - це складова частина Єдиної державної електронної бази з питань освіти, в якій містяться відомості про вищі навчальні заклади, їх відокремлені структурні підрозділи незалежно від форми власності та сфери управління, видані їм ліцензії, сертифікати про акредитацію.

ЗАВАНТАЖИТИ

Освіта.ua
14.01.2020