Вплив платформ для онлайн-курсів на навчання в школах
PR

Як платформа для створення онлайн-курсів змінює підхід до навчання в українських школах

Вплив платформ для онлайн-курсів на навчання в школах

Сучасні онлайн платформи вже використовуються в школах по всьому світу, довівши свою ефективність і зручність. Але яка ситуація з ними в українських школах? Як платформа для створення онлайн-курсів змінює підхід до навчання в українських школах?

У сучасному світі, коли технології розвиваються з неймовірною швидкістю, сфера освіти також поступово адаптується до нових реалій. Цифровізація освіти стає все більш поширеною тенденцією по всьому світу, і Україна не є винятком.

Одним із ключових інструментів цифрової трансформації є платформи для створення онлайн-курсів. Вони не просто мають потенціал змінити спосіб подачі навчального матеріалу, але і впливають на саму структуру та філософію освітнього процесу.

Розглянемо, як платформа для створення онлайн курсів впливає на підхід до навчання в українських школах і які перспективи відкриває ця технологія для майбутнього української освіти.

Сучасний стан освіти в українських школах

Традиційно освіта в Україні базується на авторитарному стилі викладання, де викладач посідає центральне місце в процесі навчання, а учні більше сприймають, аніж беруть участь у навчальному процесі.

Однак з часом освітня політика України зазнає значних змін, намагаючись збільшити активність учнів та розширити їхнє критичне мислення.

Проте, попри ці зміни, українська система освіти продовжує стикатися з численними викликами. Це й оновлення навчальних планів, і вдосконалення методів оцінювання, і забезпечення рівного доступу до якісної освіти в усіх регіонах країни, а також впровадження цифрових технологій у навчальний процес.

Важливою перешкодою є також фінансування: багато шкіл потребують додаткових коштів для модернізації інфраструктури, включаючи інформаційно-комунікаційні технології, які є важливою складовою сучасного навчання.

Останніми роками в Україні спостерігається зростання кількості ініціатив, спрямованих на розвиток онлайн-освіти. Це створення електронних підручників, використання цифрових платформ для курсів та впровадження інтерактивних навчальних ігор. Ці інновації, хоча і потребують значних інвестицій, можуть стати важливим фактором модернізації системи освіти в Україні.

Як платформи для розміщення онлайн курсів можуть змінити українську освіту?

Онлайн сервіси можуть стати надзвичайно корисними як для вчителів, так і для учнів:

 • Розширення доступу до освіти. Онлайн-курси можуть допомогти забезпечити доступ до освіти для учнів у віддалених або регіонах з обмеженими ресурсами, зменшуючи географічні та соціальні бар'єри.
 • Індивідуалізація навчання. Цифрові платформи для розміщення онлайн курсів дозволяють учителям адаптувати навчальний план до потреб кожного учня, підтримуючи індивідуальний темп та стиль навчання.
 • Підтримка дистанційного навчання. У контексті глобальних викликів, таких як пандемія COVID-19 чи повномасштабна війна проти рф, платформи для створення онлайн-курсів можуть допомогти підтримувати навчання на відстані, забезпечуючи неперервність освіти.
 • Розвиток цифрових навичок. Інтеграція платформ для проведення онлайн курсів у навчальний процес також сприяє розвитку цифрових навичок учнів, які є критично важливими в сучасному світі.
 • Підвищення мотивації та залучення учнів. Онлайн-курси, оформлені в ігровій формі, можуть сприяти залученню та мотивації учнів, покращуючи їхнє ставлення до навчання.
 • Професійний розвиток вчителів. Платформи для створення онлайн-курсів можуть слугувати інструментами для професійного розвитку вчителів, надаючи їм можливість постійно вдосконалювати свої навчальні стратегії та педагогічні навички.

Враховуючи всі ці фактори, можна стверджувати, що платформи для створення онлайн-курсів мають потенціал радикально трансформувати систему освіти в Україні, роблячи її доступнішою, гнучкою та сучасною.

Як саме платформи для створення курсів здатні змінити педагогічні методи в школах?

Платформи онлайн-курсів змінюють підходи до викладання тих чи інших предметів в українських школах. Це призводить до наступних наслідків:

 • Збільшення гнучкості. Платформи для курсів роблять педагогічні процеси гнучкішими. Викладачі можуть проводити уроки асинхронно, дозволяючи студентам отримувати доступ до матеріалів курсу в зручний для них час. Цей зсув розширює охоплення знань, задовольняючи потреби учнів, які перебувають у різних часових поясах або мають різне навантаження поза школою.
 • Можливості для персоналізованого навчання. Онлайн-платформи часто мають функції, які уможливлюють персоналізоване навчання. Вчителі можуть налаштовувати уроки відповідно до індивідуальних потреб учнів, роблячи навчання більш релевантним і цікавим. Це також дозволяє проводити диференційоване навчання, коли учні різних рівнів можуть працювати над завданнями, які відповідають їхньому рівню підготовки.
 • Підвищення інтерактивності. Багато платформ онлайн-курсів пропонують інтерактивні функції (такі як вікторини, форуми та інтерактивні модулі), які сприяють активному навчанню. Такий інтерактивний підхід може підвищити зацікавленість учнів та покращити засвоєння нових знань.
 • Розширення співпраці з учнями. Онлайн-платформи часто мають інструменти для співпраці, такі як спільне редагування документів, чати та дискусійні форуми. Це заохочує навчання за принципом «рівний – рівному» як одним із панівних напрямків виховної роботи в умовах становлення нової української школи та покращує навички роботи в команді.
 • Підвищення якості оцінювання. Платформи для розміщення онлайн курсів, такі як Kwiga, збирають безліч даних про успішність, участь і прогрес учнів. Викладачі можуть використовувати ці дані для вдосконалення своїх стратегій викладання, виявлення учнів, які мають проблеми, і своєчасного виправлення цих недоліків.
 • Інтеграція мультимедіа. Ці платформи дозволяють легко інтегрувати мультимедійні елементи – відео, подкасти та інтерактивну графіку. Таке розмаїття може зробити уроки цікавішими та охоплювати різні стилі навчання.
 • Розвиток професійних навичок Платформи онлайн-навчання часто вимагають від вчителів розвитку цифрових навичок. Це не лише забезпечує безперебійну роботу на платформі, але й надає користувачам цінні технічні навички на майбутнє.

Хоча вплив платформ для створення курсів здебільшого позитивний, вони також створюють певні виклики. Учителі повинні адаптувати свої стилі та стратегії викладання до цього нового середовища, а питання, пов'язані з доступом і цифровою грамотністю, мають бути вирішені для забезпечення рівних можливостей навчання для всіх учнів. Це дозволить вивести педагогічні процеси в українських школах на новий рівень і наблизитися до європейських стандартів освіти.

Впровадження платформ для курсів у Нову українську школу (НУШ)

Нова українська школа (НУШ) – це інноваційний освітній проєкт, запроваджений у 2016 році з метою модернізації традиційної системи освіти в Україні. НУШ ставить перед собою мету виховати в учнів критичне мислення, креативність, а також навички розв'язання проблем, що важливо для сучасного суспільства.

Платформи для створення курсів грають важливу роль у впровадженні ідей НУШ. Вони надають викладачам можливість створювати цифрові курси, що спрямовані на відповідні освітні потреби учнів. Це може охоплювати все, від відеоуроків до інтерактивних вправ та квізів, які сприяють кращому засвоєнню матеріалу.

Серед переваг таких платформ – гнучкість і доступність. Учні можуть вивчати матеріал у своєму темпі, ревізувати складні теми та працювати над завданнями, коли їм це зручно. Викладачі, з іншого боку, можуть легко оновлювати курси, відстежувати прогрес учнів і надавати їм вчасний зворотний зв'язок.

Такі платформи для курсів можуть також сприяти підвищенню мотивації учнів, оскільки вони забезпечують візуально привабливі та інтерактивні матеріали, які можуть залучити учнів значно краще, ніж традиційні підручники.

Однак існують і виклики, пов'язані з використанням цих платформ, зокрема, необхідність постійного підключення до інтернету, відсутність необхідного обладнання, а також потреба в підготовці вчителів до використання цих технологій.

Наразі декілька українських шкіл уже використовують платформи для створення онлайн-курсів як частину своїх навчальних програм у розрізі НУШ. Вони вже встигли позитивно оцінити можливості цих ресурсів для покращення якості освіти.

Також гарні відгуки отримав державний проєкт дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» (ВШО) – сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів. Він пропонує відеоуроки, тести та завдання з різних предметів, а також дозволяє вчителям відстежувати навчальний прогрес і правдивіше оцінювати успіхи учнів.

Перспективи платформ для проведення онлайн курсів в Україні

Онлайн-навчання продовжує набирати обертів у сучасному світі, і Україна не є винятком. За останні роки українська система освіти все активніше використовує цифрові технології та платформи для створення курсів, щоб зробити навчання більш доступним та ефективним.

Якщо говорити про перспективи застосування платформ для створення курсів в Україні, то варто звернути увагу на такі аспекти:

 • Розвиток дистанційного навчання. У майбутньому очікується подальше розширення можливостей для дистанційного навчання. Це означає, що все більше учнів зможуть здобувати освіту без необхідності фізично присутність в школі, що особливо важливо для віддалених регіонів.
 • Упровадження гібридних моделей навчання. Змішані чи гібридні моделі навчання, які поєднують традиційне очне навчання та онлайн-навчання, можуть стати більш поширеними. Ці моделі дозволяють учням вивчати матеріал власним темпом, забезпечуючи гнучкість та персоналізацію.
 • Використання ігрових технологій. Ігрові технології та гейміфікація можуть стати важливою частиною онлайн-навчання, забезпечуючи більше мотивації та залучення учнів.
 • Підтримка неперервного навчання. Платформи для розміщення онлайн курсів можуть стимулювати довічне навчання, надаючи людям можливість постійно оновлювати свої знання та навички.
 • Розвиток віртуальної реальності та доповненої реальності. Технології віртуальної (VR) та доповненої реальності (AR) можуть надати нові можливості для інтерактивного та імерсивного навчання.

Сучасне технологічне середовище створює умови для того, щоб ці перспективи стали реальністю. Зважаючи на це, українська система освіти може впровадити новітні підходи до навчання та виховання, що відповідають сучасним вимогам.

Отже, перехід до цифрового навчання ставить перед нами нові виклики. Учителям необхідно опанувати нові навички та методи, а школам потрібно розв'язувати проблеми з інфраструктурою та доступом до ресурсів.

Майбутнє української освіти виглядає обнадійливим. Розвиток дистанційного навчання, впровадження гібридних моделей, використання ігрових технологій та неперервне навчання – це всього лише деякі з перспектив, які відкриваються з використанням цифрових платформ для проведення онлайн курсів.

Ці технології мають потенціал змінити не тільки формат навчання, але й цінності та пріоритети освітнього процесу. Вони вимагають від усіх учасників освітнього процесу більшого зосередження на критичному мисленні, самостійності, співпраці та підтримці неперервного навчання.

Однак успіх переходу до цифрового навчання залежить від багатьох факторів. На державному рівні потрібні стратегічні інвестиції в освітню інфраструктуру та ресурси. Школам і вчителям потрібна підтримка в адаптації до нових методів навчання. А учні потребують доступу до надійних технологій та підтримки в освоєнні цифрових навичок.

Зрештою, платформи для створення онлайн-курсів мають потенціал змінити освіту в Україні на краще, але для досягнення цієї мети потрібні спільні зусилля. Зміни, що вже відбуваються, впливають на весь освітній ландшафт, і ми всі маємо бути готові до цього перехідного періоду. З усім цим, ми можемо бути впевнені, що майбутнє освіти в Україні обіцяє бути інноваційним, інклюзивним та високоадаптивним до швидко змінюваних обставин.

Автор: Любомир Сірський.

ПЕРЕЙТИ НА ПЛАТФОРМУ

Освіта.ua
02.06.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів