Вакцинація педагогів проти COVID-19 та допуск до роботи

Відповіді МОЗ та Держслужби з питань праці щодо вакцинації педагогів та їх відсторонення від роботи

Вакцинація педагогів проти COVID-19 та допуск до роботи

08 листопада 2021 року набирає чинності наказ МОЗ №2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням». Пункт 3 цього наказу передбачає, що працівники закладів освіти всіх рівнів, незалежно від типу та форми власності, мають обов’язково отримати щеплення проти Covid-19. Це зумовлено тим, що працівники закладів освіти працюють в умовах підвищеного ризику й наражають на небезпеку себе та інших, а також, щоб забезпечити можливість очного освітнього процесу.

У зв’язку з тим, що освітній омбудсмен отримав багато звернень та запитань від керівників закладів освіти, педагогічних працівників щодо правомірності відсторонення не вакцинованого працівника від роботи, правових підстав такого відсторонення, щодо того, чи зберігається заробітна плата у відстороненого від роботи нещепленого працівника тощо, Служба надіслала лист із проханням надати роз’яснення до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України та до Державної служби України з питань праці.

Від двох відомств Служба отримала відповіді, які наведені у статті. Також Служба отримала нові запитання від учасників освітнього процесу, на які Служба надала юридичні роз’яснення.

Який порядок отримання керівником закладу освіти інформації про наявність або відсутність у працівника закладу освіти обов'язкового щеплення проти COVID-19 або про відмову педагогічного працівника від вакцинації?

Державна служба України з питань праці: відмова або ухилення працівника закладу освіти від обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення. Якщо працівник не надає керівнику закладу освіти сертифікат про проходження обов’язкового щеплення – це також є підставою для його відсторонення від роботи.

МОЗ: працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19, мають надати керівникові закладу освіти медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.

Тобто працівник має надати сертифікат про проходження обов’язкового щеплення або медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19.

Як діяти керівнику закладу освіти, якщо працівник відмовляється робити обов'язкове профілактичне щеплення проти COVID-19 та / або надати відповідний сертифікат, що підтверджує наявність такого щеплення?

Відповідно до роз’яснення Державної служби України з питань праці, роботодавець може відсторонити працівника від роботи, якщо працівник:

  • з’явився на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
  • відмовляється або ухиляється від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони;
  • в інших випадках, передбачених законодавством (стаття 46 Кодексу законів про працю України).

До інших випадків, передбачених законодавством, належить, зокрема, відмова або ухилення від профілактичних щеплень працівників професій, виробництв та організацій, для яких таке щеплення є обов’язковим. Це передбачено статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Тому, як інформує Державна служба України з питань праці, відмова або ухилення працівника закладу освіти від обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 є підставою для його відсторонення. Якщо працівник не надає керівнику закладу освіти сертифікат про проходження обов’язкового щеплення, це також є підставою для його відсторонення від роботи.

МОЗ пояснює, що, відповідно до пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», керівники закладів освіти мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком, але які відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

Як діяти працівнику якщо він має протипоказання до проведення профілактичних щеплень? Чи має право керівник закладу освіти допустити такого працівника до роботи?

Державна служба України з питань праці інформує, що якщо працівник має абсолютні протипоказання робити щеплення відповідно до Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року № 595, він не підлягає обов’язковій вакцинації.

МОЗ інформує, що, відповідно до підпункту 2 пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», ті працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти СOVID-19, не відсторонюються від роботи. Але для цього як підтвердження працівник повинен надати керівнику закладу освіти медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я.

Які існують медичні протипоказання та застереження до вакцинації проти COVID-19?

Усі протипоказання до вакцинації зазначені у Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, який визначає, що протипоказання можуть бути абсолютними (до них належать постійні або тимчасові) та застереження (вакцинація з пересторогою).

Як роз’яснює МОЗ на вебсайті, абсолютні протипоказання можуть бути постійними й тимчасовими.

Тимчасові протипоказання – протипоказання, які мають тимчасовий характер та зникають з часом. До них належать: гострі захворювання з підвищенням температури вище 38, відповідне лікування, введення вакцин проти інших інфекційних хвороб, проба з туберкуліном, COVID-19 в анамнезі.

Постійні протипоказання – протипоказання до щеплень, що мають постійний пожиттєвий характер. До них належать: анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини.

Також наявні застереження (вакцинація з пересторогою) – ситуація, за якої остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення. До них належать: онкологічна хвороба, аутоімунне захворювання, особи з імунодефіцитом. Крім того, існують протипоказання до введення окремих вакцин.

Великою проблемою для всіх, хто має тимчасові чи постійні протипоказання або застереження, є те, що наразі сімейні лікарі не можуть видати таку довідку, бо її форма лише затверджується, а відповідний наказ про її затвердження ще має бути затверджений Мін’юстом (пройти юстування). Тобто отримати таку довідку особа з протипоказанням поки не може, і лікар також не може її видати.

Чи правомірне відсторонення не вакцинованого працівника під час очного навчання, під час дистанційного навчання та канікул?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236» керівникам державних органів (державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій необхідно забезпечити контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19 та відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти COVID-19, крім тих, які мають абсолютні протипоказання.

Дистанційне навчання – це організація освітнього процесу в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Учитель виконує при цьому свою роботу.

Відповідно до статті 60 (2) Кодексу законів про працю України, дистанційна робота – це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Канікулярний час для педагогічних працівників є робочим часом, під час канікул здійснюється оплата із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул – пункт 71 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул – пункт 25 Типових правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України.

Постанова передбачає відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників, без винятків, тобто і під час дистанційного навчання та канікул.

Чи зберігається заробітна плата у відсторонених від роботи працівників, які не отримали обов’язкове щеплення?

Державна служба України з питань праці роз’яснює, що, відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Тобто заробітна плата виплачується саме за виконану роботу.

Державна служба України з питань праці інформує, що, оскільки під час відсторонення працівник тимчасово увільняється від виконання своїх трудових обов’язків та не може виконувати роботу, то за загальним правилом такому працівникові заробітна плата в період відсторонення не виплачується, якщо інше не встановлено законодавством. Держпраці звертає увагу, що законодавством не передбачається обов’язок роботодавця зберігати за працівником заробітну плату на період його відсторонення від роботи через відмову робити щеплення проти COVID-19. Водночас Держпраці наголошує, що питання оплати праці в період відсторонення можуть регулюватися колективними договорами та / або угодами, рішеннями роботодавця.

МОЗ також інформує, що, відповідно до підпункту 3 пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096, на час такого відсторонення оплата праці працівників здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 1 Закону України «Про оплату праці», які визначають, що заробітна плата – це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Допомога по тимчасовій непрацездатності (лікарняний лист) надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного зі страхових випадків. Тому хочемо зауважити, що під час відсторонення працівника від роботи з припиненням виплати заробітної плати, у такого працівника можуть виникнути проблеми із виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Також до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, відповідно до статті 82 Кодексу законів про працю України, не враховується період відсторонення. Адже до стажу роботи враховується лише той період, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки», за винятком відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. У статтях 25 та 26 визначаються порядок надання відпусток без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку, та відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін.

Які документи (накази, розпорядження тощо) має видати керівник закладу освіти та органу управління освітою для відсторонення працівників від роботи?

Згідно з роз’ясненнями Державної служби України з питань праці, відсторонення від роботи оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця. У наказі зазначаються підстави та строки відсторонення, які визначені в пункті 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096. Також керівник зобов’язаний обов’язково ознайомити з наказом згаданих у ньому осіб, які на першому примірнику документа чи на спеціальному бланку проставляють свої підписи із зазначенням дати ознайомлення (пункт 11 розділу 9 Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях).

Юристи радять, якщо працівник відмовляється ознайомитися зі змістом наказу або проставити свій підпис на наказі, керівник закладу освіти має скласти акт про відмову працівника ознайомитися з документом.

Які документи має надати працівник закладу освіти у разі наявності у нього абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень?

МОЗ інформує, що працівники, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19, мають надати керівникові закладу освіти медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я. Тобто, залежно від діагнозу, перебігу захворювання, лікар надає медичний висновок про тимчасове чи постійне протипоказання до вакцини проти СOVID-19.

Як бути тим, хто перехворів нещодавно на COVID-19?

Підпунктом 15-1 пункту 3 постанови КМУ №1236 встановлено, що для допуску працівника, який нещодавно перехворів COVID-19, на робоче місце потрібна довідка про «одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія)».

Освітній омбудсмен отримує численні звернення від освітян, які нещодавно перехворіли COVID-19 та цілком обґрунтовано перебувають у великій напрузі через те, що з 8 листопада можуть бути відсторонені від роботи та залишитися без засобів до існування, оскільки не можуть отримати необхідну довідку про одужання, що передбачає тимчасові протипоказання до вакцинації проти COVID-19.

Освітній омбудсмен звернувся до Кабінету Міністрів України з відповідним листом терміново ухвалити рішення (до моменту, доки ця послуга не буде надійно доступна на порталі «Дія») про можливість враховувати довідку від лікаря про одужання без підтвердження її за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання, які найближчим часом з’являться у застосунку та на порталі «Дія». Згенерувати його можна на 15-й день від дня встановлення діагнозу в застосунку Дія або на порталі. Термін його дії 90 днів, він буде підставою для вільного пересування у «червоному» рівні епіднебезпеки.

Як і де отримати сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19 та довідку про одужання?

Сертифікат про вакцинацію можна отримати:

Довідка про одужання

  • Міністерство цифрової трансформації України анонсувало запуск цифрових COVID-сертифікатів про одужання, які найближчим часом з’являться у застосунку та на порталі «Дія.
  • Сімейний лікар – після затвердження відповідної форми довідки.

Довідка про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19

  • Сімейний лікар після затвердження відповідної форми довідки.

Якщо станом на 08.11.2021 року працівник отримав лише 1 дозу вакцинації проти COVID-19?

Відповідно до пункту 41-6 постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», керівники закладів освіти мають забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов’язковість профілактичних щеплень проти COVID-19 яких визначена переліком, але які відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19.

У цьому випадку працівник не ухиляється та не відмовляється від щеплення. Такий працівник має змогу згенерувати жовтий сертифікат про вакцинацію у додатку Дія або отримати його у лікаря і надати роботодавцю.

Після отримання другої дози вакцини проти СOVID-19 у визначений строк, працівник має надати відповідний сертифікат керівнику закладу освіти.

Ознайомитися з повним листом-відповіддю Державної служби України з питань праці можна тут: відповідь Держпраці, а з листом-відповіддю МОЗ – тут: відповідь МОЗ.

Варто звернути увагу, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

За матеріалами Служби освітнього омбудсмена.

Освіта.ua
04.11.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
ксения геращенко
Какие феерические суки. Раньше я даже не подозревала, сколько, оказывается, вокруг изуверов с сатаной в душе.
Мама
Моя дитина у другому класі. У нас дуже дуже гарна вчителька, іноді здається, що моя доня її любить більше, ніж мене. Але вона не вакцинована, її відсторонили від роботи. В понеділок у нас було всього 3 уроки, вчора 4, бо англійська. Кожен урок проводив інший вчитель, навіть бібліотекар. Ми, батьки, в розпачі, діти теж. Батьки згодні, щоб у них викладала нещеплена вчителька, вже зібрали підписи, але директорка сказала, що нічого не допоможе, не має права. Вчителька вакцинуватися не буде, є певні хвороби, а медвідвід не дають. Порадьте, що нам, батькам, робити. Завтра в школу дитину, мабуть, не пущу, немає сенсу в такому навчанні
Андрій
Для Мама: Вибачте, але батьки повинні були б зразу не допустити такого наслідку дурного, протизаконного, геноцидного наказу, але батьки надіялися, що їх це не каснеться, а вчителі це не люди, над ними треба проводити експерименти. Я теж відсторонений, на моїх уроках фізики, математики просто сидять бібліотекар, психолог і це в кращому випадку, бо вчора на деяких уроках наглядала часом технічка. Батьки мовчать, їм все подобається. А відсторонені вчителі шукають роботу і не дуже хочуть після такого відношення (публічної зневаги людини і професії взагалі) повертатися на роботу. Така у нас країна кожен за себе вперед по трупах.
Валентина
Де ж та молодь, що так рветься в школу, а зараз так різко пропала?
Коментувати
Аріель
Змусили педагогів виступити "піддослідними кроликами" в тестуванні експериментальної вакцини! Ну, а кого ще заставити, як не цих педогів, людей без честі і гідності, якими можна маніпулювати на ліво і направо!
Маргарита
Я вагітна і мене примушують вакцинуватись. З сьогоднішнього дня усунули від роботи. До декрету мені залишилось 2 місяці. Експериментувати над собою під час вагітності не хочу. Це моя перша вагітність, дуже бажана і дуже довго до неї йшла Не розумію підстави відсторонення від роботи, оскільки зараз дистанційне навчання. Гроші зараз потрібні, але мене залишили без заробітної плати. Хотілося б ще 2 місяці попрацювати. Учні та батьки засмучені через таку ситуацію. Вагітність - це не протипоказання ...
unforgiven 2
Якби влада реально боролися проти поширення Sars-Cov-2, то використовувала б абсолютно інші методи, замість дискримінації, приниження честі і гідності, обмеження прав і свобод громадян.
Ірина Стражник
Найвища цінність держави -це життя і здоров’я людини- громадянина України,(стаття 3, Конституції України),. Збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави (ст.16.КУ). Кожен має право захищати своє життя і здоров’я,життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (ст.27 КУ). Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах. Права і свободи людини громадянина України є невідчужуваними та непорушними (ст.21 Конституції України).Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.(ст.28КУ) Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.(ст.29 КУ) Кожен має право на працю... . Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, ГАРАНТУЄ РІВНІ Можливості у роді трудової діяльності... Кожен має право на належні безпечні умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.... Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.(ст.43 Конституції України) Ніхто не зобов’язаний виконуват...
Микола
Приєднуйтесь в областях до руху ПРАВА ЛЮДИНИ https://t.me/ostakhiv/679 Тільки гуртом зможемо відстояти свої права !!!
Кока
Для Микола: відстояти право гигнути від коравірусу
Коментувати
Ksrfh
Відстороняти від роботи з дому (на дистанційному навчанні) - це що за бредова ідея ? На дистанційному навчанні нема небезпеки зараження! Думайте! Може нас ще з дому відсторонять ? Ви спочатку хворих і контактних відсторонюйте, щоб не ходили всюди... Один міністр зробив щеплення і ще й заразився, захворів! Інший міністр - заліз у вогнище та поставив себе під загрозу зараження, загрозу розповсюдження інфекції. Всі дають інтерв’ю без масок, навколо багато кореспондентів без масок, контакт найтісніший... Відстороніть їх хоч на 2 метри! Жах що творять.
ФАНТОМ
одне слово-тварі.Щеплення обовязкове вакциною яка сертифікована нехай чекають поки так звана жижа стане вакциною а не лізуть поперед батька в пекло
Канарейка
Тобто, якщо я не довіряю додатку ДІЯ і не хочу його встановлювати на телефон, то мені, щоб отримати довідку в натурі (паперову) потрібно чекати затвердження її форми. За цей час я змушена буду вакцинуватися, бо інакше залишуся без засобів для життя. День незалежності -це день, коли від нас з вами вже нічого не залежить/ Задорнов/
фарма України
До інших випадків, передбачених законодавством, належить, зокрема, відмова або ухилення від профілактичних щеплень працівників професій, виробництв та організацій, для яких таке щеплення є обов’язковим. Це передбачено статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»). Щеплення обовязкове вакциною яка сертифікована нехай чекають поки так звана жижа стане вакциною а не лізуть поперед батька в пекло
вчитель НУШ
Додатково повідомляємо, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами, мають лише інформаційний характер так написано в статті а у поясненнях держпраці є ще пару слів ТА НЕ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ПРАВОВИХ НОРМ правові норми встановлюють суди якщо мене відсторонюють то відповідно за все що я підписалась по реформі нуш відсторонюється разом зі мною то як учитель який мене буде заміняти на час відсторонення буде навчати дітей на пальцях про це ви пане не турбуєтесь чи ляшко видасть новий наказ і в школу у нуш навезуть системи і шприці як наочні посібники? чи ви думаєте що хтось дурний за те що підписався передавати в другі руки про це чого не думаєте чи у вас представлення що зараз вчитель це техпрацівник і швабра є у будь якому магазині? та навіть банальне ноутбук а матеріали робочі ляшко випише 1000 гривень тим що будуть заміняти у нас у школі мене нема кому замінити бо на нуш треба сертифікацію
Андрій
Для вчитель НУШ: Освіта давно нікому не потрібна, лиш одне треба виконати завдання, щоб побільше було неуків, ними краще управляти таким неукам, як у нас зараз в керівництві країною.
Коментувати