Як зміняться зарплати вчителів та викладачів у 2021 році

Профспілка та МОН погодили проект постанови про деякі питання оплати праці освітян

Як зміняться зарплати вчителів та викладачів у 2021 році

Профспілкою працівників освіти 07 жовтня було погоджено проєкт постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників», що був розроблений Міністерством освіти.

Постанова фактично є компромісом, що дозволяє ухвалити рішення про підвищення оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників у 2021 році, не застосовуючи норм постанови КМУ № 822 від 2019 року, на виконання якої немає достатнього бюджетного фінансування.

Проєкт постанови передбачає встановлення з 1 січня 2021 року коефіцієнту підвищення посадових окладів 1,5 для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

Одночасно з запровадженням цієї постанови пропонується скасувати низку постанов Кабінету Міністрів, серед яких постанова № 373 щодо встановлення надбавок педагогічним працівникам «за престижність праці» у граничному розмірі 30%, постанова № 22 від щодо підвищення на 10% посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників та постанова № 36 щодо підвищення на 11% посадових окладів науково-педагогічних працівників.

Пропонуємо читачам текст проєкту постанови та пояснювальної записки до неї, що допоможуть зрозуміти кроки держави у питанні оплати праці освітян в 2021 році.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці
педагогічних,
науково-педагогічних і наукових працівників»

Резюме

Метою прийняття проєкту акта є підвищення рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти, а також зміна структури їх заробітної плати.

Проблема, яка потребує розв'язання

Питання підвищення рівня оплати праці працівників закладів і установ освіти і науки вже давно стоїть на порядку денному суспільства і потребує вирішення. Особливо гостро воно постало після прийняття у 2017 році Закону України «Про освіту», який законодавчо визначив, що посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, з подальшою диференціацією посадових окладів педагогічних працівників інших категорій, науково-педагогічних працівників.

З метою поетапної реалізації положень частини другої статті 61 Закону України «Про освіту» відповідно до пункту 6 Прикінцевих положень цього Закону та частини другої статті 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» було затверджено нові схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

За відсутності у 2020 році коштів на реалізацію цієї постанови її запровадження було відтерміновано на рік, тобто до 31 грудня 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1044).

У 2021 році впровадження в дію цієї постанови потребуватиме додатково близько 50 млрд грн (11 млрд грн з місцевих бюджетів; 39 млрд грн з державного бюджету: з них освітня субвенція - близько 26 млрд грн).

На сьогодні вже є доручення Кабінету Міністрів України (протокол № 79 засідання Кабінету Міністрів України від 14.09.2020) Міністерству освіти і науки разом з Мінекономіки, Мінфіном і Мін'юстом підготувати та подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проєкт рішення щодо зупинення до 31 грудня 2021 року дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування на реалізацію цієї постанови. Міністерством освіти і науки вже підготовлений такий проєкт постанови Кабінету Міністрів України і направлений на погодження до Мінекономіки, Мінфіну та СПО профспілок і роботодавців.

У зв'язку із зупиненням дії постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 822 ще на рік альтернативним варіантом підвищення заробітних плат працівників галузі освіти і науки у 2021 році може стати запропонований проєкт акта щодо встановлення коефіцієнтів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників, визначених за Єдиною тарифною сіткою. При цьому може бути розглянуто питання щодо зміни структури оплати праці освітян (скасування деяких підвищень, надбавок).

Суть проєкту акта

Проєктом акта передбачається залишити у 2021 році посадові оклади (ставки заробітної плати) у розмірах, визначених Єдиною тарифною сіткою постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298), і встановити для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників державних і комунальних закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 1,5.

Водночас, частково задовольняючи вимоги Міністерства фінансів України щодо зміни структури формування заробітної плати в галузі, пропонується скасувати встановлення надбавки за престижність праці в граничному розмірі 30 відсотків педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 із змінами), підвищення на 10 відсотків посадових окладів педагогічним працівникам (постанови КМУ від 11 січня 2018 р. № 22 із змінами, від 7 листопада 2018 р. № 1100) та підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 січня 2019 р. № 36).

При встановленні коефіцієнтів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати), запропоновані проєктом постанови, зазначені вище скасовані виплати увійдуть у новий підвищений посадовий оклад працівників.

При цьому, зменшиться напруження освітянської спільноти щодо «несправедливого» розміру надбавки за престижність праці, який на сьогодні встановлюється в межах 5-30 відсотків і залежить від фонду заробітної плати та рішення керівника закладу.

Вплив на бюджет

Реалізація проєкту акта потребуватиме збільшення фінансування галузі освіти і науки на 34,57 млрд грн, з них для працівників, оплата праці яких здійснюється з місцевого бюджету, близько 4,29 млрд грн, з державного бюджету - близько 30,25 млрд грн.

Позиція заінтересованих сторін

Проєкт акта потребує погодження з соціальними партнерами, визначеними Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019 – 2021 роки.

Прогноз впливу

Проєкт акта сприятиме підвищенню рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти.

Позиція заінтересованих органів

Проєкт акта з потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Ризики та обмеження

У проєкті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

У проєкті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Проєкт акта не містить норм, що зачіпають права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Висновок про проведення гендерно-правової експертизи проєкту акта додається.

Підстава розроблення проекту акта

Недостатність у бюджеті країни додаткового фінансування галузі освіти на реалізацію у 2021 році норм постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 822.

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проєкту акта: передбачається встановлення з 1 січня 2021 року коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 1,5 для педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників; скасувавши при цьому встановлення надбавки за престижність праці (постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 із змінами), підвищення посадових окладів педагогічним працівникам (постанови КМУ від 11 січня 2018 р. № 22 із змінами, від 7 листопада 2018 р. № 1100) та науково-педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 січня 2019 р, № 36).

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона

Ключовий інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників (у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

Короткостроковий вплив (до року)

Середньостроковий вплив (більше року)

Педагогічні працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

Крім того, скасована

надбавка за

престижність праці,

яка на сьогодні

встановлюється в

межах 5-30 відсотків,

врахована у

підвищеному

посадовому окладі у

максимальному

розмірі.

Науково-педагогічні працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту науково-педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

Наукові працівники

Реалізація права на підвищення рівня оплати праці

Позитивний:

- покращення соціального захисту науково-педагогічних працівників закладів освіти;

- підвищення їх рівня оплати праці.

Позитивний:

- покрашення

соціального захисту

педагогічних

працівників закладів

освіти;

- підвищення їх

рівня оплати праці;

- поетапна реалізація

норм статті 61

Закону України

«Про освіту».

Встановлений

коефіцієнт

підвищення

посадового окладу

(1,5) суттєво

збільшить розмір

посадового окладу, і усі інші виплати (надбавки і доплати)

будуть вираховува-

тися із збільшеного

посадового окладу.

 

проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників

З метою підвищення оплати праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що для педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників державних і комунальних закладів, установ освіти незалежно від їх підпорядкування під час визначення розмірів посадових окладів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699) застосовується додатковий коефіцієнт підвищення 1,5.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року.

Прем'єр-міністр                                  Д. Шмигаль

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1080).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. № 88 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 373» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 30, ст. 824).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2018 р., № 12, ст. 415).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 23 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 12, ст. 416).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2015 р. № 1100 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів)» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 2, ст. 23).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 36 «Про підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 12, ст. 406).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 695 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 січня 2018 р. № 22» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 65, ст. 2235).

Освіта.ua
08.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Євгенія
Що за підвищення??? Заберуть 10% (у мене 538 грн.) та 20% за престижність (1700 грн). Зі збільшенням посадового окладу в січні зарплата взлетить аж на 221 грн. Не зрозуміло, куди хочуть добавити коефіцієнт 1,5? Якщо до 1 т.р. (2670), то 14 т.р. буде 2,42+0,5??? Чому до кінця ніколи не роз’яснюють???
Економіст
Для Євгенія: що означає куди? звісно до посадового окладу. якщо за теперішньої нормативки посдовий з 1.01.21 в 14 розряду (з 10% підвищенням) буде 6461 грн. + 30% престижності (2132,13) + 30% вислуги (2132,13) = 11371,36, то за новою постановою буде посадовий 9692 грн. + 30% вислуги (2907,6) = 12599,5 грн. ps: для розрахунку брала лише ті виплати, які є у всіх, без врахування доплат за завідування кабінетами, перевірку зошитів тощо. 30% вислуги враховувала, бо 14 розряд у вищої категорії, у них частіше за все й вислуга вже висока
Валентина
що то за математика така,що 30% від 6461 та становлять2132.13,а ,може,то буде1938,30.?
Коментувати
Воспоминания.
А в Міністрів- 56 тисяч. За що?Вчителі ризикують життям та здоров`ям, а ті відсижуються у кабінетах і якісь чергові дурниці видумують
Доцент
На цю надбавку можна можна Хачапурі з м’ясом купити! А ви, чомусь не задоволені!? Клоуни при владі - рулять!
Правдрлюб
Яке це підвтщення на 10,% , це 500 гривень? Я від мінімалки рахую, бо працюю в приватному вузі. У нас ставка - мінімальна зарплата. У багатьох немає і 0,5 ставки. Чому ніхто не впливає на свавілля у приватних Навчальних закладах?
Учитель
Убрали все надбавки,я уже на 2000 гр меньше получаю по сравнению с предыдущим годом,это только в нашей стране зарплаты понижают,а не повышают...гениально!
Влад
Для Учитель: цікаво, за кого Ви голосували?
Коментувати
наталия
Чому не має реальних сум. Без них це просте "словоблудіє". Покажіть тарифну сітку з прорахованим коефіцієнтом і буде все зрозуміло.
Оксана
Тобто ми отримаємо те, що маємо на сьогодні. Зарплатня не збільшиться, а політики собі на груди медаль повісять, і члени профспілки також. Дуже сумно.
Правда
Удивительных мразей привели к власти. В таких зелёных овечьих шкурах. .
Рина
Цитую з вищесказанного: Водночас, частково задовольняючи вимоги Міністерства фінансів України щодо зміни структури формування заробітної плати в галузі, пропонується скасувати встановлення надбавки за престижність праці в граничному розмірі 30 відсотків педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 березня 2011 р. № 373 із змінами), підвищення на 10 відсотків посадових окладів педагогічним працівникам (постанови КМУ від 11 січня 2018 р. № 22 із змінами, від 7 листопада 2018 р. № 1100) та підвищення на 11 відсотків посадових окладів науково-педагогічним працівникам (постанова КМУ від 23 січня 2019 р. № 36).
Валентина
Для Рина: А нам хіба привикати.Раз наи уже Порошенко так підвищував. РОахували коефіцієнт від мінімалки,а коли підняли її до 3.700,то почали рахувати коефіцієнт від прожитковтго мінімуму-1700гр.Знущаються паразити і сорому не відчувають.
Коментувати
@
Як це можна назвати підвищенням зарплати? Коли політики роблять такі шляхетні заяви з передвиборчої трибуни, хіба люди можуть здогадуватись про таку невимовну підступність!!!??? Такі рішення викликають обурення. Немає можливості підвищувати реальний дохід освітян- то чесно кажіть, що цього не буде. Навіщо такі методи? Люди ж не дурні, все розуміють... Про яку довіру владі потім говорити можна? Для чого такі підвищення? Такими діями педагогів до школи не затягнеш... Наразі є дефіцит кадрів, далі буде ще гірше. Мабуть не потрібні країні вчителі. Час закривати педагогічні ВНЗ.
Аріель
Сволочи власть и эти твари с профсоюза! Но педагог - это же раб. Он все будет терпеть.
Аня
Для Аріель: це не влада!!!!Це зброд сатанюг! Щоб вони усі здохли!!!
Коментувати