Вступні іспити до закладів фахової передвищої освіти

Особливості проведення вступних випробувань до закладів фахової передвищої освіти

Вступні іспити до закладів фахової передвищої освіти

У звʼязку з бойовими діями на території України та зміною правил проведення вступної кампанії у 2022 році ця публікація не актуальна. Актуальну інформацію для вступників до закладів фахової передвищої освіти дивіться в Дорожній карті вступника до коледжу.

Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань.

Що таке вступне випробування?

Вступне випробування полягає в оцінюванні підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Його проводять в одній із таких форм: 

 • зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); 
 • вступного іспиту;
 • співбесіди з конкурсного предмета (предметів); 
 • конкурсу творчих та/або фізичних здібностей вступників (далі – творчого конкурсу); 
 • фахового випробування тощо.

Від чого залежить форма вступного випробування?

Форма вступного випробування залежить від рівня освіти вступника:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди;
 • для вступу на основі повної (профільної) загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання (у 2022 році приймаються сертифікати ЗНО 2019, 2020, 2021 та 2022 років), вступних іспитів у будь-яких комбінаціях на власний розсуд вступника, творчих конкурсів або співбесіди;
 • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови (на власний розсуд) та фахових вступних випробувань;
 • в інших випадках – у формах, установлених Правилами прийому відповідного закладу освіти.

Результати яких вступних випробувань зараховують під час вступу?

Під час конкурсного відбору до закладів фахової передвищої освіти зараховують: 

 • для осіб із базовою загальною середньою освітою – результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмета (заклад освіти може передбачити право вступника на вибір із двох предметів) або творчого конкурсу (другий предмет);
 • для осіб із повною загальною (профільною) середньою освітою – бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад освіти може передбачити право вступника на вибір із трьох предметів), або творчого конкурсу (другий предмет);
 • для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника – результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
 • для інших осіб – вступні випробування та показники конкурсного відбору визначають у Правилах прийому закладу фахової передвищої освіти.

Замість сертифіката ЗНО з української мови може використовуватися сертифікат ЗНО з української мови і літератури.

Вступний іспит з мов меншин

Для конкурсних пропозицій спеціальностей (спеціалізацій) галузі знань «Освіта/Педагогіка», які передбачають підготовку фахівців для шкіл з навчанням болгарською, кримськотатарською, молдовською, новогрецькою, польською, російською, румунською, словацькою, угорською мовами або вивченням цих мов, заклад освіти може до переліку предметів на вибір (другий предмет) додавати вступний іспит з відповідної мови.

Як відбуваються вступні іспити та творчі конкурси?

Програми вступних іспитів та співбесід затверджують голови приймальних комісій закладів фахової передвищої освіти не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії.

Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів із вступних випробувань, з якими вступника допускають до участі в конкурсі.

Вступні іспити для вступників, які мають повну загальну середню освіту проводять за програмами зовнішнього незалежного оцінювання.

Програми творчих конкурсів розробляють голови приймальних комісій закладів освіти й затверджують їх не пізніше 31 березня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Оцінку за творчий конкурс обчислюють як суму отриманих балів за кожний тур конкурсу, яких не може бути більше двох. Вступників, котрі отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одному з них, не допускають до участі в наступному турі творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань і творчих конкурсів обов'язково оприлюднюють на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення вступних іспитів і творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотримання медико-санітарних вимог.

Які наслідки для тих, хто не з’явився на іспит?

Осіб, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускають.

Це правило стосується також і тих вступників, знання яких було оцінено балами нижче від встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також осіб, які забрали документи після дати закінчення прийому документів. 

Перескладання вступних випробувань не допускається.

Чи буде перераховано конкурсний бал у разі перерахунку результатів ЗНО?

Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносять до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО). У разі зміни балів із конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

Як можна дізнатися результати вступних випробувань?

Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на бюджетні місця, а також оцінки окремих турів творчих конкурсів та інформацію про досягнення мінімального прохідного розміщуються на офіційних вебсайтах закладів освіти та вносять до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після проведення їх.

Чи будуть враховані результати іспиту в разі вступу на іншу спеціальність?

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі освіти.

Складено на підставі чинних Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
07.02.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Карп
Да выгоните Вы , в конце -то концов, этого бегемота- Шарова, добъют образование… Неужели Витренко, молодой ученный, ничего не видит??