Строки вступу на фахового молодшого бакалавра

Строки прийому документів, конкурсного відбору й зарахування на фахового молодшого бакалавра

Строки вступу на фахового молодшого бакалавра

Особи, які можуть вступати на фахового молодшого бакалавра (денна форма навчання) поділяються на три категорії:

 • ті, що вступають на основі базової загальної середньої освіти;
 • ті, що вступають основі повної загальної або профільної середньої освіти;
 • інші категорії (ті, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інші).

Строки вступу для кожної з цих категорій відрізняються. Також різняться строки вступу для тих абітурієнтів, хто вступає на іншу (крім денної та дуальної) форму навчання (тобто планує навчатися заочно).

Строки вступу на основі базової середньої освіти

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня.

Прийом заяв і документів проводять із 30 червня до 13 липня (до 18:00). Може проводитися додатковий прийом документів для вступників на контрактну форму навчання за умови додаткового зарахування не пізніше 31 жовтня, при цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів. Проведення додаткового прийому визначено в правилах прийому відповідного закладу освіти.

Творчі конкурси та індивідуальні співбесіди проводять із 14 липня до 21 липня.

Творчі конкурси проводяться в один тур. Вони проводяться при вступі на окремі спеціальності, прийом на навчання за якими здійснюють на основі базової чи повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників.

Не пізніше 12:00 26 липня оприлюднюють рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування. Його формують на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням вступників про отримання чи неотримання права здобувати фахову передвищу освіту за бюджетні кошти.

До 12:00 28 липня вступники на бюджет, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування.

Зарахування відбувається:

 • для вступників на бюджет – не пізніше 18:00 30 липня;
 • для вступників на контракт – не пізніше 03 серпня, а у випадку додаткового зарахування – не пізніше 31 жовтня.

Не пізніше 8 серпня проводять переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання.

Строки вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти

З 1 липня розпочинається та 31 жовтня завершується реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження потрібних документів.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводять у терміни, визначені правилами прийому закладу освіти, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв.

14 липня розпочинають прийом заяв і документів. Це положення не стосується військових коледжів сержантського складу та фахових коледжів зі специфічними умовами навчання.

Прийом заяв і документів закінчується:

 • о 18:00 05 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів;
 • о 18:00 31 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста.

Додатковий набір на контракт заклад фахової передвищої освіти може передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада.

Вступні іспити, творчі конкурси проводять у кілька потоків із 8 по 16 серпня включно.

Додаткові сесії іспитів, творчих конкурсів для абітурієнтів, які вступають на контракт, визначаються відповідно до Правил прийому відповідного закладу освіти.

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та творчих конкурсів, із повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за бюджетні кошти оприлюднюють не пізніше 12:00 1 вересня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12:00 6 вересня.

Зарахування вступників відбувається:

 • на бюджет – не пізніше 12:00 8 вересня;
 • на контракт – не пізніше 12:00 16 вересня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада).

Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше 26 вересня.

Вступ у заклади зі специфічними умовами навчання

Військові коледжі сержантського складу та фахові коледжі зі специфічними умовами навчання мають право визначати в своїх правилах прийому строки:

 • прийому заяв;
 • проведення творчих конкурсів;
 • співбесід;
 • вступних іспитів;
 • оприлюднення рейтингових списків із повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням;
 • виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення;
 • зарахування вступників на місця державного замовлення;
 • виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Усі ці та інші вимоги й порядок проведення конкурсу визначається Правилами прийому до цих закладів, затвердженими керівниками цих закладів за погодженням з державними органами, до сфери управління яких вони належать.

Строки прийому інших категорій вступників

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника й усіх інших категорій вступників строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються правилами прийому відповідного закладу освіти. Зарахування на бюджетні місця закінчується не пізніше 15 вересня.

Тривалість кожної сесії прийому документів становить від 5 до 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв та документів.

Строки вступу за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти

Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються правилами прийому, до того ж прийом документів починають не раніше 13 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше 30 днів.

Зарахування проводять не пізніше ніж за 15 днів після завершення чергової сесії прийому заяв і документів, протягом яких відбувається конкурсний відбір, але не пізніше 30 листопада 2022 року.

Строки вступу організованих груп вступників

Організованими групами можуть вступати зовнішньо створені роботодавцем групи вступників, які вступають за однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця.

Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання організованих груп вступників (крім вступників на основі базової середньої освіти) може бути дозволено Міністерством освіти за зверненням Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, обласних (галузевих) організацій роботодавців за рахунок коштів юридичних осіб (роботодавців), але не пізніше 30 листопада.

Складено на підставі чинного Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2022 році.

Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
07.06.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Людмида
Як з вами зв’язатися для уточнення інформації? Дайте будь ласка контакти для зв’ язку, та уточнення інформації щодо вступу у 2022році.
Богдана Хомутовська
Як можна з вами зв’язатися? Дайте будь ласка номер телефона, щоб зателефонувати до вас Яка ціна навчання на контракті?
Олег
Повна загальна середня освіта Прийом заяв і документів закінчується о 18:00 26 липня. Де Ви взяли таку дату?