Строки вступу на фахового молодшого бакалавра

Строки прийому документів, конкурсного відбору й зарахування на фахового молодшого бакалавра

Строки вступу на фахового молодшого бакалавра

Особи, які можуть вступати на фахового молодшого бакалавра (денна форма навчання) поділяються на три категорії:

 • ті, що вступають на основі базової загальної середньої освіти;
 • ті, що вступають основі повної загальної або профільної середньої освіти;
 • інші категорії (ті, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та інші).

Строки вступу для кожної з цих категорій відрізняються. Також різняться строки вступу для тих абітурієнтів, хто вступає на іншу (крім денної та дуальної) форму навчання (тобто планує навчатися заочно).

Вступ на основі базової середньої освіти (9 класів)

Реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 30 листопада.

Прийом заяв і документів проводять із 30 червня до 13 липня (до 18:00). Може проводитися додатковий прийом документів для вступників на контрактну форму навчання за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада, при цьому тривалість кожної сесії прийому документів становить не менше 5 днів. Проведення додаткового прийому визначено в правилах прийому відповідного закладу освіти.

Творчі конкурси та індивідуальні співбесіди проводять із 14 липня до 22 липня. Творчі конкурси під час додаткового набору заклад освіти проводить в строки, визначені Правилами прийому закладу освіти.

Творчі конкурси проводяться в один тур. Вони проводяться при вступі на окремі спеціальності, прийом на навчання за якими здійснюють на основі базової чи повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників.

Не пізніше 12:00 26 липня оприлюднюють рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на основі вступних випробувань (зокрема за співбесідою, творчими конкурсами, квотами 1 та 2), із зазначенням рекомендованих до зарахування. Його формують на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням вступників про отримання чи неотримання права здобувати фахову передвищу освіту за бюджетні кошти.

До 12:00 29 липня вступники на бюджет, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування.

Зарахування відбувається:

 • для вступників на бюджет – не пізніше 18:00 31 липня;
 • для вступників на контракт – не пізніше 03 серпня;
 • у випадку додаткового зарахування – не пізніше 30 листопада.

Не пізніше 8 серпня проводять переведення на вакантні бюджетні місця з контрактної форми навчання.

Вступ на основі повної загальної середньої освіти (11 класів) і рівня кваліфікованого робітника

З 3 липня розпочинається реєстрація електронних кабінетів вступників і завантаження потрібних документів. Електронні кабінети працюють до 30 листопада.

Медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводять у терміни, визначені правилами прийому закладу освіти, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв.

10 липня розпочинають прийом заяв і документів. Це положення не стосується військових коледжів сержантського складу та фахових коледжів зі специфічними умовами навчання.

Прийом заяв і документів закінчується:

 • о 18:00 31 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або творчого конкурсу;
 • о 18:00 09 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі результатів національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного оцінювання).

Додатковий набір на контракт заклад фахової передвищої освіти може передбачити своїми Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада.

Творчі конкурси та співбесіди проводять з 01 по 09 серпня включно.

Додаткові сесії співбесід та творчих конкурсів для абітурієнтів, які вступають на контракт, визначаються відповідно до Правил прийому відповідного закладу освіти.

Списки осіб, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією формуються на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів і оприлюднюються не пізніше 12:00 11 серпня.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 12:00 18 серпня.

Зарахування вступників за державним або регіональним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 19 серпня.

Зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше 12:00 год 31 серпня, додатковий набір – не пізніше 30 листопада.

Переведення на бюджет із контрактної форми навчання проводять не пізніше 31 серпня.

Вступ у заклади зі специфічними умовами навчання

Військові коледжі сержантського складу та фахові коледжі зі специфічними умовами навчання мають право визначати в своїх правилах прийому строки:

 • прийому заяв;
 • проведення творчих конкурсів;
 • співбесід;
 • вступних іспитів;
 • оприлюднення рейтингових списків із повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням;
 • виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення;
 • зарахування вступників на місця державного замовлення;
 • виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення.

Усі ці та інші вимоги й порядок проведення конкурсу визначається Правилами прийому до цих закладів, затвердженими керівниками цих закладів за погодженням з державними органами, до сфери управління яких вони належать.

Вступ інших категорій вступників

Для інших категорій вступників строки однієї або декількох чергових сесій прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому закладу освіти.

При цьому прийом документів починається не раніше 01 липня, а зарахування на бюджетні місця закінчується не пізніше 15 вересня.

Зарахування на навчання за контрактом відбувається не пізніше 30 листопада.

Вступ організованих груп

Організованими групами можуть вступати зовнішньо створені роботодавцем групи вступників, які вступають за однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця.

Прийом заяв та документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання організованих груп вступників відбувається до 30 листопада.

Складено на підставі чинного Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти у 2023 році.

Для отримання оперативної інформації про перебіг вступної кампанії приєднуйтеся до сторінок Вступна кампанія в Telegram або Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
01.05.2023

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Людмида
Як з вами зв’язатися для уточнення інформації? Дайте будь ласка контакти для зв’ язку, та уточнення інформації щодо вступу у 2022році.
Богдана Хомутовська
Як можна з вами зв’язатися? Дайте будь ласка номер телефона, щоб зателефонувати до вас Яка ціна навчання на контракті?
Олег
Повна загальна середня освіта Прийом заяв і документів закінчується о 18:00 26 липня. Де Ви взяли таку дату?