Osvita.ua Магістр Умови вступу до магістратури Хто має складати ЗНО у магістратуру в 2020 році
Хто має складати ЗНО у магістратуру в 2020 році

Іспити у формі зовнішнього оцінювання до магістратури складають вступники деяких спеціальностей

Хто має складати ЗНО у магістратуру в 2020 році

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть вступники у магістратуру майже всіх спеціальностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, магістра) можуть проводитись наступні іспити та фахові випробування:

  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра;
  • єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
  • іспит з іноземної мови - іспит з іноземної мови, що проводиться у навчальному закладі при вступі на деякі спеціальності.
  • фахове випробування - форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
  • додаткове фахове вступне випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Види іспитів та вступних випробувань визначаються в залежності від обраної для вступу спеціальності.

Перелік іспитів та фахових випробувань для вступу в магістратуру

Галузь знань Спеціальність Іноземна мова Фахові випробування
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Агрономія Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Водні біоресурси та аквакультура Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Захист і карантин рослин Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Лісове господарство Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Садівництво та виноградарство Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Садово-паркове господарство Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Будівництво та цивільна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Геодезія та землеустрій ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Богослов’я Богослов’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гірництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Деревообробні та меблеві технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології легкої промисловості ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Харчові технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Військове управління (за видами збройних сил) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Державна безпека Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Забезпечення військ (сил) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Озброєння та військова техніка Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Гуманітарні науки Історія та археологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культурологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Релігієзнавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філософія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електрична інженерія Атомна енергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідроенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Енергетичне машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Теплоенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка та телекомунікації Авіоніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Журналістика Журналістика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні системи та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Кібербезпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Системний аналіз ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Дизайн ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент соціокультурної діяльності ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музеєзнавство, пам’яткознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музичне мистецтво Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сценічне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хореографія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Математика та статистика Математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Статистика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Галузеве машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Матеріалознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна механіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Суднобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні відносини Міжнародне право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні економічні відносини ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Освітні, педагогічні науки Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Початкова освіта Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Професійна освіта (за спеціалізаціями) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Середня освіта (за предметними спеціальностями) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Спеціальна освіта Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Фізична культура і спорт Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Охорона здоров’я Громадське здоров’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медична психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медсестринство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Педіатрія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Стоматологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фармація, промислова фармація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Право Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Природничі науки Географія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Екологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Науки про Землю ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізика та астрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальне забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальні та поведінкові науки Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Політологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Туризм ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспорт Авіаційний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Автомобільний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Залізничний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Річковий та морський транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспортні технології (за видами) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Управління та адміністрування Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біотехнології та біоінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічні технології та інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека Пожежна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Правоохоронна діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі

 

Освіта.ua
16.12.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Маша
Те відчуття ,коли у кращому університеті країни( КНУ імені Тараса Шевченка) іноземну викладали тільки на 1 курсі . Ти вчився в сільській школі . Знання маєш на елементарному рівні . Ходити до репетиторів в Києві дуже дорого. Хочеш вивчати біологію . Маєш високі бали з профільних предметів. Проте за введення ЗНО з англійської не зможеш закінчити навчання. У мене є багато знайомих ,які мають хороші знання з іноземної мови ,але по профільним трійки. Так що тепер головне знання іноземною ,а чи ти компонентний у спеціалізації переходить на другий план. А є знайомі у яких ситуація подібна до моєї. Спочатку забезпечте нормальне викладання та підготовку ВНЗ.А потім,будь ласка,давайте будемо здавати ЗНО. У нас кожного року великий відсоток учнів ,які не склали ЗНО з української мови. А ви хочете з іноземної.
Ващенко
Для Маша: Свідома політика Міністерства на ліквідацію розумних
Северин
Насправді вивчити англійську мову на рівні ЗНО не так складно. Особливо коли ти студент наукової спеціальності. Особливо коли це біологія. Кожна стаття у сучасному науковому світі пишеться на англійській. А читати таких статей якщо ти студент біолог треба дуже багато.
Лариса
на англійській? тоді рівень знання мови зрозумілий.
Коментувати
Аверс-Экспресс
все зроблено для того, щоб не вчитись в Україні. хоч президент веде пропаганду повернення заробітчан додому, умов для цього ніхто не створюе,навпаки. до речі, освіта в тій же Словаччині безкоштовна для українців і приймають без іспитів, без ЗНО та без ЄВІ. ЛИШЕ конкурс оцінок. фактично вступае кожний бажаючий... Але потім -в Виші потрібно реально навчатись ,лафи та поборів немае. Тож з такою політикою вступу уряд тільки спонукае молодь до виїзду за кордон. і після закінчення випускники навряд чи повернуться додому...
RHHX
Для Аверс-Экспресс: ага, у Словаччині от так легко, як Ви кажете, беруть у третьосортні ЗВО на третьосортні спеціальності наших студентів, які в Україні зі своїми знаннями станом на випуск з 11 класу зайняли б хіба що крайні контрактні місця. "Безкоштовна" освіта - це такий самий бізнес, як платна. І потім ці студенти повертаються до України і так само працюють не за спеціальністю - або виїжджають закордон працювати у ресторанах обслугою, бо трошечки підкачали англійську. Не тіште себе ілюзіями.
Vivaldi
Кого ти лікуєш? ПТУ Словаччини це універ в Україні! У майбутньому році весь наш клас вирушає вступати за кордон. Ось так!
Коментувати
Наталія
Магістрантам у галузі знань "Освіта/педагогіка"(вчителям та вихователям) не потрібно складати ЄВІ з іноземної мови. Їхні знання незалежно не перевіряють, а пізніше вони підуть у школи вчити наших дітей. Ха.
Александр
Для Наталія: А зачем учителям которые не преподают английский в школе, сдавать ЄВІ английского, что это даст? Так и с остальными специальностями, не логичнее ли сдавать экзамены по той специальности на которой учишься, чтобы проверить знания и посмотреть стоит ли идти на магистратуру или нет.
Коментувати
Вчитель-КА
Какой идиотизм - ну как задолбали эти гуманитарии со своими языками. То с украинским всех задолбали про поступлении, теперь с английским в магистратуру. Почему филологи не сдают математику или химию? Идиотизм.
Северин
Для Вчитель-КА: Знання мови державної та іноземної необхідна умова для магістра, як майбутнього науковця, дослідника або спеціаліста. Навіщо поступати у магістратуру, якщо не хочеш бути викладачем чи науковцем. Достатньо рівня бакалавра.
Коментувати
Механік
Пане Президенте! Приідьте в Кр.Ріг до батька- навіщо всім підряд здавати англійську в магістратуру. Монопридурки знищать наш технічний університет!??! Це розстріл машинобудування, гірничодобувноі галузі, соціалки, економіки....
Артур
Контрольний постріл "в голову" для магістратури. Отлічно міністерство, так тримати. Знищуйте освіту й далі всіма можливими шляхами, в вас це добре виходить Привіт вам з Луцького Національного Технічного Університету, бара**
Львів
Таке питання, якщо я вже здавав минулого року за напрямком Правознавство і не здав один предмет мені потрібно наново здавати чи лише цей один предмет ?. Можливо хтось знає
Студент
М-да, ок. От тільки на бакалавраті іноземна вивчається лише два роки (або навіть один) і вже за проф. спрямуванням. А тут загальний іспит. На магістратурі під час навчання іноземної мови взагалі немає як дисципліни за програмою. Питання: навіщо це все? Може логічніше було б почати з повноцінного вивчення іноземної на окр бакалавр, а потім поступово вводити якийсь підсумковий іспит?
Северин
Для Студент: Вивчення іноземної мови необхідне для читання провідної наукової літератури, контакту з іншими спеціалістами та для написання цієї наукової літератури. Якщо не хочете бути викладачем, спеціалістом та науковцем - залишайтесь бакалавром.
Коментувати
Харків ХПІ
Що тільки не придумують ці лопухи, аби ускладнити життя студентам. І що цікаво- Президент змінився, а ненормали в міністерстві ще прибацаніші стали... Хто цих покручів штампує?
Андрей
Для Харків ХПІ: ага, заставляют студентов учиться, а не просто получить диплом, ужас
Коментувати
Для Нехайла
От далася тобі та медицина. .То йди і ти перевчися на лікаря. Або перевдягнися у білий халат нині така свобода хоч іди в приватну клініку а хоч вибирай на вибір сімейного лікаря. Висококваліфіковані лікарі сьогодні над цією системою сміються, бо у свій час іноземну між іншим складали на першому курсі всі інші предмети суто профільні. І високопрофесійність не залежить від вищеізложеного. Спитайтеся людей із досвідом , це комусь дуже вигідно, коли студенти і батьки і навіть викладачі бунтують проти цього, а хтось так це все і для чогось просуває... час покаже що з цього вийде.... https://kazky.org.ua/zbirky/viljchova/lysycja-z-lysenjatamy-ta-ledaczyj-czolovik-nechajlo
Ганібал
Не пускати людей у виші!! Тільки через гестапо і детектор брехні, а також зріст повинен не менше 187см і 300! Овець в кошарі. Не згодні - в Польщу!!
Михайло
У магістратуру тільки через ЗНО. Фахові іспити у вишах це профанація. Сьогодні в магістратуру набирають усіх бажаючих, і це дуже погано. Наприклад магістра з обліку готують на посаду Головного бухгалтера, а звичайному бухгалтеру достатньо бакалаврату. Магістрів має бути не більше 5-7відсотків від випуску бакалаврату. Подивіться на нашу медицину - суцільна неспроможність молодих лікарів проводити діагностику, про вміння лікувати говорити взагалі не можемо.
Клим
Для Михайло: краще через Жо...!
Андрей
Для Михайло: +
Северин
Для Михайло: +!
Коментувати
Сева
Согласен с Людмилой на 100%. Розгромимо магістратуру. Іще- не всім і потрібна англійська- бугалтеру чи енергетику навіщо?? Захоче- вивче. Да кто уж услышит из МОН?
Людмила
Ніхто не починає із здачі іспита із зно з англійськоі у магістратуру. Потрібно реформувати вивчення ін. Мови в школі!!!! Перенавчити вчителів, змінити програми. У вишах навчити англійськоі викладачів!! Відправити іх на стажування, виділити на це кошти.... Єві приймати з фаховоі іноземноі, а не класичноі. Отже - треба мін 2-3 роки на такий крок. А так все буде чорт зна що... Херня, одним словом. Розгромимо магістратуру. Іще- не всім і потрібна англійська- бугалтеру чи енергетику навіщо?? Захоче- вивче.
Хххх
Для Людмила: в смысле не всем нужен иностранный язык? Высшее образование подразумевает под собой что ты знаешь больше и шире! Как это бухгалтеру или экономисту не нужен английский язык? Вся нормативная база, пособия и указания по работе проходят из европейских стран или США. Куча аббревиатур с английского языка. Для лучшего понимания нужно знать Хотя-бы минимальные азы. Так же сотрудничество с иностранными партнёрами, работник должен Хотя-бы шапку письма понять и суть его.
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!