Перелік іспитів у магістратуру у 2021 році

У 2021 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складають усі вступники до магістратури

Перелік іспитів у магістратуру у 2021 році

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2021 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складатимуть вступники в магістратуру всіх спеціальностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, магістра) можуть проводитися такі іспити та фахові випробування:

  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра;
  • єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
  • фахове випробування в закладі освіти – форма вступного випробування, що проводиться в закладі для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

У 2021 році вступники до магістратури зможуть подати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2020 або 2021 року та єдиного фахового вступного випробування з права 2021 року.

Перелік іспитів і фахових випробувань для вступу в магістратуру

Галузь знань Спеціальність Іноземна мова Фахові випробування
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Агрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Водні біоресурси та аквакультура ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Захист і карантин рослин ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Лісове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садівництво та виноградарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садово-паркове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Будівництво та цивільна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Геодезія та землеустрій ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Богослов’я Богослов’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гірництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Деревообробні та меблеві технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології легкої промисловості ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Харчові технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Військове управління (за видами збройних сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Державна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Забезпечення військ (сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Озброєння та військова техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гуманітарні науки Історія та археологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культурологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Релігієзнавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філософія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електрична інженерія Атомна енергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідроенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Енергетичне машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Теплоенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка та телекомунікації Авіоніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Журналістика Журналістика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні системи та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Кібербезпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Системний аналіз ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Дизайн ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент соціокультурної діяльності ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музеєзнавство, пам’яткознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музичне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сценічне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хореографія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Математика та статистика Математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Статистика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Галузеве машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Матеріалознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна механіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Суднобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні відносини Міжнародне право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні економічні відносини ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освітні, педагогічні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Початкова освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Професійна освіта (за спеціалізаціями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Середня освіта (за предметними спеціальностями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Спеціальна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична культура і спорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Охорона здоров’я Громадське здоров’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медична психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медсестринство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Педіатрія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Стоматологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фармація, промислова фармація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Право Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Природничі науки Географія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Екологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Науки про Землю ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізика та астрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальне забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальні та поведінкові науки Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Політологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Туризм ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспорт Авіаційний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Автомобільний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Залізничний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Річковий та морський транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспортні технології (за видами) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Управління та адміністрування Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біотехнології та біоінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічні технології та інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека Пожежна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Правоохоронна діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі

 

Освіта.ua
20.06.2021

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Олег
Добрий день. Чи можна вступати на магістратуру на право, якщо я економіст за бакалавром? Це буде вважатися як 2 вищі освіти?
Дарина
Доброго дня! Скажіть будь-ласка, чи можу я вступити на магістратуру спеціальність 081 право», якщо у мене середній бал ЗНО менший ніж 140? Бакалавр у мене економіка
Галина
Для Дарина: А до чого тут ЗНО? для вступу в магістратуру здають ЄВІ та ЄФВВ з права/ТЗНПК
Влад
На магістратуру право можуть вступати ті, хто отримав бакалавра по спеціальності право і міжнародне право.
Коментувати
Аня
Доброго дня.Умови вступу за додатковою сесією такі самі як і зараз ? Тобто також можна подати 5 заяв у різні вузи?
Анастасія
Доброго вечора. Хочу вступати на магістратуру факультету педагогіка спеціальність «дошкільна освіта» маю диплом бакалавра ЛНАМ художник скляр/викладач. Наразі працюю у сфері дошкільної освіти, які екзамен потрібно мені здавати, щоб вступити та коли потрібно подавати заяву?
Андрей
Для Анастасія: Самое главное, что нужно было сделать - сдать ЕВЭ по иностр.языку 30 июня 2021 г. (или есть сертификат за 2018-2020 г). Заявление с документами на поступление можно подать до 23 июля 2021 включительно. Если не успеваете или не сдали ЕВИ - с 27 июля регистрация на платную доп.сессию, которая состоится в начале сентября, и вы таким образом успеваете на донабор со сроком начала обучения с ноября 2021 . Если ЕВИ сдано - будет ещё экзамен по специальности. Так как поступаете с другой специальности, в некоторых вузах в таком случае предлагается срок обучения 1 год 10 месяцев вместо 1 год 4 месяца с семестром так называемого "компенсационного обучения", где доизучают программу с бакалаврата.
Коментувати
Ангеліна
Доброго дня. Маю бажання реєструватися на спец. сесію ЄВі, реєстрацію потрібно проводити в тому навчальному закладі де я планую подавати заяву та навчатися. Чи можна реєструватися в одному навчальному закладі, а подавати заяву і піти вчитися в іншому?
Дана
Доброго дня. Які умови для вступу на магістратуру на заочну форму навчання? Що потрібно здавати, коли подавати заяву потрібно
Галина
Для Дана: такі самі як на денну форму
Андрей
Для Дана: На заочку не требуют медицинскую справку. А всё остальное одинаково.
Коментувати
Рита
ДОброго дня! Скажіть будь-ласка коли потрібно буде складати фаховий іспит? які дати ? до чи після подання завки на бюджет?
Галина
Для Рита: питайте у вишах. Вони призначають дати
Коментувати
Ангеліна
Доброго дня. Я не здала ЄВІ які варіанти для вступу існують? Є варіант лише здавати Єві на спец. сесії? Чи є якісь спеціальності для вступу без Єві.Маю диплом лише бакалавра.
Галина
Для Ангеліна: вступ лише через єві. Раджу не йти на спец. Сесію, бо навряд чи зможете підготуватись за 2 місяці аби точно її здати. Краще складати наступного року. За рік Ви точно повинні підготуватись аби напевне здати
Коментувати
Иван
Добрый день,такой вопрос я не набрал 100балов на єві,я буду перездавать на дополнительной сессии.Если я наберу 100 и более балов я могу с этим єві поступить на бюджет в следующем году 2022? Или в 2022 году надо будет снова сдавать єві чтобы попасть на бюджет ?
Якось так
Для Иван: якщо Умови вступу на 2022 рік не зміняться, то зможете подати заяву на участь у конкурсі.
Коментувати
Иван
Здравствуйте, скажите за дополнительную сдачу єві нужно платить?сколько если надо ?
Максим
Для Иван: После получаса ожидания на горячей линии мон, добился только невнятных: - Цена будет равна пробному зно. - Сколько это? - Мы еще не знаем. На вопрос когда доп сесия, сказали что после зачисления, где-то в октябре-ноябре.
Коментувати
Маша
Доброго дня! Якщо не склала ЄВІ, чи можна поступити на платну магістратуру?
Максим
Для Маша: только, если сдадите на доп сессии, или если у вас уже есть степень магистра/специалиста.
Коментувати
Максим
Добрый день. Я получил бакалавра в 2018, могу я в этом году поступить в магистратуру? Интересует заочная/дистанционная форма. ЄВІ не сдавал. Так же интересует могу ли я поступить и учится не приезжая в Украину, так как живу в Испании.
Влад
Для Максим: не можете вступити без ЄВІ і фахового іспиту, не повернувшись в Україну теж не зможете
Максим
Перефразирую: В этом году еще можно сдать ЄВІ?
Коментувати
Тетяна
Доброго дня. В цьому році на магістратуру Логопедія потрібно ЗНО з англійської? Я правильно розумію? Чи здається екзамен саме при вступі в університеті? Дякую
Якось так
Для Тетяна: ЄВІ з іноземної мови потрібно здавати на ВСІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ в магістратуру. Більше вступники цього року вже очікують в особистих кабінетах результати ЄВІ )))
Коментувати
Дар‘я
Доброго дня,підскажіть будь ласка,чи можу я поступити до Вас на магістратуру,на факультет «081 Право» не склавши ЗНО з права?
Якось так
Для Дар‘я: звичайно можете! До нас не потрібні жодні ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ з права/ТЗНПК і т.п. Необхідно лише перерахувати гроші на карточку. Номер скидати? А якщо серйозно, то не зовсім зрозуміло на яку "деревною дедушке" Ви пишете.
Коментувати
Юлія
Можна ще зареєструватись на іспити що проводить університет,вступ на магістратури спеціальність «Право081»?
Євгенія
Чи можна вступити з освітою Агронома на магістратуру на Економіста ?
Roksolana
Доброго дня, Підскажіть була, з бакалавром менеджмент готельно-ресторанного бізнесу, на які спеціальності я можу поступити окрім цієї?)
Nikalinda
Для Roksolana: на будь-яку
Коментувати
Л
Якщо у деяких сферах третій іде на вибір , наприклад , англіська мова і географія , то якщо я подам з географією , мені ЄВІ з англійської не потрібне ?
Влад
Для Л: ЄВІ для вступу на магістратуру
Коментувати
Ірина
Економіка 051, управління персоналом, здає чи ні ЄВІ, а то щось не знайшла в переліку
Андрей
Для Ірина: В этом году ВСЕ сдают (если нет диплома специалиста или магистра)
Коментувати
Юля
Чи можна здавши на додатковій сесії платне єві, претендувати на державну форму навчання?
Андрей
Для Юля: Доп сессия будет позже, чем результаты зачисления на бюджет.
Абрам
Hi
Максим
Уже есть дата дополнительного ЄВІ?
Коментувати