Хто має складати ЗНО у магістратуру в 2020 році

Іспити у формі зовнішнього оцінювання до магістратури складають вступники деяких спеціальностей

Хто має складати ЗНО у магістратуру в 2020 році

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2020 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складатимуть вступники у магістратуру майже всіх спеціальностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, магістра) можуть проводитись наступні іспити та фахові випробування:

  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра;
  • єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
  • іспит з іноземної мови - іспит з іноземної мови, що проводиться у навчальному закладі при вступі на деякі спеціальності.
  • фахове випробування - форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.
  • додаткове фахове вступне випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Види іспитів та вступних випробувань визначаються в залежності від обраної для вступу спеціальності.

Перелік іспитів та фахових випробувань для вступу в магістратуру

Галузь знань Спеціальність Іноземна мова Фахові випробування
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Агрономія Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Водні біоресурси та аквакультура Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Захист і карантин рослин Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Лісове господарство Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Садівництво та виноградарство Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Садово-паркове господарство Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Будівництво та цивільна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Геодезія та землеустрій ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Богослов’я Богослов’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гірництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Деревообробні та меблеві технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології легкої промисловості ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Харчові технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Військове управління (за видами збройних сил) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Державна безпека Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Забезпечення військ (сил) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Озброєння та військова техніка Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Гуманітарні науки Історія та археологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культурологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Релігієзнавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філософія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електрична інженерія Атомна енергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідроенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Енергетичне машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Теплоенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка та телекомунікації Авіоніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Журналістика Журналістика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні системи та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Кібербезпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Системний аналіз ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Дизайн ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент соціокультурної діяльності ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музеєзнавство, пам’яткознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музичне мистецтво Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сценічне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хореографія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Математика та статистика Математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Статистика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Галузеве машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Матеріалознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна механіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Суднобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні відносини Міжнародне право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні економічні відносини ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Освітні, педагогічні науки Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Початкова освіта Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Професійна освіта (за спеціалізаціями) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Середня освіта (за предметними спеціальностями) Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Спеціальна освіта Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Фізична культура і спорт Іспит з іноземної у навчальному закладі ФВВ у навчальному закладі
Охорона здоров’я Громадське здоров’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медична психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медсестринство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Педіатрія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Стоматологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фармація, промислова фармація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Право Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Природничі науки Географія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Екологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Науки про Землю ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізика та астрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальне забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальні та поведінкові науки Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Політологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Туризм ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспорт Авіаційний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Автомобільний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Залізничний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Річковий та морський транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспортні технології (за видами) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Управління та адміністрування Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біотехнології та біоінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічні технології та інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека Пожежна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Правоохоронна діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі

 

Освіта.ua
16.12.2019

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Синевир
Дивні речі. З приходом могилянськоі брашки на чолі з Квітом в 2014році пішли загрозливі тенденціі розвалу. А Фінніков- Шаров напряму працюють на Польщу, щоб студенти туди іхали на навчання. За великі куски! Оце ЄВІ - це засіб витискування молоді за кордон. А добавте індикативні ціни за контракт і повна картина.
Юрко
ЄВІ з іноземної мови треба переглянути. Не потрібно всім іноземної, спочатку українську треба всім вивчити і говорити нею в Україні усім. А іноземну треба буде вчити як економіка буде сильна і люди будуть мати гроші їхати за кордон у туристичні поїздки. А в сучасних умовах запровадження ЄВІ з іноземної мови на майже усі спеціальності виглядає як знищення ЗВО і недопуск студентів для здобуття магістра. Це зроблено свідомо щоб знищувати ЗВО на замовлення олігархів, тому що їм потрібна дешева робоча сила, а краще раби.
Кент
Для Юрко: Щоб народ валив за бугор!!!
Коментувати
Ваофоломій
Повні ідіоти і зрадники народу придумали це недолуге єві з іноземноі мови для магістрів. Навіщо попові , теологу, математику чи соціальному працівнику , інженеру -конструктору чи будівельнику цей екзамен? Чи з розуму посходили, чи так Украіну ненавидите, що вирішили прибити ці спеціальності? Невже ви не розумієте , що в магістратурі відбувається квітесенція професійного становлення? Ви ж краіну покладите на лопатки? Ради чого ці Шарови- Стадні це роблять? Навіщо??
BB
Для Ваофоломій: Прийде час і вони будуть відповідати за свої дії. Це сучасні берії і єжови, вони люблять гнобити народ. Людська кривда даремно не проходить. Нехай схаменуться поки не пізно.
Коментувати
1
Для чого всім спеціальностям які поступають на магістратуру ЄВІ з англійської мови ?
Христина
Доброго дня.У 2019 році я склала іспит на магістратуру з англійської мови,чи дійсний він буде у 2020 році? Чи можу я його використати?
Злий.
На спеціальність захист і безпека кордонів,державна безпека, цивільна безпека.І до військових вузів і училищ,до університетів МВС і тому подібного говна ідуть недалекі люди,які нічого більше робити не здатні.Це всякі тупорили,неучі і ті,за ким тюрма плаче. А нормальні люди не ідуть на ці спеціальності.Взагалі нащо такі навчальні заклади існують?! Нахрін бля позакривав би такі заклади,а замість них створив багато інших цивільних навчальних закладів із яких була б користь для людей. А нащо держава має годувати то все бидло одноклеточне бля. в казармах 5 роківгодувати , і державні кошти на це ідуть.Та на ці кошти можна було б безліч інших нормальних,цивільних навчальних закладів створити.
Олександр
Для Злий.: Це правда! Туди ідуть самі дебіли,бо яка нормальна людина хоче іти в воєнний вуз,чи поліцію! Хіба відкидьки суспільства!
Ольга
Серйозно? "Ті дибіли ", як ви їх назвали",захищають країну в якій ви живете кончені ідіоти.Перш ніж говорити такі речі потрібно думати головою , але про що може йти мова, раз ви таке пишете напевно там немає чим думати.
Коментувати
Олена
А що, щоб захищати кордон держави англійська мова не потрібна? А ось балерина без англійської ніяк не працює, тому їй край потрібно мати рівень в2. Королівство кривих дзеркал.
Сепар
Для Олена: Пасть закрой дура! Знай своє место!
123
Для Олена: балерин в магістратурі не вчать. Їх вчать в хореографічних училищах. А в магістратурі навчають хореографа. Який буде постановником.
Віктор
Нежужи птичка.Нафіг тобі балет танцювати,іди луче в стриптиз клуб там больше бабос сфігачиш.Крассава!
Коментувати
Роман
Скажіть при вступі в магістратуру заяву подавати можна тільки в один університет чи вдекілька як при вступі на бакалавра???
Ванян
Для Роман: В один.
Роман
Дякую, хоч це не добре
Ванян
Чому не добре. ? Мені одного вуза вистачає.
Коментувати
Андрій
Спочатку потрібно, щоб усі українці заговорили українською мовою і любили свою державу і мову. Нехай інші нації вчать українську мову. Тоді ми будемо знати, що ми сильні і нас поважають. За радянських часів була тотальна русифікація, а тепер нас заставляють вчити англійську мову, але тільки не українську. Ми, що маємо комплекс меншовартості? Ні це свідомо придумано для того, щоб знищити університети, освіту та Україну. Хочуть зробити нас рабами. Заводи і фабрики вже відібрали, ще хочуть землю забрати. Потрібна дешева робоча сила. Все хочуть знищити. Якщо б дійсно були благородні цілі навчити людей іноземних мов, то потрібно починати з іншого. Треба покращити навчання іноземної мови у школі. Збільшити кількість годин, більш відповідально відноситися до процесу навчання, впроваджувати нові методи і засоби навчання, здійснювати навчання безкоштовно. Залучати дітей до різних гуртків та англомовних шкіл. І дійсно навчати, а не вимагати від людей. Тому виникає враження, що це свідоме знищення
Местный
Для Андрій: ну да, кроме мови проблем в стране нет...
Ну да
Для Андрей: под лозунгом " армия,мова,вира" грабят и грабят алчные наши и не наши правители.Мову будем учить,когда Кабмин на ней заговорит!!!! Когда тарифы олигархи снизят,когда будет европейская зарплата!А так...пусть идут со своей мовой в Карпаты!
СБУ
Ти чо проти держави гонеш! Ти щось маєш проти нашого уряду недогризок вонючий!!!
Коментувати
Маша
Те відчуття ,коли у кращому університеті країни( КНУ імені Тараса Шевченка) іноземну викладали тільки на 1 курсі . Ти вчився в сільській школі . Знання маєш на елементарному рівні . Ходити до репетиторів в Києві дуже дорого. Хочеш вивчати біологію . Маєш високі бали з профільних предметів. Проте за введення ЗНО з англійської не зможеш закінчити навчання. У мене є багато знайомих ,які мають хороші знання з іноземної мови ,але по профільним трійки. Так що тепер головне знання іноземною ,а чи ти компонентний у спеціалізації переходить на другий план. А є знайомі у яких ситуація подібна до моєї. Спочатку забезпечте нормальне викладання та підготовку ВНЗ.А потім,будь ласка,давайте будемо здавати ЗНО. У нас кожного року великий відсоток учнів ,які не склали ЗНО з української мови. А ви хочете з іноземної.
Ващенко
Для Маша: Свідома політика Міністерства на ліквідацію розумних
Северин
Насправді вивчити англійську мову на рівні ЗНО не так складно. Особливо коли ти студент наукової спеціальності. Особливо коли це біологія. Кожна стаття у сучасному науковому світі пишеться на англійській. А читати таких статей якщо ти студент біолог треба дуже багато.
Лариса
на англійській? тоді рівень знання мови зрозумілий.
Коментувати
Аверс-Экспресс
все зроблено для того, щоб не вчитись в Україні. хоч президент веде пропаганду повернення заробітчан додому, умов для цього ніхто не створюе,навпаки. до речі, освіта в тій же Словаччині безкоштовна для українців і приймають без іспитів, без ЗНО та без ЄВІ. ЛИШЕ конкурс оцінок. фактично вступае кожний бажаючий... Але потім -в Виші потрібно реально навчатись ,лафи та поборів немае. Тож з такою політикою вступу уряд тільки спонукае молодь до виїзду за кордон. і після закінчення випускники навряд чи повернуться додому...
RHHX
Для Аверс-Экспресс: ага, у Словаччині от так легко, як Ви кажете, беруть у третьосортні ЗВО на третьосортні спеціальності наших студентів, які в Україні зі своїми знаннями станом на випуск з 11 класу зайняли б хіба що крайні контрактні місця. "Безкоштовна" освіта - це такий самий бізнес, як платна. І потім ці студенти повертаються до України і так само працюють не за спеціальністю - або виїжджають закордон працювати у ресторанах обслугою, бо трошечки підкачали англійську. Не тіште себе ілюзіями.
Vivaldi
Кого ти лікуєш? ПТУ Словаччини це універ в Україні! У майбутньому році весь наш клас вирушає вступати за кордон. Ось так!
Злой
І валить нахрен без вас тошно.Жрать нечева бля!!!
Коментувати
Наталія
Магістрантам у галузі знань "Освіта/педагогіка"(вчителям та вихователям) не потрібно складати ЄВІ з іноземної мови. Їхні знання незалежно не перевіряють, а пізніше вони підуть у школи вчити наших дітей. Ха.
Александр
Для Наталія: А зачем учителям которые не преподают английский в школе, сдавать ЄВІ английского, что это даст? Так и с остальными специальностями, не логичнее ли сдавать экзамены по той специальности на которой учишься, чтобы проверить знания и посмотреть стоит ли идти на магистратуру или нет.
Лор
Якби я знал зачем?
Александр
Так узнай!
Коментувати
Вчитель-КА
Какой идиотизм - ну как задолбали эти гуманитарии со своими языками. То с украинским всех задолбали про поступлении, теперь с английским в магистратуру. Почему филологи не сдают математику или химию? Идиотизм.
Северин
Для Вчитель-КА: Знання мови державної та іноземної необхідна умова для магістра, як майбутнього науковця, дослідника або спеціаліста. Навіщо поступати у магістратуру, якщо не хочеш бути викладачем чи науковцем. Достатньо рівня бакалавра.
Кіра
Доброго дня. Вступ потрібен не тільки для зайняття якихось посад, але і для того щоб атестуватися. Адже з дипломом бакалавра, атестуватися по нормі не можна.!
Коментувати
Механік
Пане Президенте! Приідьте в Кр.Ріг до батька- навіщо всім підряд здавати англійську в магістратуру. Монопридурки знищать наш технічний університет!??! Це розстріл машинобудування, гірничодобувноі галузі, соціалки, економіки....
Олена Гага
Для Механік: Ви плутаєте бувші радянські виші з нинішніми,майбутніми. Правильно каже Северин, що магістру, тобто науковцю і викладачу вишу необхідно знати державну мову і іноземну. Для того , щоб викладач зростав у своїй професії, він зобов’язаний вільно володіти, як державною , так і іноземною мовою, або навіть кількома. Йому треба читати новини в своїй професії на міжнародному рівні, писати і друкувати наукові статтті. А для бакалаврату вистачить і тих знань з мов, які отримав бакалавр у виші II-гого рівня акредитації. Для чого людиніпоступати в магістратуру, якщо не думає займатись наукою або викладацькою діяльністю????
Міністр
Пане президенте,ви то самі хоч знаєте, що ви робите.
Енене
Ха! Пан президент сам не усвідомлює того,що він робить.
Коментувати
Артур
Контрольний постріл "в голову" для магістратури. Отлічно міністерство, так тримати. Знищуйте освіту й далі всіма можливими шляхами, в вас це добре виходить Привіт вам з Луцького Національного Технічного Університету, бара**
Олена Гага
Для Артур: Перш, ніж поступати в магістратуру, необхідно задатись питанням: для чого? Якщо хочете займатись наукою або викладацькою діяльністю в виші, то зрозуміло. А якщо ні ! То вистачить для роботи в будь-якій сфері і бакалаврату. Це - вища освіта II-гого рівня акредитації. Зараз вже немає кваліфікаційного ступеня "спеціаліст", виші не готують спеціалістів за таким рівнем акредитації. Це було при радянській освіті.
Павло
Магістратура обов’язкова.А тим більше,якщо мене не влаштовує та спеціальність,яку я здобув і хочу здобути ще одну іншу спеціальність.А щодо бакалавра,то більшість роботодавців хочуть,щоб працівник мав ступінь магістра.З магістром на відміну від бакалавра в 95 % легше знайти роботу.
Ванька
Магістратура це повна освіта,а бакалавр є рівень коледжа.
Коментувати
Львів
Таке питання, якщо я вже здавав минулого року за напрямком Правознавство і не здав один предмет мені потрібно наново здавати чи лише цей один предмет ?. Можливо хтось знає
Gag
Для Львів: шкода,що сволочі напрям спеціаліста відмінили.Навіщо вони забрали спеціаліста сукки! Було добре коли був бакалавр,спеціаліст,і магістр.Спеціаліст це хоч нормальна освіта а бакалавр це рівеь коледжа,це навіть не вища не повна освіта!!!
Коментувати
Студент
М-да, ок. От тільки на бакалавраті іноземна вивчається лише два роки (або навіть один) і вже за проф. спрямуванням. А тут загальний іспит. На магістратурі під час навчання іноземної мови взагалі немає як дисципліни за програмою. Питання: навіщо це все? Може логічніше було б почати з повноцінного вивчення іноземної на окр бакалавр, а потім поступово вводити якийсь підсумковий іспит?
Северин
Для Студент: Вивчення іноземної мови необхідне для читання провідної наукової літератури, контакту з іншими спеціалістами та для написання цієї наукової літератури. Якщо не хочете бути викладачем, спеціалістом та науковцем - залишайтесь бакалавром.
Коментувати
Харків ХПІ
Що тільки не придумують ці лопухи, аби ускладнити життя студентам. І що цікаво- Президент змінився, а ненормали в міністерстві ще прибацаніші стали... Хто цих покручів штампує?
Андрей
Для Харків ХПІ: ага, заставляют студентов учиться, а не просто получить диплом, ужас
Pterr
Самі вибрали цей уряд.Я іх не вибирав.Так всі були за Зеленським і маєте! Побачите наскільки і в яку сторону все зміниться. Ви придбали кота в мішку. Маєте прем’єра профана по економіці,президента якому срати на таких як ви і ми, міністра освіти кралю,яка слова без помилок написати не в силі,мін.здрав,яка ноль в медицині... Тіштеся,а чого будем петь і плесах і гамнє погібать бля!
Невадо
Як таке чмо могли вибрати за президента! Чи народ геть здурів,чи що врешті решт сталося!
Коментувати
Для Нехайла
От далася тобі та медицина. .То йди і ти перевчися на лікаря. Або перевдягнися у білий халат нині така свобода хоч іди в приватну клініку а хоч вибирай на вибір сімейного лікаря. Висококваліфіковані лікарі сьогодні над цією системою сміються, бо у свій час іноземну між іншим складали на першому курсі всі інші предмети суто профільні. І високопрофесійність не залежить від вищеізложеного. Спитайтеся людей із досвідом , це комусь дуже вигідно, коли студенти і батьки і навіть викладачі бунтують проти цього, а хтось так це все і для чогось просуває... час покаже що з цього вийде.... https://kazky.org.ua/zbirky/viljchova/lysycja-z-lysenjatamy-ta-ledaczyj-czolovik-nechajlo
Ганібал
Не пускати людей у виші!! Тільки через гестапо і детектор брехні, а також зріст повинен не менше 187см і 300! Овець в кошарі. Не згодні - в Польщу!!
Gs
Для Ганібал: ти чо гамниш валлерра бля!
Ганібал
Піди сам валєра ти!
Коментувати

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!