Перелік іспитів у магістратуру в 2021 році

У 2021 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання складають всі вступники до магістратури

Перелік іспитів у магістратуру в 2021 році

Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році іспити у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складатимуть вступники у магістратуру всіх спеціальностей.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти (бакалавра, магістра) можуть проводитись наступні іспити та фахові випробування:

  • єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра;
  • єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це форма вступного випробування за технологією ЗНО з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.
  • фахове випробування у навчальному закладі - форма вступного випробування, що проводиться у навчальному закладі для вступу на основі здобутого (або такого, що здобувається) ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

У 2021 році вступники до магістратури зможуть подати результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права 2020 або 2021 року.

Перелік іспитів та фахових випробувань для вступу в магістратуру

Галузь знань Спеціальність Іноземна мова Фахові випробування
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Мікро- та наносистемна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Агрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Водні біоресурси та аквакультура ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Захист і карантин рослин ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Лісове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садівництво та виноградарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Садово-паркове господарство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Будівництво та цивільна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Геодезія та землеустрій ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біологія Біологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Богослов’я Богослов’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Ветеринарна медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гірництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Деревообробні та меблеві технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Нафтогазова інженерія та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології захисту навколишнього середовища ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології легкої промисловості ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Харчові технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Військове управління (за видами збройних сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Державна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Забезпечення військ (сил) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Озброєння та військова техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гуманітарні науки Історія та археологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культурологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Релігієзнавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Філософія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електрична інженерія Атомна енергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Гідроенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Енергетичне машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Теплоенергетика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка та телекомунікації Авіоніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Електроніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Телекомунікації та радіотехніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Журналістика Журналістика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційні системи та технології ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Кібербезпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерна інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Комп’ютерні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Системний аналіз ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Дизайн ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент соціокультурної діяльності ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музеєзнавство, пам’яткознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Музичне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сценічне мистецтво ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хореографія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Математика та статистика Математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна математика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Статистика ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Галузеве машинобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Матеріалознавство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Металургія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна механіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Суднобудування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні відносини Міжнародне право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Міжнародні економічні відносини ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Освітні, педагогічні науки ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Початкова освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Професійна освіта (за спеціалізаціями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Середня освіта (за предметними спеціальностями) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Спеціальна освіта ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична культура і спорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Охорона здоров’я Громадське здоров’я ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медицина ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медична психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Медсестринство ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Педіатрія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Стоматологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Технології медичної діагностики та лікування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фармація, промислова фармація ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізична терапія, ерготерапія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Право Право ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ЄФВВ з права/ТЗНПК
Природничі науки Географія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Екологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Науки про Землю ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Прикладна фізика та наноматеріали ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фізика та астрономія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальна робота Соціальна робота ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальне забезпечення ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціальні та поведінкові науки Економіка ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Політологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Психологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Соціологія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Туризм ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспорт Авіаційний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Автомобільний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Залізничний транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Річковий та морський транспорт ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Транспортні технології (за видами) ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Управління та адміністрування Маркетинг ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Менеджмент ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Облік і оподаткування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Фінанси, банківська справа та страхування ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Біотехнології та біоінженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Хімічні технології та інженерія ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека Пожежна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Правоохоронна діяльність ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі
Цивільна безпека ЄВІ з іноземної мови (ЗНО) ФВВ у навчальному закладі

 

Освіта.ua
26.10.2020

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Галина
Можно ли поступать в магистратуру на экономику 051 имея диплом бакалавра по "неспорідненій спеціальності" биология 091. Или это в принципе невозможно?
Наталія
Для Галина: там треба здать єві (тест з іноземної) і фаховий іспит. Як Ви економіку здасте, цікаво?
Галина
А в чём проблема?
Коментувати
aretnap23
После получения бакалавра право в 2021 году, не поступая на магистратуру, нужно сдавать экзамен какой-то общий для подтверждения знаний? А то я запуталась немного в этом вопросе. Так понимаю, сдают те, кто поступает на магистратуру и потом те, кто выходит с магистратуры. Да? Спасибо! Магистра можно получить и другой специальности ?Например, облик и аудит?
Андрей
Для aretnap23: Поступить на магистратуру на специальность 081 “Право” смогут только те, кто окончил бакалавриат по той же специальности (081) или по специальности 293 “Международное право” Сдавать ЄВІ и ЄФВВ обязательно.
Коментувати
САША
ДОБРИЙ ДЕНЬ, ПРОШУ СКАЗАТИ,ЯКИЙ ПРОХІДНИЙ БАЛ В МАГІСТРАТУРУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 2021 РОЦІ?
Ярина
чи обов’язкове зно на вступ на магістратуру в 2021 ? І чи взагалі можливий вступ на магістратуру якщо не знаєш англійської
Андрей
Для Ярина: Конечно, можно поступить в магистратуру совсем не зная английского языка, но знать немецкий, французский или испанский.
Коментувати
Андрей
В 2020 для поступления в магистратуру (по другой специальности) уже имея диплом магистра (специалиста) вместо ВНО по иностранному языку можно было сдать экзамен в самом вузе. В 2021 году сохраняется такое правило?
Андрей
Для Андрей: Оказывается, что самому быстрее найти нужную информацию, чем здесь дождаться ответа. 15. Під час вступу на небюджетні конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами прийому передбачають складання єдиного вступного іспиту, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту або скласти відповідний вступний іспит в Університет. https://abit.kname.edu.ua/index.php/uk/vstupnykam/bakalavram-ta-spetsialistam/biudzhet-pilhy-ta-kvoty
Коментувати
Тетяна
Чи можу я розраховувати на вступ до магістратури на навчання за бюджетний кошт, якщо навчалася на бюджеті на бакалавраті?
Андрей
Для Тетяна: Не имеет абсолютно никакого значения Вы учились на бюджете или контракте. Попасть на бюджет на магистратуру можно, если сдадите вступительные экзамены по специальности и единый экзамен по иностранному языку (ВНО) и окажетесь с рейтингом в начале списка. Пример: на специальность 5 бюджетных мест и 20 контрактных. Если в рейтинговом списке окажетесь с 1 по 5 строку - бюджет. С 6 и далее - контракт. Но вдруг кто-то из первых пяти претендующих передумает поступать, тогда повезет 6 му. Или 6-10, если передумают все пять.
Катерина
Якщо ви навчались на бакалавра на бюджеті, то повторний вступ на бакалавра - тільки на контракт. Якщо не навчались взагалі на магістратурі, то звичайно на бюджет можете. Але якщо вже навчались на магістратурі і на бюджеті, то якщо треба ще одна спеціальність магістратури - то тільки контракт. І навпаки, якщо на магістра вперше були на контракті то ще є раз шанс на бюджет.
Коментувати
Ілона
Чи можу з спеціальності менеджмент (бакалаврат) вступити на магістратуру на міжнародні відносини?
Ірина
Чи можна вступити до магістратури за спеціальністю"право" студенту бакалавру за спеціальністю "кібербезпеки"?
Vlad
Чи можуть студенти бакалаврату здавати пробне зно для вступу у магістратуру?Коли саме воно проходитиме.?Коли можна зареєструватися?
Влад
Для Vlad: є онлайн тести за різні роки. Тренуйтеся
Коментувати
Тетяна
Чи потрібно здавати вступний іспит з англійської при вступі до магістратури у 2021 р., якщо я маю сертифікат IELTS, який підтверджує рівень мови С1? Дякую.
Влад
Для Тетяна: Потрібно
Тетяна
Дякую. Я знаю, що раніше при вступі міжнародні сертифікати враховувались. З якого року відмінили цю можливість?
Андрей
Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом. Правила приёма на 2021 год. Например: http://kart.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/pravila-prijomu-2021-pdf-2.pdf стр.23
Коментувати
Ольга
Якщо я маю повну вищу освіту, і хочу поступити знову на магістратуру «право», чи можу я посеред навчального року поступити?
Влад
Для Ольга: на магістратуру на право можуть вступити тільки ті, хто має бакалавра з права або міжнародного права
Марина Дударь
Влад ты Не угалаль. В Украине можна пуступат со сменой специальности.
Vladiska
уже нельзя, читайте изменения
Коментувати
Вікторія
Якщо я бакалавр з спеціальності Філологія,мені потрібно здавати зно(ЄВІ) для вступу на магістратуру (теж Філологія)?
Палієнко Анастасія Миколаївна
Для Вікторія: так, звісно
Коментувати
Олексій
Вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» складали єдиний вступний іспит (ЄВІ). Тобто на спеціальність Філологія не потрібно здавати ЄВІ. ? Чому тут в статті тоді пише, що треба ЄВІ і ФВВ. Допоможіть розібратися з цим. І чи можна також подавати заяви в різні університети з пріоритетами, чи тільки в тільки в один?
Андрей
Для Олексій: Такие правила поступления были в 2019 году. Уже в 2020 единый вступительный экзамен (иностранный язык) сдавать не в виде ВНО, а как внутренний экзамен в самом вузе можно было только на специальности 011...017, 025, 201...208
Коментувати
Діана
Закінчивши медичний університет у 2021 р ( 6 курс) лікувальна справа чи можу я вступити на магістратуру за спеціальністю "іноземна філологія" англійська мова. Якщо так, то які вступні іспити?
Валентина
Для Діана: Необхідно звертатись у заклад вищої освіти в який плануєте вступати. Набір вступників з неспоріднених спеціальностей кожен заклад визначає сам, можуть брати з іншої, у вашому випадку з медичної спеціальності, а можеть не взяти, бо беруть лише з такої самої спеціальності (філологія) або споріднених (зазначаючи конкретний перелік)
Андрей
Диана, для примера по прошлому году: https://vstup2020.edbo.gov.ua/offer/673150/ Назва пропозиції: Германські мови та літератури (переклад включно) (для вступників з інших спеціальностей) Срок обучения для неродственных специальностей 2.5 года, а не 1.5. Конкурсное предложение есть не во всех вузах. Я привёл ссылку по ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ АКАДЕМІКА В. ЛАЗАРЯНА Если вам этот вуз не подходит, попробуйте поискать другой сами.
Андрей
Диана, вот ещё смотрите по прошлогодней вступительной кампании: https://vstup2020.edbo.gov.ua/offer/795342/ Поступление только с дипломом специалиста или магистра, срок обучения 1 год 10 мес.
Коментувати
Вікторія
Отримавши диплом бакалавра за спеціальністю "Історія середня освіта" чи можу я вступати на магістра на спеціальність "історія і археологія" на бюджет. Які іспити потрібно здати?
Андрей
Для Вікторія: Сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ВНО) и экзамен по специальности в самом вузе.
Коментувати
Олена Власенко
У 2021 році у галузі знань "Освіта" іспит з іноземної мови теж буде проведено в університеті? це стосують усіх університетів без виключень?
Галина
Для Олена Власенко: Це регулюється не університетом, а державою. якщо держава сказала у вишв, то у виші
Галина
Для Олена Власенко: стоп. Де Ви побачили, що іспит з інозесної здається в університеті? там же тітко в таблиці сказано, що здається ЄВІ з іноземної мови (ЗНО)!
Коментувати
Лидия
При вступі до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (Трудове навчання технології )в 2021 році потрібно здавати ЄВІ з іноземної мови ?
Світлана
Для Лидия: де Ви бачите в Гуманітарних науках трудове навчання?
Коментувати
Анна
Добрий день! Чи буде дійсне ЗНО 2020 з англійської на магістратуру, у 2021 році?
Олексій
Вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» складали єдиний вступний іспит (ЄВІ). Тобто на спеціальність Філологія не потрібно здавати ЄВІ. ? Чому тут в статті тоді пише, що треба ЄВІ і ФВВ. Допоможіть розібратися з цим. І чи можна також подавати заяви в різні університети з пріоритетами, чи тільки в тільки в один?
Марк
Доброго дня, чи можу я вступити на магістратуру якщо диплом бакалавра філолога, а я хочу вступити на магістратуру на психолога. Без зно?
Палієнко Анастасія Миколаївна
Для Марк: без зно взагалі нікуди не можна, здаєие зно, вступний іспит і будь ласка.
Коментувати