Перелік іспитів у магістратуру в 2022 році 

Перелік іспитів і фахових випробувань для вступу в магістратуру у 2022 році

Перелік іспитів у магістратуру в 2022 році 

У 2022 році вступ на навчання для здобуття ступеня магістра може відбуватися на підставі магістерського комплексного тесту, магістерського тесту навчальної компетентності, єдиного вступного іспиту з іноземної мови 2019-2021 років, єдиного фахового вступного випробування 2019-2021 років, індивідуальної усної співбесіди або розгляду мотиваційних листів.

Перелік іспитів і фахових випробувань може відрізнятися під час вступу на контракт чи бюджет

Види вступних випробувань

Магістерський комплексний тест (МКТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови та права, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання готовності вступника до опанування освітньої програми магістерського рівня, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти.

Фаховий іспит – форма вступного випробування у закладі вищої освіти, яка передбачає очну або дистанційну (за рішенням закладу освіти) перевірку здатності до опанування освітньої програми певного рівня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Результати ЄВІ та ЄФВВ 2019-2021 років – можуть використовуватись для вступу на спеціальності «Право» та «Міжнародне право».

Перелік іспитів для вступу в магістратуру на контракт та бюджет

Галузь знань Спеціальність На бюджет На контракт
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Аграрні науки та продовольство Агроінженерія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Агрономія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Водні біоресурси та аквакультура Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Захист і карантин рослин Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Лісове господарство Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Садівництво та виноградарство Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Садово-паркове господарство Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Архітектура та будівництво Архітектура та містобудування Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Геодезія та землеустрій Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Біологія Біологія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Богослов’я Богослов’я Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Ветеринарна медицина Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Ветеринарна медицина Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Виробництво та технології Видавництво та поліграфія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Гірництво Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Деревообробні та меблеві технології Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Нафтогазова інженерія та технології Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Технології захисту навколишнього середовища Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Технології легкої промисловості Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Харчові технології Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Безпека державного кордону Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Військове управління (за видами збройних сил) Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Державна безпека Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Забезпечення військ (сил) Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Озброєння та військова техніка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Гуманітарні науки Історія та археологія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Культурологія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Релігієзнавство Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Філологія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Філософія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Електрична інженерія Атомна енергетика Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Гідроенергетика Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Енергетичне машинобудування Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Теплоенергетика Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Електроніка та телекомунікації Авіоніка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Електроніка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Журналістика Журналістика Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Інформаційні технології Інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Інформаційні системи та технології Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Кібербезпека Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Комп’ютерна інженерія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Комп’ютерні науки Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Системний аналіз Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Культура і мистецтво Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Дизайн Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Менеджмент соціокультурної діяльності Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Музеєзнавство, пам’яткознавство Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Музичне мистецтво Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Сценічне мистецтво Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Хореографія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Математика та статистика Математика Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Прикладна математика Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Статистика Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Механічна інженерія Авіаційна та ракетно-космічна техніка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Галузеве машинобудування Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Матеріалознавство Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Металургія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Прикладна механіка Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Суднобудування Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Міжнародні відносини Міжнародне право МКТ з права та іноземної мови МКТ з права та іноземної мови
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Міжнародні економічні відносини Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Освіта/Педагогіка Дошкільна освіта Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Освітні, педагогічні науки Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Початкова освіта Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Професійна освіта (за спеціалізаціями) Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Середня освіта (за предметними спеціальностями) Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Спеціальна освіта Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Фізична культура і спорт Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Охорона здоров’я Громадське здоров’я Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Медицина Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Медична психологія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Медсестринство Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Педіатрія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Стоматологія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Технології медичної діагностики та лікування Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Фармація, промислова фармація Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Фізична терапія, ерготерапія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Право Право МКТ з права та іноземної мови МКТ з права та іноземної мови
Природничі науки Географія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Екологія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Науки про Землю Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Прикладна фізика та наноматеріали Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Фізика та астрономія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Хімія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Соціальна робота Соціальна робота Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Соціальне забезпечення Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Соціальні та поведінкові науки Економіка Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Політологія Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Психологія Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Соціологія Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Сфера обслуговування Готельно-ресторанна справа Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Туризм Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Транспорт Авіаційний транспорт Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Автомобільний транспорт Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Залізничний транспорт Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Річковий та морський транспорт Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Транспортні технології (за видами) Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Управління та адміністрування Маркетинг Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Менеджмент Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Облік і оподаткування Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Фінанси, банківська справа та страхування Результати МТНК та фахового іспиту Результати МТНК та фахового іспиту
Хімічна та біоінженерія Біомедична інженерія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Біотехнології та біоінженерія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Хімічні технології та інженерія Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Цивільна безпека Пожежна безпека Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Правоохоронна діяльність Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист
Цивільна безпека Фаховий іспит Фаховий іспит або мотиваційний лист


Для отримання оперативної інформації про проведення вступної кампанії приєднуйтесь до каналу Вступ.ОСВІТА.UA в Telegram або сторінок Абітурієнт і Освіта.ua у Facebook.

Освіта.ua
10.05.2022

Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Анастасія
Добрий день! Чи можу я після бакалавріату "242Туризм" вступити на магістратуру "053 Психологія"?
Анастасія
Добрий день! Чи можу я після бакалавріату "242Туризм" вступити на магістратуру "053 Психологія"?
Катерина
Добрий день! Підкажіть будь ласка, чи можу я вступити на магістра за спеціальністю "053 Психологія", маючи диплом бакалавра за спеціальністю "035 Філологія"? І які предмети або іспити слід здати?
Галина
Для Катерина: можете. Всі ті самі, що й інші бакалаври. Програму фахового іспиту дивіться на сайті вишу, до якого плануєте вступати. Вони в кожному виші відрізняються
Коментувати
Маша
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, якщо я маю диплом бакалавра Журналіста, чи можу я вступити на магістра Дизайнера Інтер’єра. Чи все таки потрібно буде знов поступати на перший курс?
Галина
Для Маша: можете вступати в магістратуру. Звсно на 1 курс. В магістратурі не буває вступу на 2 курс, тим більше Ви на іншу спеціальність вступаєте
Коментувати
Тарас Б.
Підкажіть,будь ласка,якщо цього року поступив в магістратуру.,чи можна наступного року поступати в магістратуру іншого навчального закладу,одночасно навчаючись тут,де поступив цього року?
Галина
Для Тарас Б.: можна. Але не можна одночасно навчатись на двох стаціонарах. Треба щоб одне місце було за денною формою, а інше - за заочною
Коментувати
Ірина
Доброго дня! Яка різниця між спеціальностями 1.4,1.9,1.10. І чи можу я з дипломом За спеціальністю Початкова освіта вступити на спеціальність Психологія 1.4?
Галина
Для Ірина: А що це за класифікація взагалі? просто психологія має код 063, а не 1,4. А Початкова освіта - 013. І куди вступити на базі якого рівня?
Коментувати
Наталія
Доброго дня Якщо я налаштована навчатися в магістратурі лише на контракті,чи достатньо тільки мотиваційного листа при вступі?
Марія
Підскажіть, будь-ласка, якщо через ел. кабінет подаєш заяви в різні вузи, але на ту ж саму спеціальність, де треба окрім МТНК, ще й фаховий іспит(випробування), то чи треба цей фаховий здавати в усіх вузах куди подаєш чи вистачить одного?
Оля
Для Марія: у всіх вузах
Коментувати
Вікторія
Доброго дня, дайте будь ласка відповідь, якщо я вчилась в педагогічному на хіміко-біологічному факультеті(бакалавр), чи зможу я поступити в медичний університет на магістратуру?
Галина
Для Вікторія: будь-хто може навчатись будь-де. Важливо не це. Вступати Ви будете на 1 курс. Тож, якщо навчались на бюджеті, вступайте на контракт, бо відшкодовувати 4 роки бюджету задорого
Коментувати
Оля
Доброго дня Скажіть будь ласка якщо я маю диплом бакалавра « Туризм» чи можу я вступити наприклад на фармацію магістра?
Соня
Доброго дня. Маю диплом бакалавра "Історія та археологія", чи можу я вступити на криміналіста, на магістратуру?
ІРИНА
Доброго дня.Маю диплом магістра"Ного терапевт, фізіо терапевт’Хочу вступати на магістранта спеціальність 017фізична кульок і спорт на контракт, мені потрібно здавати фахових іспит? Чи тільки мотиваційний лист ?
Лара
Для ІРИНА: також жанетпитання цікавить. Ви не дізнались?
Коментувати
Олександра
Доброго дня! Чи можу я здавати МКТ тільки в частині "право", якщо минулого року я успішно здала англійську мову? (спеціальність "Право")
Саша
А коли відбуваються фахові іспити? є якісь приблизні дати чи вони проходять вже після МТНК?
Ольга
Для Саша: Фахові іспити відбудуться в вересні по ідеї
Коментувати
Валентина
А як бути тим,хто знаходиться за кордоном. Магістерський тест можна здати за кордоном, а фаховий тільки в університеті. Де логіка???
Андрій
Добрый день, чи можна з дипломам бакалавра з права вступить на магистратуру на іншу спеціальність?
Анна
Для Андрій: так, головне, щоб вступний фаховий іспит змогли здати
Коментувати
Андрій
Добрый день, чи можна з дипломам бакалавра вступить на магистратуру на іншу спеціальність?
Анна
Для Андрій: Так
Коментувати
Іра
Якщо я вчилась 4 роки на маркетингу, і магістратура психологія. Буде рахуватись як 2 вищі освіти?
Анна
Для Іра: ні
Коментувати
Іра
Якщо я вчилась на маркетингу, але хочу підти на психологію на магістратуру. Це можливо?
Анна
Для Іра: так, головне, щоб змогли здати фаховий іспит.
Коментувати
РУСЛАН
Доброго дня! Таке питання. Якщо я отримав диплом бакалавра і хочу вступати на магістратуру на іншу спеціальність за іншою галузею знань, то я претендую лише на комерційну форму навчання? Чи форма навчання залежить від результатів вступних іспитів??
Галина
Для РУСЛАН: все залежить від спеціальності (кількості бюджетних місць) та результатів вступних іспитів.
Коментувати