Особливості тесту ЄВІ при вступі до магістратури

Особливості проведення єдиного вступного іспиту з іноземної мови при вступі до магістратури

Особливості тесту ЄВІ при вступі до магістратури

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) – це вступне випробування з іноземної (англійської, німецької, французької або іспанської) мови для вступу в магістратуру, яке проводиться у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти у 2021 році ЄВІ з іноземної мови повинні складати вступники в магістратуру всіх спеціальностей.

Загальна характеристика ЄВІ

Загальна кількість тестових завдань, що виносяться на ЄВІ – 42, а на їх виконання відводиться 60 хв.

Учасник ЄВІ отримує тестовий зошит із завданнями та бланк, у якому він позначає відповіді на завдання.

Тест складається з двох частин:

 • частина «Читання» містить 22 завдання різних форм;
 • частина «Використання мови» містить 20 завдань.

Завдання вважаються виконаними, якщо учасник ЄВІ вибрав правильну відповідь та позначив її в бланку відповідей (бланк В). Якщо він позначив неправильну відповідь, вказав дві відповіді, або не зазначив жодної – завдання оцінюється в «0» балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, – 42. Для отримання результатів учасника за 200-бальною шкалою використовується Таблиця переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів. Її оприлюднює Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування та визначення порогового бала «склав / не склав».

Особливості екзаменаційної роботи з англійської мови

Тест містить завдання трьох форм: 

 • завдання на встановлення відповідності (№ 1–5, № 11–16): запропоновано дібрати заголовки до текстів / частин текстів з наведених варіантів, або твердження / ситуації до оголошень / текстів, або запитання до відповідей чи відповіді до запитань; 
 • завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6–10) мають основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний; 
 • завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17–22, № 23–32, № 33–42): запропоновано доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів.

Особливості екзаменаційної роботи з німецької мови

У тестовому зошиті вміщено завдання трьох форм: 

 • завдання на встановлення відповідності (№1–5, №11–16): запропоновано дібрати заголовки до текстів / частин текстів з наведених варіантів, або твердження / ситуації до оголошень / текстів, або запитання до відповідей чи відповіді до запитань;
 • завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6–10) мають основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний; 
 • завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17–22, № 23– 32, № 33–42): запропоновано доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів.

Особливості екзаменаційної роботи з французької мови

Тест містить завдання двох форм: 

 • завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–16, 23–32, 33–42) мають основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний;
 • завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17–22): запропоновано доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів.

Особливості екзаменаційної роботи з іспанської мови

Екзаменаційна робота містить завдання трьох форм: 

 • завдання на встановлення відповідності (№ 1–5, № 11–16): запропоновано дібрати заголовки до текстів / частин текстів з наведених варіантів, або твердження / ситуації до оголошень / текстів, або запитання до відповідей чи відповіді до запитань;
 • завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 6–10) мають основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний; 
 • завдання на заповнення пропусків у тексті (№ 17–22, № 23–32, № 33–42): запропоновано доповнити абзаци / речення в тексті реченнями / частинами речень, словосполученнями / словами з наведених варіантів.

Програма тесту

Тестові завдання ЄВІ укладаються відповідно до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов, затвердженої наказом МОН.

Дивіться також:

Освіта.ua
15.02.2021