Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно- технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно- технічної) освіти України

Наказ МОН № 273 від 26.03.2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 273 від 26 березня 2022 року

Про затвердження Положення про
внутрішню академічну мобільність
здобувачів професійної (професійно-
технічної) освіти, які навчаються
у закладах професійної (професійно-
технічної) освіти України

Відповідно до частини першої статті 53, статті 571 Закону України «Про освіту», пункту 3 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою організації внутрішньої академічної мобільності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України, що додається.

2. Директорату професійної освіти (Шумік І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та вводиться в дію в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливий період) на строк дії особливого періоду.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Костюченка О.

Міністр                                Сергій Шкарлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
26 березня 2022 року № 273

ПОЛОЖЕННЯ
про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної
(професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної
 (професійно-технічної) освіти України

1. Це Положення регламентує діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти України щодо організації внутрішньої академічної мобільності здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - здобувачі П(ПТ)О), встановлює загальний порядок організації та виконання програми внутрішньої академічної мобільності здобувачів П(ПТ)О на території України, визнання та зарахування її результатів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 • базовий заклад П(ПТ)О - заклад професійної (професійно-технічної) освіти, що бере участь у програмі внутрішньої академічної мобільності на умовах і в порядку, визначеними цим Положенням;
 • внутрішня академічна мобільність здобувачів  П(ПТ)О – це можливість навчання за певною  професією/професіями, включаючи професійно-практичну підготовку, зокрема проходження навчальної та/або виробничої практики, здобувачів П(ПТ)О закладу П(ПТ)О в інших закладах П(ПТ)О України протягом певного періоду з можливістю зарахування його результатів та отримання документа про професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до частин першої та четвертої статті 16 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;
 • заклад П(ПТ)О-партнер - заклад П(ПТ)О, що бере участь у програмі внутрішньої академічної мобільності на підставі угоди про співробітництво щодо реалізації програми внутрішньої академічної мобільності здобувачів П(ПТ)О (далі - угода про співробітництво) між закладами П(ПТ)О;
 • програма академічної мобільності - діяльність базових закладів П(ПТ)О із забезпечення реалізації прав здобувачів П(ПТ)О на освіту протягом визначеного часу на підставі угоди про співробітництво із закладом П(ПТ)О-партнером на умовах і в порядку, визначеними цим Положенням.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та інших нормативно-правових актах.

3. Внутрішня академічна мобільність здобувачів П(ПТ)О здійснюється на підставі укладених угод про співробітництво між базовими закладами П(ПТ)О та закладами П(ПТ)О-партнерами за погодженням з місцевими органами управління освітою, з урахуванням попередньо набутих компетентностей та потреб у засвоєнні нових (зразок примірної угоди про співробітництво наведено у додатку 1 до цього Положення).

4. За здобувачами П(ПТ)О базового закладу П(ПТ)О на період навчання в закладі П(ПТ)О-партнері зберігаються відповідно до укладеної угоди про співробітництво місце навчання, виплата стипендії та всі інші соціальні виплати згідно із законодавством.

5. Здобувачі П(ПТ)О не відраховуються із базового закладу П(ПТ)О на період навчання, обліковуються в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та отримують документ про професійну (професійно-технічну) освіту у базовому закладі П(ПТ)О.

6. Тривалість, зміст і форма навчання (змішана/дистанційна) у закладах  П(ПТ)О-партнерах визначаються навчальними планами та графіками освітнього процесу, затвердженими у закладах П(ПТ)О-партнерах.

7. Кваліфікаційну атестацію здобувачів П(ПТ)О базових закладів П(ПТ)О організовують заклади П(ПТ)О-партнери у разі, якщо вона збігається з часом їх навчання в закладі П(ПТ)О-партнері.

8. Після закінчення навчання здобувачам П(ПТ)О базових закладів П(ПТ)О у закладах П(ПТ)О-партнерах видається академічна довідка у закладі П(ПТ)О-партнері, у якій зазначаються предмети, інші види навчальної діяльності та результати навчання (академічна довідка наведена у додатку 2 до цього Положення).

9. Базовий заклад П(ПТ)О, що направляє здобувачів П(ПТ) на навчання зобов'язаний:

 • укласти угоду про співробітництво із закладом П(ПТ)О-партнером, попередньо узгодивши навчальні плани і програми;
 • видати наказ про направлення здобувачів П(ПТ)О на тимчасове навчання відповідно до укладеної угоди про співробітництво (зразок наказу наведено у додатку 3 до цього Положення);
 • після завершення навчання у закладі П(ПТ)О-партнері видати наказ про зарахування результатів навчання, отриманих здобувачами П(ПТ)О у закладі П(ПТ)О-партнері, а також про переведення на наступний курс;
 • для здобувачів П(ПТ)О випускного курсу - сформувати замовлення документів про освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та видати документ про професійну (професійно-технічну) освіту.

10. Заклад П(ПТ)О-партнер, що приймає здобувачів П(ПТ)О на навчання, зобов'язаний:

 • видати наказ про зарахування здобувачів П(ПТ)О на тимчасове навчання відповідно до укладеної угоди про співробітництво (зразок наказу наведено у додатку 4 до цього Положення);
 • організувати освітній процес для зарахованих здобувачів П(ПТ)О базового закладу П(ПТ)О, у разі потреби, із застосуванням інструментів дистанційного навчання та/або у змішаній формі;
 • сприяти здобувачам П(ПТ)О базового закладу П(ПТ)О, у разі потреби, у вирішенні житлових та побутових проблем;
 • видати наказ про відрахування здобувачів П(ПТ)О базового закладу П(ПТ)О відповідно до укладеної угоди про співробітництво (зразок наказу наведено у додатку 5 до цього Положення);
 • після завершення навчання направити базовому закладу П(ПТ)О академічну довідку за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

11. Обов'язки базового закладу П(ПТ)О та закладу П(ПТ)О-партнера щодо здобувачів П(ПТ)О мають бути обумовлені в угодах про співробітництво.

12. Здобувачі П(ПТ)О мають право на:

 • продовження навчання за відповідними професіями у закладах П(ПТ)О-партнерах;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання;
 • користування навчальною, виробничою, спортивною базою закладу П(ПТ)О-партнера;
 • отримання за результатами, навчання документа встановленого зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

13. Здобувачі П(ПТ)О зобов'язані:

 • продовжити здобуття професійної освіти у закладі П(ПТ)О-партнері;
 • під час навчання дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, Статуту та інших нормативно-правових документів закладу П(ПТ)О-партнера;
 • виконувати вимоги узгоджених базовим закладом П(ПТ)О і закладом П(ПТ)О-партнером навчальних планів та програм, що додаються до угоди про співробітництво.

Генеральний директор
директорату професійної освіти                                 Ірина Шумік

Освіта.ua
26.03.2022

Популярні новини
В Україні відкриють Офіс програми «Горизонт Європа» Ключовим завданням Офісу буде надання цільової підтримки українським дослідникам
Фізику планують складати лише 2% учасників НМТ Більшість вступників має намір обрати третім предметом НМТ історію або іноземну
НМТ дозволив зарахувати рекордну кількість вступників У Міносвіти зазначають, що обрана модель проведення НМТ виявилася успішною
Влада обіцяє зробити механізм НМТ зручним Модель проведення національного мультитесту відповідатиме побажанням учасників вступної кампанії
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів