Про затвердження Положення про Всеукраїнську науково-технічну виставку-конкурс молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України"

Наказ МОН № 547 від 17.05.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 547 від 17 травня 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за № 839/23371

Про затвердження Положення про
Всеукраїнську науково-технічну виставку-конкурс
молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України"

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою виявлення, розвитку й підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську науково-технічну виставку-конкурс молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України", що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17.05.2013 № 547

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 червня 2013 р. за № 839/23371

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську науково-технічну виставку-конкурс молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" (далі - Виставка).

1.2. Виставка проводиться щороку серед учнів (вихованців) 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації віком від 12 до 18 років включно, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю (далі - учасники).

1.3. Основними завданнями Виставки є:

 • стимулювання творчого самовдосконалення учнівської та студентської молоді;
 • виявлення та розвиток обдарованих учнів, вихованців, слухачів і студентів, надання їм допомоги у виборі професії;
 • створення умов для реалізації здібностей талановитих та обдарованих учнів, вихованців, слухачів і студентів;
 • оновлення змісту, форм і методів роботи з обдарованими учнями, вихованцями, слухачами та студентами;
 • пошук нових форм, методів і моделей організації науково-дослідницької діяльності учнів, вихованців, слухачів і студентів.

1.4. Виставка проводиться на добровільних засадах і є відкритою для учасників.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Виставки здійснює Національний центр "Мала академія наук України" (далі - НЦ "МАНУ").

1.6. Інформація про проведення Виставки розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) та НЦ "МАНУ", а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Виставки.

1.7. Під час проведення Виставки обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок проведення Виставки

2.1. Виставка проводиться у два етапи:

 • І етап - відбірковий (заочний);
 • II етап - фінальний (Всеукраїнський, очний).

2.2. Для участі в І етапі Виставки необхідно протягом двох місяців з початку І етапу подати на електронну адресу територіального відділення Малої академії наук України (далі - МАНУ):

 • заявку на участь у І етапі Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" за формою згідно з додатком 1;
 • тези інноваційного науково-дослідницького проекту (далі - проект);
 • фото демонстраційної моделі або макета (за наявності).

Проекти подаються у таких номінаціях:

 • електроніка та приладобудування;
 • матеріалознавство та перспективні технології;
 • машинобудування;
 • інформаційно-телекомунікаційні системи та технології;
 • екологія та ресурсозбереження;
 • технічна творчість та винахідництво;
 • робототехніка та робототехнічні системи.

Орієнтовна тематика проектів у кожній номінації визначається організаційним комітетом Виставки та повідомляється листом МОН України органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі та розміщується на офіційному веб-сайті НЦ "МАНУ" не пізніше ніж за один місяць до початку Виставки.

2.3. Журі І етапу Виставки розглядає подані тези проектів і визначає переможців І етапу - по одному переможцю в кожній номінації окремо.

Переможці І етапу Виставки запрошуються до участі в ІІ етапі Виставки.

2.4. Організаційні комітети І етапу не пізніше ніж за сорок календарних днів до початку ІІ етапу Виставки подають організаційному комітету ІІ етапу Виставки заявку на участь у ІІ етапі Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" за формою згідно з додатком 2 та на кожного переможця І етапу - тези до проекту і фото демонстраційної моделі або макета (за наявності) - на електронну адресу man@man.gov.ua (з темою повідомлення "Виставка").

Зведений список учасників ІІ етапу Виставки оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЦ "МАНУ" не пізніше ніж за один місяць до початку ІІ етапу Виставки.

2.5. Строки та місце проведення ІІ етапу Виставки визначаються МОН України та повідомляються листом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до початку проведення ІІ етапу Виставки.

2.6. Для участі в ІІ етапі Виставки представник територіального відділення МАНУ - керівник делегації Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя - повинен подати такі документи до організаційного комітету ІІ етапу Виставки:

 • копію наказу відповідного органу управління освітою щодо участі в ІІ етапі Виставки;
 • медичні довідки про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими (на кожного учасника);
 • копію учнівського або студентського квитка (на кожного учасника);
 • проекти (на кожного учасника);
 • демонстраційні моделі або макети - за наявності (на кожного учасника).

2.7. Програма ІІ етапу Виставки включає:

 • виставку демонстраційних моделей і макетів;
 • стендовий (постерний) захист проектів учасників у кожній номінації окремо.

2.8. Учасники Виставки мають право представляти лише по одному проекту.

ІІІ. Організаційний комітет Виставки

3.1. Для організації та проведення І й ІІ етапів Виставки за місцем їх проведення наказом НЦ "МАНУ" створюються організаційні комітети, до складу яких можуть входити педагогічні працівники органів управління освітою, позашкільних навчальних закладів, НЦ "МАНУ", територіальних відділень МАНУ, підприємств, установ, організацій (за згодою).

3.2. Персональні склади організаційних комітетів І етапу Виставки затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

Персональний склад організаційного комітету ІІ етапу Виставки затверджується наказом НЦ "МАНУ".

3.3. Очолює організаційний комітет Виставки голова.

Голова організаційного комітету:

 • визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету;
 • керує роботою з організації та проведення відповідного етапу Виставки.

3.4. Члени організаційного комітету:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Виставки;
 • забезпечують порядок проведення відповідного етапу Виставки.

3.5. Секретар організаційного комітету Виставки:

 • оформляє документи щодо проведення та підбиття підсумків відповідного етапу Виставки;
 • сприяє висвітленню результатів відповідного етапу Виставки в засобах масової інформації.

ІV. Журі Виставки

4.1. Персональні склади журі І етапу Виставки затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевих органів управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі.

Персональний склад журі ІІ етапу Виставки затверджується наказом НЦ "МАНУ".

4.2. Кількість членів журі в кожній номінації становить не більше 5-6 осіб та не повинна перевищувати третини від кількості учасників Виставки.

До складу журі в кожній номінації Виставки входять: голова журі, члени та секретар журі.

До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Виставки.

4.3. Журі Виставки очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Виставки, підписує оціночні протоколи відповідного етапу Виставки.

4.4. Члени журі Виставки:

 • забезпечують об’єктивність оцінювання проектів учасників та їх доповідей під час проведення відповідного етапу Виставки;
 • заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Виставки;
 • визначають переможців та призерів відповідного етапу Виставки.

4.5. Секретар журі Виставки забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Виставки.

V. Учасники Виставки

5.1. У Виставці беруть участь учні (вихованці) 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів; вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації віком від 12 до 18 років включно, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю.

5.2. До участі у Виставці допускаються дослідницькі проекти, виконані у співавторстві. Число співавторів не має перевищувати двох осіб.

5.3. У ІІ етапі Виставки беруть участь переможці І етапу Виставки.

5.4. До місця проведення ІІ етапу Виставки учасники прибувають організовано в супроводі керівника, призначеного з числа педагогічних працівників територіальних відділень МАНУ. Керівник забезпечує безпеку життя та здоров’я учасників Виставки, своєчасне оформлення необхідних документів.

5.5. Учасники Виставки мають право ознайомитися з результатами оцінювання своїх проектів та одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання.

5.6. Учасники Виставки зобов’язані дотримуватись програми Виставки, цього Положення, норм, правил безпеки життєдіяльності та експлуатації обладнання й приладів.

VI. Вимоги до проектів та критерії їх оцінювання

6.1. На Виставку подаються проекти проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам і пізнавальним можливостям учасників, свідчать про їх обізнаність щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ними методики експерименту.

6.2. Подані на Виставку проекти повинні відповідати вимогам до написання, оформлення та представлення науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

6.3. До оргкомітету ІІ етапу Виставки проект подається на паперових і електронних носіях. До проекту додаються:

6.4. Участь у Виставці не можуть брати проекти, які були представлені в попередні роки.

6.5. Демонстраційні моделі або макети, представлені на Виставці, мають відповідати правилам техніки безпеки.

6.6. Проекти оцінюються за такими критеріями:

№ з/п

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів

1

Актуальність, практичне значення проекту

25

2

Творчий підхід і самостійність у виконанні

20

3

Системність і повнота в розкритті теми проекту; аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам

20

4

Чіткість і логічність викладення матеріалу, презентаційні навички

20

5

Відповідність стендової доповіді (постера) вимогам. Наявність демонстраційної моделі або макета

15

Максимальна сума балів

100


VII. Визначення та нагородження переможців Виставки

7.1. Переможці та призери Виставки визначаються журі в кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

7.2. Переможцем Виставки в кожній номінації є учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Призерами Виставки є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.

7.3. У разі рівної кількості балів переможцем (призером) у номінації визначається учасник, який набрав більше балів за критерій "Актуальність, практичне значення проекту".

7.4. Результати проведення Виставки затверджуються наказом МОН України.

7.5. Переможці та призери Виставки нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

7.6. Кращі проекти учасників Виставки публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЦ "МАНУ" за згодою автора.

VIIІ. Фінансування Виставки

Витрати на організацію та проведення Виставки здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Директор департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
17.05.2013

Популярні новини
В Україні вивчать роботу закладів з підготовки вчителів Розпочалось проведення дослідження надавачів послуг з підготовки педагогічних працівників
ДПА з математики в 2020/21 році є необов'язковою Здобувачі повної середньої освіти цього року звільняються від проходження атестації
Рада очікувано скасувала обов'язковість шкільних іспитів Випускники, які цього року завершують здобуття повної середньої освіти, звільнені від ДПА
У вівторок ВР розгляне закон про звільнення випускників від ДПА Питання звільнення випускників від проходження шкільних іспитів розглянуть 13 квітня
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів