Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти

Наказ МОН № 674 від 06.10.03 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
(Увага! Наказ втратив чинність згідно з наказом МОН № 1008 від 09.09.2014)

№ 674 від 06 жовтня 2003 року

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2004 р.
за № 100/8699

Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс на кращу науково-методичну
розробку з питань позашкільної освіти

На виконання пункту 9 Основних заходів щодо розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки Програми позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 № 378, наказую:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти, що додається.

2. Започаткувати в 2003/2004 навчальному році I Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти з художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, військово-патріотичного, бібліотеко-бібліографічного, соціально-реабілітаційного, оздоровчого напрямів діяльності учнівської молоді для гуртків, груп та інших творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів.

3. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласним, Севастопольському міському інститутам післядипломної педагогічної освіти, Київському міському педагогічному університету ім. Б.Грінченка:

3.1. Провести до 1 лютого 2004 року обласні, міські та районні конкурси на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти.

3.2. Залучати до участі в I Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів, наукових працівників.

4. Науково-методичному центру середньої освіти (Завалевський Ю.І.):

4.1. Провести в березні-квітні 2004 року завершальний етап I Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти.

4.2. Передбачити в плані видань на 2004/2008 роки видання збірників типових навчальних програм і посібників з питань позашкільної освіти.

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), ректорам вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації сприяти участі професорсько-викладацького складу та студентських наукових товариств у Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти.

6. Пункт 5 наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2002 № 454 "Про розробку типових навчальних планів і програм" викласти у такій редакції:

"5. Призначити наукових керівників з розробки навчальних програм, посібників за напрямами:

художньо-естетичним - Масол Л.М., завідувачку лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (за згодою);

еколого-натуралістичним - Пустовіта Г.П., ученого секретаря відділення теорії та історії педагогіки Академії педагогічних наук України (за згодою);

науково-технічним, військово-патріотичним - Мачуського В.В., завідувача лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (за згодою);

туристсько-краєзнавчим - Обозного В.В., доцента кафедри географії України Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;

соціально-реабілітаційним, бібліотечно-бібліографічним - Ковбасенко Л.І., наукового співробітника Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (за згодою);

фізкультурно-спортивним, оздоровчим - Зубалія М.Д., завідувача лабораторії Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (за згодою)".

7. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2003 № 24 "Про Всеукраїнський конкурс навчальних програм, посібників з позашкільної освіти".

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.В., віце-президента Академії педагогічних наук України Савченко О.Я. (за згодою).

Міністр       В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і
науки України
06.10.2003 № 674

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2004 р.
за № 100/8699

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку з питань позашкільної освіти

1. Загальні положення

1.1. Цей Всеукраїнський конкурс проводиться з метою створення необхідних умов для забезпечення позашкільних навчальних закладів науково-методичними матеріалами: навчальними програмами для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти, навчально-методичними посібниками з питань позашкільної освіти, методичними рекомендаціями до організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі.

Всеукраїнський конкурс має відкритий характер.

1.2. Всеукраїнський конкурс проводить Міністерство освіти і науки України разом з Науково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і науки України, Інститутом проблем виховання Академії педагогічних наук України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

2. Порядок і термін проведення

2.1. Всеукраїнський конкурс проводиться поетапно: районний, обласний, Всеукраїнський.

I Всеукраїнський конкурс проводиться з 1 жовтня 2003 року до 15 квітня 2004 року в 3 етапи.

1-й етап - районний, міський - жовтень - листопад 2003 року.

2-й етап - в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський - грудень 2003 року - січень 2004 року.

3-й етап - Всеукраїнський, завершальний - березень 2004 року.

Терміни проведення наступних конкурсів будуть повідомлені додатково.

2.2. Для проведення Всеукраїнського конкурсу створюються відповідні робочі групи, які розглядають рукописи науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти, визначають кращі.

Склад районної (міської) робочої групи затверджується районним (міським) відділом освіти за поданням районного (міського) методичного кабінету.

Склад робочої групи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі затверджується відповідним органом управління освітою за поданням інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Для організації роботи групи визначаються голова, члени робочої групи та секретар.

2.3. Всеукраїнський конкурс на 3-му етапі проводиться за таким порядком:

рукописи науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти розглядаються на засіданнях методичних рад профільних державних позашкільних навчальних закладів на виконання письмового доручення голови робочої групи;

рукописи науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти подаються головою робочої групи на розгляд Комісії з проблем позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України;

рукописи науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти за рекомендаціями Комісії з проблем позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України виносяться на розгляд колегії Міністерства освіти і науки України.

2.4. Для участі в 3-му етапі I Всеукраїнського конкурсу підсумкові матеріали направляти до 15 лютого 2004 року на адресу: 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного, 37, Науково-методичний центр середньої освіти "Конкурс науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти".

3. Учасники конкурсу

3.1. У Всеукраїнському конкурсі можуть брати участь педагогічні працівники, вчені, методисти, творчі колективи навчальних закладів, наукових установ, громадських організацій незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.

3.2. Для участі у Всеукраїнському конкурсі претендент або авторський колектив подають районній (міській) робочій групі:

заяву про участь у конкурсі;

рукописи навчальних програм для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти і навчально-методичних посібників з питань позашкільної освіти.

Рукописи приймаються без обмежень щодо кількості авторів.

3.3. Для участі в 3-му етапі Всеукраїнського конкурсу рукописи повинні мати дві рецензії (науковця і практика) та висновок робочої групи другого етапу, погоджений з Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідним управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

На завершальний етап Всеукраїнського конкурсу науковці, громадські організації та інші можуть направляти самостійно.

4. Вимоги до рукописів науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти

4.1. На Всеукраїнський конкурс можуть надсилатись рукописи науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти: навчальні програми для гуртків, груп та інших творчих об'єднань, навчально-методичні посібники з питань позашкільної освіти.

4.2. На Всеукраїнський конкурс надсилаються навчальні програми відповідно до типових навчальних планів гуртків, груп, інших творчих об'єднань, що класифікуються за трьома рівнями (початковий, основний і вищий), та інших навчальних планів, затверджених відповідними місцевими органами виконавчої влади.

Навчальні програми для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти можуть бути однопрофільними, комплексними, модульними, пошуково-орієнтованими, інтегрованими тощо з терміном навчання від декількох місяців до 1 року, від 1 до 2 років (початковий рівень) та від 1 до 4 років (основний та вищий рівні).

4.3. Навчальні програми для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти повинні:

грунтуватись на державних стандартах загальної середньої освіти;

забезпечувати науковість змісту, доступність та індивідуальний підхід до навчання вихованців (учнів, слухачів) засобами позашкільної освіти;

відповідати принципам наступності навчального матеріалу програмам для загальноосвітніх навчальних закладів.

4.4. Навчальні програми для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти повинні відповідати таким вимогам:

прикладна спрямованість навчального матеріалу;

наявність теоретичного матеріалу;

конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятої термінології та символіки, розкриття наукових положень з урахуванням досягнень сучасної науки;

відповідність навчального матеріалу віковим особливостям вихованців (учнів, слухачів) та їх підготовки;

відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження вихованців (учнів, слухачів) і кількості навчальних годин;

спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей вихованців (учнів, слухачів);

використання комп'ютерної техніки, інших засобів навчання, типового обладнання, ілюстрованого матеріалу тощо;

використання навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з основних і суміжних предметів;

використання міжпредметних зв'язків.

Навчальні програми для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти складаються відповідно до сучасних вимог навчально-виховного процесу, за змістом повинні відповідати назві.

4.5. У змісті навчальної програми для гуртків, груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти доцільно виділити такі структурні елементи: пояснювальна записка, навчально-тематичний план, зміст тем, основні вимоги до знань, умінь, навичок і бібліографія.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка включає загальну характеристику програми, мету і головні завдання гуртка, групи або іншого творчого об'єднання, опис можливих організаційних форм і методів подання навчально-теоретичного матеріалу з урахуванням інноваційних і новітніх освітніх технологій.

Навчально-тематичний план

Навчально-тематичний план складається у формі таблиці з переліком тем, кількості годин до кожної теми (окремо для теоретичних і практичних занять).

У цьому розділі також подаються рекомендації щодо оволодіння вихованцями (учнями, слухачами) знаннями, уміннями і навичками.

Зміст тем

Зміст тем подається в порядку відповідно до навчально-тематичного плану. До кожної теми надаються форми практичної роботи, методика їх проведення та вимоги до знань, умінь і навичок. Обов'язковим є послідовність, систематичність, науковість викладу змісту програми, урахування вікових особливостей вихованців (учнів, слухачів). Подаються форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі та інші), дається обгрунтування доцільності застосування комп'ютерної техніки та типового обладнання, ілюстративного матеріалу, інших засобів навчання, забезпечення гігієни праці та безпеки життєдіяльності гуртківців.

Основні вимоги до знань, умінь, навичок

Матеріали цього розділу необхідно викласти чітко, ясно, послідовно з перерахуванням вимог до обсягу знань, умінь і навичок вихованців (учнів, слухачів).

Бібліографія

У цьому розділі необхідно дати перелік використаної літератури, а також літератури для вихованців (учнів, слухачів) і педагогів.

Перелік літератури необхідно оформити відповідно до бібліографічних вимог в алфавітному порядку прізвищ авторів. Якщо це збірник, то подається його назва.

4.6. Навчально-методичний посібник з питань позашкільної освіти готується з метою забезпечення педагогічного працівника науково-методичним матеріалом для підвищення якості навчально-виховного процесу в навчальних закладах та здобуття вихованцями (учнями і слухачами) позашкільної освіти з основних її напрямів: художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного, науково-технічного, експериментально-дослідницького, фізкультурно-спортивного, військово-патріотичного, соціально-реабілітаційного, оздоровчого.

При підготовці навчально-методичного посібника з питань позашкільної освіти використовується кращий вітчизняний і зарубіжний досвід позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю, ураховуються регіональні особливості розвитку позашкільної освіти, загальні проблеми в сфері позашкільної освіти, досвід організації навчально-виховного процесу в окремих гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях вихованців (учнів і слухачів).

4.7. При написанні навчально-методичного посібника з питань позашкільної освіти необхідно керуватися такими вимогами:

відповідність матеріалу навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів щодо структури, обсягу і змісту;

наявність таких структурних елементів, як вступ (передмова), висновки, узагальнювальні тексти, наочні схеми, таблиці, завдання на систематизацію та самооцінювання навчальних досягнень вихованців, учнів і слухачів, тлумачний словник використаних термінів, довідкові таблиці, список додаткової літератури, алфавітний покажчик.

У посібнику з питань позашкільної освіти також дається опис методики викладання навчального матеріалу (розділу або його частини) та виховання.

5. Вимоги до оформлення рукописів науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти

5.1. Рукопис має бути зроблений комп'ютерним набором через два інтервали в двох примірниках українською мовою. До рукопису додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

5.2. Автори (або колектив авторів) подають таку інформацію про себе: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), місце роботи або навчання, повна адреса (закладу або домашня), контактні телефони.

Обов'язковим є надання інформації про те, чи пройшла дана програма апробацію.

Роботи, подані на конкурс, не повертаються.

6. Підбиття підсумків

6.1. За наслідками Всеукраїнського конкурсу робоча група визначає переможців конкурсу.

Переможці конкурсу нагороджуються відзнаками Міністерства освіти і науки України.

6.2. Автори кращих навчально-методичних посібників з питань позашкільної освіти та методичних рекомендацій до організації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі визначаються переможцями.

6.3. Навчальні програми, що затверджені колегією Міністерства освіти і науки України, визначаються як типові навчальні програми для гуртків, груп або інших творчих об'єднань, а їх автори - переможцями.

Заступник директора департаменту
професійно-технічної освіти       В.В. Супрун

Освіта.ua
06.10.2003

Популярні новини
Школи переходитимуть на ведення електронної документації У МОН визначили вимоги до ведення шкільної документації в електронній формі
Випускники шкіл пройдуть ДПА у формі ЗНО Державна підсумкова атестація у формі ЗНО буде проведена з 4 навчальних предметів
У Держбюджеті відновлять субвенцію на НУШ До Державного бюджету на 2023 рік буде повернута освітня субвенція на НУШ
Майже 2 млн школярів навчаються дистанційно У МОН зазначають, що усе більше учнів повертається до очної та змішаної форм навчання
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів