Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року

Розпорядження КМУ № 150-р від 27.01.10 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 150-р від 27 січня 2010 року

Про затвердження плану заходів з реалізації
Концепції державної системи професійної орієнтації
населення на період до 2011 року

1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2011 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям:

  • забезпечити в установлені строки виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;
  • надсилати щороку до 15 січня Міністерству праці та соціальної політики інформацію про стан виконання зазначеного плану заходів для її узагальнення і подання до 30 січня Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України       Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. № 150-р

ПЛАН
заходів з реалізації Концепції державної системи
професійної орієнтації населення на період до 2011 року

1. Внести зміни до власних нормативно-правових актів відповідно до Концепції державної системи професійної орієнтації населення.

Мінпраці, МОН, Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ,
Міноборони, МВС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Академія педагогічних наук, Державний департамент з питань виконання покарань,
державна служба зайнятості за участю всеукраїнських об'єднань організацій
роботодавців, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

2. Розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення про затвердження Типового положення про центр професійної орієнтації населення.

Мінпраці, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
державна служба зайнятості за участю всеукраїнських об'єднань організацій
роботодавців, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Перше півріччя 2010 року.

3. Вжити заходів до утворення консультативно-дорадчого органу з питань професійної орієнтації населення при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях із включенням до його складу представників організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань, інших об'єднань громадян.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
за участю організацій роботодавців та їх об'єднань,
організацій профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 року.

4. Включати до територіальних програм зайнятості населення заходи щодо забезпечення розвитку системи професійної орієнтації населення.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
державна служба зайнятості за участю організацій
роботодавців та їх об'єднань,
організацій профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

5. Вивчити стан проведення профорієнтаційної роботи з інвалідами та подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо забезпечення надання у повному обсязі адресних профорієнтаційних послуг інвалідам з урахуванням ступеня втрати їх здоров'я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці.

МОЗ, МОН, Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Фонд соціального захисту інвалідів, державна служба зайнятості,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
за участю організацій роботодавців та їх об'єднань,
організацій профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

6. Забезпечувати отримання профорієнтаційних послуг випускниками загальноосвітніх навчальних закладів, які не працевлаштовані та не навчаються, з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
державна служба зайнятості за участю
організацій роботодавців та їх об'єднань,
організацій профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

7. Розвивати профільне навчання учнів старшої школи за технологічним напрямом з урахуванням наявних та перспективних потреб ринку праці.

МОН, Академія педагогічних наук
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Протягом 2010 - 2011 років.

8. Розробити навчальні програми і методичне забезпечення курсів профорієнтаційного спрямування та сприяти їх впровадженню у навчальних закладах.

МОН, Академія педагогічних наук, МОЗ, Мінагрополітики,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
до сфери управління яких належать навчальні заклади.

Протягом 2010 - 2011 років.

9. Проводити профорієнтаційну роботу з молоддю із залученням організацій роботодавців та їх об'єднань, організацій профспілок та їх об'єднань.

МОН, Мінсім'ямолодьспорт, Мінпраці,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
державна служба зайнятості.

Протягом 2010 - 2011 років.

10. Активізувати проведення профорієнтаційної роботи в установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби та навчальних закладах, створених з метою професійно-технічного та загальноосвітнього навчання засуджених.

Державний департамент з питань виконання покарань,
державна служба зайнятості, МОН,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Протягом 2010 - 2011 років.

11. Забезпечувати професійну переорієнтацію незайнятого населення, вивільнюваних працівників та працюючого персоналу відповідно до потреб особистості, виробництва та ринку праці.

Державна служба зайнятості,
заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців,
всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

12. Підвищити рівень мобільності профорієнтаційних послуг, розширити використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та засобів зв'язку в профорієнтаційній роботі.

МОН, Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
державна служба зайнятості,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
за участю організацій роботодавців та їх об'єднань,
організацій профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

13. Удосконалювати науково-методичне забезпечення професійної орієнтації різних цільових груп населення відповідно до основних видів праці, проводити прикладні наукові дослідження у сфері професійної орієнтації населення і впроваджувати їх результати у практику.

Академія педагогічних наук, МОН, Мінпраці,
Мінсім'ямолодьспорт, Міноборони, МВС,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
Державний департамент з питань виконання покарань,
державна служба зайнятості
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців,
всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

14. Забезпечувати висвітлення питань професійної орієнтації населення у державних засобах масової інформації.

Держкомтелерадіо, центральні органи виконавчої влади,
державна служба зайнятості,
Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
за участю організацій роботодавців та їх об'єднань,
організацій профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

15. Передбачати вивчення питань професійної орієнтації населення під час підвищення кваліфікації педагогічних, медичних та інших працівників.

МОН, Академія педагогічних наук,
МОЗ, Мінпраці, Мінсім'ямолодьспорт,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
державна служба зайнятості
за участю організацій роботодавців та їх об'єднань,
організацій профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

16. Переглянути та у разі потреби розробити галузеві кваліфікаційні характеристики посад педагогічних працівників та інших фахівців, які провадять діяльність у сфері професійної орієнтації населення, внести відповідні доповнення до Національного класифікатора "Класифікатор професій", переліків напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

МОН, Академія педагогічних наук, Мінпраці,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади
за участю всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців,
всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

17. Вжити заходів до залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку державної системи професійної орієнтації населення, а також вивчення міжнародного досвіду у відповідній сфері.

Мінпраці, МЗС, Мінекономіки, МОН,
інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади,
 державна служба зайнятості,
Академія педагогічних наук
за участю всеукраїнських організацій роботодавців
та їх об'єднань, всеукраїнських профспілок та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.

18. Сприяти створенню сучасної матеріально-технічної бази для професійної орієнтації населення у державній службі зайнятості та загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах шляхом залучення коштів роботодавців, а також коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у випадках, передбачених Законами України "Про зайнятість населення" та "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
державна служба зайнятості
за участю організацій роботодавців та їх об'єднань.

Протягом 2010 - 2011 років.


27.01.2010

Популярні новини
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
МОН рекомендує вишам перейти на дистанційне навчання Наразі у відомстві рекомендують встановити режим дистанційного навчання до 15 листопада
Київ готується до переходу у «червону» зону Київ потрапить у «червону» зону карантину через стрімке погіршення епідемічної ситуації
Значення математики при вступі до вишів підвищиться Значення сертифіката зовнішнього оцінювання при вступі до вишів у 2022 році підвищиться
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів