Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 369

Указ Президента України № 285/2009 від 30.04.09 року

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

(втратив чинність на підставі Указу Президента № 345/2009 від 21.05.09)

№ 285/2009 від 30 квітня 2009 року

Про зупинення дії деяких положень
постанови Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2009 року № 369

Кабінет Міністрів України 14 квітня 2009 року видав постанову № 369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою вніс зміни, зокрема до переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, та до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 38.

При цьому для державних навчальних закладів, у тому числі вищих медичних навчальних закладів, передбачено можливість надавати платні послуги, зокрема, щодо: складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії; складання студентами в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах; забезпечення форменим одягом; видання та реалізації підручників, навчальних посібників, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій, інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та навчально-методичної літератури, бланкової продукції; проведення конкурсів, фестивалів, концертно-видовищних заходів, творчих вечорів; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок; надання послуг з організації та проведення культурно-виховних заходів (вистав, концертів, фестивалів, вечорів відпочинку, балів, конкурсів, дискотек, демонстрацій відео- та кінофільмів тощо) (абзац третій пункту 1, абзаци третій, тринадцятий, сімнадцятий підпункту 1, абзац четвертий підпункту 5, абзаци восьмий та тринадцятий підпункту 8 пункту 2).

Запровадження Кабінетом Міністрів України можливості надання державними навчальними закладами зазначених платних послуг, які безпосередньо пов'язані з організацією навчально-виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції України, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов'язок забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах (частини перша та третя).

Як визначив Конституційний Суд України у Рішенні від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти, безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.

Безоплатність та доступність здобуття громадянами освіти в державних навчальних закладах забезпечується, зокрема фінансуванням цих закладів за рахунок державних бюджетних асигнувань згідно з нормативами фінансового та матеріально-технічного забезпечення, наданням права особам, які здобувають освіту у таких закладах, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою базою цих закладів (статті 51, 63 Закону України «Про освіту»).

Прийнявши рішення, що суперечить статті 53 Конституції України, Кабінет Міністрів України порушив і норми частини другої статті 6, частини другої статті 19, частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Основного Закону держави, які зобов'язують Уряд України керуватися у своїй діяльності Конституцією України, діяти на підставі та у спосіб, що нею передбачені.

Враховуючи викладене, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України постановляю:

1. Зупинити дію абзацу третього пункту 1 (в частині, що стосується запровадження платних послуг щодо складання студентами вищих медичних навчальних закладів іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії), абзаців третього, тринадцятого та сімнадцятого підпункту 1, абзацу четвертого підпункту 5, абзаців восьмого та тринадцятого підпункту 8 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України       Віктор ЮЩЕНКО
30 квітня 2009 року

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 30 квітня 2009 року №285 «Про зупинення дії деяких положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 369» згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію абзацу третього пункту 1 (в частині, що стосується запровадження платних послуг щодо складання студентами вищих медичних навчальних закладів іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії), абзаців третього, тринадцятого та сімнадцятого підпункту 1, абзацу четвертого підпункту 5, абзаців восьмого та тринадцятого підпункту 8 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 369, опублікованої в газеті «Урядовий кур'єр» 25 квітня 2009 року №75.

Цією постановою внесено, зокрема, зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1138, та до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 38.

При цьому для державних навчальних закладів, вищих медичних навчальних закладів передбачено можливість надавати платні послуги, зокрема, щодо: складання студентами іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії; складання студентами в разі їх переведення з одного вищого навчального закладу до іншого академічної заборгованості, що виникла внаслідок відмінностей у навчальних планах; забезпечення форменим одягом; видання та реалізації підручників, навчальних посібників, конспектів, лекцій, методичних матеріалів, монографій, інформаційно-аналітичних збірників, збірників наукових праць, тез доповідей, матеріалів конференцій, навчальної та навчально-методичної літератури, бланкової продукції; проведення конкурсів, фестивалів, концертно-видовищних заходів, творчих вечорів; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок; надання послуг з організації та проведення культурно-виховних заходів (вистав, концертів, фестивалів, вечорів відпочинку, балів, конкурсів, дискотек, демонстрацій відео- та кінофільмів тощо).

Запровадження Кабінетом Міністрів України можливості надання державними навчальними закладами зазначених платних послуг, які безпосередньо пов'язані з організацією навчально-виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції України, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов'язок забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах (частини перша та третя).

Як визначив Конституційний Суд України у Рішенні від 4 березня 2004 року №5-рп/2004 у справі про доступність і безоплатність освіти, безоплатність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту означає можливість здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах без внесення плати у будь-якій формі за освітні послуги визначених законодавством рівня, змісту, обсягу і в межах тих видів освіти, безоплатність яких передбачена частиною третьою статті 53 Конституції України.

Безоплатність та доступність здобуття громадянами освіти в державних навчальних закладах забезпечується, зокрема фінансуванням цих закладів за рахунок державних бюджетних асигнувань згідно з нормативами фінансового та матеріально-технічного забезпечення, наданням права особам, які здобувають освіту у таких закладах, користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою базою цих закладів (статті 51, 63 Закону України «Про освіту»).

Прийнявши рішення, що суперечить статті 53 Конституції України, Кабінет Міністрів України порушив і норми частини другої статті 6, частини другої статті 19, частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Основного Закону держави, які зобов'язують Уряд України керуватися у своїй діяльності Конституцією України, діяти на підставі та у спосіб, що нею передбачені.

На неприпустимості порушення Кабінетом Міністрів України частини другої статті 19, частини третьої статті 113 та частини першої статті 117 Конституції України неодноразово наголошував Конституційний Суд України, зокрема, у Рішеннях від 27 квітня 2000 року №7-рп/2000 у справі про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, від 11 листопада 2008 року №25-рп/2008 у справі про земельні аукціони.

З огляду на наведене прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності абзацу третього пункту 1 (в частині, що стосується запровадження платних послуг щодо складання студентами вищих медичних навчальних закладів іспитів та заліків при ліквідації академічної заборгованості, що виникла під час проведення основної сесії), абзаців третього, тринадцятого та сімнадцятого підпункту 1, абзацу четвертого підпункту 5, абзаців восьмого та тринадцятого підпункту 8 пункту 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року № 369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України М.Ставнійчук.

Президент України       Віктор ЮЩЕНКО


30.04.2009

Популярні новини
НМТ у 2024 році матиме формат «3+1» Вступні іспити до закладів вищої освіти у 2024 році відбудуться у вигляді НМТ з 4 предметів
Визначено школи, які навчатимуть онлайн дітей-біженців МОН оприлюднило перелік шкіл, де відбуватиметься вивчення українознавчого компонента дітьми за кордоном
Стартувала реєстрація на конкурс «Учитель року–2024» Участь у конкурсі можуть узяти педагоги шкіл та профтехів, стаж котрих становить не менше 3 років
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів