Про затвердження Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки

Постанова КМУ № 1594 від 15.11.06 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1594 від 15 листопада 2006 року

Про затвердження Державної програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити та затвердити у двомісячний строк регіональні програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 30 грудня Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту відомості про стан виконання Програми для узагальнення та подання до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформації Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України       В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2006 р. N 1594

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки

Загальні питання

В Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної культури і спорту. Лише 13 відсотків населення залучено до занять фізичною культурою і спортом.

Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров'я. За інтегральним показником здоров'я населення - середньою очікуваною тривалістю життя людини Україна займає одне з останніх місць в Європі.

Потребує нагального розв'язання проблема розвитку спорту вищих досягнень та підготовки резерву для національних збірних команд.

Ситуація, що склалася у сфері фізичної культури і спорту, зумовлена такими факторами:

невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;

недосконалість інфраструктури у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері;

недосконалість системи централізованої підготовки національних збірних команд, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту;

незадовільний стан матеріально-технічної бази. В Україні рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами (з розрахунку на 10 тис. осіб) у 2-3 рази нижчий, ніж у розвинутих державах, плавальними басейнами - у 30 разів. Понад 80 відсотків спортивних майданчиків не відповідають сучасним вимогам;

недостатнє бюджетне фінансування (з державного бюджету виділяється у середньому 0,5, з місцевих бюджетів - 2 відсотки їх видатків), неефективне залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій; не провадиться діяльність з випуску та проведення державних спортивних лотерей, які є одним з основних джерел фінансування спорту в багатьох країнах Європи;

низький рівень заробітної плати, недостатня кількість інструкторів з фізкультурно-оздоровчої діяльності, розбалансованість у системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

низький рівень наукового забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, недостатнє фінансування наукових досліджень (менш як 0,5 відсотка видатків державного бюджету спрямовується на сферу фізичної культури і спорту);

недостатнє пропагування серед широких верств населення здорового способу життя.

Мета і завдання Програми

Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема удосконалення відповідного організаційного та нормативно-правового механізму.

Основними завданнями Програми є:

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи і у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;

забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і спорту ветеранів;

підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;

участь у міжнародній діяльності.

Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у державному бюджеті для виконання програм і заходів з розвитку фізичної культури і спорту, а також інших джерел.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити до 20 відсотків загальної чисельності населення кількість громадян, залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

поліпшити результати виступів національних збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших офіційних міжнародних змаганнях;

сформувати сучасну систему підготовки резерву для національних збірних команд України, збільшити до 14 відсотків загальної чисельності кількість школярів, що відвідують спортивні школи;

підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними залами, плавальними басейнами та спортивними майданчиками (з розрахунку на 10 тис. осіб);

довести кількість організацій і центрів, яким видано ліцензію на провадження фізкультурно-спортивної діяльності, до 2 одиниць на 10 тис. осіб;

створити 8 тис. додаткових робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, забезпечити престижність відповідних професій, підвищити рівень підготовки та кваліфікацію фахівців;

зменшити на 12 відсотків середню кількість днів тимчасової непрацездатності через хворобу;

забезпечити збільшення на 30 відсотків витрат громадян, пов'язаних із залученням до фізичної культури (з розрахунку на душу населення).

Етапи виконання

Програма виконується двома етапами:

перший (2007-2008 роки) - розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань розвитку фізичної культури і спорту, а також відповідних регіональних програм, здійснення заходів згідно з додатком;

другий (2009-2011 роки) - здійснення заходів, визначених Програмою, та їх коригування.

Організація і контроль за виконанням Програми

Організація виконання Програми покладається на Мінсім'ямолодьспорт.

З метою забезпечення моніторингу і оцінки ходу виконання Програми утворюється координаційна рада, яка формується з представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Національного олімпійського комітету, Національного комітету спорту інвалідів, Спортивного комітету, фізкультурно-спортивних товариств та інших громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, провідних фахівців сфери фізичної культури і спорту, видатних спортсменів та тренерів.

Головою координаційної ради є Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту, який затверджує Положення про раду, її регламент та склад.

Завантажити: KMU_1594.doc (191.00 Кб.)


15.11.2006

Популярні новини
Завдання тестів НМТ не перекладатимуть мовою агресора У 2024 році завдання мультитесту планують перекладати мовами національних меншин
В Україні припинять вступ на «молодших бакалаврів» З 2024 року припиняється набір вступників для здобуття ступеня молодшого бакалавра
Підсумки тижня в освіті: головні події Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті
В Україні скасують заочну форму навчання у вишах Вступ на заочну форму навчання до закладів вищої освіти пропонують скасувати з 2024 року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів