Про організацію та проведення курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти у 2023 - 2

Наказ Міноборони України № 7/нм від 04.01.2023

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАІНИ

НАКАЗ

Про організацію та проведення курсів
професійної військової освіти та
курсів підвищення кваліфікації у
вищих військових навчальних
закладах, військових навчальних
підрозділах закладів вищої освіти
і закладах фахової передвищої
військової освіти у 2023 - 2024 роках

Відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня України, затвердженого Указом Президента України від 17 вересня 2021 року № 473/2021, Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою забезпечення безперервного професійного розвитку, перспектив просування по службі військовослужбовців Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту, працівників Збройних Сил України, державних службовців апарату Міністерства оборони України та Збройних Сил України, комплектування посад в органах військового управління, військових частинах, установах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти фахівцями з відповідною освітою та кваліфікацією, отримання ними знань, умінь і практичних навичок для виконання обов'язків на посадах за призначенням наказую:

1. Першому заступнику Міністра оборони України, Головнокомандувачу Збройних Сил України, Голові Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, командиру військової частини А0515, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачам видів, окремих родів військ та сил Збройних Сил України, керівникам органів військового управління Збройних Сил України, які є замовниками на підготовку військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, працівників Збройних Сил України, державних службовців апарату Міністерства оборони України та Збройних Сил України на курсах професійної військової освіти та курсах підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти, начальникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти:

 • організувати та забезпечити у 2023-2024 роках навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, державних службовців апарату Міністерства оборони України та Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти згідно з відповідними Розрахунками чисельності слухачів курсів професійної військової освіти, курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки), курсів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які проводять початкову загальновійськову підготовку;
 • підготовку здобувачів професійної військової освіти здійснювати за освітніми програмами, визначеними Каталогом курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України (крім фахівців медичного та фармакологічного фаху), а також державних службовців апарату Міністерства оборони України та Збройних Сил України здійснювати за навчальними планами-програмами курсів підвищення кваліфікації, визначеними Каталогом курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти;
 • підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України медичних і фармацевтичних спеціальностей (лікарів, провізорів, молодших спеціалістів з медичною (фармацевтичною) освітою) здійснювати за навчальними планами-програмами курсів, визначеними Каталогом заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, які проводяться в Українській військово-медичній академії, у відповідності з Інструкцією про порядок присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил України у сфері охорони здоров'я, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 16 березня 2015 року № 115, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 року за № 379/26824, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року № 446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 березня 2019 року за № 293/33264, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07 вересня 1993 року № 198 "Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 грудня 1993 року за № 206, Переліком назв циклів спеціалізацій та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичних) закладах (факультетах) післядипломної освіти", затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07 грудня 1998 року № 346 (із змінами), Положенням про проведення іспитів на передатестаційних циклах, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 травня 1994 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 липня 1994 року за № 146/355 (із змінами);
 • підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства оборони України та Збройних Сил України здійснювати відповідно до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників здійснювати відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800;

добір кандидатів на навчання на курсах професійної військової освіти здійснювати:

 • на курси тактичного рівня, підготовка на яких здійснюється за освітніми програмами базового курсу тактичного рівня L-1А та фахового курсу тактичного рівня L-1В, - з числа осіб, які мають вищу освіту не нижче ступеня "бакалавр" та за станом здоров'я придатні до проходження військової служби у Збройних Силах України;
 • на командні курси тактичного рівня L-1С - з числа осіб офіцерського складу, які мають ступінь вищої освіти не нижче "бакалавр" та зараховані до резерву кандидатів для просування по службі на відповідні посади із штатно-посадовою категорією "капітан" і нижче. Під час дії правового режиму воєнного стану добір військовослужбовців на навчання здійснювати за рішеннями відповідних командирів (начальників) згідно з номенклатурою призначення;
 • на командно-штабні курси тактичного рівня L-2 - з числа осіб офіцерського складу, які мають ступінь вищої освіти не нижче "бакалавр" та зараховані до резерву кандидатів для просування по службі на відповідні посади із штатно-посадовою категорією не нижче "майор". Під час дії правового режиму воєнного стану добір військовослужбовців на навчання здійснювати за рішеннями відповідних командирів (начальників) згідно з номенклатурою призначення;
 • на курс офіцерів об'єднаних штабів оперативного рівня L-3 - з числа осіб офіцерського складу, які перебувають на посадах без відповідного рівня військової освіти та мають ступінь вищої освіти "бакалавр" і вище. Під час дії правового режиму воєнного стану зарахування  військовослужбовців кандидатами на навчання здійснювати за рішеннями відповідних командирів (начальників) згідно з номенклатурою призначення;
 • на курс вищого керівного складу стратегічного рівня L-4 - з числа осіб офіцерського складу, які перебувають на посадах без відповідного рівня військової освіти, мають оперативний  (оперативно-тактичний) рівень військової освіти та ступінь вищої освіти не нижче "магістр" ("спеціаліст"). Під час дії правового режиму воєнного стану зарахування військовослужбовців кандидатами на навчання здійснювати за рішеннями відповідних командирів (начальників) згідно з номенклатурою призначення;
 • на курс стратегічного управління вищого рівня та державної політики L-5 - з числа посадових осіб (офіцери, які мають стратегічний (оперативно-стратегічний) рівень військової освіти, та державні службовці категорій "А" і "Б"?), що перебувають або зараховані до резерву кандидатів для подальшого просування по службі на посадах керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, командувань видів Збройних Сил України, окремих родів військ та сил Збройних Сил України, інших органів військового управління Збройних Сил України. Під час дії правового режиму воєнного стану направлення осіб офіцерського складу на навчання здійснювати за висновками та рекомендаціями службової характеристики щодо призначення на відповідну посаду;
 • добір кандидатів на навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснювати на підставі планів переміщення по службі з числа військовослужбовців, зарахованих до резерву кандидатів для просування по службі, рішень рад сержантів відповідних органів військового управління Збройних Сил України (для осіб сержантського і старшинського складу) та на підставі щорічних планів підвищення кваліфікації військовослужбовців, а також спланованих для призначення на посади за новою військово-обліковою спеціальністю або допуску до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки, призначених без відповідної підготовки та з числа працівників Збройних Сил України, які потребують підвищення кваліфікації;
 • добір кандидатів на навчання з числа державних службовців на навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснювати за результатами щорічного оцінювання та узагальнення індивідуальних програм професійного розвитку державних службовців;

направлення військовослужбовців для навчання на курсах професійної військової освіти здійснювати:

 • на курси L-1A+L-1B - за списками, які затверджуються керівниками відповідних органів військового управління на підставі пропозицій командирів військових частин за погодженням з головними сержантами відповідних органів військового управління Збройних Сил України;
 • на курси L-1С, L-2 - за списками, які затверджуються керівниками відповідних органів військового управління Збройних Сил України;
 • на курси L-3, L-4 - за списками, які затверджуються начальником Генерального штабу Збройних Сил України;
 • на курс L-5 - за списком, який затверджується першим заступником Міністра оборони України;
 • направлення військовослужбовців для навчання на курсах підвищення кваліфікації - за рішеннями відповідних командирів військових частин, керівників органів військового управління Збройних Сил України та Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту;
 • направлення на навчання державних службовців на курси підвищення кваліфікації здійснювати за поданням керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та за поданням служби персоналу Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління, в яких передбачені посади державних службовців;
 • направлення на навчання працівників Збройних Сил України на курси підвищення кваліфікації здійснювати за рішенням керівників відповідних органів військового управління, командирів військових частин, керівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій.

2. Першому заступнику Міністра оборони України організувати розроблення та затверджувати:

до 01 липня щороку:

 • Розрахунок чисельності слухачів курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (на наступний після року затвердження рік навчання);
 • Розрахунок чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти (на наступний після року затвердження рік навчання);
 • Розрахунок чисельності слухачів циклів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, які проводяться в Українській  військово-медичній академії (на наступний після року затвердження рік навчання);
 • Розрахунок чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які проводять початкову загальновійськову підготовку (на наступний після року затвердження рік навчання);

протягом 2023 - 2024 років (у разі потреби):

 • Доповнення до Каталогу курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • Доповнення до Каталогу курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти;
 • Доповнення до Каталогу заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, які проводяться в Українській військово-медичній академії;

до 20 грудня 2024 року нові редакції (у разі потреби):

 • Каталогу курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • Каталогу курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти;
 • Каталогу заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, які проводяться в Українській військово-медичній академії.

3. Замовникам на підготовку на курсах професійної військової освіти та курсах підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти:

 • до 15 січня 2023 року визначити (уточнити) вимоги до професійних компетентностей та результатів навчання здобувачів курсів професійної військової освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації;

спільно з начальниками вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти і закладів фахової передвищої військової освіти організувати розроблення (уточнення) та затвердження в установленому порядку:

 • освітніх програм курсів професійної військової освіти, передбачених Каталогом курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;
 • навчальних планів-програм курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки), передбачених Каталогом курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти;
 • необхідної навчально-методичної документації для забезпечення освітнього процесу;

до 01 квітня щороку за результатами складання Планів підвищення кваліфікації військовослужбовців за формою, наведеною в додатку 1 до наказу, та узагальнення пропозицій (заявок) співзамовників подавати Заявки на підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для навчання на курсах підвищення кваліфікації на наступний календарний рік та подальші два бюджетні періоди за формою, наведеною в додатку 2 до наказу, окремо за категоріями кандидатів на навчання:

 • військовослужбовців Збройних Сил України (крім медичного та фармацевтичного фаху) - до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України;
 • державних службовців - до (Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України;
 • працівників Збройних Сил України (крім медичного та фармацевтичного фаху) та військовослужбовців Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - до Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України;
 • військовослужбовців та працівників Збройних Сил України медичного та фармацевтичного фаху - до Командування Медичних сил Збройних Сил України;
 • списки слухачів курсів професійної військової освіти L-1С та L-2 подавати до відповідних вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти не пізніше ніж за 20 діб до початку навчання;
 • списки слухачів курсів професійної військової освіти L-1A+L-1В разом з навчальними особовими справами подавати до відповідних вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти не пізніше ніж за 30 діб до початку навчання;
 • списки слухачів курсів підвищення кваліфікації подавати до відповідних вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України не пізніше ніж за 20 діб до початку навчання за формою, наведеною в додатку 3 до наказу;
 • списки слухачів курсів підвищення кваліфікації в Українській військово-медичній академії подавати до Командування Медичних сил Збройних Сил України та Української військово-медичної академії не пізніше ніж за 20 діб до початку навчання за формою, наведеною в додатку 4 до наказу;

проводити аналіз отриманих від вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти звітів про роботу курсів, витягів з наказів про випуск слухачів курсів з числа військовослужбовців та відомостей результатів підготовки слухачів на курсах підвищення кваліфікації, за результатами якого щороку до 01 грудня надавати до Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України (у разі необхідності) пропозиції щодо:

 • вилучення з Каталогу курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти окремих курсів підвищення кваліфікації, проведення яких за їх замовленням вважається недоцільним;
 • внесення доповнень до Каталогу курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти, якими передбачити введення нових курсів (з обгрунтуванням необхідності (доцільності) їх створення; визначенням категорій осіб, які залучатимуться на курси; показниками щорічних обсягів та періодичності підготовки фахівців на рік для потреб замовника та співзамовників тощо) або уточнення назв діючих курсів.

4. Керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та органів військового управління, які підпорядковані Міністерству оборони України, структурних підрозділів Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового управління Збройних Сил України, командирам військових частин, начальникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти, керівникам установ та організацій, які не є замовниками, але мають потребу в навчанні військових фахівців, працівників Збройних Сил України та державних службовців на курсах професійної військової освіти та на курсах підвищення кваліфікації (співзамовникам):

до 15 березня щороку складати:

 • План підвищення кваліфікації військовослужбовців (на наступний календарний рік) за формою, наведеною в додатку І до наказу;
 • План безперервного професійного розвитку фахівців Міністерства оборони України та Збройних Сил України у сфері охорони здоров'я за підпорядковані органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, установи та організації (на наступний календарний рік) за формою, наведеною в додатку 1 до наказу;
 • до 20 березня щороку подавати замовникам Заявки для навчання на курсах професійної військової освіти та на курсах підвищення кваліфікації на наступний календарний рік та подальші два бюджетні періоди за підпорядковані органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, заклади фахової передвищої військової освіти, установи та організації окремо за категоріями слухачів курсів (особи офіцерського складу, особи сержантського і старшинського складу, працівники Збройних Сил України, державні службовці) за формою, наведеною в додатку 2 до наказу;
 • до 01 квітня щороку подавати до Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України потребу на підвищення кваліфікації працівників Збройних Сил України для навчання на курсах підвищення кваліфікації на наступний календарний рік та подальші два бюджетні періоди за формою, наведеною в додатку 5 до наказу;
 • щороку організовувати відрядження кандидатів для навчання на курсах у строки, що забезпечують їх прибуття з довідками про наявність допуску до державної таємниці до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти не пізніше ніж за добу до початку навчання у відповідності з Розрахунком чисельності слухачів курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (на відповідний рік) та Розрахунком чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти (на відповідний рік);

щороку забезпечувати подання:

 • до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України списків кандидатів для навчання на курсах професійної військової освіти L-3 та L-4, відбір яких здійснювати за окремими розпорядженнями Генерального штабу Збройних Сил України;
 • не пізніше ніж за 30 днів до початку навчання - замовникам списків відібраних кандидатів для навчання на курсах підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти за формою, наведеною в додатку 3 до наказу.

5. Начальнику Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України:

до 01 червня щороку подавати до Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України узагальнені дані щодо потреби у навчанні військовослужбовців (відповідно на 2024 та 2025 роки та наступні два бюджетні періоди) на:

 • курсах професійної військової освіти L-1A+L-1B, L-3 та L-4 курсах підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) за формою, наведеною в додатку 5 до наказу;

організовувати своєчасний відбір керівниками органів військового управління Збройних Сил України, структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України, командирами (начальниками) військових частин, установ і закладів, підпорядкованих Міністерству оборони України, військовослужбовців з числа осіб офіцерського складу, які перебувають на посадах без відповідного рівня військової освіти, за результатами якого складати та подавати на затвердження начальнику Генерального штабу Збройних Сил України списки відібраних кандидатів для навчання на:

 • курсі офіцерів об'єднаних штабів оперативного рівня L-3;
 • курсі вищого керівного складу стратегічного рівня L-4.

6. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України за результатами узагальнення пропозицій від керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та органів військового управління, які підпорядковані Міністерству оборони України, начальника Кадрового центру Збройних Сил України до 01 червня щороку подавати до Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України узагальнені дані щодо потреб на підвищення кваліфікації державних службовців апарату Міністерства оборони України та Збройних Сил України за формою, наведеною в додатку 5 до наказу (відповідно на 2024 та 2025 роки та наступні два бюджетні періоди).

7. Командувачу Медичних сил Збройних Сил України до 15 червня щороку подавати до Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України проєкти Розрахунків чисельності слухачів циклів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, які проводяться в Українській військово-медичній академії (на відповідний рік).

8. Директору Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України:

 • спільно з Головним управлінням доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних Сил України забезпечити координацію, моніторинг та контроль за проведенням курсів професійної військової освіти та курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти у 2023 - 2024 роках;
 • здійснювати планування витрат щодо забезпечення службових відряджень слухачів курсів у місцях навчання в межах кошторисних призначень на службові відрядження за бюджетною підпрограмою 2101020/25 "Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України";

до 01 липня щороку розробляти та подавати в установленому порядку на затвердження першому заступнику Міністра оборони України:

 • Розрахунок чисельності слухачів курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (на відповідний рік навчання);
 • Розрахунок чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти (на відповідний рік навчання);
 • Розрахунок чисельності слухачів циклів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, які проводяться в Українській військово-медичній академії (на відповідний рік навчання);
 • Розрахунок чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які проводять початкову загальновійськову підготовку (на відповідний рік навчання);
 • здійснювати за пропозиціями замовників в межах чисельності державного замовлення на відповідний бюджетний рік, затвердженого Кабінетом Міністрів України, внесення змін (за потреби) до Розрахунку чисельності слухачів курсів професійної військової освіти у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти (на відповідний рік навчання), Розрахунку чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти (на відповідний рік навчання), Розрахунку чисельності слухачів циклів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, які проводяться в Українській військово-медичній академії (на відповідний рік навчання) та Розрахунку чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які проводять початкову загальновійськову підготовку (на відповідний рік навчання);
 • з 01 лютого 2023 року організувати у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти підвищення кваліфікації викладачів початкової загальновійськової підготовки відповідно до Каталогу курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти та Розрахунку чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які проводять початкову загальновійськову підготовку;
 • з 01 березня 2023 року спільно з Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України організувати у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти підвищення кваліфікації викладачів (інструкторів) базової загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву відповідно до Каталогу курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти та Розрахунку чисельності слухачів курсів підвищення кваліфікації (допідготовки, перепідготовки) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти і закладах фахової передвищої військової освіти.

9. Керівникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти:

 • до 30 травня 2023 року розробити (уточнити) освітні програми курсів професійної військової освіти, навчальні плани-програми курсів підвищення кваліфікації, необхідну навчально-методичну документацію;
 • здійснювати навчання на курсах професійної військової освіти та курсах підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за очною (денною) формою навчання або за дистанційною та комбінованою формами навчання з використанням веб-ресурсів відповідних програм та планів-програм, які не містять інформації з обмеженим доступом;

у тижневий строк після закінчення навчання на курсах подавати:

 • до Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України, Головного управління доктрин та підготовки Генерального штабу Збройних Сил України - звіти про роботу курсів (аналіз прибуття слухачів, результати вхідного та підсумкового контролю, пропозиції щодо покращення навчання на курсах тощо);
 • до Командування Медичних сил Збройних Сил України - звіти про роботу курсів в Українській військово-медичній академії (аналіз прибуття слухачів, результати вхідного та підсумкового контролю, пропозиції щодо покращення навчання на курсах тощо);
 • до Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України - витяги з наказів про випуск слухачів курсів з числа державних службовців апарату Міністерства оборони України;
 • до органів військового управління, які підпорядковані Міністерству оборони України, - витяги з наказів про випуск слухачів курсів з числа державних службовців цих органів;
 • до Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України - витяги з наказів про випуск слухачів курсів з числа військовослужбовців та відомості результатів підготовки слухачів на курсах підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 6 до наказу;
 • до Кадрового центру Збройних Сил України - витяги з наказів про випуск слухачів курсів з числа військовослужбовців та державних службовців органів військового управління Збройних Сил України;
 • відповідним замовникам -- звіти про роботу курсів (аналіз прибуття слухачів, результати вхідного та підсумкового контролю, пропозиції щодо покращення навчання на курсах тощо), витяги з наказів про випуск слухачів курсів з числа військовослужбовців та відомості результатів підготовки слухачів на курсах підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 6 до наказу.

10. Головному інспектору Міністерства оборони України організувати контроль за організацією і всебічним забезпеченням якісної підготовки військових фахівців, працівників Збройних Сил України, державних службовців апарату Міністерства оборони України та Збройних Сил України на курсах професійної військової освіти та курсах підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та закладах фахової передвищої військової освіти

11. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 30 листопада 2020 року № 448 "Про організацію та проведення курсів професійної військової освіти та підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у 2021 - 2022 роках".

12. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Додатки до наказу.

Міністр оборони України                                         Олексій Резніков

Освіта.ua
04.01.2023

Популярні новини
Фізику планують складати лише 2% учасників НМТ Більшість вступників має намір обрати третім предметом НМТ історію або іноземну
НМТ дозволив зарахувати рекордну кількість вступників У Міносвіти зазначають, що обрана модель проведення НМТ виявилася успішною
Влада обіцяє зробити механізм НМТ зручним Модель проведення національного мультитесту відповідатиме побажанням учасників вступної кампанії
Пошкодженим вишам виділять кошти на відновлення, – Шкарлет Втрати від атаки 31 грудня в рази перевищують втрати, які мали місце після атаки 10 жовтня
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів