Про затвердження Загальних характеристик блоку магістерського комплексного тесту для вступу у 2022 році на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» (далі - МКТ-2022) з іноземної мови (англійська,

Наказ УЦОЯО № 36 від 25.05.2022 року

УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

НАКАЗ

№ 36 від 25 травня 2022 року

Про затвердження Загальних характеристик
блоку магістерського комплексного тесту для
вступу у 2022 році на другий (магістерський)
рівень вищої освіти за спеціальностями 081
«Право» та 293 «Міжнародне право» (далі -
МКТ-2022) з іноземної мови (англійська,
іспанська, німецька, французька)

Керуючись Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2022 року № 392 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року за № 487/37823, з метою створення передумов для належної організації процесу розроблення та конструювання блоку МКТ-2022 з іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, французька), своєчасного інформування учасників тестування про структуру, час виконання блоку МКТ-2022 з іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, французька), кількість і форми завдань, уключених до нього, схеми нарахування балів за їх виконання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додано:

1) Загальну характеристику блоку МКТ-2022 з іноземної мови (англійська);

2) Загальну характеристику блоку МКТ -2022 з іноземної мови (іспанська);

3) Загальну характеристику блоку МКТ-2022 з іноземної мови (німецька);

4) Загальну характеристику блоку МКТ-2022 з іноземної мови (французька).

2. Відділу змісту суспільно-гуманітарних навчальних предметів (Карпова С.) під час розроблення та конструювання блоку МКТ-2022 з іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, французька) використовувати Загальні характеристики, затверджені відповідно до пункту 1 цього наказу.

3. Відділу інформації та комунікації з громадськістю (Клименко І.) розмістити на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти Загальні характеристики, затверджені відповідно до пункту 1 цього наказу.

4. Контроль за виконанням пункту 2 цього наказу залишаю за собою.

5. Контроль за виконанням пункту 3 цього наказу покласти на заступника директора Вакуленко Тетяну.

Додатки: Загальні характеристики блоку МКТ-2022 з іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, французька) на 7 арк. у 1 прим.

В. о. директора                                 Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
25 травня 2022 року № 36

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОКУ МКТ-2022 З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКА)

Зміст блоку визначено Програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Загальна кількість завдань блоку - 30.

На виконання блоку відведено 60 хвилин.

Блок має дві частини.

Частина «Читання» (Таsk 1 та Таsk 2) містить 11 завдань різних форм.

Частина «Використання мови» (Таsk 3 та Таsk 4) містить 19 завдань.

Блок містить завдання трьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності (Таsk 1: № 1-6).

У завданнях запропоновано дібрати заголовки до текстів/частин текстів з наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування встановив/ла відповідність, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Таsk 2: № 7-11).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний, завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (Таsk 3: № 12-21, Таsk 4: № 22-30).

У завданнях запропоновано доповнити речення в тексті словосполученнями/словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

Схеми нарахування балів за виконання завдань блоку:

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання блоку, - 30.

Заступник директора                              Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
25 травня 2022 року № 36

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОКУ МКТ-2022 З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ІСПАНСЬКА)

Зміст блоку визначено Програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Загальна кількість завдань блоку - 30.

На виконання блоку відведено 60 хвилин.

Блок має дві частини.

Частина «Читання» (Таrеа 1 та Таrеа 2) містить 11 завдань різних форм.

Частина «Використання мови» (Таrеа 3 та Таrеа 4) містить 19 завдань.

Блок містить завдання трьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності (Таrеа 1: № 1-6).

У завданнях запропоновано дібрати заголовки до текстів/частин текстів з наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування встановив/ла відповідність, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Таrеа 2: № 7-11).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (Таrеа 3: № 12-21, Таrеа 4: № 22-30),

У завданнях запропоновано доповнити речення в тексті словосполученнями/словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

Схеми нарахування балів за виконання завдань блоку:

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання блоку, - 90.

Заступник директора                              Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
25 травня 2022 року № 36

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОКУ МКТ-2022 З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКА)

Зміст блоку визначено Програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Загальна кількість завдань блоку - 30.

На виконання блоку відведено 60 хвилин.

Блок має дві частини.

Частина «Читання» (Aufgaben 1 та Aufgaben 2) містить 11 завдань різних форм.

Частина «Використання мови» (Aufgaben 3 та Aufgaben 4) містить 19 завдань.

Блок містить завдання трьох форм:

1. Завдання на встановлення відповідності (Aufgaben 1: № 1-6).

У завданнях запропоновано дібрати заголовки до текстів/частин текстів з наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування встановив/ла відповідність, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (Aufgaben 2: № 7-11).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті (Aufgaben 3: № 12-21, Aufgaben 4: № 22-30).

У завданнях запропоновано доповнити речення в тексті словосполученнями/словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

Схеми нарахування балів за виконання завдань блоку:

1. Завдання на встановлення відповідності оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено або відповіді на завдання не надано.

2. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання на заповнення пропусків у тексті оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання блоку, - 30.

Заступник директора                              Валерій Бойко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Українського центру
оцінювання якості освіти
25 травня 2022 року № 36

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЛОКУ МКТ-2022 З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ФРАНЦУЗЬКА)

Зміст блоку визначено Програмою єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітгньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2019 року № 411.

Загальна кількість завдань блоку - 30.

На виконання блоку відведено 60 хвилин.

Блок має дві частини.

Частина «Читання» містить 11 завдань.

Частина «Використання мови» містить 19 завдань.

Блок містить завдання однієї форми:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-30).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник/ця тестування вибрав/ла, позначив/ла відповідь, а також підтвердив/ла свій вибір.

Схема нарахування балів за виконання завдань блоку:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання блоку, - 30.

Заступник директора                                      Валерій Бойко

Освіта.ua
25.05.2022

Популярні новини
МОН рекомендувало вишам графік навчального року Коледжам та університетам рекомендовано розпочати навчання з 15 серпня 2022 року
Університетам рекомендовано розпочати навчання 15 серпня Уряд рекомендує розпочати навчальний рік 15 серпня, за винятком перших курсів
Університети можуть розпочати навчальний рік у серпні Заклади вищої освіти через економію коштів можуть розпочати навчальний рік у серпні
11 українських вишів включено до QS World University Rankings 11 українських університетів уввійшли до числа найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022 року
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів