Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти

Постанова КМУ № 1195 від 17.11.2021 року

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

№ 1195 від 17 листопада 2021 року

Про внесення змін до Методичних
рекомендацій щодо особливостей
виборчої системи та порядку обрання
керівника закладу вищої освіти

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 “Деякі питання реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 14, ст. 358, № 70, ст. 2305; 2018 р., № 97, ст. 3201), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                      Д. Шмигаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2021 р. № 1195

ЗМІНИ,
що вносяться до Методичних рекомендацій щодо
 особливостей виборчої системи та порядку обрання
керівника закладу вищої освіти

1. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Оголошення про проведення конкурсу розміщується засновником на офіційному веб-сайті (у разі наявності) і закладом вищої освіти на його офіційному веб-сайті не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає посаду керівника, або протягом тижня з дня утворення вакантної посади.”.

2. У пункті 10:

1) абзац восьмий виключити;

2) абзац десятий викласти в такій редакції:

  • “копію трудової книжки та / або інших документів, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;”;

3) абзаци одинадцятий і дванадцятий виключити.

3. У пункті 11:

1) в абзаці першому слово “публікації” замінити словом “розміщення”;

2) абзац четвертий викласти в такій редакції:

  • “Особа, яка перемогла у конкурсі на заміщення посади керівника, надає засновнику для ознайомлення оригінали документів, зазначених у пункті 10 цих Методичних рекомендацій.”.

4. У пункті 12:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

  • “12. Засновник проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника та відсутності обмежень (заборон), встановлених статтею 42 Закону України “Про вищу освіту”, і протягом десяти календарних днів з дати завершення строку подання претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника (далі — кандидат), які відповідають зазначеним вимогам, до закладу вищої освіти для голосування.”;

2) в абзаці другому:

  • у першому реченні слова і цифри “відповідності претендентів вимогам до керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України “Про вищу освіту” замінити словами“, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, а після слів “копії трудової книжки” доповнити словами “або інших документів, які підтверджують трудову діяльність,”;
  • у другому реченні слова “подальшій участі у конкурсі” замінити словами “призначенні на посаду керівника”.

5. В абзаці першому пункту 23 слово “публікації” замінити словом “розміщення”.

6. Пункт 50 викласти в такій редакції:

  • “50. Якщо у виборах брали участь кілька осіб (кандидатур) і жодна з них не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться на сьомий календарний день після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи (кандидатури), які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за кількістю набраних голосів) опинилися дві і більше особи (кандидатури) з однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору особи (кандидатури), яка братиме участь у другому турі виборів. Порядок проведення міжтурового голосування визначається організаційним комітетом.

Переможцем виборів вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру — більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.”.

7. Пункт 501 виключити.

8. Пункти 51 і 52 викласти в такій редакції:

“51. Вибори вважаються такими, що не відбулися, у разі, коли:

  • участь у виборах взяли менш як 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;
  • у першому турі виборів брала участь одна особа (кандидатура) і вона не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, які мають право брати участь у виборах;
  • у другому турі виборів жодна з двох осіб (кандидатур) не набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

52. У разі прийняття організаційним комітетом рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, засновник після одержання такого рішення протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошує проведення нового конкурсу.”.

Освіта.ua
17.11.2021

Популярні новини
Вартість навчання одного студента становить 63 тис. грн У 2020 році середні видатки на навчання студента за держзамовленням становили 63 тисячі грн на рік
Виші публічно звітуватимуть про ефективність ректорів Рада прийняла закон щодо моніторингу досягнення показників діяльності вишів
Уряд відновив процедуру позбавлення наукових ступенів КМУ затвердив Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук
Іноземні студенти щороку витрачають в Україні 15 млрд грн Кожен іноземний студент щороку витрачає щонайменше від 6 до 8 тисяч доларів США
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів