Osvita.ua Законодавство Вища освіта Щодо організації виховної роботи в таборах та оздоровлення студентської молоді

Щодо організації виховної роботи в таборах та оздоровлення студентської молоді

Лист МОН №1/9-407 від 09.06.10 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№1/9-407 від 09 червня 2010 року

Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних,
Київської, Севастопольської міських держадміністрацій
Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів
І-IV рівнів акредитації

Щодо організації виховної роботи
в таборах та оздоровлення студентської молоді

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 09.04.2010 р. "Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2010 році" Інститут інноваційних технологій і змісту освіти надсилає методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в таборах та оздоровлення студентської молоді для використання в роботі ВНЗ у період літніх канікул 2010 року.

Просимо надіслати інформацію щодо організації літнього відпочинку студентів у таборах і про діяльність студентських трудових загонів.

Інформацію необхідно надіслати до 01.10.2010 року до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти на адресу:

04070 м. Київ, вул. П. Сагайдачного, буд.37 ( к. 111),
тел.: (044) 496-25-34, е-mail:udalowa@ukr.net

Заступник Міністра       Євген Суліма

Методичні рекомендації
щодо організації виховної роботи в таборах та
оздоровлення студентської молоді

Чільне місце в організації змістовного дозвілля, відпочинку та оздоровлення студентської молоді займають літні оздоровчі табори різного профілю.

Оздоровчий профільний табір системи освіти України є навчально-виховним закладом, призначеним для оздоровлення студентської молоді в канікулярний період, організації їх змістовного відпочинку, фізичного загартування і задоволення духовних потреб.

Табір забезпечує оптимальні умови для набуття досвіду в самовизначенні, самореалізації молодої людини, реалізації її творчого потенціалу, розширення і поглиблення знань, умінь у науковій, технічній творчості, спорті, туризмі, краєзнавстві, народознавстві та інших видах пізнавальної діяльності, практичному використанні набутих навиків у виробничій та суспільно корисній праці.

Оздоровчий профільний табір комплектується з числа студентів одного або декількох навчально-виховних закладів.

Термін перебування студентів у таборі, час проведення і кількість змін визначаються засновниками табору із урахуванням рекомендацій органів освіти та охорони здоров'я, але не менше двох тижнів.

У таборі створюються групи, загони, наповнюваність яких становить 35-40 чоловік. Групи, загони, бригади, профільні об'єднання з меншою наповнюваністю створюються за рішенням засновника при наявності фінансових та кадрових можливостей, із врахуванням вікових особливостей і інтересів студентів.

Під час організації оздоровлення студентів рекомендується ВНЗ забезпечити виконання Міжгалузевої програми "Оздоровлення студентів" (додаток №1).

До традиційних типів оздоровчо-виховних закладів для роботи з молоддю в літній період належать табори: всеукраїнські, заміські оздоровчі, наметові, туристсько-спортивні, соціально-реабілітаційні, праці та відпочинку (трудові загони), охоронно-спортивні оздоровчі для молоді, оздоровчо-спортивні юнацьких спортивних шкіл, санаторного типу (літній і річний), профільні, сімейні будинки відпочинку.

А також для оздоровлення молоді використовують туристичні поїздки, походи і екскурсії, групові та індивідуальні поїздки молоді за кордон, обмін делегаціями тощо.

Керівництво табором здійснює начальник, який забезпечує умови і якість навчально-виховної роботи, організовує діяльність педагогічної ради, контроль за виконанням планів і програм, відповідає разом із засновниками за дотримання в закладі правил санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, протипожежного захисту й техніки безпеки.

Начальник табору і працівники несуть відповідальність за повну безпеку життя й здоров'я студентів. Перевезення студентів здійснюється на транспорті табору. Забороняється перевезення студентів на технічно непідготовленому транспорті.

Вищим органом громадського самоврядування табору є загальні збори колективу. За рішенням загальних зборів колективу вибирається рада табору, яка вирішує головні питання виховної та фінансово-господарської діяльності.

Зміст, форми й методи роботи визначаються педагогічним колективом і будуються за принципом студентського самоврядування з урахуванням національних та культурно-історичних традицій, особливостей соціально-економічного розвитку регіону.

У кожному таборі складаються: перспективний план на літо, календарні плани роботи табору і загону на зміну, план-сітка заходів, плани роботи гуртків, клубів за інтересами, робочі плани вихователів, методиста, заступника начальника табору з питань виховної роботи, конкретні плани підготовки та проведення різноманітних заходів у таборі.

У перспективний план рекомендується включати такі розділи: характеристика регіону, де знаходиться табір, його матеріальної бази, виховні завдання, зміст виховної діяльності табору і його основні напрями: морально-патріотичне виховання, організація суспільно корисної праці і трудове виховання, фізичне та естетичне виховання і розвиток культури спілкування,  формування здорового способу життя, туристична й екологічна робота, організаційно-методична робота тощо. Перспективний план роботи обговорюється і затверджується педагогічною радою.

Календарний план роботи табору складається на одну зміну з урахуванням завдань, що зазначені в перспективному плані роботи і пропозицій загонів. Перш ніж розпочинати планування, старший вихователь на організаційних зборах повинен ознайомити його учасників з перспективами роботи і завданнями на оздоровчу зміну. Після обговорення пропозицій рада табору складає календарний план і визначає, який загін і хто з членів ради  відповідає за підготовку та проведення того чи іншого заходу. На зміну доцільно планувати не більше чотирьох-п'яти загальних справ для всіх загонів, оскільки кожна з них вимагає тривалої і ретельної підготовки.

Рекомендується до плану внести розклад фізкультурно-оздоровчих занять, культурно-масових заходів, роботи гуртків, клубів, секцій. На основі цього плану складається план-сітка роботи табору на кожну зміну, що розміщують для загального огляду.

Календарний план роботи загону складається студентами разом з вихователем загону на одну зміну. При складанні календарного плану насамперед необхідно врахувати пропозиції та поради студентів, з'ясувати їхні інтереси і побажання засобами анкетування, опитування і конкурсів на кращу пропозицію.

На основі щоденних загонових планів старший педагог-організатор разом з черговим по табору складають зведений план роботи табору на наступний день, розміщають його на щиті "Сьогодні в таборі".

Складаючи план роботи загону, в якому перебувають студенти, необхідно передбачити всі можливості для самоствердження та саморозвитку студентів, розвитку їхньої самодіяльності, ініціативи і творчості. Необхідно також координувати справи загонового колективу з календарним планом табору на зміну, що є основним документом у визначенні основних форм роботи для кожного загону.

Фізкультурний і музичний керівники, лікар, керівники гуртків мають особисті плани роботи. Окремий план складає вихователь загону.

Широкі можливості для молоді надає  табір в якому студентська молодь може не тільки оздоровитись і змістовно провести своє дозвілля, але й випробувати себе в ролі вожатого, вихователя, старшого помічника, волонтера в роботі з дітьми (для педагогічних навчальних закладів).

У таборах протягом кожної зміни рекомендується проводити фізкультурно-оздоровчу, туристичну, екологічну роботу: спортивні змагання з волейболу та футболу, спортивні естафети для молоді, спортивні змагання на воді. Під керівництвом досвідчених інструкторів студенти вивчають перші кроки туристичного життя: вчаться ставити намети, розводити вогнище, долати перешкоди, орієнтуватися на місцевості, куховарити, визначати небезпечних для здоров’я і життя рослин та грибів, комах та плазунів тощо.

Велике значення у роботі з молоддю має відзначення державних та народних свят, що припадають на літній період (святкування Дня Конституції Української держави (28 червня), Дня незалежності України (24 серпня), зелених свят, свята Івана Купала тощо), подій, що відбуваються в країні і за кордоном, календаря літніх пам'ятних дат, традицій табору з урахуванням місцевих умов і можливостей.

Так, до святкування Дня Конституції Української держави територія табору оформлюється квітковими гірляндами, в яких переважають жовтий і блакитний кольори, розміщуються стенди-плакати, спеціальні випуски стіннівок. Готуються стенди про життя сучасної України, про життя студентської молоді під загальною рубрикою "Конституція України - молоді", в яких слід відобразити право людини на збереження її здоров'я, життя, честі та гідності, недоторканність особи, безпеки (ст. 3, 30, 49), право на освіту (ст. 53), свободу творчості (ст. 54).

Рекомендуються такі виховні заходи на вибір:

1. Проведення в загонах бесід, присвячених Дню Конституції: "Символи Української держави", "Права та обов'язки громадянина Української держави", "Українська мова - мова калинова", "Бути громадянином - це значить поважати Конституцію, закони Української держави" та інш.

2. Усні журнали: "Видатні борці за незалежність України (П.Сагайдачний, Б.Хмельницький, П.Орлик та ін.); "Українські жінки - гордість народу України (Настя Лісовська, Маруся Богуславка, Маруся Чурай, Леся Українка, Софія Русова).

До Дня незалежності України - 24 серпня:

1. Провести бесіди "Символіка України" про прапор і тризуб, про національний гімн України "Ще не вмерла Україна", "Звичаї, традиції українського народу", "Видатні українці".

2. Підготувати інтелектуально-пізнавальне шоу на тему імен і символів, пов'язаних з козацтвом, Запорізькою Січчю або з використанням слів, пов'язаних з побутом українського народу.

3. Провести концерт "Пісня-душа народу" (фестиваль "Фольклор України", конкурс пісні, диспути, вечори відпочинку та ін.).

Крім того, більше уваги необхідно приділити формуванню здорового способу життя серед студентської молоді. З цією метою рекомендується  провести:

 • заняття на тему: "Тютюн та його наслідки", "Наркоманія - це небезпечно", "Поговоримо про СНІД", "Алкоголь та молодь";
 • акції "Молодь вибирає здоровий спосіб життя", «Ні – шкідливим звичкам!» та ін.
 • бліц-опитування учасників табору "Молодь за здоровий спосіб життя" з метою виявлення ставлення до тютюнопаління, алкоголю та наркоманії;
 • конкурс плакатів "Молодь України за здоровий спосіб життя", переможців нагородити призами;
 • концерт присвячений Міжнародному дню боротьби зі зловживанням наркотиками (26 червня), Дню молоді (остання неділя червня).

Підготовка студентів до трудового життя здійснюється у молодіжних трудових загонах які сприяють професійному становленню молоді, розвитку творчих здібностей, формуванню адекватної самооцінки,  профілактиці негативних явищ та корекції особистісних якостей, змістовному проведенню вільного від навчання часу.

Організація роботи молодіжних трудових загонів здійснюється згідно Положення про молодіжний трудовий загін (додаток №2).

Рекомендується ВНЗ приділити увагу захисту прав людини у сфері праці, які спрямовані на обмеження використання дитячої праці (діти до 18 років), забезпечення їх охорони від трудової експлуатації, встановлення вікових обмежень. Право на працю, згідно з Міжнародними стандартами в галузі прав людини і Кодексом законів про працю України, включає справедливу заробітну плату за працю рівної вартості, забезпечення належних умов, які відповідають вимогам безпеки та гігієни, право на відпочинок та дозвілля.

Необхідно зазначити, що студенти повинні знати свої права, а також мати уявлення про загрози і ризики для здоров’я при виконанні небезпечних робіт, право на захист від економічної експлуатації, які пов’язані з трудовою діяльністю у загонах. Тому рекомендується проведення тематичних заходів, таких як лекції, бесіди, диспути, тренінги, які сприятимуть підвищенню рівня обізнаності студентів з проблемами захисту прав людини у сфері праці.

Під час проведення цих виховних заходів необхідно:

 • надати знання про міжнародні та національні нормативно-правові акти, які стосуються трудового законодавства;
 • визначити сфери та особливості потреб студентів що мають вторинну або тимчасову зайнятість у вільний від навчання час;
 • сформувати уявлення про суть трудової експлуатації, її масштаби на міжнародному та національному рівні;
 • дати визначення найгірших форм трудової експлуатації, її видів;
 • визначити основні причини існування трудової експлуатації в Україні.

Процес залучення студентів до виробничих відносин у трудових загонах впливає на професійне самовизначення, а також на економічне виховання молоді і полягає у тому, що вони практично дізнаються про виробничий план, трудову дисципліну, про заробітну плату, про ставлення до суспільної власності. Навчаються застосовувати та використовувати такі поняття, як «планування роботи», «нормування праці», «облік», «контроль», «матеріальне та моральне стимулювання праці». Ці всі поняття одночасно є економічними категоріями. Вирішення задач економічного змісту, виконання економічних розрахунків сприяють залученню молоді до виробничих відносин, що існують у нашому суспільстві і формують підприємницькі здібності.

Укладачі:

 • Буянова Г.В., методист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України;
 • Кузнєцова О.В., методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Положення про молодіжний трудовий загін

1. Молодіжний трудовий загін (далі - загін) утворюється відповідним структурним підрозділом з реалізації державної молодіжної політики підприємством, установою, організацією, молодіжною (дитячою) громадською організацією, загальноосвітнім, професійно-технічним і вищим навчальним закладом спільно з профспілковим комітетом студентської молоді органом самоврядування студентської та учнівської молоді, молодіжним центром праці (далі - засновник) з метою забезпечення вторинної зайнятості молоді у вільний від навчання або роботи час, а також для організації її дозвілля та відпочинку Загін може працювати на промислових підприємствах, в аграрному секторі та на підприємствах житлово-комунальної сфери, брати участь у проведенні благодійних заходів.

2. Замовником робіт, які виконує загін (далі - замовник), може бути підприємство, установа або організація будь-якої форми власності.

Засновник видає розпорядчий документ, у якому зазначається термін дії порядок утворення та ліквідація загону, а також спрямовує, координує, контролює та надає допомогу в організації його діяльності.

3. Взаємовідносини засновника, замовника і загону визначаються законодавством та угодою, яка укладається засновником, замовником і командиром загону. В угоді передбачаються:

 • терміни, види, умови та обсяги виконуваних робіт;
 • матеріально-технічне забезпечення (будівельні матеріали, машини механізми, інструменти, транспортні засоби);
 • умови проходження у разі потреби фахової підготовки або інструктажу членів;
 • зобов'язання щодо охорони праці, умов проживання та відпочинку медико-санітарного обслуговування членів загону;
 • оплата праці командира та інших членів загону, організація харчування і відпочинку;
 • відповідальність сторін.

Суб'єкти угоди можуть за власним бажанням передбачати в ній також інші умови, які не суперечать законодавству.

4. Засновник, замовник і члени загону вживають заходів для популяризації діяльності загону, з метою залучення молоді до суспільно корисної праці та благодійної роботи.

5. Членами загону можуть бути учні старших класів загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студенти, безробітна молодь, які не мають медичних протипоказань до виконання робіт (згідно з нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України), передбачених відповідною угодою, і пройшли інструктаж з охорони праці.

6. Зарахування до загону проводиться засновником. Кандидат подає засновнику такі документи:

 • заяву;
 • медичну довідку про стан здоров'я, щеплення, відсутність інфекційних хвороб, відомості про епідеміологічне оточення, результати флюорографії, а також відсутність медичних протипоказань до виконання робіт, передбачених угодою;
 • письмову згоду батьків (для неповнолітніх).

7. Під час зарахування до загону його члени проходять обов'язковий інструктаж з охорони праці, профілактики травматизму, із запобігання нещасним випадкам, дотримання санітарно-гігієнічних правил, а також з надання невідкладної долікарської допомоги (ознайомлення з відповідними інструкціями підтверджується у заяві про вступ до загону).

8. Кількість членів загону не може перевищувати 30 осіб.

Загін може утворюватися у формі студентського трудового загону, учнівського трудового загону, трудового загону з незайнятої молоді.

Загін може складатися з виробничих бригад, що обумовлюється угодою.

9. Для керівництва загоном та вирішення його внутрішніх питань формується штаб, до складу якого можуть входити заступник командира загону з виховної роботи, майстер, бригадир, медичний працівник, фахівець з питань охорони праці. Очолює штаб командир загону.

10. Командир загону (особа, яка досягла 18-річного віку, має середню або незакінчену вищу освіту) призначається засновником.

Командир загону:

 • організовує його роботу;
 • забезпечує точне і своєчасне дотримання вимог угоди;
 • несе персональну відповідальність еред засновником за виконання членами загону робіт, створення належних безпечних умов праці, дотримання нормативно-правових актів з охорони праці, трудової дисципліни, санітарних норм.

11. Заступник командира загону з виховної роботи, який обирається на загальних зборах членів загону:

 • організовує спортивну і культурну роботу в загоні; здійснює контроль за трудовою дисципліною; виконує обов'язки командира у разі його відсутності.

12. Майстер, який обирається на загальних зборах загону або призначається замовником, повинен мати освіту відповідно до видів робіт, виконуваних загоном.

Майстер:

 • керує виробничою діяльністю загону;
 • відповідає за своєчасне та якісне виконання робіт, стан охорони праці, збереження та раціональне використання техніки і матеріалів;
 • відсторонює від роботи членів загону за грубі порушення правил техніки безпеки до прийняття остаточного рішення штабом;
 • зупиняє роботу в разі виникнення небезпеки для життя та здоров'я членів загону, аварійної ситуації, порушення виробничого циклу з негайним повідомленням про це командира загону та замовника.

13. Бригадир, який обирається на загальних зборах членів загону, а в учнівському загоні - призначається замовником:

 • розподіляє членів бригади на об'єкти;
 • керує безпосередньо роботами на об'єкті;
 • контролює стан виробничої та трудової дисципліни членів бригади на об'єктах;
 • контролює дотримання правил виробничої та особистої гігієни членів бригади;
 • забороняє виконання робіт у разі порушення техніки безпеки, а також усуває від роботи членів бригади до прийняття остаточного рішення штабом з негайним повідомленням замовника;
 • порушує питання про поліпшення організації діяльності загону;
 • виконує обов'язки майстра у разі його відсутності;
 • виконує інші обов'язки, передбачені угодою.

14. Для надання першої невідкладної медичної допомоги членам загону
відповідно до угоди до складу загону може входити медичний працівник,
який:

 • забезпечує надання першої невідкладної медичної допомоги членам загону;
 • контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідеміологічного режиму в місцях дислокації загону, виробничої санітарії на об'єкті, організації харчування і водопостачання, якості продуктів харчування і готових страв.

15. Для забезпечення охорони праці до складу загону може входити фахівець з питань охорони праці, який призначається замовником.

Фахівець з охорони праці:

 • бере участь у розробленні та проведенні заходів з профілактики нещасних випадків, травматизму;
 • здійснює контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, а також за створенням безпечних умов праці та побуту для членів загону;
 • здійснює контроль за своєчасним проведенням інструктажу під час зарахування до загону і на робочому місці;
 • інформує командира та штаб загону про стан охорони праці на об'єктах;
 • негайно інформує бригадира або іншого керівника загону та замовника про кожний нещасний випадок, що стався з членом загону;
 • бере участь в обстеженні дільниць (цеху) службою охорони праці підприємства, органами державного нагляду та представниками профспілкових органів;
 • подає на розгляд штабу загону пропозиції стосовно вжиття заходів до членів загону за порушення правил безпеки, встановлених законодавством та угодою.

 

16. Факти порушення членами загону встановлених законодавством правил трудової і виробничої дисципліни, техніки безпеки обговорюються на загальних зборах членів загону і можуть призвести до відрахування із загону.

17. Члени загону можуть мати формений одяг, знаки розрізнення, нарукавні емблеми.

18. Витрати на організацію діяльності загону можуть фінансуватися за рахунок коштів засновника, замовника, що обумовлюється угодою, інших джерел, не заборонених законодавством.

19. Після закінчення роботи, передбаченої угодою, командир звітує про результати діяльності загону перед засновником і замовником, а також інформує про роботу загону відповідний структурний підрозділ з реалізації державної молодіжної політики місцевого органу виконавчої влади.

20. Командир та інші члени штабу загону:

 •  несуть відповідальність за життя і здоров'я членів загону в межах покладених на них обов'язків та відповідно до законодавства;
 • вживають заходів для морального заохочення членів загону, а також вносять засновнику, замовнику пропозиції щодо відзначення членів загону, які досягли високих показників у роботі.


09.06.2010

Провідні компанії та навчальні заклади Пропозиції здобуття освіти від провідних навчальних закладів України та закордону. Тільки найкращі вищі навчальні заклади, компанії, освітні курси, школи, агенції.
Популярні новини
Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" презентував черговий академічний рейтинг закладів вищої освіти
Вступники, які поїдуть до села, отримають пільги при вступі У МОН сподіваються, що це дозволить покращити рівень освітніх та медичних послуг в селах
КМУ запускає проект стажування студентів у міністерствах Планується, що проект дозволить залучити молодих фахівців до роботи на державній службі
МОН презентувало бачення реформи профтехосвіти Колегія Міносвіти схвалила проект концептуальних засад реформування професійної освіти
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів

Щоб отримувати всі публікації
від сайту «Osvita.ua»
у Facebook — натисніть «Подобається»

Osvita.ua

Дякую,
не показуйте мені це!