Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України

Наказ МОН № 1188 від 24.09.2020 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1188 від 24 вересня 2020 року

Про затвердження рішень
Атестаційної колегії Міністерства
від 24 вересня 2020 року
та внесення змін до наказів
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 вересня 2019 року № 1232 «Про організацію роботи щодо проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 24 вересня 2020 року НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку;
 • рішення спеціалізованих вчених рад про присудження ступеня доктора філософії з галузей знань та за спеціальностями і довести до відома закладів вищої освіти (наукових установ) інформацію про прийняті рішення та щодо видачі ними дипломів доктора філософії з відповідними номерами відповідно до списку;
 • склад спеціалізованих вчених рад, утворених для проведення разового захисту дисертацій відповідно до підпунктів 2, 3 пункту 4 цього наказу;
 • склад спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 Університету митної справи та фінансів, профіль якої змінено відповідно до пункту 5 цього наказу.

2. Скасувати:

 • рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.889.01 Вищого навчального закладу «Національна академія управління» від 5 вересня 2019 року, протокол № 30-09/19, про присудження наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та відмовити у видачі диплома доктора економічних наук Васюренко Ларисі Валентинівні на підставі висновку;
 • рішення спеціалізованої вченої ради К 26.889.02 Вищого навчального закладу «Національна академія управління»  від  28 березня 2019 року, протокол № 3, про присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та відмовити у видачі диплома кандидата юридичних наук Семенюку Назарію Миколайовичу на підставі висновку;
 • рішення спеціалізованої вченої ради К 76.600.01 ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет МОЗ України» від 5 червня 2019 року, протокол № 26, про присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю  14.03.01 «Нормальна анатомія» та відмовити у видачі диплома кандидата медичних наук Адамович Олені Олександрівні на підставі висновку.

3. Висловити зауваження:

1) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Добростан О. В.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку щодо персональної відповідальності голови ради за науковий рівень захищених дисертацій голові спеціалізованої вченої ради Маньку В. В., доктору біологічних наук, професору;

б) за порушення 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам:

 • Лизогубу В. С., доктору біологічних наук, професору;
 • Коробейнікову Г. В., доктору біологічних наук, професору;

2) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Коваленко Д. В. за порушення вимог пункту 18 Порядку щодо призначення офіційних опонентів голові спеціалізованої вченої ради Пахомову О. Є., доктору біологічних наук, професору;

3) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Огурцова О. В. за порушення вимог пункту 4.6 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості підготовки висновку ради:

 • голові спеціалізованої вченої ради Погорілому В. В., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Хімічу С. Д., доктору медичних наук, професору;

4) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Платонової О. І. за порушення вимог пункту 24 Порядку щодо надсилання до МОН у місячний строк після захисту дисертації здобувача:

 • голові спеціалізованої вченої ради Бодні К. І., доктору медичних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Навет Т. І., кандидату медичних наук, доценту.

5) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Пацкана В. В. за порушення вимог пункту 7 Порядку щодо персональної відповідальності голови ради за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації голові спеціалізованої вченої ради Бєлову Д. М., доктору юридичних наук, професору;

6) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата юридичних наук Семенюка Н. М.:

а) за порушення пункту 3.8 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості відгуку офіційного опонента офіційним опонентам:

 • Савченку О. В., доктору юридичних наук, професору;
 • Вітку О. Ю., кандидату юридичних наук, доценту;

б) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності за якісне виконання здобувачем дисертації у частині формулювання пунктів наукової новизни науковому керівнику Матвійчуку В. К., доктору юридичних наук, професору;

7) стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Адамович О. О.:

а) за порушення вимог пункту 7 Порядку щодо персональної відповідальності за дотримання спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації, науковий рівень захищених у радах дисертацій голові спеціалізованої вченої ради Іфтодію А. Г., доктору медичних наук, професору;

б) за порушення вимог пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості висновку про науковий рівень дисертації членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

 • Кривецькому В. В., доктору медичних наук, професору;
 • Булику Р. Є., доктору медичних наук, професору;
 • Пришляк А. М., доктору медичних х наук, професору;

в) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності за якісне виконання здобувачем дисертації у частині формулювання пунктів наукової новизни науковому керівнику Кривку Ю. Я., доктору медичних наук, професору;

8) стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук Чиркова А. В., Юдіна О. Ю., Бакалинського О. О. за порушення вимог пункту 24 Порядку щодо надсилання до МОН у місячний строк після захисту дисертації здобувача:

 • голові спеціалізованої вченої ради Корченку О. Г., доктору технічних наук, професору;
 • вченому секретарю спеціалізованої вченої ради Гнатюку С. О., доктору технічних наук, доценту.

4. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій з галузей науки та за науковими спеціальностями на термін до 15 травня 2021 року у складі згідно з додатком 1;

2) спеціалізовану вчену раду К 26.852.30 Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

 • для проведення разового захисту дисертації Баран Елли Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»;
 • для проведення разового захисту дисертації Соколової Катерини Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.06 «Прикладні соціально-комунікаційні технології»;

3) спеціалізовану вчену раду СРК 26.852.31 Національного університету оборони України імені Івана Черняховського для проведення разового захисту дисертації Миронюка Миколи Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата військових наук за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння і військова техніка».

5. Змінити:

 • профіль спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 Університету митної справи та фінансів, надавши їй право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальностями 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»;
 • профіль спеціалізованої вченої ради К 35.051.14 Львівського національного університету імені Івана Франка, надавши їй право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями 03.00.02 «Біофізика» та 03.00.04 «Біохімія» стосовно дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Добростан О. В.

6. Внести зміни:

1) до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій згідно з додатком 2;

2) до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 3;

3) до Переліку наукових фахових видань України:

 • стосовно видань згідно з додатком 4;
 • присвоїти категорію «А» виданню «Праці міжнародного геометричного центру. Труды международного геометрического центра. Proceedings of International Geometry Center» (Одеська національна академія харчових технологій, Благодійний фонд наукових досліджень «Наука») (фізико-математичні, спеціальності – 111, 113) та вважати таким, що втратило чинність присвоєння зазначеному виданню категорії «Б».

7. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5.

8. Відмовити:

1) в утворенні:

 • кандидатської спеціалізованої вченої ради в ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» у зв’язку з порушенням вимог пунктів 2.2. 2.6 Положення про спеціалізовану вчену раду;
 • докторської спеціалізованої вченої ради в Одеському національному морському університеті за спеціальностями 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» у зв’язку з порушенням вимог пункту 2.2 Положення про спеціалізовану вчену раду;
 • докторської спеціалізованої вченої ради у ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» за спеціальністю 21.07.01 «Забезпечення державної безпеки України» (юридичні науки) у зв’язку з порушенням вимог пункту 2.1 Положення про спеціалізовану вчену раду;
 • докторської спеціалізованої вченої ради а Інституті проблем виховання НАПН України для проведення разового захисту дисертації Рейпольської Ольги Дмитрівни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» у зв’язку з порушенням вимог абзацу шостого пункту 10 Порядку;

2) у включенні наукових періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України у зв’язку з порушенням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. за № 148/31600, відповідно до списку згідно з додатком 6.

9. Рекомендувати:

1) ректору ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Смоланці В. І., доктору медичних наук, професору, подати іншу кандидатуру для призначення вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 61.051.07 стосовно дисертації здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Пацкана В. В.;

2) ректору Національного авіаційного університету Ісаєнку В. І., доктору біологічних наук, професору, подати іншу кандидатуру для призначення вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 26.062.17 стосовно дисертацій здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук Чиркова А. В., Юдіна О. Ю., Бакалинського О. О.

10. У зв’язку з порушенням пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності за якісне виконання дисертації здобувачем наукового ступеня кандидата біологічних наук Добростан О. В. позбавити строком на два роки права участі  у підготовці та атестації наукових кадрів наукового керівника Плиску О. І., доктора медичних наук, професора.

11. Видати Нестеренко Галині Олегівні:

 • дублікат атестата професора кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті про присвоєння вченого звання професора, визнавши атестат професора серії 12ПР № 008006 недійсним;
 • дублікат атестата доцента кафедри соціології, управління та євроінтеграції про присвоєння вченого звання доцента, визнавши атестат доцента серії 12ДЦ № 016710 недійсним.

12.  Внести зміни:

1) до розділу ІІ. Категорія «Б» (І. Друковані періодичні видання) додатка 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 року № 1643 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 грудня 2019 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України», замінивши у колонці четвертій пункту 129 цифри «071» цифрами «017»;

2) до Рішень спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями, затверджених відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 року № 627 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 14 травня 2020 року та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409» в частині затвердження рішення спеціалізованої вченої ради К 64.108.04 Української інженерно-педагогічної академії про присудження Пославському Михайлу Михайловичу наукового ступеня кандидата технічних наук, замінивши слово «Пославський» словом «Паславський»;

3) до наказу Міністерства освіти і науки України від 2 лютого 2020 року № 886 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 2 липня 2020 року та внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України»:

а) в колонці четвертій пункту 1 видань, стосовно яких внесено зміни до Переліку наукових фахових видань України згідно з підпунктом 3 пункту 5 наказу, цифри «071» замінити цифрами «017»;

б) у додатку 4:

у розділі І. Категорія «А» (І. Друковані періодичні видання) колонку четверту пункту 4 викласти в такій редакції:

 • «технічні спеціальності – 153, 171, 172, 173»;

у розділі ІІ. Категорія «Б» (І. Друковані періодичні видання):

 • пункт 59 виключити;

колонку другу пункту 73 викласти в такій редакції:

 • «Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія»;

колонку четверту пункту 164 викласти в такій редакції:

 • «культурологія мистецтвознавство спеціальності – 034, 021, 024, 025, 026».

13. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та інформаційних технологій (Інна Єрко) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Миколу Кизима.

Т. в.о. Міністра                               Сергій Шкарлет

Освіта.ua
24.09.2020

Популярні новини
Опубліковано консолідований рейтинг вишів України – 2022 Освіта.ua складений Консолідований рейтинг українських закладів вищої освіти
Освітян звільнили від призову під час мобілізації ВР прийняла в цілому законопроект, що розширює категорії осіб, які не підлягають призову
МОН: виші визначать дати початку навчання самостійно Заклади вищої освіти самостійно визначать дату початку нового навчального року
Освітян можуть звільнити від призову на військову службу ВР підтримала в першому читанні законопроект, що передбачає відстрочку для освітян
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів