Про затвердження Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Наказ МОН № 697 від 21.06.2016 року

Втратив чинність (підстава)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 697 від 21 червня 2016 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 липня 2016 р. за № 907/29037

Про затвердження Порядку прийому
для здобуття вищої, фахової передвищої
та професійної (професійно-технічної) освіти осіб,
місцем проживання яких є тимчасово окуповані
території у Донецькій та Луганській областях

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки

№ 105 від 30.01.2017
№ 238 від 07.03.2018
№ 365 від 15.03.2019
№ 483 від 08.04.2020
№ 939 від 21.07.2020}

Відповідно до Закону України від 19 квітня 2016 року № 1114-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

2. Департаменту вищої освіти (Шаров О.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П.К.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр                                  Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
21.06.2016  № 697

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 липня 2016 р. за № 907/29037

Порядок прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної
(професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є
тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

{У тексті Порядку слова "вищі навчальні заклади", "загальноосвітні навчальні заклади", "професійно-технічні навчальні заклади", "професійно-технічної освіти" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "заклади вищої освіти", "заклади загальної середньої освіти", "заклади професійної (професійно-технічної) освіти", "професійної (професійно-технічної) освіти" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню або базову середню освіту та прийому на навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти (далі заклади освіти), закладів професійної (професійно-технічної) освіти для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії зіткнення, із наданням можливості вступати до закладів освіти, перелік яких оприлюднюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

 • Заявник - особа, яка після 14 квітня 2014 року завершила здобуття базової середньої освіти або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення (перелік надано у додатку 1 до Порядку) (далі - Заявник);

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 939 від 21.07.2020}

 • освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та підписується особисто.

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти Заявниками.

Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з тимчасово окупованої території окремих районів Донецької та Луганської областей або з території населених пунктів на лінії зіткнення після 01 січня в рік вступу до закладу освіти.

{Абзац другий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 939 від 21.07.2020}

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

4. Заявники мають право на:

 • проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;
 • отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

{Абзац третій пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

 • прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до закладів вищої освіти (з урахуванням вимог пункту 24-1 частини першої статті 13 Закону України "Про вищу освіту") або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника);

{Абзац четвертий пункту 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

 • прийом для здобуття фахової передвищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до закладів фахової передвищої освіти (з урахуванням вимог частини четвертої статті 43 Закону України "Про фахову передвищу освіту") або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за вибором Заявника).

{Абзац пункту 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

5. Документи про освіту (освітні документи), видані у населених пунктах, що розташовані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, не визнаються.

{Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

ІІ. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання та державної підсумкової атестації

1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти Заявниками організовується в освітніх центрах «Донбас-Україна» (далі - Центр) в містах, де здійснюють освітню діяльність заклади освіти.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018; в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

2. Центри створюються на базі закладів освіти спільно із закладами загальної середньої освіти комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської та обласними державними адміністраціями серед закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені заклади загальної середньої освіти).

Заклади освіти забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на вебсайтах Міністерства освіти і науки України та закладів освіти.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

3. Центри:

 • забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника;
 • сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений заклад загальної середньої освіти);
 • організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до уповноваженого закладу освіти та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до уповноваженого закладу освіти (відповідальний - уповноважений заклад освіти або заклад професійної (професійно-технічної) освіти);

{Абзац четвертий пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

 • сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку закладу освіти (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до закладу освіти або відмови в її наданні);

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу II в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

 • сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.

4. Центри працюють з 09 червня до 23 жовтня.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про повну або базову загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої, фахової передвищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти

{Назва розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених закладах загальної середньої освіти.

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого закладу загальної середньої освіти здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

 • заявою (для повнолітніх Заявників);
 • Заявою батьків (одного з батьків) або інших законних представників (для неповнолітніх Заявників).

{Абзац третій пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018}

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018}

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого закладу загальної середньої освіти робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 10 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

{Абзац перший пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

Заявники, які не мають свідоцтва про базову середню освіту та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, мають право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

{Пункт 3 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого закладу загальної середньої освіти відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному розділом ІІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 року за № 416/30284. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

{Абзац четвертий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018}

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому закладі загальної середньої освіти з української мови та історії України відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979.

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений заклад загальної середньої освіти замовляє протягом одного робочого дня Заявникові відповідний документ про базову середню освіту або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 13 серпня 2007 року № 737).

{Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

ІV. Прийом для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти

{Заголовок розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової або повної загальної середньої освіти до закладів фахової передвищої освіти.

Заявник має право вступати для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за денною формою здобуття освіти на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, до закладу освіти або до закладів вищої / фахової передвищої освіти в його структурі у межах квот, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

{Пункт 1 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 483 від 08.04.2020}

2. Правила прийому Заявників до закладу освіти або закладів вищої / фахової передвищої освіти у його структурі відповідно до Умов прийому для здобуття вищої освіти в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 1192/34163 (далі - Умови прийому), та Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за № 49/34332, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до правил прийому до цього закладу освіти (далі - Правила прийому).

{Пункт 2 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

3. Особливості подання документів Заявником:

 • документи подаються особисто в письмовій формі;
 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • за бажанням подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, заявник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 - 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

{Абзац п'ятий пункту 3 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

4. Документи від Заявника для вступу на денну форму здобуття освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету для зарахування під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування приймаються до 12:00 години 19 серпня, для зарахування під час завершального етапу надання рекомендацій до зарахування до 12:00 години 19 жовтня.

{Абзац перший пункту 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 13 липня.

Документи від Заявника для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18:00 години 01 вересня.

{Абзац третій пункту 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

{Пункт 4 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до закладу вищої / фахової передвищої освіти документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому уповноваженого закладу вищої освіти.

{Пункт 5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020}

6. Вступні іспити проводяться навчальними закладами до 23 жовтня.

Вступні іспити для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавра за кошти державного бюджету проводяться до 19 серпня - для зарахування під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування, до 21 жовтня - для зарахування під час завершального етапу надання рекомендацій до зарахування.

Вступні іспити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 21 липня.

Вступні іспити для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету проводяться до 29 серпня включно.

{Пункт 6 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

7. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі базової загальної середньої освіти, визначається як сума середнього бала документа про базову загальну середню освіту (або довідки) та вступного(их) іспиту (іспитів) з предмета(ів), визначеного(их) Правилами прийому. Для вступу на спеціальності, для яких передбачено проведення творчого конкурсу, замість вступного іспиту проводиться відповідний творчий конкурс.

{Абзац перший пункту 7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.

8. Заклад вищої або фахової передвищої освіти оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої або фахової передвищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою здобуття освіти у строки, встановлені Умовами прийому.

{Абзац перший пункту 8 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017, № 483 від 08.04.2020}

У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують, а саме кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-ДДДДДДД, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; ДДДДДДД - коду фізичної особи - вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

{Пункт 8 розділу IV доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

При вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 23 липня.

{Абзац третій пункту 8 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019}

При вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти для зарахування під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування не пізніше 12:00 години 20 серпня, для зарахування під час завершального етапу надання рекомендацій до зарахування - не пізніше 12:00 години 22 жовтня.

{Абзац четвертий пункту 8 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

При вступі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12:00 години 03 вересня.

{Пункт 8 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018; в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачених Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії закладу вищої освіти впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з закладу вищої освіти.

10. Зарахування Заявників здійснюється:

 • на денну форму здобуття освіти на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти державного бюджету - не пізніше 18:00 години 29 липня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 30 вересня;

{Абзац другий пункту 10 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018, № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020}

 • на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за кошти державного бюджету - не пізніше 12:00 години 08 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 30 вересня;

{Пункт 10 розділу IV доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018; в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

 • на денну форму здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету під час першого етапу надання рекомендацій до зарахування не пізніше 10 години 22 серпня, для зарахування під час другого етапу надання рекомендацій до зарахування - не пізніше 15:00 години 23 жовтня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому, але не пізніше 23 жовтня;

{Пункт 10 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 238 від 07.03.2018; в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019, № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

 • на заочну форму здобуття освіти за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти - не пізніше 23 жовтня, для здобуття фахової передвищої освіти - не пізніше 15 вересня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - відповідно до Правил прийому до закладу вищої / фахової передвищої освіти.

{Абзац п'ятий пункту 10 розділу IV в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 483 від 08.04.2020, № 939 від 21.07.2020}

{Пункт 10 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 105 від 30.01.2017}

11. Зарахування Заявників на основі повної загальної середньої освіти на місця державного замовлення відбувається в межах установлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала Заявника у строки, встановлені Правилами прийому.

Ці квоти встановлюються Міністерством освіти і науки України для закладів освіти в обсязі десяти відсотків (але не менше одного місця) та двадцяти відсотків ((але не менше одного місця) у закладах вищої освіти та закладах фахової передвищої освіти, які відповідно до чинного законодавства та до дати набрання чинності Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей» встановили цей обсяг у своїх Правилах прийому) від максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими (основними) конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 939 від 21.07.2020}

V. Прийом до закладів професійної (професійно-технічної) освіти

{Заголовок розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 365 від 15.03.2019}

1. Заявник має право вступати до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

2. Заявник - громадянин України має право вступати до закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

3. Прийом Заявників до закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється відповідно до правил прийому професійно-технічного навчального закладу, які розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Особливості подання документів Заявником:

 • свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;
 • за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого закладу загальної середньої освіти про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому закладу професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

6. Заявники зараховуються до закладів професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах ліцензованого обсягу.

Директор
департаменту вищої освіти                        О. І. Шаров

Освіта.ua
21.06.2016

Популярні новини
В Україні відкриють Офіс програми «Горизонт Європа» Ключовим завданням Офісу буде надання цільової підтримки українським дослідникам
Фізику планують складати лише 2% учасників НМТ Більшість вступників має намір обрати третім предметом НМТ історію або іноземну
НМТ дозволив зарахувати рекордну кількість вступників У Міносвіти зазначають, що обрана модель проведення НМТ виявилася успішною
Влада обіцяє зробити механізм НМТ зручним Модель проведення національного мультитесту відповідатиме побажанням учасників вступної кампанії
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів