Про деякі питання імплементації Закону України «Про вищу освіту»

Лист МОН № 1/9-263 від 26.05.16 року

MIHICTEPCTBO OCBITИ I НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-263 від 26 травня 2016 року

Керівникам вищих навчальних закладів

Про деякі питання імплементації
Закону України «Про вищу освіту»

У серпні 2016 року за участі Міністра освіти і науки України Гриневич Л. М. відбудеться конференція 3 керівниками вищих навчальних закладів присвячена питанню імплементації Закону України «Про вищу освіту».

Міністерство освіти і науки України 19.02.2015 року видало наказ «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» № 166, a також неодноразово зверталося до керівників вищих навчальних закладів листами за № 1/9-173 від 06.04.2015 року та № 1/9-189 від 14.04.2016 року з проханням оприлюднити інформацію про діяльність вищого навчального закладу.

3 метою моніторингу виконання Закону України «Про вишу освіту» та підготовки матеріалів до конференції у частині оприлюднення інформації щодо діяльності вищого навчального закладу, просимо до 15 червня 2016 року заповнити онлайн-анкету, у якій необхідно надати зазначену нижче інформацію. Звертаємо увагу на те, що заповненні анкети вищими навчальними закладами будуть обов’язково оприлюднені на сайті Міністерства, а також будуть доступні для перегляду всім громадянам України.

1. Відповідно до статті 79 Закону України «Про вищу освіту»:

1). Статут вищого навчального закладу;

2). Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього;

3). Звіт про використання та надходження коштів;

4). інформація щодо проведення тендерних процедур;

5). Штатний розпис на поточний рік.

2. Відповідно до пункту 5 статті 34 Закону України «Про вищу освіту»:

Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу перед засновником (засновниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу.

3. Відповідно до статті 36 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»:

1. Положення про вчену раду вищого навчального закладу;

2. Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу;

3. Положення про організацію освітнього процесу;

4. Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором;

5. Положення про екзаменаційну комісію;

6. Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

7. Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вишу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

8. Рішення вченої ради вищого навчального закладу про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

9. Положення про факультет (навчально-науковий інститут);

10. Положення про робочі та дорадчі органи;

11. Положення про структурні підрозділи;

12. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);

13. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.

4. Відповідно до пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»:

інформацію про склад керівних органів.

5. Відповідно до статті 37 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»:

інформацію про склад наглядової ради вищого навчального закладу.

6. Відповідно до пункту статті 44 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вишу освіту» та з метою забезпечення об’ективності та відкритості під час прийому до вищих навчальних закладів:

1. Правила прийому до вищого навчального закладу на поточний рік;

2. Ліцензія МОН про надання освітніх послуг;

3. Сертифікати про акредитацію;

4. Положення про приймальну комісію;

5. Оприлюднені рішення приймальної комісії;

7. Відповідно до статті 40 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»:

1. Інформацію про діяльність органів студентського самоврядування;

2. Положення про орган студентського самоврядування.

8. Відповідно до статті 41 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»:

Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених.

9. Відповідно до пункту 5 статті 39 та пункту 3 статті 79 Закону України «Про вищу освіту»:

1. Колективний договір;

2. Правила внутрішнього розпорядку.

10. Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» від 14.07.2015 р. .№ 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.07.2015 р. за 885/27330:

На офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, спеціалізована вчена рада якого прийняла дисертацію (опубліковану монографію) до захисту, у розділі, в якому міститься інформація про роботу ради, розміщені в режимі читання:

  • примірники дисертацій в електронному вигляді, крім дисертацій, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування;
  • відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, крім відгуків на дисертації, що містить державну таємницю або інформацію для службового користування;
  • автореферати дисертацій, крім авторефератів дисертацій, що містять державну таємницю або інформацію для службового користування.

Звертаємо увагу на те, що надання інформації Міністерству здійснюється шляхом надання посилань на оприлюднені документи з сайту вищого навчального закладу під час заповнення онлайн-анкети, яка розміщена на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Повідомлення».

Всі документи, що підлягають оприлюдненню, мають бути обов’язково оформлені та підписані в установленому порядку.

Міністр       Гриневич Л. М.

Освіта.ua
26.05.2016

Популярні новини
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2021 року
Видатки на освіту в 2022 році скоротили на 14 млрд грн Освітня субвенція місцевим бюджетам у 2022 році буде скорочена майже на 11 млрд гривень
Держава гарантує виплату зарплати всім освітянам Освітянам гарантують забезпечення виплати зарплати або збереження середнього заробітку
Випускники вишів не можуть завершити рік достроково Дострокове завершення навчального року неприйнятне для випускників університетів та коледжів
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів