Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році

Наказ МОН № 502 від 14.05.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 502 від 14 травня 2013 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 травня 2013 року за № 825/23357

Про внесення змін до Умов прийому
до вищих навчальних закладів України у 2013 році

На виконання статті 18 Закону України "Про вищу освіту", статті 9 Закону України "Про закордонних українців" та з метою упорядкування механізму конкурсного відбору на навчання на основі здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів, а також процедури встановлення квоти прийому до вищих навчальних закладів України в межах обсягів державного замовлення наказую:

1. Унести до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214, такі зміни:

1.1. У розділі ІІІ:

у пункті 3.5:

після слів "Вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб," доповнити словами "які здобули повну загальну середню освіту для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, а також осіб,";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII цих Умов прийому.

пункт 3.6 доповнити абзацом такого змісту:

"Вищі навчальні заклади зараховують зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII цих Умов прийому.".

доповнити розділ пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. Вищі навчальні заклади мають право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу."

1.2. Абзац другий пункту 7.11 розділу VII викласти у такій редакції:

"Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; на основі базової середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.".

1.3. Пункт 12.2 розділу XII доповнити новим одинадцятим абзацом такого змісту:

"фізична культура і спорт – при вступі на напрям "фізичне виховання, спорт і здоров’я людини".

У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.

1.4. У розділі XX:

доповнити перше речення пункту 20.2 після слів "за державним замовленням" словами "за наявності посвідчення закордонного українця.";

пункт 20.4 викласти у такій редакції:

"20.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за результатами співбесіди з предметів, передбачених правилами прийому до вищого навчального закладу за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних товариств.".

1.5. У тексті Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214 слова «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» замінити словами "Міністерство освіти і науки України" у відповідних відмінках.

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту управління справами (Запольська Н.М.) зробити відмітку в справах архіву у встановленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є. М.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

Освіта.ua
14.05.2013

Популярні новини
Пільги та конкурси при вступі містять високі корупційні ризики  Справедливий доступ до вишів залишається однією з проблем, що пов'язана з корупційними ризиками
МОН планує удосконалювати цифрові іспити МОН планує удосконалити програмне забезпечення для проведення цифрових іспитів
Рейтинг вишів за результатами вступної кампанії 2022 року Опубліковано щорічний рейтинг закладів вищої освіти за результатами вступної кампанії 2022 року
У вишах лояльно ставляться до освітнього процесу, – ДСЯО Трохи більше ніж половина студентів і викладачів вважають рівень освітніх послуг досить сталим
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів