Про проведення конкурсу соціальної реклами "Сильна Україна - 2009"

Лист МОН № 4.1-18/286 від 28.01.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

№ 4.1-18/286 від 28 січня 2009 року

Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
ректорам (директорам) вищих навчальних закладів
I-IV рівнів акредитації

Міністерство освіти і науки України інформує, що з метою формування у молоді образу України як сильної країни з великим потенціалом, пошуку молодих талантів і сприяння їх творчому зростанню у лютому-травні 2009 року проводиться конкурс соціальної реклами «Сильна Україна - 2009».

Конкурс ініційований поетом Євгеном Юхницею, редакцією всеукраїнської газети «Все про бухгалтерський облік» та підтриманий Міністерством України у справах сім'ї, молоді і спорту. Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна - 2009» проводиться відповідно до Положення (додається) у таких номінаціях:

 • соціальний плакат;
 • аудіо(видео) ролік;
 • відео кліп;
 • комп'ютерна презентація;
 • фотографія на соціальну тематику;
 • PR-матеріали (публікації, статті, нариси).

Переможці визначаються у кожній номінації і нагороджуються почесним знаком конкурсу, грошовою премією та ін. Оголошення результатів конкурсу відбудеться  15 червня 2009 року.

Конкурсні роботи студентів надіслати до 15 травня 2009 року за адресою:

03055, Київ-55, а/с 12, РГ «Все про бухгалтерський облік» або на електронну скриньку - ukrsyla@vobu.соm.ua з приміткою «Сильна Україна -2009».

Контактні телефони - (044) 495-20-73, 495-20-78; факси: (044) 495-20-74, 495-20-62.

Директор       Я.Я.Болюбаш

Додаток
до листа Міністерства освіти і науки України
№ 4.1-18/286 від 28.01.09

ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс соціальної реклами «Сильна Україна - 2009»

1. Загальні положення

1.1. Конкурс «Сильна Україна - 2009» (далі - Конкурс) проводиться з метою:

 • Активізації творчої молоді, пошуку молодих талантів та сприяння їхній самореалізації, творчому зростанню.
 • Формування у населення образу України як сильної держави з великим потенціалом та можливостями.
 • Формування у молоді патріотичних почуттів, любові до своєї сильної країни.
 • Популяризації образу українця як оптимістичної, цілеспрямованої, активної, сучасної особистості, яка живе повним життям.

1.2. Завдання Конкурсу:

 • Виявлення та підтримка творчої соціально активної молоді.
 • Надання молоді можливості творчо самовиражатися.
 • Створення цікавих робіт на тему «Україна - сильна».
 • Популяризація робіт та їх авторів.

1.3. Конкурс є неприбутковим проектом.

2. Ініціатори, організатори конкурсу та інформаційна підтримка

2.1. Конкурс ініційовано українським поетом Євгеном Юхницею.

2.2. Організатором конкурсу є ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік».

2.3. Інформаційну підтримку надають: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту й Міністерство освіти і науки України.

3. Терміни проведення Конкурсу

3.1. Терміни проведення Конкурсу: з 01 січня 2009 року по 15 червня 2009 року.

3.2. Твори приймаються з 01 січня 2009 року до 15 травня 2009 року включно.

3.3. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться 15 червня 2009 року.

3.4. Конкурс є відкритим заходом і проводиться на всій території України.

4. Учасники конкурсу

4.1. Учасником Конкурсу може бути будь-яка фізична особа - громадянин України чи група фізичних осіб. 

4.2. У Конкурсі можуть брати участь як професіонали, так i аматори.

4.3. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити українською мовою реєстраційну форму заявки (додаток 1) та надіслати її разом з власним твором, створеним у відповідності з вимогами, викладеними у даному Положенні, на поштову та електронну адресу організатора Конкурсу. Заповнена учасником або його представником реєстраційна форма заявки автоматично означає згоду учасника з усіма пунктами цього Положення.

4.4. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

4.5. Один учасник може одночасно надсилати твори на участь у Конкурсі в усіх номінаціях. Кiлькiсть надісланих творів не обмежується.

4.6. Учасник Конкурсу несе повну відповідальність за достовірність поданої на Конкурс інформації та гарантує, що є власником особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності на твір, який надійшов на Конкурс.

4.7. Відповідальність за достовірність викладених фактів, дотримання авторського права несе учасник (автор твору) згідно з чинним законодавством України.

5. Вимоги до робіт учасників Конкурсу

5.1. Твір, надісланий на Конкурс, має бути власною розробкою учасника (декількох учасників) у будь-якій формі й не суперечити загальновизнаним науковим фактам, етичним нормам та чинному законодавству України.

5.2. Твір, надісланий на Конкурс, повинен висвітлювати образ України як сильної країни, викликати почуття піднесеності та заохочувати до активності (на кшталт: «ми все можемо»).

Конкурсні твори повинні висвітлювати такий образ України:

 • Країна, якою можна пишатися.
 • Країна, яка рухається до вершин.
 • Країна - соборна держава.
 • Країна, в якій автор хоче жити сам і його діти.

5.3. Твір, надісланий на Конкурс, повинен висвітлювати такий образ українця:

 • Українець - яскрава особистість, яка може дозволити собі бути оригінальною.
 • Українець - освічена людина, яка має ціль у житті.
 • Українець - сучасна людина, яка має сміливість бути собою.
 • Українець - життєрадісна, оптимістична людина.
 • Українець - людина з активною життєвою позицією, якій не байдуже те, що відбувається в країні.
 • Українець - людина, яка робить усе для того, щоб Батьківщина мала у світі славу великої, сильної держави.
 • Українець - людина, яка прагне до досягнень, воліє бути найкращою у своїй справі.
 • Українець - толерантний, поважає інші нації та мови.
 • Українець - здоровий тілесно та духовно.

А також інші позитивні якості, які автори робіт будуть вважати притаманними сучасному, сильному українцю.

5.4. У творі, який надіслано на Конкурс, обов'язково повинен бути використаний образ дуба (стилізованого дерева, листка) як давнього символу сили, оптимізму, могутності України.

5.5. Кожен надісланий твір повинен мати назву.

5.6. Надіслані на Конкурс твори за необхідності проходять технічну обробку організатором Конкурсу.

5.7. Усі твори, що надійшли на Конкурс, не рецензуються та учасникам не повертаються.

5.8. Твори, які відповідають вимогам даного Положення, будуть розміщені організатором Конкурсу на офіційному сайті Конкурсу: www.sylni.in.ua.

5.9. Організатори Конкурсу мають право використовувати твори, що брали участь у Конкурсі, у некомерційних цілях: з метою популяризації та пропаганди соціальної реклами.

5.10. Не допускаються до участі в Конкурсі твори без реєстраційної форми і за наявності в них:

 • інформації, що принижує гідність окремої людини або національної групи людей;
 • символіки або висловлень, які несуть антидержавний або антиконституційний зміст;
 • офіційної державної символіки (Державний Прапор, Герб, Гімн України);
 • чужих текстів, фотографій, ідей та дизайну (повністю та/або частково).

6. Порядок представлення робіт

Твори приймаються на Конкурс за такими номінаціями:

 • Соціальний плакат.

Твори для даної номінації повинні відповідати таким критеріям: твір може бути створений у будь-яких графічних та фототехніках, а також за допомогою цифрових технологій.

 • Аудіо-, відеоролик.

Твори за бажанням автора можуть подаватися у готовому вигляді в будь-якому аудіо- чи відеоформатах.

 • Відеокліп.

Твори за бажанням автора можуть  подаватися у готовому вигляді в будь-якому відеоформаті.

 • Комп'ютерна презентація у форматі Power Point.

Твори подаються у готовому вигляді в будь-якому форматі.

 • Фотографія на соціальну тематику.
 • PR-матеріали, публіцистичні матеріали (публікація, стаття, нарис, тощо) будь-якого формату.

7. Журі Конкурсу

7.1. Журі Конкурсу створюється з метою визначення переможців Конкурсу.

7.2. До складу Журі входять:

 • український поет Євген Юхниця (Голова журі);
 • креативний директор ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» - О. О. Свірбий;
 • директор департаменту сприяння соціальному становленню та розвитку молоді Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту - К. В. Захаренко;
 • кандидат філософських наук, доцент, начальник відділу соціально-гуманітарної, мистецької освіти та освіти з бізнесу і права інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України - О. О. Мовчан.

7.3. Повноваження Журі:

 • розглядати та оцінювати надіслані на Конкурс твори відповідно до методики оцінювання.

Журі перевіряє твори на відповідність меті, завданням і умовам Конкурсу. У разі відповідності твору даним умовам журі здійснює оцінювання робіт за такою схемою:

ЗСБ = МС + О, де:

Мотивуюча сила (МС) - від 0 до 10 балів;

Оригінальність (О) - від 0 до 10 балів;

Загальна сума балів (ЗСБ) - від 0 до 20 балів.

 • визначати переможців Конкурсу за номінаціями, визначеними у даному Положенні;
 • інформувати учасників Конкурсу та громадськість про результати і перебіг Конкурсу.

7.4. Рішення журі про визначення переможців Конкурсу та нагородження затверджуються Протоколом засідання журі Конкурсу.

7.5. Члени Журі здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

8. Визначення результатів Конкурсу та нагородження переможців Конкурсу

8.1. Усі твори, які відповідають умовам даного Положення, у разі необхідності проходять технічну обробку та розміщуються на офіційному сайті Конкурсу: www.sylni.in.ua. Усі бажаючі можуть оцінити твори учасників Конкурсу.

8.2. Під час проведення Конкурсу буде визначено 15 переможців, які отримають цінні подарунки. Журі визначає 3 переможців Конкурсу в кожній із номінацій і присуджує 1-ше (перше), 2-ге (друге) та 3-тє (третє) місце відповідно.

8.3. Переможці Конкурсу в кожній номінації отримають такі подарунки (подарунки, які отримають переможці Конкурсу, оподатковуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України):

 • 1-ше місце: «золотий дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень.
 • 2-ге місце: «срібний дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 2500 (дві тисячі п'ятсот) гривень.
 • 3-тє місце: «бронзовий дубовий листок»*; грошова премія у розмірі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень.

* Під поняттями «золотий дубовий листок», «срібний дубовий листок», «бронзовий дубовий листок» слід розуміти кубки, у виготовленні яких не застосовуються дорогоцінні метали.

Твори переможців Конкурсу будуть включені до переліку найкращих та розповсюджені по всій території України.

Відносини щодо розповсюдження Організатором творів переможців Конкурсу будуть урегульовані окремими документами.

8.4. Усі подарунки надаються ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік».

8.5. Результати проведення Конкурсу та прізвища, імена, по батькові 15-ти переможців Конкурсу будуть розміщені 15 червня 2009 року на сайті www.sylni.in.ua.

8.6. Організатор Конкурсу повідомляє персонально кожного із переможців Конкурсу про час і місце проведення церемонії нагородження переможців.

8.7. Усі рішення з питань, що не обумовлені цим Положенням, приймаються організатором Конкурсу в робочому порядку з урахуванням інтересів учасників Конкурсу.

9. Контактна інформація для учасників Конкурсу

9.1. Твори на Конкурс надсилаються на адресу:

Поштова адреса: 03055,  м. Київ, а/с 12, ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік» з поміткою «Сильна Україна -2009»;

Електронна адреса: ukrsyla@vobu.com.ua з поміткою «Сильна Україна - 2009» з обов'язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові, контактного телефону і поштової адреси листування автора/авторів.

9.2. Контактні телефони організатора Конкурсу:

Тел.: (044) 495-20-73; (044) 495-20-78 Факс: (044) 495-20-74; (044) 495-20-62

9.3. Офіційний сайт Конкурсу: www.sylni.in.ua.

9.4. Умови Конкурсу розміщено на сайті: www.vobu.com.ua та на сайті www.sylni.in.ua.

9.5. Організатор не несе відповідальності за роботу відділень поштового зв'язку, будь-які поштові помилки, затримку поштових відправлень тощо.

9.6. Пересилання робіт на Конкурс здійснюється за рахунок відправників.

Додаток 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Учасник

Прізвище, ім'я, по батькові учасника

 

Дата народження

 

E-mail

 

Контактний телефон

 

Конкурсний твір

Назва твору

 

Номінація (відповідно до Положення)

 

"Із правилами участі в Конкурсі та з усіма пунктами його Положення згоден (згодна) та погоджуюся на оприлюднення твору,  опублікування твору, публічне сповіщення  (доведення до загального відома) твору, розповсюдження, публічний показ твору"

Підпис(и) _______________________________________________
Дата заповнення заявки "____" __________________ 2009 р.

Увага! Твори приймаються тільки разом із заявками до 15 травня 2009 р. (включно).

Кожна робота оформлюється окремою заявкою.


28.01.2009

Популярні новини
Нещеплених освітян будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада Кабінет Міністрів затвердив рішення про відсторонення від роботи нещеплених освітян
МОН рекомендує вишам перейти на дистанційне навчання Наразі у відомстві рекомендують встановити режим дистанційного навчання до 15 листопада
Уряд затвердив новий Держстандарт профосвіти Створення освітніх стандартів професійної освіти базуватиметься на компетентнісному підході
Агентство, що акредитовувало програми вишів, втратило повноваження Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти втратило можливість здійснювати повноваження
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів