Про затвердження Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорт №1475 від 20.12.11 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№1475 від 20 грудня 2011 року

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за № 18/20331

Про затвердження Положення
про національну систему рейтингового оцінювання
діяльності вищих навчальних закладів

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року № 504, з метою стимулювання підвищення якості та конкурентоспроможності вищої освіти, участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів наказую:

1. Затвердити Положення про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів, що додається.

2. Державному підприємству "Інфоресурс" (Підліснюк В.Б.) - Адміністратору Єдиної державної електронної бази з питань освіти - забезпечити збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, у тому числі персональних, необхідних для функціонування автоматизованої системи оброблення інформації щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити впровадження автоматизованої системи оброблення інформації щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів.

4. Керівникам вищих навчальних закладів забезпечити подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти даних для забезпечення проведення рейтингового оцінювання діяльності вищого навчального закладу у строки, визначені цим Положенням.

5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр       Д.В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України
20.12.2011 №1475

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 січня 2012 р. за №18/20331

ПОЛОЖЕННЯ
про національну систему рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів

1. Це Положення визначає порядок функціонування національної системи рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (далі - національна система рейтингового оцінювання) незалежно від їх форми власності та підпорядкування.

Національна система рейтингового оцінювання впроваджується з метою стимулювання підвищення якості вищої освіти, її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг і ринку праці та участі вищих навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів.

2. Основними завданнями національної системи рейтингового оцінювання є:

 • стимулювання діяльності вищих навчальних закладів щодо забезпечення якості вищої освіти та науки на інституційному, регіональному, національному та міжнародному рівнях;
 • інформування суспільства, органів влади про стан вищої освіти та рівень досягнень вищих навчальних закладів щодо якості освітньої та наукової діяльності, позиціонування вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг і ринку праці;
 • підвищення міжнародної активності вищих навчальних закладів у сфері освіти та науки, створення умов для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і науково-педагогічними працівниками та їх участі в реалізації міжнародних проектів і програм, науково-практичних конференціях, семінарах, виставках;
 • сприяння ефективному управлінню діяльністю вищого навчального закладу.

3. Національна система рейтингового оцінювання ґрунтується на принципах:

 • доступності, відкритості, прозорості та гласності;
 • довіри та відповідальності;
 • сумісності та порівнянності вищих навчальних закладів, що беруть участь у рейтинговому оцінюванні (далі - суб'єкти рейтингового оцінювання);
 • сумісності національної системи рейтингового оцінювання зі світовими та європейськими системами.

4. Управління національною системою рейтингового оцінювання здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Для координації роботи з проведення рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів (далі - рейтингове оцінювання) центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України утворюється Координаційна рада, положення про яку затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

5. Державне підприємство "Інфоресурс" організовує і проводить збір та збереження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти первинних даних, у тому числі персональних, необхідних для функціонування автоматизованої системи оброблення інформації про національну систему рейтингового оцінювання, відповідно до вимог законодавства України.

6. Організаційне забезпечення проведення рейтингового оцінювання здійснюється Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та вищими навчальними закладами.

7. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти:

 • готує план проведення рейтингового оцінювання та звіт про його виконання;
 • здійснює оброблення показників діяльності вищих навчальних закладів на підставі первинних даних, що подані вищими навчальними закладами до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • здійснює попередній аналіз показників діяльності вищих навчальних закладів, забезпечує сумісність та порівнянність суб'єктів рейтингового оцінювання, формує інформаційну базу рейтингового оцінювання;
 • надає методичну та консультативну допомогу суб'єктам рейтингового оцінювання;
 • здійснює обчислення параметрів системи рейтингового оцінювання та складає рейтинг вищих навчальних закладів;
 • готує і подає на розгляд Координаційної ради узагальнену інформацію про результати рейтингового оцінювання;
 • за результатами рейтингового оцінювання складає рейтинг вищих навчальних закладів за групами, і подає його на розгляд Координаційної ради до 15 березня року, наступного за звітним;
 • здійснює оприлюднення результатів рейтингового оцінювання у засобах масової інформації.

8. Вищі навчальні заклади:

 • визначають основні процедури та правила статистичного оброблення показників первинної інформації про діяльність вищих навчальних закладів;
 • забезпечують подання до Єдиної державної електронної бази з питань освіти достовірних первинних даних, що підтверджуються документально;
 • до 15 лютого року, наступного за звітним, подають до Єдиної державної електронної бази з питань освіти в електронній формі та на паперових носіях дані за навчальний рік (результати діяльності на початок наступного за звітним навчального року за даними форми державного статистичного спостереження № 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 14.07.2010 № 276) та календарний рік (результати діяльності на кінець звітного календарного року).

9. Вищі навчальні заклади мають право:

 • вносити пропозиції щодо вдосконалення системи рейтингового оцінювання;
 • брати участь у громадських обговореннях результатів рейтингового оцінювання.

10. Визначення критеріїв рейтингового оцінювання, обчислення параметрів діяльності вищих навчальних закладів здійснюються за методикою, що затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

11. Результати рейтингового оцінювання оприлюднюються в засобах масової інформації.

12. Матеріали щодо рейтингового оцінювання діяльності вищих навчальних закладів зберігаються в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти впродовж п’яти років.

Заступник директора департаменту
вищої освіти       Ю.М. Коровайченко

Освіта.ua
20.12.2011

Популярні новини
Стипендії отримуватимуть 40-45% студентів У 2022 році кількість одержувачів академічних стипендій становитиме 40-45%
В Україні змінено порядок присудження ступеня PhD Кабінет Міністрів затвердив новий порядок присудження ступеня доктора філософії
Уряд здійснив кілька призначень на освітні посади Кабінет Міністрів здійснив кілька призначень на посади у Міністерстві освіти, НАЗЯВО та ДСЯО
НАН долучиться до створення Президентського університету МОН та Національна академія наук домовилися об'єднати зусилля для розвитку проекту
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів