Про використання залишків коштів за освітньою субвенцією

Лист МОН № 1/11-6072 від 16.08.21 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/11-6072 від 16 серпня 2021 року

Головам обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про використання залишків
коштів за освітньою субвенцією

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України з метою забезпечення ефективного, результативного і цільового використання коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у доповнення до листа від 28 квітня 2021 року № 1/11-2907 надає додаткові роз'яснення про використання залишків коштів за освітньою субвенцією.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 року № 928-р «Деякі питання фінансування оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти» (далі - розпорядження № 928-р) врегульовано механізм використання у 2021 році та наступних бюджетних періодах коштів освітньої субвенції, передбаченої додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (далі - розпорядження № 1106-р) та додатком 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1109-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2019 рік» (далі - розпорядження № 1109-р).

Розпорядженням № 928-р зокрема встановлюється, що залишки коштів за освітньою субвенцією, передбаченою додатком до розпорядження № 1106-р та додатком 2 до розпорядження № 1109-р, використовуються у 2021 році та наступних бюджетних періодах з урахуванням цільового призначення субвенції та спрямовуються на об'єкти (види робіт), що були визначені МОН у встановленому законодавством порядку. Тобто, у 2021році та наступних бюджетних періодах розпорядники коштів освітньої субвенції мають забезпечити проведення процедур закупівель згідно із відповідними Переліками погоджених пропозицій держадміністрацій, затверджених наказами МОН у 2020 році. Зміна погоджених переліків обладнання та/чи закладів освіти, на які відповідно до наказів МОН мають бути спрямовані кошти освітньої субвенції, не допускається.

При цьому відповідно до пункту 2 розпорядження № 928-р залишки коштів за освітньою субвенцією, передбаченою додатком до розпорядження № 1106-р, зекономлені внаслідок проведення процедур закупівель, спрямовуються у 2021 році та наступних бюджетних періодах на придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів освіти з числа:

 • опорних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб та їх філій;
 • закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів не менше 400 осіб;
 • закладів загальної середньої освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;
 • закладів загальної середньої освіти, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, з кількістю учнів не менше 100 осіб.

Відповідно до пункту 2 розпорядження № 928-р обласні, Київська міська держадміністрації самостійно (без погодження з МОН) визначають заклади освіти, для яких буде здійснено придбання обладнання для їдалень (харчоблоків). При цьому держадміністрації можуть як здійснити придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) шляхом централізованої закупівлі, так і розподілити кошти субвенції між відповідними місцевими бюджетами.

Зауважимо, що за кошти субвенції не може здійснюватися придбання меблів, посуду та інших предметів, що не належать до технологічного обладнання, яке необхідно для організації харчування у закладах загальної середньої освіти.

Використання освітньої субвенції на придбання обладнання для ідалень (харчоблоків) закладів освіти здійснюються на засадах співфінансування:

 • для обласних бюджетів, бюджету м. Києва та бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила понад 40000 осіб: не більш як 70 відсотків - за рахунок освітньої субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • для бюджетів міських територіальних громад, чисельність населення яких станом на 1 січня 2020 р. становила менш як 40000 осіб, селищних територіальних громад, сільських територіальних громад: не більш як 90 відсотків - за рахунок освітньої субвенції та не менш як 10 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 • для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення: не більш як 95 відсотків - за рахунок освітньої субвенції та не менш як 5 відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, включаючи залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Обов'язковою умовою фінансування за рахунок освітньої субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.

Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.

Залишки коштів за освітньою субвенцією, передбаченою додатком 2 до розпорядження № 1109-р, зекономлені внаслідок проведення процедур закупівель, спрямовуються у 2021 році та наступних бюджетних періодах на оснащення обладнанням для навчальних кабінетів закладів освіти з числа:

 • закладів спеціалізованої освіти наукового профілю;
 • закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів у 5-11 класах 600 і більше;
 • опорних закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів у 5-11 класах 200 і більше;
 • закладів професійної (професійно-технічної) освіти з кількістю учнів, що здобувають повну загальну середню освіту, 400 і більше.

Відповідно до пункту 2 розпорядження № 928-р обласні, Київська міська держадміністрації самостійно (без погодження з МОН) визначають заклади освіти, для яких буде здійснено придбання обладнання для навчальних кабінетів.

Держадміністрації здійснюють придбання обладнання для навчальних кабінетів шляхом централізованої закупівлі та забезпечують постачання зазначеного обладнання до закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Оснащення закладів освіти обладнанням для навчальних кабінетів здійснюється відповідно до Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій, затвердженого наказом МОН від 29 квітня 2020 року № 574, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2020 року за № 410/34693.

Крім того, розпорядженням № 928-р встановлено, що у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та навчальних кабінетів відповідні видатки розвитку можуть спрямовуватися на видатки споживання.

Отже, такий механізм дозволяє держадміністраціям ефективно та у повному обсязі використати залишки коштів за освітньою  субвенцією, передбаченою додатками до розпорядження № 1106-р та розпорядження № 1109-р.

Роз'яснення щодо використання у 2021 році залишків коштів за освітньою субвенцією на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, виділених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1570-р (далі - розпорядження № 1570-р) надані обласним держадміністраціям листом МОН від 19 січня 2021 року № 1/9-19. Принагідно наголошуємо на необхідності неухильного дотримання вимог Національного стандарту України ДСТУ 7013:2009 «Автобус спеціалізований для перевезення школярів. Технічні вимоги» при здійсненні закупівлі шкільних автобусів.

Разом з тим, станом на 01 січня 2021 року загальний обсяг залишків коштів за освітньою субвенцією на рахунках місцевих бюджетів складав 5 322.7 млн гривень, включаючи кошти, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 2015-2020 роках.

При цьому станом на 01 липня 2021 року загальний обсяг залишків коштів за освітньою субвенцією складав вже 6 826,9 млн гривень, що свідчить про недостатню роботу розпорядників освітньої субвенції щодо спрямування залишків у 2021 році на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників (у тому числі, на встановлення надбавок, доплат та винагород педагогічним працівника у максимальному розмірі) та на оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, визначених у статті 1032 Бюджетного кодексу України.

Нагадуємо, що залишки коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду у наступному бюджетному періоді за рішенням засновника можуть бути використані на будь-які напрями, що стосуються оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, включаючи їх реконструкцію, поточний та капітальний ремонт, придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) та сучасних меблів, здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки, оснащення закладів освіти персональними комп'ютерами й мультимедійним обладнанням, засобами навчання та обладнанням для навчальних кабінетів, SТЕМ-лабораторіями, оснащення інклюзивно-ресурсних центрів тощо.

Зважаючи на актуальну потребу у розбудові безпечного, сучасного, комфортного, інклюзивного та мотивуючого для всіх учасників Освітнього процесу освітнього середовища, МОН як головний розпорядник коштів освітньої субвенції наполегливо рекомендує засновникам провести ґрунтовний аналіз поточного стану матеріально-технічної бази закладів освіти та спрямувати у 2021 році залишки коштів за освітньою субвенцією, що утворилися на рахунках місцевих бюджетів станом на 01 січня 2021року та/або були перераховані на рахунки територіальних громад з районних бюджетів у 2021 році, на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників та першочергові заходи з оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти.

Додатково повідомляємо, що за інформацією обласних та Київської міської державних адміністрацій, наданою у відповідь на лист МОН від 09 липня 2021 року № 1/11-4981, станом на 01 липня 2021 року на рахунках місцевих бюджетів обліковувалося 214 11,4 тис. гривень залишків коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 2015-2018 роках. Зважаючи на норми статті 25 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та враховуючи поточну епідеміологічну ситуацію, ці кошти з метою їх повного та ефективного використання доцільно спрямувати на закупівлю засобів індивідуального захисту у 2021 році.

Інформація Держказначейства щодо обсягу залишків коштів за освітньою субвенцією в розрізі обласних бюджетів та бюджетів територіальних громад станом на 01 січня 2021 року та 01 липня 2021 року додається.

Враховуючи вищезазначене, просимо:

1. Взяти питання своєчасного, ефективного та цільового використання залишків коштів за освітньою субвенцією на рахунках місцевих бюджетів області у 2021 році під особистий контроль.

2. Рекомендувати територіальним громадам розподілити залишки коштів за освітньою субвенцією на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників та оновлення матеріально-технічної бази закладів та установ освіти, забезпечити своєчасну організацію відповідних процедур закупівель.

Додаток: 1 файл Ехсеl.

З повагою
Міністр                                             Сергій Шкарлет

Освіта.ua
16.08.2021

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів