Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти

Наказ МОН № 1191 від 01.11.2018 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1191 від 01 листопада 2018 року

Про проведення конкурсного відбору
проектів підручників для 6 та 11 класів
закладів загальної середньої освіти

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 05 січня 2018 року № 14 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 року за № 119/31571, та з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти новим поколінням підручників НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти (далі - Конкурс) з 01 листопада 2018 року.

2. Затвердити:

 • перелік навчальних предметів та назв підручників для 6 класу, з яких проводитиметься Конкурс, згідно з додатком 1;
 • перелік навчальних предметів та назв підручників для 11 класу, з яких проводитиметься Конкурс, згідно з додатком 2.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.) разом з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.):

1) подати до 14 січня 2019 року на затвердження наказом Міністерства освіти і науки України склад конкурсних комісій Конкурсу відповідно до освітніх галузей «Мови та літератури» (створюються три окремі комісії: а) українська мова, українська та зарубіжна літератури; б) іноземні мови; в) мови та літератури національних меншин), «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Математика», «Природознавство», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» та апеляційної комісії Конкурсу;

2) забезпечити до 14 січня 2019 року розроблення разом з Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г., за згодою) інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертами експертизи електронних версій проектів підручників;

3) подати до 23 січня 2019 року на затвердження наказом Міністерства освіти і науки складу експертів для кожного проекту підручника, визначених методом жеребкування;

4) забезпечити до 01 березня 2019 року розроблення інструктивно- методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) (для 10 класу також закладами професійної (професійно- технічної) (далі - ЗПТО), що використовують в освітньому процесі підручники для ЗЗСО, та закладами вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - ЗВО) проектів підручників за електронними версіями їх оригінал-макетів з кожної назви підручників та оформлення результатів вибору;

5) до 09 квітня 2019 року підготувати матеріали щодо результатів Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України.

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» (Спірін О. М.) забезпечити:

1) з 15 січня до 17.00 16 січня 2019 року приймання, реєстрацію комплектів конкурсних матеріалів Комісією шифрування та дешифрування конкурсних матеріалів.

2) подання для оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України та оприлюднення на веб-сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»:

 • до 18 березня 2019 року інформації про кількість поданих на Конкурс проектів підручників з кожної назви;
 • до 21 січня 2019 року зразків оформлення експертних висновків; до 27 лютого 2019 року експертних висновків та протоколів Конкурсних комісій на І етапі Конкурсу;
 • до 28 лютого 2019 року склад комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників;
 • до 01 березня 2019 року складу експертів для кожного проекту підручника;
 • до 11 березня 2019 року протоколу Апеляційної комісії на І етапі Конкурсу;
 • до 29 березня 2019 року протоколів Конкурсних комісій на II етапі Конкурсу;
 • до 01 квітня 2019 року узагальнених результатів вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти;
 • до 02 квітня 2019 року склад Конкурсних комісій Конкурсу; до 09 квітня 2019 року протоколу Апеляційної комісії на II етапі Конкурсу;
 • до 09 квітня 2019 року складу Апеляційної комісії Конкурсу;

3) до 23 січня 2019 року розміщення в репозитарії навчальних матеріалів електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

4) з 24 січня по 24 лютого 2019 року організацію здійснення науково- методичної та антидискримінаційної експертизи електронних версій проектів підручників експертами;

5) передачу головам Конкурсних комісій Конкурсу:

 • 26 лютого 2019 року проектів підручників, експертних висновків на електронні версії проектів підручників;
 • 28 березня 2019 року узагальнених результатів вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти;

6) організацію оголошення висновків Конкурсних комісій Конкурсу:

 • 27 лютого 2019 року про доцільність надання проектам підручників грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;
 • 29 березня 2019 року щодо пропозиції до формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2019 році;

7) прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу: на І етапі з 28 лютого по 06 березня 2019 року; на II етапі з 01 по 05 квітня 2019 року. Учасники Конкурсу надсилають апеляції до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ);

8) до 12 березня 2019 року доведення листами Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» рішення Апеляційної комісії, викладене в протоколі, до відома учасників, які подавали апеляції на І етапі Конкурсу;

9) з 12 по 24 березня 2019 року організацію ознайомлення педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу, та заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників;

10) до 10 квітня 2019 року доведення листами Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» рішення Апеляційної комісії, викладене в протоколі, до відома учасників, які подавали апеляції на II етапі Конкурсу.

5. Комісії шифрування та дешифрування конкурсних матеріалів забезпечити:

1) до 17 січня 2019 року перевірку із збереженням конфіденційності комплектів конкурсних матеріалів, технічної справності оптичного диска або флеш-пам’яті з електронною версією проекту кожного підручника;

2) 17 січня 2019 року шифрування комплектів конкурсних матеріалів;

3) 27 лютого 2019 року дешифрування комплектів конкурсних матеріалів після оголошення висновків Конкурсних комісій на І етапі.

6. Комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників забезпечити:

1) до 16 січня 2019 року формування складу експертів для здійснення експертиз електронних версій проектів підручників з відповідних назв;

2) до 23 січня 2019 року формування складу експертів для кожного проекту підручника методом жеребкування.

7. Експертам:

1) з 24 січня по 24 лютого 2019 року здійснити науково-методичну та антидискримінаційну експертизи електронних версій проектів підручників, поданих на Конкурс;

2) до 25 лютого 2019 року передати свої експертні висновки на електронні версії проектів підручників на папері до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 209), в електронному вигляді (у pdf-форматі) на електронну адресу ехре[email protected].

8. Конкурсним комісіям Конкурсу:

1) на І етапі Конкурсу 26 лютого 2019 року:

 • перевірити правильність оформлення експертних висновків на проекти підручників;
 • узагальнити результати експертизи з кожної назви підручника; прийняти узагальнене рішення про доцільність надання проектам підручників грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

2) на II етапі Конкурсу 28 березня 2019 року:

 • підсумувати узагальнені результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти;
 • надати пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2019 році;

3) передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»:

 • 26 лютого 2019 року усі проекти підручників, експертні висновки на них разом з протоколами засідань Конкурсних комісій на І етапі Конкурсу;
 • 28 березня 2019 року узагальнені результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, які надійшли від органів управління у сфері освіти, та протоколи засідань Конкурсних комісій на II етапі Конкурсу;

4) оголосити висновки Конкурсних комісій Конкурсу:

 • 27 лютого 2019 року щодо рішення про доцільність надання проектам підручників грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;
 • 29 березня 2019 року щодо пропозицій до формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2019 році.

9. Апеляційній комісії Конкурсу:

1) розглянути апеляції учасників Конкурсу: на І етапі 07 березня 2019 року; на II етапі 08 квітня 2019 року;

2) передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» протокол засідання Апеляційної комісії:

 • на І етапі 11 березня 2019 року;
 • на II етапі 09 квітня 2019 року.

10. Закладам загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

1) з 12 по 24 березня 2019 року ознайомитися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу;

2) з 18 по 24 березня 2019 року відповідно до інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників;

3) до 24 березня 2019 року:

 • оприлюднити на своєму веб-сайті результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат);
 • передати результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді (ехсеl-формат) до органу управління освітою, якому він підпорядкований.

11. Органам управління освітою, яким підпорядковані заклади загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти до 25 березня 2019 року:

1) узагальнити результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти;

2) оприлюднити на своїх веб-сайтах узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника;

3) передати узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в паперовому та електронному вигляді (ехсеї-формат) до органів управління у сфері освіти;

4) передати узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника в електронному вигляді (pdf-формат) та результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, в електронному архівованому вигляді (zір-формат) до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на електронну адресу [email protected].

12. Органам управління у сфері освіти:

1) забезпечити ознайомлення з 12 по 24 березня 2019 року педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з електронними версіями фрагментів оригінал-макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу, та заповнення ними спеціальної форми вибору електронних версій оригінал-макетів підручників;

2) до 26 березня 2019 року:

 • узагальнити результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, надіслані органами управляння освітою, які їм підпорядковані;
 • оприлюднити на своїх веб-сайтах узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника;
 • передати узагальнені ними результати вибору проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» в паперовому (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, к. 209) та електронному вигляді (ехсеl-формат на електронну адресу [email protected]).

13. Учасникам Конкурсу, проектам підручників яким пропонується надати гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», до 06 березня 2019 року передати фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» для розміщення їх в електронній бібліотеці цієї установи для проведення II етапу Конкурсу.

14. Учасникам Конкурсу, підручники яких пропонується включити до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, до 12 квітня 2019 року передати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» доопрацьований варіант оригінал-макета підручника разом з відповіддю авторів на зауваження і пропозиції у паперовому вигляді.

15. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник міністра                            П. К. Хобзей

Освіта.ua
01.11.2018

Популярні новини
ДПА в 9 і 11 класах в 2024 році проводитись не буде Випускники 9 і 11 класу в наступному році не складатимуть державну підсумкову атестацію
П'ятикласники в 11 регіонах не отримали підручників з мови Процес доставлення в школи підручників, надрукованих за донорські кошти, дещо ускладнений
Уряд відновив фінансування реформи НУШ Кошти скерують на обладнання, навчальну літературу та підвищення кваліфікації вчителів
Завдання НМТ з математики викликали труднощі у випускників У випускників шкіл виникли труднощі з розв’язування стандартних задач з математики
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів