Про діяльність органів управління освітою щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах Чернівецької області

Рішення колегії МОН № 6/1-17 від 26.06.2008 р.

РІШЕННЯ

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

26.06.2008р. Протокол № 6/1-17

Про діяльність органів управління освітою
щодо створення умов рівного доступу до здобуття
якісної освіти в навчальних закладах Чернівецької області

Заслухавши та обговоривши доповіді заступника начальника управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Потурнака Б.М. та голови Державної інспекції навчальних закладів Бурлакова О.М. про діяльність органів управління освітою щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах Чернівецької області, колегія відзначає, що органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування області, управлінням освіти і науки, навчальними закладами проводиться робота з виконання вимог законодавчих актів у сфері освіти, указів Президента України, основних положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні, яка забезпечується шляхом впровадження заходів, спрямованих на створення належних умов навчання і виховання учнівської молоді.

На сьогодні освіта області характеризується стабільними кількісними і якісними показниками та позитивними тенденціями розвитку. Всі її ланки є самостійними і водночас невід'ємними складовими системи безперервної освіти, які в цілому забезпечують потреби населення регіону в отриманні освітніх послуг. За останні роки в області здійснено комплекс практичних заходів, затверджено 10 освітянських програм, спрямованих на стабільне функціонування галузі та її розвиток. Упродовж 2005-2007 років в області введено в експлуатацію 32 освітянські об'єкти на 5,0 тис. учнівських місць.

Діяльність органів управління освітою спрямована на збереження мережі навчальних закладів. Система дошкільної освіти області включає 328 дошкільних навчальних закладів, які відвідує 23,9 тис. дітей, що складає 52% (по Україні 54%). У 2007 році відновлено роботу 12 дитячих садочків у сільській місцевості.

Сформована мережа шкіл також в основному задовольняє потреби громадян області в отриманні загальної середньої освіти. На території регіону функціонує 454 загальноосвітні навчальні заклади, в яких здобувають освіту 108,2 тис. учнів (99,9%).

Оптимізується мережа професійно-технічних навчальних закладів. Із 14 державних навчальних закладів більше половини реорганізовано у заклади нового типу: п'ять вищих професійних училищ, три професійні ліцеї, в яких упродовж останніх трьох років стабільним залишається контингент учнів (8,0 тис.). Крім того в регіоні функціонує 74 професійно-технічні навчальні заклади інших форм власності та підпорядкування. З 59 до 70 спеціальностей розширився перелік робітничих професій, з 24 спеціальностей розпочато підготовку за новими державними стандартами.

Значне місце в освітній галузі регіону належить вищій школі, мережа якої складається з 34 вищих навчальних закладів різних типів та рівнів акредитації і забезпечує підготовку фахівців з 66 спеціальностей із загальним контингентом студентів 51,7 тис.

Понад 25,2 тис. (21,1%) учнів, по Україні - 23,4%, мають змогу розвивати свої творчі здібності в 27 позашкільних навчальних закладах та гуртках при загальноосвітніх навчальних закладах.

У 14 дитячо-юнацьких спортивних школах системи освіти та спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву навчається майже 8,0 тис. учнів.

Належні умови для гармонійного розвитку особистості створюються в значній частині навчальних закладів Вижницького, Новоселицького, Путильського, Сторожинецького районів та М.Чернівці, де успішно працюють творчі хорові, хореографічні, етнографічні учнівські колективи.

Особливого значення набуває робота органів управління освітою та навчальних закладів щодо здійснення масового переходу до профільного навчання. На сьогодні у 232 загальноосвітніх навчальних закладах функціонують профільні класи, в яких навчається 11,5 тис. (75,9%) старшокласників.

Пріоритетним напрямом роботи органів управління освітою та навчальних закладів є інформатизація та комп'ютеризація освітнього процесу. В 270 (98%) загальноосвітніх навчальних закладах І-ПІ ступенів встановлено навчальні комп'ютерні комплекси, на один комп'ютер припадає 12 учнів старших класів (по Україні - 41). До мережі Інтернет підключено 221 (82,4%) загальноосвітній навчальний заклад та всі професійно-технічні навчальні заклади.

Забезпеченість вищих навчальних закладів комп'ютерними робочими місцями з розрахунку на 100 студентів у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації в середньому становить 11-14 місць, І-ІІ рівнів акредитації - 13-15 місць.

Органи управління освітою та навчальні заклади приділяють належну увагу якості надання освітніх послуг. При виконанні інспекторських контрольних робіт 62,8% учнів перевірених загальноосвітніх та 32% учнів професійно-технічних навчальних закладів показали достатній та високий рівні навчальних досягнень. Найбільш високий рівень з нормативних дисциплін соціально-економічного та природничо-наукового циклів показали студенти  Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича: абсолютна успішність - 63%, якісний показник - 33%, та Чернівецького комерційного технікуму: відповідно 81,4% та 35% (напрям підготовки "Економіка і підприємництво" (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра).

Питання кадрового забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів та якісного складу педагогічних працівників знаходиться також на постійному контролі органів управління освітою. Спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості педагогів, які мають повну вищу освіту. За останні три роки цей показник зріс з 81,2% до 83,6 %. Із 10,5 тис. освітян з вищою освітою 3,9 тис. (37,5%) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Разом з тим колегія відзначає, що в діяльності органів управління освітою, педагогічних та науково-педагогічних колективів перевірених навчальних закладів мають місце недоліки та упущення.

Майже 7,2 тис. дітей у 98 населених пунктах області не мають можливості здобувати дошкільну освіту в зв'язку з відсутністю в них дитячих садочків.

Значною залишається кількість шкіл, які розташовані у пристосованих приміщеннях (30,5%) та потребують капітального ремонту (13%). Виконання навчальних програм на сучасному рівні ускладнюється у зв'язку з відсутністю належного обладнання навчальних кабінетів та лабораторій. Забезпеченість обладнанням, реактивами кабінетів фізики, хімії та біології в загальноосвітніх навчальних закладах не перевищує 25%, технічними засобами навчання - 35%.

Гострим є питання оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів, яка зношена на 50%. За 15 років не придбано жодної одиниці сільськогосподарської техніки, у непрацюючому стані знаходиться четверта частина обладнання та механізмів, верстатів з обробки деревини.

Потребує покращання стан матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Відсутність належного приміщення значно знижує ефективність роботи працівників інституту щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

У пристосованих приміщеннях гуртожитку та орендованих приміщеннях на площах, що не відповідають встановленим нормативам, розміщено три факультети Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича.

Неузгодженість у діях вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та форм власності, неефективність роботи Громадської регіональної експертної комісії щодо врахування потреб області у фахівцях призвели до перенасичення ринку праці регіону фахівцями з економічних спеціальностей втричі, та в шість разів - з юридичних спеціальностей. Фахівці з інженерних спеціальностей запрошуються з інших регіонів, оскільки в області відповідні кадри не готуються.

Не в повній мірі задовольняються потреби регіонального ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах для будівельної, деревообробної та швейної галузей. Мають місце випадки формального підходу навчальних закладів до складання угод з роботодавцями щодо підготовки кваліфікованих робітників та формування державного замовлення. Як наслідок, 33% випускників 2007 року у перевірених професійно-технічних навчальних закладах працевлаштовані не за фахом.

Парк шкільних автобусів лише наполовину задовольняє потреби регіону (налічує 41 одиницю). Майже 4,8 тис. дітей (57%), які потребують підвозу, змушені щоденно за кошти батьків доїжджати до місць навчання рейсовими автобусами або добиратися до навчальних закладів пішки.

Складною соціально-економічною проблемою для Чернівеччини є трудова міграція населення. За оперативними даними в області майже 10,1 тис. дітей (9,4%) залишились без батьківської опіки (батьки виїхали за кордон). Найбільше таких дітей у Новоселицькому (27,4%), Кіцманському (25,4%), Герцаївському (12,3%) районах.

Серйозну стурбованість викликає зміна керівництва органів управління освітою та навчальних закладів. За 2005-2007 роки в області змінилося два начальники управлінь освіти і науки, десять (77%) завідуючих відділами (управліннями) освіти. Не сприяє стабілізації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів і зміна директорів шкіл. Впродовж останніх трьох років 83 (20%) керівники загальноосвітніх навчальних закладів області звільнилися із займаних посад, з них лише 50% вийшли на пенсію за віком.

Унеможливлює роботу на сучасному рівні в умовах переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання і кількісний склад працівників методкабінетів, що визначається Типовими штатами, затвердженими наказом Міністерства освіти СРСР від 05.12.85 №209.

Недостатнім залишається освітній рівень педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. В області 1,3% вчителів мають загальну середню освіту (по Україні 0,5%), 12% - середню спеціальну, з них 1,9 % - не мають педагогічної освіти.

Без відповідної фахової освіти та рівня кваліфікації здійснює підготовку робітничих кадрів кожен четвертий майстер виробничого навчання. Близько 5,0% викладачів професійно-технічних навчальних закладів мають лише середню спеціальну освіту.

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ:

1. Відзначити, що управлінням освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації спільно з органами місцевої виконавчої влади та самоврядування здійснюється робота з оптимізації мережі загальноосвітніх, дошкільних, професійно-технічних навчальних закладів, створення та забезпечення діяльності нових типів навчальних закладів, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації:

2.1 .Забезпечити координацію дій відповідних галузевих управлінь і відділів, обласної служби зайнятості з метою вивчення стану забезпечення робітничими кадрами та спеціалістами галузей економіки області.

До 01.09.2009р.

2.2. Вжити заходів щодо поліпшення умов роботи працівників обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, збільшення аудиторного фонду, зміцнення його матеріально-технічної та науково-методичної бази, оснащення сучасною комп'ютерною та іншою технікою.

До 01.07.2009р.

3. Управлінню освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації:

3.1. Проаналізувати причини низької успішності учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів та вжити дієвих заходів щодо покращання умов для надання якісних освітніх послуг.

IV квартал 2008р.

3.2. Удосконалити обласну програму модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів.

2008-2009 роки

3.3. Продовжити системну роботу щодо поліпшення кадрового забезпечення навчальних закладів регіону, створення умов для підвищення їх кваліфікації.

Постійно

3.4. Проаналізувати стан виконання регіональної програми розвитку професійно-технічної освіти в частині підготовки кваліфікованих робітників. Спрямувати діяльність професійно-технічних навчальних закладів на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці.

IV квартал 2008р.

3.5. Внести пропозиції Міністерству освіти і науки України щодо впорядкування мережі вищих навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування відповідно до потреб регіонального ринку праці. 2008-2009 роки

3.6. Поліпшити співпрацю управління освіти і науки з вищими навчальними закладами різних форм власності з метою забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до регіональних потреб. Постійно

3.7. Проаналізувати стан забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів транспортними засобами для здійснення перевезення учнів і педагогічних працівників та при складанні місцевих бюджетів на наступний рік передбачити закупівлю шкільних автобусів відповідно до потреби.

До 01.12.2008р.

4. Рекомендувати Чернівецькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Івасюк О.М.) розробити заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників області за дистанційною формою навчання.

До 01.01.2009р.

5. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

5.1.Обговорити на засіданнях колегії матеріали вивчення діяльності органів управління освітою щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в навчальних закладах Чернівецької області та вжити заходів, спрямованих на вдосконалення мережі навчальних закладів, пошук внутрішніх резервів для поліпшення матеріально-технічної бази навчальних закладів та соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

До 01.08.2008р.

5.2. Здійснити заходи щодо повного охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою, забезпечувати постійний контроль за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів.

До 01.09.2008р.

5.3. Спільно з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проаналізувати стан забезпечення навчальних закладів;

До 01.09.2008р.

5.4. Спрямувати зусилля підприємств, організацій, установ, професійно-технічних навчальних закладів, громадськості на забезпечення належної організації навчально-виховного процесу, проходження учнями виробничої практики, оплати їх праці та працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів.

Постійно

5.5. Спільно з обласним управлінням з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України проаналізувати стан забезпечення навчальних закладів спортивним інвентарем та обладнанням і розробити заходи щодо його покращання.

До 01.10.2008р

6. Регіональній громадській експертній комісії Державної акредитаційної комісії в Чернівецькій області налагодити системну роботу та забезпечити ефективність прийняття рішень щодо відкриття нових спеціальностей та створення відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів з врахування регіонального ринку праці.

До 01.09.2008р.

7. Ректору Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича (Мельничук С.В.) вирішити питання щодо створення належних умов навчання студентів факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. Скорегувати обсяги державного замовлення на підготовку педагогічних кадрів відповідно до можливостей наявної навчально-матеріальної бази університету.

До 01.09.2008р.

8. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.) здійснити заходи щодо впровадження поетапного оснащення навчально-виробничої бази навчальних закладів сучасним обладнанням, устаткуванням та технікою. Продовжити роботу щодо реалізації Державної програми інформатизації та комп'ютеризації професійно-технічних навчальних закладів.

Постійно

9. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.), департаменту економіки і фінансування (Куліков П.М.) затвердити в установленому порядку нове Положення, - статут і типові штати районних(міських) методичних кабінетів і центрів.

До 01.09.2008р.

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.):

10.1. Вжити заходів щодо своєчасного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками, зокрема для шкіл з мовами національних меншин.

До 01.09.2008р.

10.2. Забезпечити видання затверджених Державних стандартів професійно-технічної освіти, нових підручників, навчально-методичної літератури з метало- та деревообробки, будівництва, транспорту, сільськогосподарського виробництва, народних промислів.

До 01.11.2008р.

11. Державній інспекції Навчальних закладів (Бурлаков О.М.), управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Михайліченко М.В.) посилити контроль за дотриманням ліцензійних вимог, здійснити моніторинг якості ліцензування професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності.

Постійно

12. Державній інспекції навчальних закладів (Бурлаков О.М.) здійснити перевірку виконання рішення колегії.

До 01.06.2009р.

13. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на першого заступника Міністра Гребельника О.П., заступників Міністра Полянського П.Б. та Шинкарука В.Д.

Голова колегії,
міністр       І. Вакарчук

Завантажити: R_kol_6_1_17_08.zip (17.64 Кб.)


26.06.2008

Популярні новини
У МОН розробили механізм апробації шкільних підручників Процес апробації передбачає дослідження якості підручників та відповідності стандартам
Більшість українців повідомили про зниження якості освіти Українці наголошують на зниженні якості освіти або неможливості отримати освітні послуги
Маємо створити умови для вільної роботи вчителів, – міністр МОН за міністра Оксена Лісового акцентуватиме свою увагу на зміні культури у школі
Уряд розпочне тотальну боротьбу з освітньою бюрократією Новий підхід до управління системою освіти стане ключовим вектором роботи уряду
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів