Про затвердження Умов організації та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!"

Наказ МОН № 956 від 21.10.09 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 956 від 21 жовтня 2009 року

Про затвердження Умов
організації та проведення щорічної
Всеукраїнської акції "Живи, книго!"

З метою вдосконалення роботи з організації та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!", виховання бережливого ставлення до книги, утвердження її статусу як джерела знань у безперервному освітньому процесі та з урахуванням зауважень і пропозицій практичних учасників цієї акції наказую:

1. Затвердити Умови організації та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!" (Додаток 1).

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!" (Додаток 2).

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома органів управління освітою та керівників навчальних закладів.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України вiд 05.11.2002 р. № 549 "Про організацію та проведення щорiчної Всеукраїнської акцiї "Живи, книго!"

5. Наказ опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті "Освіта України" та розмістити на сайті Міністерства освіти і науки України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр       І.О. Вакарчук

Додаток 1
до наказу МОН України
вiд 21.10.2009 р. № 956

Умови організації та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!"

Всеукраїнська акція "Живи, книго!" (далі - Акція) спрямована на формування в учнівської молоді інформаційної культури та культури читання, посилення ролі книги в безперервному освітньому процесі, поліпшення роботи щодо виховання бережливого ставлення до книг.

Акція проводиться за ініціативи Мiнiстерства освіти i науки України. Організатором та координатором здійснення Акції є Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Співорганізаторами є Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, обласні інститути післядипломної педагогічної освіти.

Для проведення Акції та підбиття її підсумків створюються організаційні комітети, а для визначення кращого досвіду учасників - журі, склад і терміни роботи яких затверджуються відповідними наказами місцевих органів управління освітою. До складу організаційних комітетів і журі можуть входити працівники місцевих органів управління освітою, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, бiблiотекарi, представники учнівського врядування, громадськості, батьки.

Організаційні комітети забезпечують проведення відповідних етапів Акції в регіонах, координують її підготовку, встановлюють термін підбиття підсумків та визначають показники оцінювання матеріалів учасників Акції, надають методичну і практичну допомогу, забезпечують об'єктивність оцінювання роботи шкільних колективів і доведення інформації про хід Акції та її підсумки до громадськості через засоби масової інформації.

Інформація про проведення Акції розміщується на сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти,  сайтах місцевих органів управління освітою, інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також у засобах масової інформації.

Акція є відкритою для всіх загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Мета i завдання Акції

Акція проводиться з метою популяризації позитивного досвіду роботи шкільних колективів з формування в учнівської молоді інформаційної культури та культури читання, бібліотечно-бібліографічних знань, підвищення статусу шкільних бібліотек як навчально-інформаційних центрів.

Завданнями Акції є:

 • підвищення інтересу учнів до книги як джерела знань, скарбниці культурних надбань, розвиток у них пошуково-дослідних навичок отримання інформації, її аналізу та узагальнення, навичок роботи з книгою впродовж усього життя;
 • виховання бережливого і відповідального ставлення до навчальних підручників, художньої, науково-популярної та іншої літератури, поваги до праці людей, які їх створюють;
 • виявлення, поширення та впровадження кращого досвіду шкільних колективів, які використовують нові форми і методи роботи, впроваджують інноваційні технології з поширення бібліотечно-бібліографічних знань, підвищення рівня інформаційної культури та культури читання учнівської молоді;
 • сприяння поповненню бібліотечних фондів шкільних бібліотек, створенню належних умов для рівного доступу до літератури на різних, у тому числі електронних носіях.
 • виховання культу книги у сім'ї, використання з цією метою досвіду інших навчальних, культурно-освітніх закладів.

Органiзацiя та проведення Акції

В Акції беруть участь колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Акція проводиться у чотири етапи:

 • I - у загальноосвiтнiх і позашкільних навчальних закладах - з 1 листопада поточного року до 31 березня наступного року;
 • II - районний - з 1 до 30 квітня поточного року;
 • III - обласний - з 1 до 31 травня поточного року;
 • IV - Всеукраїнський - з 1 до 30 червня поточного року.

Для проведення І етапу Акції персональний склад організаційних комітетів та журі, а також їхні рішення затверджуються наказами керівників навчальних закладів.

Звіти про проведення Акції, накази про підсумки проведення І етапу, заявки на участь у наступному етапі та матеріали опису роботи кращих шкільних колективів надсилаються до районних (міських) організаційних комітетів не пізніше 1 квітня поточного року.

Персональний склад організаційних комітетів та журі ІІ етапу Акції, а також їхні рішення затверджуються наказами керівників районних (міських) управлінь освітою.

Звіти про проведення Акції, накази про підсумки проведення ІІ етапу, заявки на участь у наступному етапі та матеріали опису роботи кращих шкільних колективів надсилаються відповідним обласним (в Автономній Республіці Крим - республіканському, в містах Києві та Севастополі - міським) організаційним комітетам не пізніше 1 травня поточного року.

Обласні організаційні комітети визначають не більше п'яти кращих шкільних колективів, описи досвіду роботи яких надсилаються організаційному комітету заключного етапу не пізніше 1 червня поточного року.

Склад організаційного комітету та журі заключного IV етапу Акції, а також їхні рішення затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України.

На заключний етап Акції до 1 червня поточного року Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій надсилаються:

 • звіт про проведення ІІІ етапу Акції;
 • наказ про підсумки проведення ІІІ етапу;
 • заявка на участь у заключному етапі п'яти кращих шкільних колективів (по одному від загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів з міст і сільської місцевості; гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл; шкіл-інтернатів і позашкільних навчально-виховних закладів).

Матеріали надсилаються на адресу: Всеукраїнська акція "Живи, книго!", кім. 313, вул. Сагайдачного, 37, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, м. Київ, 04070.

Підбиття підсумків та нагородження учасників Акції

Визначення кращого досвіду шкільних колективів здійснюється з урахуванням рівних можливостей загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів різних типів, які беруть участь у заключному етапі Акції.

При визначенні кращого досвіду роботи шкільних колективів враховуються:

 • ефективність системи роботи з підвищення інтересу в учнів до книги як джерела знань, виховання в учнівської молоді потреби у навчальній книзі в процесі самоосвіти, вироблення навичок отримувати необхідну інформацію з книги;
 • креативні підходи бібліотекарів до роботи з поповнення, раціонального використання та збереження книжкового фонду, впровадження інноваційних та інтерактивних форм (розкриті в додатках, власних методичних розробках);
 • використання досвіду інших колективів з питань збереження, шанобливого ставлення до книги як джерела знань;
 • творчий підхід до дотримання вимог оформлення матеріалів опису досвіду.

За підсумками Всеукраїнського етапу Акції кращі шкільні колективи, їх керівники, бібліотекарі, педагоги, представники батьківської громадськості нагороджуються грамотами вiддiлiв, управлінь освітою обласних, міських, районних державних адмiнiстрацiй, Почесними грамотами Мiнiстерства освiти i науки України, відзначаються подяками, цінними подарунками.

Фінансування акції

Фінансування Акції здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів.

Додаток 2
до наказу МОН України
вiд 21.10.2009 р. № 956

Склад
організаційного комітету з організації та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!"

Полянський П.Б - заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;

Єресько О.В. - директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови оргкомітету;

Удод О.А. - директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України,  заступник голови оргкомітету;

Вернидуб Ж.Г. - методист вищої категорії відділу наукової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Бєскова Н.В. - начальник відділу суспільно-гуманітарної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Завалевський Ю.І. - заступник директора, начальник віділення змісту дошкільної та загальної середньої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Косарєва Н.І. - начальник відділу наукової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України;

Кобзаренко А.С. - директор Державної бібліотеки України для дітей (за згодою);

Рогова П.І. - директор державної науково-педагогічної бібліотеки України (за згодою).


21.10.2009

Популярні новини
Практичні завдання для 1–4 класів Нової української школи «Розвиток дитини» пропонує додаткові навчальні матеріали та завдання за програмою НУШ
В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 Найбільш ускладнена епідситуація спостерігається в Івано-Франківській області
Україну охопила хвиля повідомлень про замінування шкіл Останніми днями Україну охопила хвиля повідомлень про замінування закладів освіти
Основний етап PISA-2022 відбудеться з 4 квітня до 20 травня Провідною галуззю цьогорічного дослідження PISA-2022 визначено математичну грамотність
Коментарі
Аватар
Залишилось 2000 символів. «Правила» коментування
Ім’я: Заповніть, або авторизуйтесь
Код:
Код
Немає коментарів